חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 השיירות

 במשך ימי המצור הגיעו לגוש-עציון 14 שיירות. זו היתה הדרך היעילה ביותר להביא לגוש אספקה ותגבורת בכמויות מספיקות, עד לחסימה המוחלטת של הכביש בקרב נבי-דניאל.

הבריטים נתבקשו להבטיח את השיירות כדי לאפשר קיום לגוש. הם מצידם הציעו לפנות את הגוש, ואף התחייבו להבטיח את הפינוי. לאחר משא ומתן הסכימו, בעקבות ההתקפה על שיירת ב' שבט, לתת ליווי לשיירות לגוש, בתנאי שהשיירות תספקנה את צרכי הקיום בלבד, ולא תכלולנה כלל כל חומר וציוד להגדלת הגוש או לחיזוקו, לא מבחינה יישובית ולא מבחינה בטחונית.


לשם כך הציבו הבריטים כמה תנאים:
א. לא תעבור יותר משיירה אחת בשבוע.
ב. מטענה יכיל מצרכי קיום - מזון, דלק ובגדים לאנשים ולמשק החי, כלי עבודה, רהיטים וכ"ו - אך לא יהיו בה חמרי בנין וביצורים – נשק ממילא אסור היה בכל מקום.
ג. מספר הנוסעים בכל שיירה לגוש היה חייב להיות שווה למספר החוזרים – כדי למנוע תגבורת מוסווה.
ד. לא תעבורנה שיירות אחרות,  שלא בידיעתם ובפיקוחם.

הבריטים עמדו בהבטחתם, אך לרוב הקפידו על התנאים האמורים וקיימו ביקורות קפדניות על השיירות. מהר מאד הורגש מחסור חמור בגוש בכל הצרכים הבטחוניים, וההגנה נאלצה להכין גם שיירות עם ליווי של "ההגנה". קשה היה להכינן מחוסר משאבים – מכוניות, מיגון מתאים בדרך ולוחמים לליווי. ותמיד היה חשש מתגובתם של הבריטים.  פעמים רבות בוטלו שיירות כאלו ברגע האחרון. מכתבים רבים של אנשי הגוש נותנים תחושה שהחיים בגוש בזמן הזה היו חיים של מתח משיירה לשיירה.
המשמעות של העברת שיירה לגוש היתה קודם כל המשך היכולת להתקיים, אבל לא פחות מכך החזירה את תחושת   ה ק ש ר  !    והקלה זמנית בתחושת המצור שהלכה והעיקה יותר ויותר. (קישור למכתב אודות המצור)
 
הבריטים ראו בשיירות כאלו הפרת הסכם, ובסופו של דבר, לאחר שיירת "בועז" בתאריך י"א אדר-א  21.2 הודיעו שהם מפסיקים את הליווי (קישור לדברי ברמן). הפסקה זו היתה אחת הסיבות המכריעות להקמת שיירת נבי-דניאל, השיירה "הגדולה", שאמורה היתה למלא את המלאי בגוש למשך זמן רב, ולחסוך שיירות קטנות.

סדר השיירות שהגיעו לגוש היה כדלקמן          (כל התאריכים העבריים - בשנת תש"ח):
1. כ"ח כסלו   11.12.47 שיירת המזון או שיירת העשרה
2. יום חמישי י"ב טבת   25.12.47 – מגיעה תגבורת מחלקת חי"ש מגדוד מכמש הירושלמי (סטודנטים ממדעי הטבע)                             (מכאן ואילך – כל התאריכים הלועזיים בשנת 1948)
3. שבת, כ"א טבת 3.1  שיירת הספקה.  משתתפי קורס מ"כים עזבו את הגוש
4. יום שני כ"ג טבת 5.1  פינוי הנשים והילדים בליווי הצבא הבריטי
5. יום רביעי כ"ה טבת 7.1  שיירת הספקה בליווי ההגנה. הגיעה מחלקת סטודנטים נוספת לתגבורת. אחרוני האמהות שלא היה להם מקום בשיירה הקודמת, מפונות חזרה לירושלים.
6. יום שני א' שבט 12.1 – שיירה מירושלים הותקפה בדרך לגוש. אין נפגעים
7. יום שלישי ב' שבט 13.1 – "שיירת ב' שבט" – השיירה מיום אתמול חזרה  לירושלים – והותקפה ליד בריכות שלמה. נוטר וחבר רבדים נהרגו.
8. יום שני ח' שבט 19.1  הורי חללי הל"ה באים בשיירה ביליווי בריטי. בשיירה מגיעים גם מגוייסים מהמחלקה הדתית בפלמ"ח.
9. שבת, י"ד שבט,  25.1  הגיעה שיירת אספקה בליווי הצבא הבריטי.
10. יום שני כ"ב שבט 2.2  שיירת אספקה מעוכבת זמן רב לבדיקות ע"י הבריטים. בסופו של דבר יוצאת לגוש משאית אחת בלבד.
11. יום שלישי ל' שבט 20.1  הגיעה שיירת אספקה בליווי בריטי
12. יום חמישי ט' אדר א'  19.2  הגיעה שיירת אספקה בליווי בריטי.
13. שבת י"א אדר א'  21.2  הגיעה שיירה גדולה יחסית ('דבורה' / 'בעז') בליווי אנשי הגנה.
14. שבת ט"ז אדר ב'  27.3  שיירת נבי-דניאל. הגיעה

(ראה גם "יומן המערכה) [קישור ליומן]


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD