חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 שבועון המזכירות

 

 

 

 

 

 

 

 

הסתדרות הפועל המזרחי בא"י                                                                הקיבוץ הדתי

"         במחננו

 

 

                                                                               קבוצת אברהם כפר פינס כרכור

                                   שבועון- המזכירות            

                                                      ב"ה, קבוצת אברהם, ו' ע"ש פ' ויגש ח' טבת תרצ"ט

                                                                                      30.12.38

 

 

 

 

 

 

 

בדיון של המזכירות עם ב"כ הקיבוץ הדתי הח' מ. אונה, א.נוסבכר ודב קנוהל שהתקיים ביום ראשון של השבוע נגעו במצב הפנימי , האירגוני, החברותי הכלכלי של הקבוצה, הכשר לקליטה והרזרבה.

בכל הסעיפים היה הרבה יותר לברר אלו הרשה הזמן לנתח את כל הפרובלמות המעסיקות אותנו. יש הרושם שאף פעם לא נגיע לידי גמר בבירור שאלותיו תמיד אך יתעוררו, יגעו בהן ויעזבו אותן לזמן אחר יותר מתאים. עד כמה שאפשר לגמור בערב אחד גמרו וסוכמו, בכל זאת, הדעות שהובעו במשך הישיבה.

אחרי שנה של קליטת העליה הגדולה, צוין אם כי לא הצליחה במאה אחוזיה, גם לא נכשלה. אין הבדל גדול בין המספר שקבענו לפני שנה שנהוה בשעה זו לבין המספר שישאר אחרי כל העזיבות והדחיות. הגורמים למקרים של דרישות כספיות מופרזות או אי התאמה לחיי  קבוצה בכלל או מקרים מאופי פרטי, שאינם תלויים בכלל בנו אף אחד לא יכל להיות אחראי בעדם.מצב חברותי  אפילו לא אידיאלי, באם הוא עומד על הגובה, אין זה כל כך גרוע.  מצב חברותי אפילו לא אידיאלי, באם הוא עומד על הגובה, אין זה כל כך גרוע. מצב חברותי מסוכן הוא בזמן שהוא מקבל אופי אישי, בזמן שסיבות אישיות גורמות להסתבכויות כלליות.

אין מצב כזה אצלנו, יש חילוקי דעות באופן תפיסת עניני הקבוצה כבקורת על פעולה זו או אחרת, בלי כל ספק שע"י דרכים נאותות אפשר לשכנע אחד את רעהו, ע"י רצון והבנה אפשר להסיר גם ביקורת מוצדקת או בלתי מוצדקת.

צוין לשבח שהועדות הן פעילות. לא נכנסנו לפירוט עבודותיהן של הועדות וגם לא דובר על שיטות של פעולה או על סמכות הועדות דברים שאנו נתקלים בהם יום, יום.

דובר יותר על השיחות הכלליות איך לנהלן ואיך לחנך את החברים המשתתפים בויכוחים לא להאריך יותר מידי, גם זה מאד חשוב בשבילנו לדעת סוכם שהשיטה שנקטנו בה להכין את השיחות מראש לעבד הצעות ולבא בדברים ממשיים היא נבונה . ונוסף לכך יש להבדיל בין שיחות שדנים בהן בסעיפים מעשיים, לסעיפים עקרוניים שיש יותר להאריך בדיונים סביבם. רוב הדעות היו בעד הגבלה בזמן הויכוחים, ולראות בהחלט שהחברים לא ינאמו אלא יתווכחו.

הוצע לצרף אלינו חלק מאנשי חרות-חרות' כל הפלוגה לא באה בחשבון לאיחוד מפאת ההבדלים בגילים, יש לברר עם האנשים באם הם מוכנים להתחלק למקומות שונים. עלינו הוטל להמשיך בהכרת האנשים.

מצבנו הכלכלי הוטב במקצת הודות לעונת העבודה. הצלחנו במשך החודש האחרון לשלם חלק חשוב מהשטרות שפגרנו בתשלומם.

באריכות דנו על הכשר והאפשרויות לקליטה במשך השנה הבאה. לפי הסיכויים נוכל לקלוט במשך השנה כ-30 איש מפולניה וכ-10 מצכיה. ביחד 40 איש בשתי  עונות אנחנו קבענו שלא יהיו קשיים בדבר משום בחינה. אלו היו עכשיו באים 20 איש היינו יכולים לסדר אותם בעבודה, היינו יכולים להגדיל את הפלוגה בגבעת עדה, וגם היינו שולחים פלוגה אפילו בת 15 איש להשתלמות בזמירה- גפנים. לעומת זה התנגדו אחדים מחברי המזכירות של הקיבוץ הדתי לתוכנית זו שמא זו תהיה קליטה יותר מידי גדולה . ולכן נותר על העלייה מצ'כיה... מובן שהבענו תכף את התנגדותנו בכל תוקף למחשבה כזו. וקבענו את עמדתנו באופן ברור במשך השנה אנו צריכים לקלוט לא פחות מ40 איש בניכוי שליש של עזיבות ודחיות נגיע בסוף השנה הבאה למספר של 75 איש, תכנית זו מן ההכרח שנגשימה בכדאי שבהתחלת השנה השנייה נוכל להתחיל בפעולות ממשיות לקראת ההתיישבות.

כנראה שעוד צפויה לנו מלחמה למימוש התוכנית הזאת.אך היא צריכה להיות לנו ברורה ומובנה.

-בשיחה כללית שהתקיימה ביום ג' נבחר פנחס לסדרן- עבודה ונבחרה ועדת עבודה מורכבת מהח'  פנחס, אהרון וזבולון.

בישיבה של ועדת עבודה חולקו התפקידים: פנחס סדרן לעבודת חוץ, זבולון לעבודות במחנה, אהרון אחראי כלפי סידור העבודה בכללו. בכל עניני העבודה יש לפנות אך לזבולון. במקרה שחלים שינויים במקום העבודה או בשעות במשך היום יש לפנות בכל ערב לאהרון ושום חבר לא ירשום בעצמו על הרשימה בקיר.

בגלל הגשמים וההפסקה בקטיף חלו השבוע תנודות במצב העבודה . חושבים שזוהיא ההפסקה האחרונה בעונה זו. הודות לכך שרכשנו מספר מקומות עבודה בגוש תל אלון אין חוסר העבודה מורגש אצלנו כמו אצל שאר הגופים בכרכור.

- לפי הוראות המחלקה לתרבות שע"י הועד הלאומי מקריאים בכל ערב אחרי הארוחה שני פרקי תנ"ך. יש להעיר בקשר עם זה לועדת התרבות שתקבע צורה להקראה זו אם לפרש את הפרקים או להסתפק בקריאה מוטעמת לפי ההוראות שנתקבלו. נוסף לשיעורים של החוגים השונים המתקיימים כרגיל מתקיים חוג נוסף לתלמוד בו למודים דף גמרה בכל ערב במסכת ברכות.

בשבת שעברה התקיימה הרצאתו של הח' ורפל על הנושא "נקודות מגע בין תנועת התחיה לתנועת החסידות " אחרי ההרצאה התעורר ויכוח. על נושאים אלה התקיימה אצלנו שרשרת של הרצאות בשנה שעברה.

-במוצאי שבת נערכה ברוב הצלחה  החגיגה לרגלי חג החנוכה. חנוכת חדר האוכל והכנסת ספר תורה. השתתפו במסיבה אורחים מירושלים, כל חברי הארגון מכפר פינס, אורחים מכרכור ומעין עירון.

אחרי הדלקת נרות החנוכה ע"י ספרא שרו יעקב גבל, ספרא ושמעון ,הנרות הללו' ו,מעוז צור' בפתיחה דובר על שלושת הנושאים של הנשף.

על הגבורות, הניסים והנפלאות שנעשו השנה לנו פה במחנה. על ערכו של חדר האוכל ועל מה שעברנו עד שהגענו אליו. הובעה שוב פעם תודתנו לחברינו בורשה ששלחו לנו את ספר התורה שנכתב לזכרו של הרב קוק ז"ל.

הח' פרידברג ברך אותנו בשם החברים בארגון כפר פינס.

המקהלה שרה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, ועוד שירים אחרים ארצישראלים.

מנחם.ר דקלם את על השחיטה לביאליק. אהרון הקראי מאמרים מבדחים על חשבון חדר האוכל החדש והקציב דמי חנוכה לכלל אחד לפי המגיע לו.ברוך וספרא שרו שירים לכבוד החגיגה. הקריאו את מאמרה של חדוה לרגלי חנכת חדר האוכל. קופל מעין עירון הקריא בהצלחה שיר מזמור לקבוצה- רבנו קוק'מל בד הסטירה של המאמר היה זה מעין וידוי של יהודי שנותק מעו התורה והמצוות הנותן ביטוי למאוייו  לקצת תוכן בחיים, לתוכן שאנו ממלאים חיינו ע"י תפילה חגים ושבתות.

בהצגות שונות וריקודים עד שתים בלילה נגמר הנשף.אולם חדר האוכל היה מקושט בשולחנות ערוכים מטעמים ומשקה על הקירות כתובות: " לא יבנו ואחר ישב לא יטעו ואחר יאכל- מעשה ידיהם יבלו בחירי" (ישעיה)

"צחצוח חרבות ורננת התהילים כאחד השיקו דמי יערות וסלעים"

התקבלו מכתבים מפשדבוזש ומחדוה.

 

 
 

 

 

מחר בבוקר מתפללים  בשעה 8, לפני קריאת התורה שיעור בדינים.

 

 

 

הרהורים (לרגל חנוכת חדר האוכל)

 

לקראת חנוכת חדר האוכל החדש מתעוררים הרהורים על העבר. המחשבה עוברת לימים הראשונים כשהגענו לכפר פינס. אז טרם קבעו את השטח בו נקים את המחנה. באופן זמני איפה עלינו להצטופף בחדר אחד כ"צריף הציבורי" של הכפר.

החדר הוא קטן אפילו להכיל לכל הפחות חלק מהחברה, לכן על היתר להסתדר בבית לא גמור בלי חלונות ודלתות. והימים ימי קדחת חזקה בסביבות כרכור.

חדר האוכל ומטבח עדיין בסימן שאלה.באין ברירה מוסרים לנו אנשי הכפר גם את המרפסת הפתוחה של הצריף. המרפסת הזו היא עורק חשוב בחיי הכפר, בה המחסן, גם ארגז כלי העבודה של הקבלנים, בה המעבר לחדר התפילה ולחדר ה'רוקים'. ובין כל אלה גם אנחנו הסתדרנו. הרהיטים סודרו חיש מהר בלי שום הכנות שלחן וספסל במשך רגעים מספר וגם הסדורים למטבח מאד פר מיטביים.

בפינה הועמדו הפרימוסים על ארגז והוכל (אוכל? ר.ע.) חולק על ספסל ובמחסן פרודוקטים עדיין לא הצטרכנו.

הרוח הכי קלה הביאה המון חול לתוך האוכל וכבתה את האש והבחורה המבשלת סובלת, מסכנה, בשתיקה, איננה מתרגזת כי זה רק הלא מעבר לימים יותר טובים...

מעטים בננו זוכרים את אותו ערב  בו ישבנו על הגבעה וחגגנו את הקמת הצריף הראשון. קומץ קטן מסביב למדורה. האש בערה מהקוצים שהוספנו מדי פעם בפעם, קוצים ודרדרים מלפני אלפי שנים. לאט לאט נשרפה השממה לקראת ישוב חדש. הייתה זו שמחה צנועה רגעים נעלים ביצירת הקבוצה. וחג גדול היה לנו היום בו עברנו עם המטלטלים למחנה. 3 חדרי דירה. מרפסת שסביב לה רשת קבענו לחדר האוכל והחדר הקטן על ידה למטבח. איזה נוחות! ממש ארמון לגבי התנאים הקודמים. ל ע"ע אותם הרהיטים עד שירחיב וגם ריצוף עדיין לא הספקנו לסדר. מחסן הבגדים גם כן מצא את מקומו באותה המרפסת בפינה.

למטבח כן הוכנסו כמה שיפורים, מספר קרשים הגובלים מקיר לקיר שמשו שולחן ארעי ולא פעם פרצה להבה מהפרימוס ע"י הקרש והבחורה ממש רעדה. גם בחדר האוכל הייתה הרוח אורחת תמידית, החול עובר גם דרך הקשת . ובימי הגשמים המצב קצת יותר רציני. הגשם שוטף לתיק הצלחות ואין מפלט רק תחת השולחן. אבל במשך הזמן סודרו גם התריסים ויקל מעט. בדיוק מספיק המקום, אלא אין מעבר למטות . אבל לא אכפת הרי אפשר לקפוץ . הלא זה רק לזמן קצר עד שהמרצפת תגמור את הריצוף.

אבל הדסה כדרכה לאט, לאט בפטישה הקטן מרגיעה אותנו " בעוד שבוע שבועיים זה בטח יגמר" וכשבא התור גם למטבח הסידור קשה פי אלף ומסובך . מעבירים את הכל למרפסת לפנה ע"י מחסן הבגדים. על בלוקים הועמדו הפרימוסים והצפיפות גדלה. ובדיוק לאותה שבת אורחים נכבדים. נ. מירושלים ועלינו למהר כי ערב שבת,פתאום משהו עובר ומבלי להרגיש הופך את המרק המתבשל על החול והבחורה המבשלת מסכנה  סובלת בשתיקה נאנחת ודואגת הייתכן השבת מתקדמת אבל מתעודדת בעוד מועד רוחצת את הבשר מהחול מוסיפה מים והכל בסדר. הרי זה רק מעבר לימים יותר טובים...

 

הקבוצה גודלת ואיתה הצפיפות. מתחילים להכין תוכניות להרחיב . הסוכנות נותנת רק צריפי דירה והנה נזדמן צריף ישן מצריפי " קסריליבקה" ואנו רוכשים אותו. בטמפו החברה מפרקים ומעתיקים. והצריף הוקם אחת שתים. יתכן שזוהי הסבה שהוא התנוער (?) בימי רוחות חזקות ויוסף לא פעם הציל אותו במשענת ממפולת בטוחה. הצריף נקבע לע"ע לחדר אוכל ומטבח. התקדמות ענקית. גם שולחנות, שולחנות במקום השולחן הארוך. אבל שוב פעם פר מיטביים, קשה להסתגל בפעם אחת לשלמות.

וגם במטבח נשתנה הרבה לטובה. השולחנות בפח. גם שולחן מיוחד עבור הפרימוסים ומים הכניסו וגם מחסן פרודוקטים הוקם ממש גן עדן.

במשך הזמן מרגישים שזה עדיין רחוק משלמות. נקלטה עליה גדולה ונעשה צפוף. נאלצים לבסוף לפרק קיר ולחבר עם הצריף הקרוב וגג כוסה במחצלת והדלת היוצאת לאוהלים נשארת פתוחה. הפתח הזה ישאר חרות בזכרוננו ימים רבים בקשר עם הנס שקרה אותנו.

בינתיים גם המטבח נעשה קטן והתנאים יותר קשים, והבחורות מתאוננות, עובדות בלי רצון ומתפטרות לפני הזמן, קשה לסבול בשתיקה לימים יותר טובים....

 

 

 

 

השתלשלות של קליטת העלייה מגרמניה והקושי הקשור עם מזינה זו רק מעטים זוכרים וגם לא כולם היום ירגישו את ההפתעה הנעימה כשנתאשר התקציב לחדר האוכל " ממחלקת ההתיישבות לעולי גרמניה" מוצא בשבילנו. חדר אוכל מסודר עם כל הנוחיות וגם הריהוט משופר היאומן?

בהתחלה הבניה הייתה השמחה במלואה ובאמצע הופסקה בנפול אברהם, בחטיפת דוד היצירה מתגברת וההמשך  זוהי תשובתנו. רחוקה אני מכם, ומרחוק אני מרגישה בשלב הנוסף בחיינו  ברכתי החמה שלוחה לחנוכת חדר האוכל.

           

                                                                                 חדוה.

 

 
 

 

 

בתיק המכתבים לקריאה:     פרטי כל הישיבות של המזכירות הקיבוץ הדתי המורחת (?) 

                                      האחרונה.

                               

                                     רשימות של מ. פרנק מפעולתן בעניין הפליטים של הבח"ד

                                     בגרמניה ובפולין.

 

 

 

 

 

 

 

                    שבועון- המזכירות            

                                                      ב"ה, כ"ג אייר תרצ"ט   11/5 1939      

מס' יא                                                        

 

 

 

 

 

 

לכובשי ערידא ברכה!

                                  

                              עלו רשו ובנו!

אתמול יצאו כעשרים חברים מקבוצת אריה בכדי להיכנס לבתי וילנד באדמות ערידא בגוש בית שאן הדרומי. בסוף שבוע העבר נגמרו כל הסידורים עם הגרמנים והקרקע עם הבתים וכל הרכוש עברו לידי הקהק"ל. חברי הקבוצת אריה יכנסו לתוך הבתים הבנויים- בגלל זה אין צורך ברישיון והעלייה מסתדרת בשקט- ישמרו ויעבדו את האדמות. לאט יעבירו לשם את יתר החברים ויתחילו בפעולה משקית.

 ברכתנו שלוחה להם : יתן ה' ויצליחו במפעלם וישמרו מכל רע ופגע.

 

בהוצאת השבועון חלה הפסקה של חודש ימים. גרמו לזה הטרדות המרובות הקשורות בקליטת העלייה והעבודה המרובה שהייתה מוטלת על יוסף ש. ששימש גם בתור גזבר ומזכיר- מצב, שלא אפשר פעולה נורמלית. חסרונו של השבועון היה מורגש כעת בייחוד עם גידול החברים בקבוצה, עם הצורך להודיע לחברים החדשים על הנעשה בקבוצה ומסביבה, עם הגדלת הפלוגה בג"ע ופזור חברינו בכמה מקומות בארץ. גם הרחבת מסגרת הפעולה של הקבוצה מחייבת אינפורמציה מפורטת ומתמדת. נקוה שלהבא יעלה בידינו להוציא את השבועון בקביעות  ולהביאו לגובה הדרוש במסירת האינפורמציה לחברים.

 

ביחד עם זה הננו רוצים לקוות, שועדת תרבות תעשה את כל המאמצים- בעזרת כל החברים להוציא בקביעות וברציפות יתרה את "במחננו", בכדי לאפשר לחברים ביטוי דעה והשקפה ולעזור בזה ללכודנו החברתי התרבותי.

 

כפי שועדת התרבות מודיעה מכינים גיליון מוגדל של "במחננו" שיופיע בערב חג השבועות ויהא מוקדש ליום השנה של עלית הקבוצה למחנה, לחג מתן תורתנו ולברור העניינים האקטואלים בקבוצה. על החברים להזדרז בהמצאת החומר!!!

 

עם התחלת הפעולה.

הננו עומדים אחרי האסיפה החצי שנתית ואחרי בחירת המוסדות ודרוש אולי לסכם במקצת את מצבנו כיום ולציין כמה קווים לפעולה בעתיד. הקבוצה שלנו נמצאת כל הזמן במצב לא רגיל ולכן  מובנה גם התופעה, כי המוסדות שלנו נבחרים רק לחצי שנה, אף שמבחינה סידורית יותר רצוי כי החברים ימשיכו לכה"פ שנה בתפקידם וינצלו את הניסיון שהם רוכשים . אבל קליטת העלייה הגדולה והתנודות בהרכב החברים , הצורך לשחרר חברים להשתלמויות- כל אלה גורמים להכרח של בחירות כל חצי שנה. והנה גם כעת אנו עומדים בפני הצורך להרכיב את מוסדותינו מחדש והמצב היה קשה. כמה חברים מהותיקים שבאו בחש(בון) לפעולה נמצאים כעת מחוץ לקבוצה. לגבעת עדה, לריכוז הפלוגה היו צריכים שני חברים מתאימים וכל זה הכביד על הרכב המוסדות. בקושי עלה לעבד הצעות מסוימות בשטח זה שנתקבלו גם על דעת רוב החברים והנה כבר אנו עומדים בפני שינויים, שבגללם נצטרך לבוא לידי מצב של מזכירות מצומצמת, שהיא לא רצויה לנו. יציאתו של אהרון לכפר הרא"ה וכניסתה של שושנה לועדת החברים מונעים לע"ע את ההשתתפות הפעילה במזכירות וזה עלול הרבה להחלישה. אבל אין אנו רואים מוצא אחר ולכן באנו לידי מסקנה **** הכל לקבל עלינו את העול של הפעולה עד שנוכל לנרמל את פעולתם של המוסדות ********* שהחברים יעזרו לנו בזה.

 

במשך חודש וחצי קלטנו עשרים וכמה חברים- חלק בקבוצה וחלק בג"ע- ועוד כמה אנשים צריכים להגיע באלה הימים. הקליטה הגדולה הזו , בייחוד שהיא גם מגוונת מבחינת המ (?)  ושחלק מהחברים היה רק זמן מועט בהכשרה- כל זה מטיל על הקבוצה עול קשה ואחריות רבה. הדבר נתברר כבר בימים האחרונים. הקשיים בסידור, בעיקר הקשיים בסידור הבגדים והחדירה לעבודה משפיעים לא לטובה על הקולטים ועל הנקלטים. בעיקר משפיעה העובדה שהחברים הגיעו לקבוצה בסוף עונת העבודה, ככה, שלא הייתה שום אפשרות לסדרם במקומות  של עבודה ממושכת וכעת עם התחלת חוסר העבודה נאלצת ועדת החברים לסדר חלק מהחברים בפלוגות. אמנם ידוע לנו כל הקשיים הכרוכים בזה הן עבור הקבוצה והן עבור החברים, אבל אין דרך אחרת. כי בשום אופן לא יתואר, שמספר כה גדול של חברים ימצא בקבוצה מבלי עבודה, דבר העלול להכביד על מאזננו הכספי הקשה גם בלאו הכי. נקוה רק, שהסידורים בפלוגות שהולכים ומסתדרים, החברים המרכזים את הפלוגות וגם   הקשר המתמיד, שעליו הוחלט במזכירות יעזרו בהקלת הקשיים הנ"ל.

 

המצב הכספי לא נשתנה לטובה. אפשר להגיד בפה מלא שלא ניצלנו את עונת העבודה כדרוש וכעת מתנקם בנו הדבר. שתי פנים לשאלה זו א: מצב המאזן (רווח והפסד)

ב: המצב בגזברות (חוסר האפשרות לכיסוי הוצאות ההספקה ותשלום החובות).

ואם הייתה פעם תקופה , שלמרות המצב הכספי  הקשה יכלנו בכל זאת לאזן את תקציבנו ולא נכנסנו בגירעונות, הנה כעת גם בזה הורע המצב. אין בידינו כעת הערכה מדויקת על מצב המאזן שלנו בעונה זו, אבל הסכום של ארבעת החודשים האחרונים לשנת תרצ"ח (מאז שנכנסנו לברית  הפיקוח עד ראשית תרצ"ט) מראה על הפסד של יותר מ50 לא"י וגם החשבון השוטף של הכנסות העבודה והוצאות ההספקה למחצית שנת תרצ"ט  (מראה על גירעון של 20-30 לא"י המספרים האלה מלמדים ומאלפים. נדון על זה במיוחד באסיפה הכללית הקרובה ונצטרך להוציא את המסקנות ההגיוניות: גיוס לעבודה בצורה מקסימלית, ניצול כל האפשרויות לעבודה אפילו באם הדבר גורם קשיים בשטח אחר של חיינו ומצד שני צמצום הוצאות ההספקה עד למידה מינימלית. ידוע עד כמה שהדברים עלולים להשפיע על החיים בקבוצה, אבל אין לנו דרך אחרת באם לא נרצה להיות פושטי רגל.

 

 

אמנם כל זה לא יפתור עוד את שאלת המצב הכספי השוטף שהוא קשה לאין נשוא. לשם זה יהיה צורך, אחרי שנוכל לעבד הצעת תקציב מאוזנת ומבוססת, לחפש אפשרות להשיג הלוואה לתשלומים מהכנסות עבודה בטוחות, בכדי שנוכל לסדרן והן גורמות  תקלות מרובות.

 

 

ועוד כמה שאלות חשובות עומדות כעת על סדר יומנו: סדור המחנה שלנו בצורה סופית ויפה וביחד עם דאגה להעברתו לרשות הסוכנות, בכדי, שבזמן, שנצטרך לעבור מכאן לא נמצא במצב קשה. שליחת אנשים נוספים להשתלמות מקצועית ואמון מוגבר של כל חברינו מבחינה הגנתית. התקופה הקרובה הבאה עלינו צריכה להיות חדורת הכרח תפקיד ההתיישבות ההולך ומתקרב והדורש מאיתנו הכנה מרובה.

הצלחתנו בכל אלה הדברים מותנית בעיקר מנכונות והבנת החברים.

                                             דב. ק

 

מיומן המזכירות:

באסיפה בכ"א ניסן ש.ז. נבחרו הועדות דלקמן:

ועדת המשק: ירחמיאל א., רפאל א., דב ק.

ועדת עבודה: פנחס, לאה לנדוי, מנחם ר.

ועדת הכספים: אהרון י., שלומית, יוסף ש.

ועדת התרבות: שמואל, דב ג., אהרן.

ועדת הבריאות: עתליה, מרים פ., זבולון.

ועדת בטחון: נשארה בהרכבה הקודם.

 

באסיפה הכללית ט"ו אייר ש.ז. נחברו:  (כנראה צ"ל: נבחרו)

למזכירות: יוסף ש. -גזבר, דב ק.-מזכיר, אהרן, שמואל, שושנה ק., צבי ט. ,

לועדת חברים: ברוך א., יוסף ש., שושנה ק.

 

הקורס בגבעת עדה נדחה. לעומת זה יתקיים בעוד שבוע ימים בפרדס חנה קורס לשבועיים.

הועמדו לרשותנו שני מקומות. היות שהידיעה ע"ז נמסרה לנו, שהיינו צריכים לתת תשובה במשך חצי שעה נקבעה הצעה מצידנו: אברהם ג. מנחם ר. ופנחס היות שהדבר קשור עוד עם סידורים שונים לא בדור עוד מי מהחברים האלו יבואו בחשבון באופן סופי.

---בדיון על מצב העבודה סוכם, כי לפי מצב העבודה בכרכור ובגבעת עדה יוצא, שיהיו לנו 12-14 בחורים מחוסרי עבודה מלבד הבחורות. יתכן אמנם, כי בעוד כמה שבועות מצב העבודה בכרכור ישופר, אבל היות, שאין עוד דברים ברורים, הוצע לחפש, אחרי אפשרות של של סידור פלוגת עבודה. יוסף ש. ביקר בכפר הרא"ה, איפוה, שיש כעת צורך בפועלים, שיכנסו לעבודה בפרדסי הסביבה, במקום החברים שיהיו עסוקים בעבודת הבניין במושב ובישיבה החקלאית. אחרי מו"מ עם החברים המטפלים בעניינים במקום סוכם, שנשלח 6-8 חברים שיש סיכויים טובים, שיעבדו במשך כל הקיץ. בישיבת המזכירות ביחד עם ועדת העבודה הוחלט שיש לשלוח את אהרון בתור מרכז הפלוגה. לאה א. תנהל את המטבח. יצאו כעת החברים: אהרון יבניאלי, ישראל גלז, אליעזר מרחבקו, שלמה גרושקה, נחום שכטר, ויצחק רוזנבלום. החברים יגורו באהלים שנעביר מהקבוצה. כמו"כ שכרו צריף עבור חדר אוכל ומטבח. ישנה הצעה, שלשבת כולם יבואו הביתה.

----- ביום ב' י"ט אייר ביקר דב ק. את הפלוגה בגבעת עדה. מצב העבודה משביע רצון. עבדו כמעט כל החברים (14) שלוש החברות עובדות במטבח ובשרות. החברים הציעו להוסיף עוד שלושה בחורים לעבודות רזרביות ובחורה אחת, שתעזור במחסן ותאפה, היא או אחת מהנמצאות מכבר, לחם עבור הפלוגה, מה שעלול לחסוך להם 150 מא"י ליום. ועדת העבודה מבררת את העניין ובימים הקרובים יצאו האנשים לשם. מצב השיכון הוא בערך טוב. שכרו חדר אוכל ומטבח יותר מרווחים. הם משלמים בחודש שכר דירה עבור כל הדירות כשתי לא"י, סכום די ניכר.

---- התקיים בירור מסביב לבחירת במוסדות. הקשר עם הקבוצה ועניני הריכוז בפלוגה.

הריכוז סודר בצורה זו: משה חיים מזכיר, אלתר סידור עבודה, צבי גזבר, בקשר עם זה יחזור יצחק לוין לקבוצה) יעקב סידור שמירה ותורנויות, יצחק כ. הספקה קטנה.

---יתחילו בפעולה תרבותית מסודרת: שעור משנה בכל יום, פרק יומי, בשבת סקירה על פרשת השבוע, בעונת *** הרצאה היסטורית, שעור לעברית. גם המסיבות מקבלות צורה קבועה ויפה.

כסכום מהדיונים הובעה הדרישה על קשר תעוף ואישי עם הפלוגה וסידור ענייניה.

 

ועדת המשק:

דנו בעניין הכנסת בחורה להשתלמות בלול בכדי, שתוכל למלאת את מקומה של חביבה.

ועדה באה למסקנה חיובית בעניין זה והחליטה למסור לאסיפה כללית את קביעת המועמדת.

---- הוחלט לסדר חצר פרוביזורית עבור הלול עד סוף הקיץ, כשתהיה האפשרות להעביר חזרה את הזקנות ללול ---- הוחלט לסדר באופן סופי את עניין הסנדלריה ובשבוע הבא להתחיל בתיקונים בבית.----כמו"כ הוחלט לגשת בימים הקרובים לסדור מתפרה בקבוצה.---- להתקשר עם חנויות ולקוחות בעניין זה, להדפיס מודעות ולסדר את המכונה השלישית והון חוזר. הוצע שמנחם רוזנברג, שבא בחשבון לעבודת נגרות במחנה, יקבל עליו את ריכוז הצד המסחרי של המתפרה.

 

בועדת כספים:

השבוע התקיימה ישיבת ועדת הכספים. דנו בעניין הסידור הכספי לקראת מאי. יש צורך בסכום של 150 לא"י . בגלל זה הגיע הועדה לידי מסקנה, שיש צורך בקיצוצים גדולים, כי לגבות יהיה אפשר רק 80 לא"י.

 

מהפנקסנות מוסרים את המספרים מוסרים את המספרים הארעיים דלקמן: (בגלל זה חסרים כמה חשבונות של הספקה אי אפשר עוד לסכם את החשבונות)

במרץ: הכנסה מעבודה- 103 לא"י, מתנות 4.490 , סדור ראשון עבור העולים- 9.462, גן 1.559 לא"י (הוצאה של מים 520 מא"י),  לול כ6 לא"י ביחד 122.500 לא"י.

אפריל: הכנסה מעבודה--- 100 לא"י לול יותר מעשר לא"י ( מהכנסות הלול לא הורדו התערובת, שהן מצטרפות בחודשיים אלו ליותר מ8 לא"י) לסדור ראשון של העולים קיבלנו בחודש אפריל 26.700 לא"י

 

מועדת חברים:

בישיבתה הראשונה דנה הועדה על תפקידיה בשעה זו. בייחוד דנו על הדרישות המרובות לנסיעות. הועדה חייבה את הדרישות האלו מבחינת האפשרות לעבודה, לעומת זה לא ראתה אפשרות כספית לזה, בייחוד באם לזכור  כי חלק מההקצבה לעזרת ההורים, שהוקצבה לפני פסח לא סודרה עד היום. וחלט להביא את השאלה לדיון באסיפה.

 

בועדת בתרבות:

הפעולה התרבותית שנחלשה לפני פסח הולכת כעת ומסתדרת. מתקיימים חוגים לעברית - שלושה למתחילים ע"י דב ג. שלום ט. ושושנה א. ושניים למתקדמים ע"י שלומית ושלמה ח. ---- החוג לאורות התשובה, שנפסק התחדש שוב. כמו"כ ממשיכים בחוג לתנ"ך . התארגן חוג למשנה המתכנס שלושה פעמים בשבוע. כמו"כ סדרו שיעור כללי לפרקי אבות בשבת. מלבד זה מתקיים חוג של כמה חברים לגמרא.

בסדור הפעולה התרבותית  בשבת מפריעים בהרבה התרגילים הלוקחים את כל שעות הבוקר בפרק היומי שמקריאים אחרי ארוחת הערב התחילו ביחזקאל. להצלחת ההקראה מפריע במיוחד חוסר ספרים וחוסר הבנה מצד החברים, שמסתובבים בחדר האוכל, מורידים את הכלים וכו' . היה כדאי, שהחברים יעריכו את חשיבות הפעולה ולא יפריעו.

----השבוע התחילו בסידור מגרש ספורטיבי  על השדה לא רחוק מהמחנה.

---- בישיבה האחרונה של ועדת תרבות הוחלט לסדר בשבועות נשף ליום השנה של הקבוצה. כמו"כ הוחלט לסדר ישיבה בה יתוו קווי הפעולה התרבותית בעתיד. מהתפקידים העומדים לסידור: ארגון מקהלה, סידור ספריה, רכישת רדיו. לשם מטרה זו קבלנו מחדוה סכום נוסף של 3.300 לא"י שאספה בגליציה.

---- נתקבלו השבוע ע"י הח' י. ורפל שני הכרכים של "אורות הקודש" מכתבי הרב ז"ל.

כמו"כ המציא חוברת " הסוציאליזם הממשי בתורת משה" מאת משה לוין וחוברת י"ב של סיני. תודת הקבוצה מובעת לו בזה.

 

בועדת הבריאות:

עסקנו בזמן האחרון בסידור זריקות לעולים החדשים. אנו חושבים לסדר סדרת הרצאות ע"י רופא על שמירת הבריאות בא"י. בסידור הפעולה שלנו מפריע שמרים פ. איננה בבית והעיקר שאין תקציב לצרכים השוטפים וגם לא עבור הבראה.

 

מחסן בגדים:

אחרי הקשיים המרובים שהיו בעבודת המחסן בקשר עם החגים וקליטת העלייה וחוסר בבגדי עבודה אצלם הוכנסה כעת העבודה במסלול מסוים. חלק מבגדי עבודה סודרו ע"י קניה גדולה של בד באמצעי הקבוצה ובמקצת באמצעים כספיים של החברים. שתי חברות עובדות כבר יותר מחודשיים בתפירת בגדי עבודה.

במחסן מורגשת צפיפות גדולה בגלל זה מתבקשים החברים לשמור על הסדר וגם להבין את המצב הקשה ולא להכביד בדרישות.

 

בענפים:

אבטיחים: (65) דונם גומרים עכשיו את החריש החמישי ( השני אחרי הנביטה) כמו"כ גומרים את העידור השני. הנביטה יפה. חלקות שלא נבטו בפעם הראשונה מלאו אותן אח"כ פעם שנייה ושלישית והזריעה נקלטה. הנבטים גדולים כבר מ20-50 ס"מ.

חושבים שנהיה בין הראשונים בסביבה. עלה כמעט להשמיד את היבלית שהייתה בשדה.

חציר: זרעו 10 דונם שעורה במאוחר. הוא לא הצליח. אספו כשני טון חציר, שמו אותו בגורן במחנה. פרטים ומסקנות במאמר מיוחד ב"מחננו".

תירס:  סדרנו שלוש חלקות תירס לגרעינים (כשני  דונם) התירס הצליח עד כה בשתי חלקות, חלקה אחת שלא הייתה חרושה כדרוש וסודרה במאוחר, התגברו עשבי בר על הזרע והיא לא מוצלחת ביותר. העדור נגמר ויש לקוות להצלחה. הזרעים נשארו אשתקד וכל העבודות נעשו בזמן חוסר עבודה או אחרי העבודה, ככה שלא השקענו בזה הרבה.

תפוחי אדמה: חכרנו אצל קירשטין שטח של 3 דונם בשכר 5 ימי עבודה שהשקענו בעקירת עצים במגרש. מסודר שם קו מים ראשי, שיאפשר לנו השקאה בעזרת צינור גומי  וממטרות נודדות. מלבד זה נותן הוא שלוש עגלות זבל אורגני ואנו נצטרך להוסיף עוד זבל ונסדר שמה לקראת הסתיו תפוחי אדמה. זרעים נקח מתפוחי אדמה שנאסוף כעת.

הסוס: הבריא בכל. הוא עובד יפה ומתקדם. עובד כל הזמן בחריש ובהובלת עצים עבור כביסה, חול לצריף וכו' . מורגש צורך דחוף בעגלה משומשת שצריכה לעלות 3-5 לא"י  ע"י זה יכלנו לחסוך לנו הרבה הוצאות בהובלה וגם להרויח בחוץ.

חצרנות:

נצלנו את חוסר העבודה וסדרו הרבה דברים נחוצים בחצר, שהזנחנו בעונת העבודה. כעת קבל המחנה צורה יפה ונקיה. סודרו עצים לכביסה, תוקנה הגדר, צריפים ועוד הרבה עבודות שונות. סודרו גינות נוי, נשתלו פרחים ליד הצריפים ומטפסים ליד הצריפים וליד הדשא. חושבים לסדר סוכות נוי לצל ומרגוע.

החברים מתבקשים להשקות בכל יום את הפרחים ליד החדרים שלהם. כמו"כ מבקשים מאת החברים לא לקלקל את הדשא.

מכרות: יש עכשיו 14 משפחות ובזה 4 משפחות חזרות בנות 15-20 מסגרות מלאות ולד ודבש. ביתר המשפחות מצב הבריאות הוטב, אחרי ההחלשה שנגרמה בגלל אי האכלה בזמן. חסרו גם מלכות בכמה משפחות וכעת תוקן הדבר. עומדת כעת השאלה של מלחמה בדבורים המופיעים. ראשית כל צריכים לבסס את המשפחות ואחרי כן להגדיל את מספרן מגדול עצמי. בעוד חודש ירדו דבש.

גן ירקות:

קשואים: השבוע הורידו כ200 קישואים מהראשונים בכרכור. נמכרו ב2 מא"י חתיכה בכרכור ולמטבח. התנובה תהיה טובה.

כרוב:הורידו בחודש כ300 רוטל יש עוד כעת 200  רוטל. הכל מכרו למטבח לבישול ולכבושה (שהצליחה מאד) במחיר 18 מא"י הרוטל. מלבד זה מקבל הלול כרוב בחינם.

צנון: נזרע בעונה זו יותר מכפי הצורך. השבוע נמכרו כ 20 רוטל. הוא התחיל לפרוח.

סלק:  הצליח יפה ויש הרבה. מכרו למטבח כ40 רוטל בחיר 30 מא"י . בשבוע הבא ישתדלו למכור בחדרה. כרובית יש עכשיו יפה מאד. זה דבר נדיר בכל הסביבה.

גזר:  עלה יפה לפסח מסרו למטבח בעד לירה. השבוע זרעו חלקה חדשה ועוד יזרעו.

חצילים: הם די יפים, למרות שאין להם מספיק מים, בגלל זה, שאין האינסטלציה מסודרת ליד הגדר איפה שנזרעו. יפיק גם למכירה.

מלפפונים: השבוע התחילו לפרוח. בשבוע הבא יורידו את הפרי הראשון. ישנה מחלה בגלל קשיים בריסוס.

תפוחי אדמה: הצליחו יפה מאד. בזמן האחרון הוטבה ההשקאה, כי סודר צינור עם ממטרות נודדות שעלה ב 1.830 לא"י בשורש שהוציאו לניסיון היו כ 30 תפוחם קטנים. מזה יהיו ראויים לאכילה 15. השבוע מעבירים את המשתלות . שתלו פטרוזיליה ועגבניות.

עגבניות: יש הרבה פרי יפה. בעוד שבועיים יהיה פרי למטבח ולמכירה.

 

הלול:

זקנות: לפני פסח הייתה הטלה טובה, אח"כ הורעה בגלל העברה ללול קיץ. כעת מצב הבריאות הוא טוב. יש 173 תרנגולות ובכל יום מטילות כ100 ביצים. (מוכרים גם קצת)

בגלל השרב מתו שלוש תרנגולות.

אפרוחים: הביאו 400 לפני 5 שבועות. מהם מתו 11. (על זה קיבלנו מרודגס 10 אפרוחים בחינם) ככה נשארו כעת 399 . הם גדלו יפה מאד. האומנת שקנינו היא טובה מאד, הוציאה רק 7 פחים נפט- החצי מאשר אשתקד. בשבוע הבא יבדילו את התרנגולים. את הזקנות ללול ולחצר אחת. בסוף הקיץ תהינה 250 עופות מטילות. אחוז התרנגולות גדול יותר מאשר התרנגולים.

 

ברווזיה: יש 11 ברווזים. בגלל זה שאין קונים עבורן תערובת ונותנים להן רק שיריי המטבח אינן מטילות הרבה. יש לדון אם לא למכור את הברווזים לבשר.

 

      

נתקבלו לקריאה: בטירה 59, סכומים ממרכז החקלאי של ההסתדרות, הפועל הצעיר 23,

דגלנו- צעירי אגו"י בא"י.

 

 
 

 

 

בשוש"ק תיכף אחרי ההבדלה שיחה כללית בסדר היום: 1) הודעה בדבר כפר הרא"ה 2)המצב הכספי והתוצאות, 3) צירופי חברים לועדות. 4) משתלמת ללול.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    שבועון- המזכירות            

                                                      ב"ה, ה' סיוון  תרצ"ט   25.51939

מס' כ'                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יום גדול היום!

חמש עד שש נקודות חדשות תקומנה היום על אדמות פיק"א. החברה הזאת נתעורר לפעולה התיישבותית רחבת מעמדים. בהתעוררות זו חלק רב גם למרכז החקלאי שלנו. גם חברינו מארגון "הזורעים" בין העולים (על אדמת זרג'ונה). בסביבתנו זכינו לעלית קבוצת "למקור" (ציונים כללים א') ליד גבעת עדה.

ברכתנו מלווה את העולים.

על גזירות חנק נענה בהעפלה בנין ויצירה.

 

 

 

חג לנו היום!

אכן, למרות כל הצרות מבחוץ, בגולה הדוויה ובארצנו המתאבקת על חירותה, נחוג את החג במלואו. עם המלומד בצרות ולכן על כל גל של צרות וגזירות אנו עוברים בשקט והכאב והחרון אף לא יפריעו לנו לדלות כוחות חדשים ומרץ רענן למלחמת הקיום משמחת החג ומאורו.

וככה גם אנו, יחד עם כל בית ישראל נשמח במצוות החג כמצווה.

 

 

 זמן מתן תורתנו.

התאריך החגיגי והגורלי ביותר בתולדות העם. אם בפסח נגאלו, הרי בשבועות נתקדשו, וכה אמר משה רבנו, אחרי תוארו את מעמד הר סיני:

"וזאת המצוה החוקים והמשפטים, אשר צוה ה'... לעשות בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה".

משמע:קבלת התורה תנאי ראשון לתקומה מדינית של האומה.

ו ה צ ו  הזה - צו לדורות הוא, לגאולת מצרים, לגאולת בבל ולאתחלתא דגאולה של היום. מי עוד כמונו שומע ורגיש את קול ה' הקורא לנו מראש דורות, ממעמד הר סיני עד היום הזה.

 

זמן מתן תורתנו- רגע של חשבון נפש לנו ולמפעלנו- מפעל הגאולה והתקומה.

 

ובטח נענה כאחד: "נעשה ונשמע"!

 

ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה'

מיום שנחרב בית המקדש בטלו הקורבנות, בטלה שירת הלווים ושמחת העם בהאספו ברגלים. נתבטלה גם החגיגה הנאה, חד עובד האדמה- הבאת ביכורים.

 

עם ישראל שב לעצמו ושוב: "יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה שביכרה, אשכול שביכר, רימון שביכר, קשרו בגומי , ואומר- הרי אלו ביכורים".

 

הרגש הטבעי של הקדשת ביכורי התנובה לה' מתעורר שוב. ובאין בית בחירה הנהיגו לחוג את חג  ז כ ר ו ן -  ב כ ו ר י ם  זכר למקדש, בכדי לעורר חגי ישראל נושנים, להנהיג מנהג קדומים, בכדי להזכיר לילדי ישראל את תפארת המקדש וחגיו.

 

בכורי אדמתנו קודש הם לקרן הקיימת לישראל הגואלת את ארצנו מידי זרים לבנין וליצירה.

 

ייתן ה' ונזכה במהרה בימינו לתקומת בית הבחירה, לגאולה שלמה ולחג הביכורים.

 

גם את חגה של הקבוצה נחוג היום.

בכ"ה אייר לפני ארבע שנים קרה הדבר. יצאה קבוצת חברים, תשעה במספר, לכפר פינס להקים מחנה לקבוצה. שנה וחצי עברו כבר ומאז, מעת שנפגשו החברים בחו"ל, בלבוב העיר והחליטו על יסוד הקבוצה בארץ. שנה וחצי מלאי תקוות, נסיונות ואכזבות ובכל זאת התגברו על הכל ותקעו את היתד לקבוצת אברהם בכפר פינס.

 

רבות עברנו מאז, מקומץ קטן של אנשים גדלנו לציבור גדול. גם חבלי לידה רבים וקשים היו.

גבעה מלאה קוצים מצאנו כאן וכעת מחנה מסודר מלא עבודה וצהלת חיים. גם במערכה הקשה עמדנו. הבאנו קורבנות על מזבח האומה והבנין ויצאנו יותר מחושלים, דרוכי רצון להעפלה וליצירה.

מתי מספר, חסרי נסיון באנו הנה לפני 4 שנים וכעת הננו צבור בם שמונים וחמישה המתכונן במרץ לפני תפקידיו ההתישבותיים- יתן ה' ונחוג את החג הבא בנקודת התישבותנו.

ובשנה החמישית עלה נעלה וגם נירש!

                                                                              דב ק.        

 

הערות

ועדת התרבות החליטה להוציא גיליון "במחננו" לחג. פנו לחברים כאן, פעמים וחמש, להוציא חומר, ולא נענינו. סיבות אובייקטיביות היו בעוכרם, אבל גם אדישות החברים קלקלה בהרבה. וככה לא עלה בידינו להוציא את העיתון ונסתפק רק בשבועון קצר, כי אחרי השבועון האחרון אין להוסיף הרבה חדשות.

חבל מאד אולי ילמדו חברנו מזה וידעו, כי עיתון אפשר יהיה להוציא בקביעות רק בהשתתפותם הערה.

 

להכנת התכנית לחג ולנשף נגשו במאוחר. גם ועדת התרבות לא גילתה את היוזמה הדרושה, בהתאם לזמן הקצר וככה נתבטלו כמה סעיפים שחשבו עליהם מקודם. בכ"ז תהיה תוכנית די יפה, באם ידעו החברים לשמור על דייקנות, בזמנים שנקבעו לתפילה, למסיבות וליתר הפעולות.

כמו"כ יקבע הרבה, יחס החברים למסיבות וחגיגות, את מידת הצלחתן. הקשבה מרוכזת סדר שקט ודיקנות כל אלה דרושים להצלחת התכנית.

שיחה בחג זה דבר לא נעים, בהחלט לא נעים. אבל מה נעשה וחברנו מפוזרים בכל פינות הארץ ורק בחג יתאספו בקבוצה. יום אחרי החג שוב נוסעים ועל הפרק בקבוצה עניינים חשובים ומכריעים, שעליהם צריכים לשוחח בצוותא. אין ברירה.

השיחה יכולה להועיל הרבה להתקדמותנו, באם נדע להיות מעשיים בדיון ולהתרומם מעל עניני היום יום הפעוטים.

 

המצב בקבוצה הנו די אחראי. לכאורה הכל בסדר - אבל הקליטה הגדולה הגדולה, הפזור לפלוגות צרכי ההשתלמות, המספר הקטן של החברים המוכנים לפעולה ולאחרונה המצב הכספי הקשה, כל אלה עלולים להשפיע בהרבה על מצב הקבוצה בעתיד. בידענו לכן הדבר- להתלקט,  להתכונן בכל המרץ לתפקידים העומדים לפנינו, לקבל את העול של קליטת עליה, של ביסוס הצד הכספי ע"י גיוסים וקמוצים, ע"י גלוי יוזמה רבה יותר מאשר כרגיל.

אם נדע לדון ברצינות הגמורה בכל העניינים, למצוא את הסידור המתאים לפעולת המוסדות ולקבוע את הקשר והאחריות ההדדית בין כל פלוגותינו יש לקוות שנצליח להתקדם בעזרת ה'. בצעדים מהירים לקראת מטרתנו הקרובה - הכנה ל ה י ת ש ב ו ת.

 

לגיוס!  מקבוץ הדתי פנו אלינו בדרישה להעמיד מספר חברים לגיוס לשבוע ימים לבצור הנקודה בערידא. הדבר יצא לפועל בימים הקרובים ועלינו להתאמץ ולקרוע מספר חברים המתאימים הבאים לחשבון לזה.

המפעל הוא משותף ואנו צריכים לשאת גם בעולו.

 

 

מיומן המזכירות:

התחלנו, אמנם במאוחר, בפעולה מאומצת להוצאת החוברת לזכר אברהם כ"ץ הי"ד ולהקמת המצבה על קברו. החוברת נערכה כעת עריכה אחרונה ע"י החבר נריה. בדיון סוכם להוסיף לחוברת קטעים מאגרות הרמב"ם ומכתבי הרב קוק הדנים בעניין, קדוש ה' וכמה שירי מולדת, תאור על המקרה בחניתא, סקירה ממצה על הקבוצה שלנו, התפתחותה ושאלותיה, תמונות ממחנה הקבוצה ושל אברהם. כמו"כ החלטנו להוסיף דברי זיכרון לדוד פרנק, תאור מקרה החטיפה ותמונתו (בגלל חוסר חומר מפורט אודותיו יהיה המדור קצר).

הוצאת החוברת לפי תוכנית זו, צריכה לעלות לנו כשלושים לא"י. צריכים לתת כעת 5-10 לא"י ואת היתר לשלם בשטרות.

הקמת המצבה צריכה לעלות לכל הפחות 10 לא"י

בכדי להשיג את הכסף הדרוש פנינו למוסדות דלקמן בנוגע להשתתפות: מרכז עולמי של המזרחי, מרכז לתרבות של הועה"פ, הברית העולמית, מרכז חקלאי, מזכירות הקיבוץ הדתי, מוסד הרב קוק, ועד המשותף לענייני נוער ליד הסוכנות, כופר הישוב, הלשכה הראשית של הקרן הקיימת לישראל, הלשכה הראשית של קהי"ס, צעירי המזרחי באמריקה, הפדרציה של הנוער הציוני באפריקה. לע"ע לא קיבלנו שום תשובה, מלבד מאבי אברהם, שהקדיש למטרה זו 5 לא"י, אבל ישנם קשיים בהעברת הכסף. נצטרך לגשת לכל המוסדות הנ"ל (כמובן מלבד אפריקה) ולהשתדל בעניין זה.

ספק גדול אם יעלה בידינו לסדר את הדבר לפני יום השנה למותו של אברהם.

 

----השבוע היו כמה ישיבות עם ועדת התרבות וכמה חברים נוספים בענין הכנות לחג וסדור הספריה. נקוה שיעלה כעת לפתור את השאלה.

 

----מנחם ואברהם אושרו סופית לקורס ויצאו ביום שישי הקרוב, או ביום א' הבע"ל.

 

----באו לקבוצה החברים: מרדכי ארום, אהרן לוטבק ויוסף לרנר.

 

----התחלנו להתעניין בנוגע לרכישת רדיו. יש גם צורך לרכוש מקרר. השאלה תעמוד לברור בימים הקרובים

 

----ועדת הכספים התחילה בישיבה בעניין המצב הכספי. בינתיים לא הספקנו לגמור את הדיון. שלומית מכינה סיכומים שונים על המצב. מציעים, שצבי ואהרן ישארו באסרו חג בקבוצה ותתקיים ישיבה של הועדה בהשתתפותם במשך כל היום. רק בדרך זו אפשר להבטיח, שהדיון יהיה מקיף ושהוא יקבע גם את הפעולה הכספית בפלוגות.

 

----אנו משתדלים להשיג כעת הלוואה, של ארבע לא"י, בכדי שנוכל לרכוש שקלים עבור כל החברים. השנה צריכים לשלם עבור השקלים במזומן.

 

בכ"ז אייר הרצה משה ק. על הנושא : "ר ש מ י  ה ג ו ל ה". בליל כ"ח אייר התקיימה אסיפה כללית בה הרצה דב ק. על המצב לקראת פרסום הספר הלבן ועל עמדת הישוב  ביום הפקודה" לקחנו חבל באסיפה הכללית של הגוש בכרכור ובתהלוכה. חברינו הצטיינו בהליכה יפה ושקטה. אחרי הצהריים נתפקדו כל החברים-ות במפקד לשעת חרום.

במוצש"ק ב' סיון שחח הח'  טביומי על שאלות החינוך. התפתח אח"כ ויכוח ער ויסודי הרבה חברים הביעו את בקשתם לשיחות כאלה, שתתקיימנה מדי פעם בפעם.

 

מהפעולה המשקית:

סודרה חצר פרוביזורית ללול, עבור הפרגיות. החצר סודרה מחמרים שהיו במחנה, ככה שהיינו צריכים רק לקנות רשת בעד 400 מא"י.

 

----מרדכי ארום התחיל השבוע בעבודת סנדלרות. הוא מסדר את התיקונים בקבוצה. את הסנדלריה סדרנו בצריף הנגרים.

 

----ברצוף הצריף גמרו שלושה חדרים וחלק של המרפסת. באם מנחם לא יספיק לגמור את הריצוף לפני הקורס יצטרכו לקחת מרצף מהחוץ.

 

---- האבטיחים והתירס הולכים ומתפתחים. יש לדאוג כבר לתנאי הובלה ומכירה עבור האבטיחים. גמרו את החריש והסוס עומד כעת בטל. יש צורך הכרחי לקנות עגלה להובלות במה שאפשר להעסיק את הסוס.

 

---- משקים בפעם האחרונה את תפוחי האדמה ובסוף השבוע יוציאו אותם.

 

בגן:

מכרו את כל הצנון. יש עוד קצת כרוב וחושבים לכבוש אותו השבוע. את הסלק ניסו למכור בחדרה  והדבר לא עלה. יהיה צורך לדאוג לניצולו במטבח בכדי שלא ילך לאיבוד. היום הורידו את ראשית העגבניות לביכורים. קשואים מכרו קצת לחנויות ולמטבח וג"ע. הכרובית היה יבול טוב, השבוע מכרו כ10 רוטל למטבח. גם מלפפונים מכרו למטבח כעשרה רוטל.

בחצר עשו ניקיון. המרצפות שהיו ליד החומה הועברו והמקום נוקה. החברים מתבקשים לא ללכלך את המקום הזה, כי הריח נכנס לחלונות הצריפים במשך כל היום. לכל המטפסים סודרו חוטים. כמו"כ הקימו ליד הצריף החדש סוכת נוי ומרגוע, כעת צריכים לסדר שמה מטפס.

 

 

ידיעות חוץ:

----היום היה צריך לעלות ארגון "הזורעים" לאדמת "זרגונה". על אדמות לוביה יעלה ארגון למושב עובדים של הציונים הכללים ב'. המו"מ בענין פוריה מתקדם יפה ומקוים שהכל יהיה בסדר.

 

---- דנים כעת בהצעה חדשה, שהיא סודית בהחלט: ישנה הצעה להגדיל את המושבה סג'רה במושב עובדים בין 25 משפחות. המתיישבים דורשים מושב דתי. מלבד זה ישנו בשכנות הקרובה שטח אדמה של הקק"ל והפיק"א, שהיה מספיק עבור שתי נקודות קיבוציות. המו"מ מכוון ליצירת גוש דתי בסביבה זו. ביחד עם זה מבררים ברודגס את שאלת העברת הקבוצה לסביבה זו. ישנה הצעה לסדר על אדמות רודגס את משק הפועלות, מחנה עבודה של קבוצה, שתקלוט גם חברת עלית הנוער ושכונה דתית. התוכנית הזו צריכה להביא את הסיכום הדרוש לפדיון ההשקעות של רודגס ולתשלום החובות. ישנם סיכויים לפתרון רצוי. באם התכנית הזו תתגשם יתכן, שאנו נהיה המועמד השני לנקודה זו. הדבר כולו הוא בגדר של תוכניות ולכן אין להסתמך על זה ואין לפרסם את הדבר בחוץ.

 

----מצד המרכז החקלאי מציעים להכניס את קבוצת ב"ע לכפר יעבץ. הדבר נמצא בסטדיום של בירור . בשבוע הבא יפתח מחנה העבודה בנס ציונה- מטעם מחלקת העבודה של ב"ע.

 

השבוע התקיימה בטירת צבי ישיבת ועדת ההתיישבות בהשתתפות דוד א. הועדה מתכוננת לצאת בימים הקרובים לסבוב בארץ  לשם קביעת קו לפעולתנו ההתיישבותית.

 

----דוד א. מתכנן  לבקר השבוע את הקבוצה לשם דיון על המצב וקביעת קו הפעולה להבא.

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        הסתדרות הפועל המזרחי בא"י      שבועון- המזכירות            

          "קבוצת אברהם"                         מס' כ' א                 ט"ו סיון תרצ"ט                                      

         כפר פינס דאר כרכור.                                                2.5.1939                        

 

 

           

\

 

 

 

 

 

מפרשת השבוע:

בגלל טרדות בסדור ענינים תכופים לא נוכל להקדיש את השבועון הזה לבירור מסביב לדיוני ועדת התקציב ושאלות ההתישבות, כפי שחשבנו מקודם. נעשה את זה אולי בגיליון

מיוחד, שיופיע באמצע השבוע, באם יספיק לנו הזמן לזה. כעת נסתפק רק במסירת ידיעות קצרות מיומן המזכירות. היו גם ענינים שונים בשטח הפעולה בתרבותית והמצב בפלוגות, שכדאי היה להתעכב עליהם- בלית ברירא נדחה את זה לפעם הבאה.

 

מיומן המזכירות:

----בשיחת החברים שהתקיימה בחג השבועות דנו על המצב הפנימי בקבוצה ועל הפעולת המוסדות בקשר עם יציאת האנשים לפלוגות הוחלט, שהמזכירות הפעילה תהיה מורכבת מהחברים דב ק. -מזכיר יוסף ש. - גזבר ושמואל מרכז ועדת התרבות. מלבד זה הוחלט לסדר פעם בחודש ישיבה של המזכירות המורחבת,  בה ישתתפו מלבד הנ"ל גם החברים אבי ט. -מגבעת עדה ואהרן י. -מכפר הרא"ה בזכויות מלאות בתור חברי המזכירות. בישיבה זו ידונו גם תמיד על הענינים הכספיים והתקציביים. לדיון על ענינים חשובים ותכופים יוזמנו החברים האלה לישיבה יוצאת מן הכלל.

----לועדת המשק הוחלט לצרף את עזריאל ב. ולועדת התרבות את שושנה א. שהיא תנהל גם את הספריה.

----במוצאי החג התקיים נשף לרגלי מלאת 4 שנים לקיומה העצמאי של הקבוצה. כהקדמה לנשף שימשה חגיגת "זכרון ביכורים" שהוכנה ע"י סניף ב"ע בכפר פינס. במסיבה שהתקימה אח"כ בחדר האוכל שוחח דב ק. על "ארבע שנות הקבוצה ותפקידיה לעתיד". הוקרא עתון  חי בשירה וריקודים נגמרה המסיבה.

---- בגלל השרב הגדול בחג מתו 9 תרנגולות מלול הזקנות. עוד 7 תרנגולות נחלשו ונמסרו למטבח. הפרגיות לא סבלו. התופעה הייתה כללית בהרבה משקים בארץ.

---- ביום אסרו חג התקימה ישיבת ועדת התקציב בהשתתפות צבי ט. ואהרן י. הישיבה שנמשכה כמעט כל היום הוקדשה לבירור הסכומים לחדש מאי והצעת התקציב ליוני, מצב הזכאים והחייבים וסדור כספי לחדש יוני. הדיונים נמשכו גם ביום א" י' סיון. סכום הדיונים ימסרו לחברים בימים הקרובים.

---- ביום ח' סיון התקיימה ישיבת המזכירות - בסה"י :סדור העבודה הפנימית, סה"י לשיחת חברים, גיוס לעזרת קבוצת אריה, הרכבת ועדת תרבות, גבית חובות ישנים, קנית רדיו, בירור עם עולים חדשים.

---- ביום י' סיון התקיימה שיחת חברים בסה"י: אישור חברים- הוחלט לאשר את מרים פ. בתור חברה. מרים ש ולאה איטלינדר בתור מועמדות. כמו"כ הוחלט את שמעון הולנדר מג"ע לקבוצה ובעוד חודש ימים יתקיים הדיון הסופי אודותיו. כמו"כ דנו בענין הכנסת בחורה להנהלת המטבח, שתמלא בעוד זמן מה את מקומה של לאה. על המזכירות הוטל להביא הצעה מסוימת.

---- ביום ג' י"ב סיון ביקר דב ק. את הפלוגה בג"ע התקיימה שיחה עם החברים (חברי הגרעין) בנוגע לאישור חברים. הם הזדהו עם החלטות השיחה.

בשיחה הכללית בפלוגה הוקראו הפ"כ של השיחות וישיבות הועדות שהתקימו בזמן האחרון בקבוצה. נמסרו ידיעות על פעולת המוסדות. בדיון על המצב הכספי בפלוגה הוברר שיש קשיים מרובים בגביית שכר העבודה, ולכן לא ברור עוד אם יוכלו להשתתף בסכום שנקבע ע"י ועדת התקציב לקנית הפרודוקטים ב"משביר" דנו גם ביתר החלטות ועדת התקציב והוחלט להתאים את תקציב הפלוגה לפי הנ"ל.

---- תשעה חברים היו בעד קנית מקרר ושבעה בעד רדיו.

---- בנוגע לאפית לחם ישנם קשיים בקנית הקמח שמעריכים שישולם עבורו במזומן. הוצע סידור מסויים לשם זה ואם הדבר יסתדר יוכלו לגשת לאפיה. הוצע להעביר את שלמה ג. לשם.

----הוסכם לאפשר לשמעון ה. לחזור בימים הקרובים לקבוצה.

----על שרה א. להתמסר לרכוז הזמנות עבור הינדה.

----במיוחד דנו במצב העבודה ושאלת הלשכה המשותפת. מצב העבודה בימים האחרונים לא היה טוב ביותר. חלק מהחברים נשארו מחוסרי עבודה, בו בזמן שבקבוצת "שומרון" חסרו פועלים. המצב הזה נובע א. בגללה התחיבות של ועד המושבה כלפי הקבוצה שהיא קבועה וקשורה במקום. ב. בגלל שרוב הפועלים שלנו הם עולים חדשים ואין לאיכרים אימון אליהם. קבוצת "שומרון" שבראשית בואם לג"ע פוררו את הלשכה שהתקיימה שם ע"י הורדת המחיר וכדו' פנו עכשיו לפלוגה בדרישה להקמת לשכה משותפת, בהרכב שני ב"כ מהם ואחד מהפלוגה. חברינו רואים בזה רצון להשתלט על המצב בכדי לקפח אותם. בדיון המקיף שהיה בשאלה זו הובאו דעות שונות, בעד וכנגד סידור הלישכה. סוכם לדרוש הרכב ועדה פריטטית  לחלוקת העבודה ובאם הדבר לא יתקבל להעביר את הענין למוסדות המרכזיים (במרכז העבודה חיבו את הסדור הזה)

----מצב העבודה בכפר הראה היה במשך השבוע רע. המזכירות החליטה שבאים לא יבוא שינוי לטובה עד סוף השבוע - להחזיר חלק מהחברים משם. בינתיים נודע שאתמול והיום עבדו כמעט כל החברים. יש צורך דחוף להחליף את אהרון בגלל שהרופא אסר עליו לעבוד במשך זמן מה בעבודות קשות.

---- ביום שני, שבוע זה חזר זבולון מבית החולים אחרי ששה שם כשבוע ימים. התברר שהפצע נגרם ע"י עקיצת זבוב ותודה לאל שלא נגרמו שום סיבוכים רציניים.

---- ההכנות להוצאת החוברת לזכר אברהם כץ הי"ד כמעט שנגמרו ובשבוע הבא יגשו להדפסה. עד היום נענו לבקשותינו לתמיכה המוסדות האלה: הלשכה הראשית של קק"ל -5 לא"י, הועד המשותף לעניני נוער - 5 לא"י הלשכה הראשית של קהי"ס הסכימה להעביר מליטה על חשבונה את הסכום של 5 לא"י שהקציב הרב כץ, המרכז העולמי של המזרחי - 3 לא"י מרכז חקלאי -3 לא"י  מרכז לתרבות -3 לא"י . נקוה שגם יתר המוסדות יענו לבקשתנו.

---- דב ק. שהה יומים בת"א בקשר עם עניני החוברת והשגת הלואה. ישנה הצעה לקבל בעזרת אחד מידידנו הלואה של 30 לא"י לתשלום במשך 5 חדשים. דורשים ערבות של נותן עבודה וקביעת הכנסה בטוחה (תשלום הגפירות) לכיסוי התשלומים . הסיכויים לקבל הלואה של 5 לא"י לקנית עגלה - נתבדו.

---- ביום י"ד סיון התקימה ישיבת המזכירות בה דנו: סדור תשלום לקו"ח, מסי מרכז חקלאי, קנית עגלה, קבלת הלואה, סכומי הביקור בג"ע, החלפת אהרן. ביחוד דנו בנוגע לשליחת שתי בחורות לקורס לבישול שיתקיים בת"א בבית החלוצות במשך חדשיים. המזכירות מציעה לקורס זה את מרים פ. ושרה א. כמו"כ דנו בהצעת מזכירות הקיבוץ הדתי שהקבוצה תתכונן לשלוח פלוגת כיבוש ( דוגמת יתר הפלוגות שעלו בזמן האחרון - "למקור" בשכנותנו)

לפ**** או לסגרה. יתכן, שהפלוגה לא תשאר קבועה שמה ובעוד שנה יחייבו מוסדות הקיבוץ את הקבוצה ללכת לאזור אחר, בהתאם לעניני ההתיישבות הגושית שלנו. פרטים יוקבעו ע"י ועדת ההתישבות שתתאסף ביום ב' י"ח לח.ז. בחיפה בהשתתפות ב"כ הקבוצות.

מזכירות הקבוצה החליטה לברר את השאלה ברור מוקדם באסיפה הכללית. החברים מתבקשים לקרא את פ"כ ישיבת ועדת ההתיישבות הנמצא בתיק המכתבים. יש לציין שהמוסדות מציעים את קבוצת "רמת השומרון" להתיישבות בספה בשכנות ל"טירת צבי" העליה לשם תצא לפועל בשבועות הקרובים.

----- התחלנו לרכז מהקבוצה, מכל התקופות לשם סדור אלבום. החברים מתבקשים למסור למזכירות מתמונותיהם לשם זה.

----נתקבל מאת יצחק ורפל "א מ נ ה " מאסף לדברי ספרות מאת חוג סופרים צעירים דתיים.

----- השבת ישהה בקבוצה הרב ברכיהו וירצה על מבוא לסדר התפילה.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   שבועון- המזכירות            

          "קבוצת אברהם"                         מס' כ' ב                 י"ג תמוז תרצ"ט                                       

         כפר פינס דאר כרכור.                                                30.6.1939                        

 

 

 

 

 

 

 

עם חידוש השבועון.

חודש ימים הפסקה בהוצאת השבועון-לאו מילתא זוטרא היא. החברים התרגלו לאינפורמציה קבועה על עניני הקבוצה ואם אינה - הרי החיסרון מורגש. גם החברים הנמצאים כעת מחוץ לקבוצה שאלו לא פעם מדוע השבועון לא מופיע. היו הרבה סיבות שגרמו לזה: טרדות בסדור ענינים שונים של הקבוצה, הטיפול הרב שדרשה הוצאת החוברת לזכרם של חברינו אברהם ודוד הי"ד, ולבסוף העובדה שזה כמה שבועות יצא שדוקא ביום השישי היתה הרבה עבודה תכופה שאי אפשר היה לדחותה- ולכן באה ההפסקה. נקוה שלהבא נוכל להוציא את השבועון בסדר מדי שבוע בשבוע.

בגליון של היום לא יוכנס החומר האינפורמטיבי הרגיל, כי לזה לא מספיק הזמן, נעשה את זה בשבוע הבע"ל. היום נכניס רק הודעות שונות מהמזכירות על ענינים שונים העומדים על הפרק.

בשבוע הבא יופיע גליון "במחננו"- אחרי הפסקה ארוכה. החברים מתבקשים להמציא מאמרים, רשומות , ידיעות לדב ק. עד יום רביעי. האחראים בעד הענפים והמפעלים מתבקשים להמציא חומר מפורט על המתהווה.

 

הודעות המזכירות:

הפלוגה בכפר הראה חוסלה בגלל חוסר סיכויים לעבודה. החברים חזרו היום.

---- נתקבל גליון חדש של " סיני". נמצא בחדר הקריאה.

כמו"כ נתקבלו "העתיד" שבועון פועלי אגודת ישראל, ו"ציונים"- עיתונה הפנימי של קבוצת "אמונים"

----בחדר הקריאה נמצאת סקירה מקיפה (כ"א עמודי דפוס מכונת כתיבה) על התפתחות קבוצתינו. הסקירה סודרה עבור החוברת, ההולכת ונדפסת. החברים מתבקשים לא להוציא את התיק מחדר הקריאה ולהשגיח עליו.

---- בתיק מכתבים לקריאה:

נכנסים:

ראשית-רדום, גבעת עדה, צבי ט. דב צ. יהושע ש.-בית אלפא, הנהלת ב"ע, קו"ח חדרה, ברק פרוינד, ועד השקל הארצי, ברונו פרנק, הקיבוץ הדתי, קק"ל, המשביר.

יוצאים:

לועד השקל הארצי, נריה, גבעת עדה, הקיבוץ הדתי, מ. שפירא, הנהלת הברית כפר הראה, צבי ט.

---- בשבת אחרי ארוחת הבוקר ימסור דב ק. דו"ח של ישיבת המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי- הסעיפים: התיישבות, עליות, קונגרס, ועידת תו"ע.

---- במוש"ק אחרי ההבדלה תתקיים שיחה כללית 

בסה"י:  1) בירורים בענין הטיולים בשבת לג"ע.

2) סדרן עבודה

3)מסירת ספרים פרטיים לספריה.

4)ועדת בריאות

6)קנית מקרר

6)מצבה על קברו של אברהם.

7)קביעת שלשה מועמדים להשתלמות הגנתית והתעמלות

8)שחרור חברים להדרכת מחנות עבודה של ב"ע (לחודש ימים)

נא לדייק בכדי שנוכל לדון על כל הסעיפים.

מועדת המשק:

בסיור שנעשה במקשת האבטיחים הוברר שמישהוא פתח את רוב האבטיחים שהתחילו להבשיל. נגרם לנו בזה הפסד של כמה לירות יש אומרים שהדבר נעשה ע"י חברי הקבוצה. מבקשים להבא להיזהר מזה ולא לגרום נזק לקבוצה.

מבקשים לא להשאיר קליפות האבטיחים בחצר או בפחים כי יתרבו זבובים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   שבועון- המזכירות            

          "קבוצת אברהם"                         מס' כ' ג                 ב"ה ה' מנ"א תרצ"ט                                      

              כפר פינס                                                                21.7.1939

            דאר כרכור.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

פרשת השבוע:

אנו עומדים כעת בפני כמה שאלות שקשה יהיה לפתרן, מבלי שכל חבר וחבר ידע שמוטלת עליו חובת הגיוס במידה המקסימלית אם זה בשטח העבודה או בשטח מילוי תפקידים. שנית, דרושה הבנה לחברים המטפלים בעניני הקבוצה, שלא תמיד הם מספיקים לסדר את כל הענינים העומדים על הפרק בגלל עומס העבודה שהוטל עליהם. מבלי זה לא נוכל להוציא לפועל את כל תוכניותינו לזמן הקרוב כעין עבודת הבציר, פתרון רצוי להשרשת הפלוגה בגבעת עדה, כבוש מקומות עבודה נוספים בכרכור, שפורים ופתוח המפעלים שלנו, שליחת אנשים להשתלמויות שונות כפי הצורך הנובע מדרישות השעה. כל אלה הענינים הזדמנו אצל כולנו בבת אחת ומספר האנשים הבאים לחשבון לפעולות שונות שהנו מוגבל מאד, הרי זה מהווה קושי גדול.

הנה שאלת העבודה. זה חדשים שחלק גדול מחברינו היה מחוסר עבודה. לא הועילו השתדלויותינו השונות, סדור פלוגות וכו' העובדה לא נשתנתה. והנה כעת אנו עומדים בפני שינויים לטובה במצב העבודה בכרכור- העבודות שהתחילו בהם בפרדסים, עבודות הכביש שעומדים להתחיל הם בימים הקרובים כל אלה יקלו במקצת על המצב.אותות ראשונים כבר נראו השבוע בהזדמנויות הנוספות שקיבלנו. ובכל זאת אין הדבר כל כך קל- נצטרך לעמוד על זכויותינו ועל חלקנו המלא בעבודות אלה - בלשכה, איפה שלא מראים לנו פנים שוחקות. והצלחת הדבר תלוי במידה רבה עד כמה שחברינו יבינו להשתדל לרכוש את מקומות העבודה לאן שנשלחים.

יש לנו כבר מסורת לנצל את עונת הבציר בכדי להעסיק את החברים מחוסרי העבודה. מתוך הנימוק הזה התקשרנו עם ועדת הכורמים בגבעת עדה וקבלנו 35 מקומות לבציר. בהתחלה, כשמצב העבודה לא היה טוב ביותר, חשבנו שנוכל לספק את מספר הפועלים הדרוש כעת נתגלה שהמצב אינו אפשרי, באם לא נרצה לאבד את ההזדמנויות בכרכור, ולכן נצטרך לצמצם את מספר החברים בשרות, בשמירה ובכל יתר העבודות בבית בכדי שנוכל להוציא יותר חברים לעבודות חוץ. מובן שהדבר אינו קל- זה יטיל עול נוסף על כל חבר, אבל אין לנו דרך אחרת,באם אנו רוצים לעמוד בהתחייבויותינו ובאם אנו רוצים לנצל את האפשרות לעבודה בכדי לתקן לתקן במקצת את מצבנו הכספי. עוד דבר מחייב אותנו לצעד זה- רצוננו לכבוש מקום קבוע וראוי לפלוגה בגבעה לעונת החורף. דרושה נכונות מצד החברים לכבוש זה, כי בו תלויה בהרבה שאלת קיומה של הפלוגה ובעיקר שאלת קבעותה לעתיד. ישים נא כל חבר שיוצע לו לצאת לג"ע את הדבר הזה נגד עיניו ומתוך הערכת התפקיד הזה יכוון גם את התנהגותו ומעשיו שמה.

והננו עומדים כעת גם בפני שאלת ההשתלמות. מתקימים שני קורסים שהננו מעונינים להוציא לשם כמה מחברינו, שדוקא הם עובדים במקומות עבודה קבועים ומשמשים גם בתפקידים שונים בקבוצה. החלפת האנשים בעבודה זוהי פרובלימה קשה אבל נצטרך למצוא פיתרון לה. מהצד השני נצטרך לשקול בזהירות את החלטתנו, כי סו"ס לא רצוי שנעבור מעל המידה כי זה עלול להקשות עלינו  מבחינת הסדור בעבודה. אבל עוד יותר קשה יהיה לנו לפתור את שאלת ההשתלמות המקצועית. התקשרנו עם כמה משקים וגופים בנוגע לזה והובטחו לנו כמה אפשרויות, אחדות ממשיות ואחדות שנצטרך לטפל בכדי לממש אותן. וכאן הקושי אינו רק מבחינת העבודה, אבל העיקר הוא שעפ"ר החברים הבאים בחשבון להשתלמויות נושאים בעול תפקידים שונים וחסרונם יהיה מורגש בחיינו. בעת הדיון על החברים להעריך את העובדה הזו - ואם למרות הכל ננצל כל מקום ואפשרות המזדמנת לנו, כי זהו צו מצבנו- עלינו לזכור כי החלטה חיובית משמעותה גם התחייבות לקבל עול של תפקידים מצד כל חבר שיוצע לו, בין אם הוא ותיק או חדש בקבוצה, בין אם שימש בתפקיד או טרם נתנסה בו. ועוד דבר רצוי שהחברים יזכרו בדיון זה - העיקר לשלוח חברים שיש לקוות שהם יוכלו לנהל את הענף הזה הן מבחינה מקצועית והן מבחינה ארגונית מסחרית. עובדים מנוסים הם דבר חשוב עבור כל ענף, אבל זה לא מספיק דרושים גם מארגנים ומנהלים טובים.

ועד כמה שקשה יהיה לנו להסתדר באם נוציא עוד כמה חברים להשתלמות- אפשר ללמוד ממצבנו העכשוי. רוב הועדות אינן פעילות כראוי  והעיקר אינן מגלות עצמאות ויוזמה בפעולתן. הערות מסביב לשאלות התרבותית, שבאה לידי ביטוי בגיליון האחרון של "במחננו" לא הביאה עוד תוצאות למעשה, כי הועדה לא ניגשה לכוון את הויכוחים והדיונים לאפיק מעשי. ויש לחשוש כי עם יציאת האנשים לבציר יוקשה עוד המצב. דרושה התאמצות מצד הועדה בכדי לצאת פעם מחידלון המעשה. ואותו הדבר אמור גם כלפי ועדת המשק שלא מראה שום פעולה תוכניתית הן בשטח הקיים והן בפתוח מפעלים חדשים. גם ועדת העבודה לקתה בחסר וכל העבודה הוטלה על חבר אחד, שזהו בהחלט יותר מכפי כוחותיו. וועדת החברים הלא לא נבראה רק לשם סידור דרישות לנסיעות, וזה ג"כ בעת שהחבר עומד על הגב, וחבריה צריכים להתגבר על הקשיים ולהכניס את הפעולה למסלולה.

חברי הועדות צריכים להבין כי המזכירות בהרכבה שלעכשיו אין בכוחה לרכז את הפעולה  היומיומית של הועדות. המצב הכספי הקשה, הטפול בכמה עניני חוץ הדורשים זמן ומרץ (הוצאת חוברת והקמת מצבה לזכר אברהם, עניני הבחירות לקונגרס וכו') החזקת הקשר עם הפלוגה בג"ע וטיפול בכל הענינים הקשורים בזה- כל אלה מכבידים מאד על פעולת המזכירות ואין בידי חבריה האפשרות להשתתף באופן פעיל בועדות ולכן דרושה עצמאות מצידן.

צויין בזה מצבנו העכשוי, בבהירות יתרה מאשר שלפני זה- כי בנתיים נתבררו הענינים במידה יתרה, שהוא ישמש כבסיס לדיון בשיחה הכללית שתתקיים במוש"ק.

יחשבו החברים בכל השאלות הנ"ל ויבואו מוכנים לעזור בפיתרון כל השאלות.

                                                                                                       דב ק.

 

מיומן המזכירות:

כ'ד תמוז:

בישיבת המזכירות עם דוד א. הובעה ההצעה לסדר מאפיה עבור הצרכים העצמיים. יוסף ר. קיבל על עליו להקים תנור שלא יעלה הרבה כסף. שאלת העצים יכלה למצא את פתרונה ואופה יש לנו. דוד חושב שמזכירות הקיבוץ הדתי הייתה יכולה לסדר עבורנו הלואה של 30 לא"י הון חוזר לקנית קמח, בתנאי שנמציא תכנית מפורטת לכדאות המפעל ולסידור הכספי. ברור שאז היינו צריכים למצוא פתרון תכוף לסדור חובו של אופהננדין. את השאלה נברר בימים הקרובים.

--- מהנ"א של ב"ע פנו בבקשה לאפשר למדריך הפלוגה בכפר פינס וגם לחברים מחוסרי עבודה לסעוד אצלינו ארוחת בוקר וצהריים הם יהיו אחראים בעד החזרת ההוצאות לפי חשבון הכלכלה שלנו. הדבר סודר בחיובי.

--- אהרן לנטבק הודיע שהוא עוזב את הקבוצה מבלי שינמק את הדבר.

 

כ"ו תמוז:

בישיבת המזכירות דובר בענין המצב בעבודה. אחרי בירור יסודי באנו למסקנה שעלינו להלחם כעת בלישכה בחריפות על כל מקום עבודה. הוחלט לפנות למזכירות מועצת פועלי כרכור ולדרוש ישיבה משותפת לשם בירור דרישותינו. בלשכה נרשמו עד כה 54 פועלים מחוסרי עבודה ו30 בחורות ז.א. פחות מאשתקד. בפרדסים צריכים פועלים, אבל חוסר כסף מונע סדור הפועלים. בכל זאת סודרו כמה הזמנות חדשות ועוד כמה יסודרו בימים הקרובים. בכביש יהיו כאלפיים ימ"ע. יש לקוות שיסודרו מאיתנו 6-8 פועלים מלבד זה החלטנו לברר את האפשרות של כניסה בגוש פיגר ולקבוע פעם סופית את תוכניתנו  בגבעת עדה, שלפי דעת רוב החברים היא באה בחשבון כפלוגה קבועה ולא נחפש אחרי אפשרויות אחרות.

--- הוחלט לשלוח את מנחם ר. כמועמד לגזברות, אחרי שפלוגתו דרשו את זה.

בעניני השתלמות הוחלט שאהרן יברר את האפשרויות בסביבה. כמו"כ לפנות לחברים בבית אלפא שהם יתענינו בסביבה. אחרי שאהרן טיפל בענינים אלו במשך ימים מספר מסר את הפרטים דלקמן: בבית ספר החקלאי ובגן שמואל- אין כעת שום אפשרויות עבורנו. במעברות יש אולי כן אפשרות- אבל אין מטבח כשר. המקום ברפת בגבעת חיים תפוס כעת. ב"משמרות" מוכנים לאפשר לנו להכניס חבר לגן ירקות (40 ד) תיכף ובחורף לנהגות. התנאים שהחבר יהיה כל הזמן אצלם והם מוכנים לתת אספקה מלאה (אוכל, הספקה קטנה, מיסים וכו'). בעין שמר הבטיחו לענות לנו בימים הקרובים בדבר הכנסת חבר אחד לגדול צאן ויש לקוות שהתשובה תהיה חיובית, על התנאים והסידורים טרם בררנו. בכפר הראה הבטיחו לאפשר לנו להכניס עובד אחד בבנין עם שכר שלם- לפי דרישתינו יהיה זה טפסן. הענין הוא בגדר הבטחה יהיה צורך לטפל בזה ולעמוד על המשמר. גם בעין החורש ישנה אפשרות להכניס לגן ירקות ונהגות (בעוד חודש) ויש לברר מה יותר כדאי לנו משמרות או עין החורש.

בררנו במזכירות גם את רשימת החברים שיכולים לבא בחשבון כעת ונוכחנו שמספרם מוגבל מאד (5-6). בנוגע לגן הוחלט להציע את אהרן יבניאלי. הדיון ביתר הענינים נדחה לישיבה הבאה.

כ"ז-כ"ח תמוז:

---בקור דב ק. בגבעת עדה. בליל שבת נמסר דו"ח מישיבת המרכז. בשבת נתקיימה שיחת חברים. במוצאי שבת שיחה כללית. בשיחות האלו וגם בשיחות הפרטיות הובררו הענינים החברותיים שעמדו על הפרק בפלוגה. בסיכום הדברים הוחלט למסור את ריכוז הדברים למזכירות המורכבת מהחברים: משה חיים -מזכיר, אלתר - מסדר עבודה, מנחם ר. - גזבר ועדת העבודה- אלתר מנחם וגה. ועדת תרבות - משה חיים-צבי שנפלד- יעקב בלובשטין. אספקה קטנה, ישראל ל., דיור שלמה ג, הוחלט לאפשר לשמעון ה. ויעקב ז. לחזור לקבוצה. יצחק כ"ץ יצא לגיוס לארידה. דנו בקשר בין הפלוגה והקבוצה, עניני עבודה. הוחלט להגביר את הפעילות התרבותית, שהוחלשה בזמן האחרון.

--- בברור עם אלתר על מצב העבודה הוברר שבעונת הבציר יעבדו שלושים וחמש חברים, מהם חמישה קבועים, שיקבלו 175 מא"י היתר בוצרים 140 מא"י סבלים 160 מא"י. באופן כזה נצטרך להוסיף לפלוגה עשרים חברים, מלבד כמה אנשים לרזרבה. בישיבת המזכירות הוחלט לשלוח מהקבוצה 13-15 ח' ולגייס מב"ע כעשרה חברים. מלבד זה אפשר יהיה לקבל כמה כרמים לבציר מחוץ לחשבון הכללי. במטבח תעבדנה ארבע בחורות, בחורה אחת במחסן (את הכביסה יסדרו בקבוצה). קבלו חדר לדירה בבית הספר בחינם. שכרו רפת גדולה, שמסדרים אותה לחדר אוכל. יעבירו מהקבוצה אהלים,שולחנות וכלים. במו"מ עם הקבוצה (שומרון) בהשתתפות ב"כ המרכז החקלאי של ההסתדרות הוחלט להקים לעונת הבציר לשכה פרטית - נצחון עבורנו. אחרי הבציר מקוים, שתהיה עבודה בקשירה ובתירס ולעונת החורף יוכלו להשאר 10-15 עובדים בחוץ, מלבד השרות. ברור, שיצטרכו להיות פועלים, שיודעים לעבוד יפה בחריש. בעונת הזמירה נצטרך להכניס כמה חברים לקורס לזמירה, המקבלים מהתחלה 15 גרוש ליום עבודה נקבעו עוד כמה סידורים בגזברות, בהחלפת אנשים וכו'.

כ"ט תמוז:

---נשלחה מכונית אבטיחים לחיפה קיבלנו 7 לא"י (בעד ההובלה משלמים 2 לא"י)

א מנ" אב:

--- נשלחה מכונית אבטיחים לחיפה קיבלנו 4.880 לא"י

סודרה רשימת חברים כללית, לפי השאלונים, שקבלנו מאת החברים ונשלחה בצירוף סקירה על הקבוצה למרכז החקלאי.

--- בישיבת המזכירות הוחלט להציע את עזריאל כח' שלישי לועדת עבודה. הובררו אפשרות הפעולה של המזכירות בהרכבה המצומצם.

---יוסף מסר, מו"מ עם אשר בחדרה הודיעו , שאין כבר מקום בקורס המסתדר בקרוב בג"ע. ניסינו לשנות את ההחלטה באמצעות החבר אליהו אבל הנ"ל מסר שבגלל זה, שהתחלנו לטפל בשאלה זו בימים האחרונים אין בידו לשנות את הדבר. כרגע נודע, שהקורס נידחה לעשרה ימים ויתכן, שנוכל לשנות עוד.

--- הקורס למעמלים ומ.כ. מטעם אליצור יפתח בעוד שבוע ימים בכפר הראה. דעת המזכירות שבעונת העבודה הבוערת נוכל להוציא רק שני חברים להשתלמות זו  ז.א. מלבד משה חיים עוד אחד. היה דיון מקיף בשאלות העבודה ונקבעה רשימה של אנשים, שיבואו בחשבון לבציר. הוחלט להביא לשיחה הצעה על דבר סדור גיוס לשמירה ולעבודות השירות. דנו עוד בשאלת גבית הכספים וסדור רהיטים. נקבע שלהבא יסודרו הרהיטים רק בגבול ההוצאות שהשקענו לפני שנה לרהוט החדר.

-- (אגב, בידיעה על סידור הרהיטים שנמסרו ב"במחננו" י"ז נשמטה הפסקה, שלשם סדור הרהיטים קבלנו מתנה של ארבע לירות.          

 ג' מנ' אב:

ישיבה עם ההנהא"ר  של ב"ע בת"א. הוחלט שיסדרו פלוגת עבודה לבציר בג"ע במסגרת הפלוגה שלנו. ישתתפו ארבעה חברים ושש חברות בגיל 15-17. הם דורשים הוצאות הספקה , דירה, מדריך והשתתפות בהוצאות הדרך חזרה.

בגמר המחנה רוצה ההנא"ר לסדר פגישה ל2-3 ימים של חוגי ההכשרה אצלנו. את הוצאות הכלכלה יכסו.

--ישיבה עם וינר ונריה בנוגע לחוברת לזכר אברהם. נדפס כבר הגיליון השביעי (החוברת תכיל 8 גיליונות דפוס.) ה"מרכז" הקציב 3 לא"י, מרכז עולמי הוסיף להקצבתו 2 לא"י, הרב פישמן הבטיח לסדר אחרי הקונגרס 10 לא"י.

--  עם דוד א. בירור בענין הון חוזר למאפיה, מקום להשתלמות בגן ברודגס וכמה ענינים שוטפים.

סודרו עניני רשימת השוקלים, רשימת הבוחרים לאסיפת הנבחרים, וכו'.

-- הקורס לבישול נגמר השבוע החברות חוזרות ביום ב'.

ד' מנ' אב:

--נתקבלה הודעה, שנאשרו 80 לא"י פצויים עבור דוד פרנק. אחיו טיפל בענין זה. ביום שבת יצא הצבא מחיפה ביחד עם מספר אנשים מג"ע ואחיו של דוד פרנק לסביבת אום אל פחם ג'נין בכדי למצא את הגופות של הנחטפים. המודיע הערבי הראה על כמה מקומות חפשו ולא מצאו שום דבר וחזרו.

-- הסוכנות הודיעה שמוכנה להקציב רשיון עבור יצחק ר. אבל יצטרך לצאת לזמן מה לחו"ל, כי כך דורש החוק.

-- קבלנו זרקור ובשבוע הבא יסדרו אותו. כמו"כ קבלנו אלונקה לעזרה ראשונה.

-- נתקבל חוברת "השדה" לח' תמוז- אב.

 

מועדת המשק:

בישיבה שהתקיימה בד' מנ' אב בורר ענין החצרנות, סוכם להציע לשיחה לבחור ועדת דירות בהרכב, ירחמיאל שמעון ה. המסדר את הענינים יהיה שמעון. למסדר הספקה קטנה יעקב זלצברג.

--דנו בשאלת תוכנית הגן לסתיו. הוחלט לסדר במקום במקום ת"א (מחוץ לגדר) על שלושת רבעי החלקה מלפפונים ועל רבע כרוב וכרובית. ההשקאה תהיה בתלמים. במקום התירס בחצר, שיורידו אותו בימים הקרובים, (אגב, לא הצליח) הוצע לסדר ירקות בהשקאת תלמים. הוצע להעביר חלק הגן מחוץ לגדר, במקום שהיה החציר של כפר פינס, לסדר שם השקאה פרוביזורית מהצינור הראשי בכדי, שהאדמה בגן, המנוצלת ביותר תנוח(?). אם יתברר, שהדבר אפשרי ולא ידרוש השקעות לאינסטלציה, נוציא את זה לפועל.

--  הוחלט לטפל במרץ בסדור המגרש של קירשטין והכנתו לזריע ת"א. את האחריות קבל עליו משה ב. בעזרת שלום ט.

 

---סדרו השבוע שער בכניסה למחנה

--- הדשא תוקן וסודר. החברים מתבקשים לא לשכב על החלקה הראשונה, שמשקים ואתה כעת.

--- השבוע רדו פח וחצי דבש. הרדיה הפסיקה בגלל מחלתו של שמואל.

---הביאו עצים מג"ע ומכינים מלאי לחורף.

--- בגן זרעו השבוע קישואים. מורידים חצילים שעושים מהם ריבה טעימה, ע"י זה שמוספים שזיפים ולימונים.

--- קוטפים אבטיחים, סוחר מחיפה קנה מכונית בעד שש לירות על המקום.

בחשבון הלול, שנמסר בשבוע שעבר נפלה טעות: סכום ההכנסה הוא 101.584 לא"י. הוצאה 88.860 נשאר עודף של 12.724 לא"י, הושקעו במשך הזמן 235 ימי עבודה, ז.א. שליום עבודה יצא 50.3 מא"י.

--- במשק שיחה כללית בסה"י: קביעת חצרן, מסדר מטות, הספקה קטנה, משתלם בגן - משמרות, משתתפי הקורס בכפר הראה, גיוס לשמירה, שאלת המדריך עבור קבוצת עלית הנוער בכפר פינס, הפעלת ועדת תרבות המ****  והעבודה.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   שבועון- המזכירות            

          "קבוצת אברהם"                         מס' כ' ד                 ב"ה יב' מנ"א תרצ"ט                                      

              כפר פינס                                                              28.7.1939

            דאר כרכור.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרשת השבוע.

השנה היא השנה הראשונה שהעזנו להתחיל בנסיונות משקיים במדה יותר רחבה. כך עבדנו 60 דונם לאבטיחים, 10 דונם חציר,  הגדלנו את הגן בשני דונם נוספים וזרענו שמה תפוחי אדמה, רכשנו סוס ועגלה וכו'. בשבילנו, שלא היינו רגילים בכגון זה, פעולות אלו היה בהם משום צעד חשוב בפעולה המשקית שלנו. והנה מתקרבת עונת עבודה חדשה והננו עומדים בפני קביעת תוכנית לפעולה המשקית להבא וכדאי לכן לסכם את הנסיונות המשקיים הראשונים.

אם נרצה להסתכל על הנסיונות הנ"ל מבחינה כספית, אין ספק שהפסדנו. תפוחי האדמה לא הצליחו ביותר, באבטיחים התאכזבנו מר- במקום שקיווינו להכנסה של 50 לא"י ישארו לנו רק 20 לא"י, אחרי שנוריד את כל ההוצאות.- בחציר ידענו עוד מקודם שלא נצליח , מפני שזרענו מאוחר- זהו הסיכום הכספי. אבל בפעולות אלה יש ערך נסיוני חשוב עבורנו. אם נדע לראות וללמוד מההפסדים האלה, אז יהיו הם "מוצדקים", נדע לשם מה השקענו כל כך הרבה מרץ.

אי הצלחתנו בפעולה המשקית השנה, אסור שהיא תרפה את ידינו מלהמשיך בפעולות אלה להבא. גם משקים ותיקים בעלי נסיון רב, גם להם ההצלחה לא תמיד מאירה פנים. וגם לנו לא שיחק מזלנו השנה. דוקא בעונה זו מחיר האבטיחים ירד, החמסינים עשו שמות במקשות וכו'. נגד מכות כאלה קצרה ידינו מלהושיע וכל עובד אדמה צריך להיות מוכן לתופעות כעין אלה.

אבל, לא מעט גרם לכך גם חוסר הנסיון. בתפוחי האדמה לא הצלחנו, אף שבהתחלה עלו יפה מאד, כי אחרנו בהשקאה, דיונים שונים עכבו את קנית הצינורות. חלקה ב' של המקשה לא התאימה כלל לזריעת אבטיחים בגלל סוג האדמה הגרוע. את החציר זרענו בעת שכבר לא כדאי לזרוע- כל זה נגרם לנו ע"י חוסר נסיון. נקוה שבעונה הבאה ידעו כבר המטפלים באבטיחים לא לסדר מקשה באדמת חול נודד, והאחראים לזריעת תפו"א ידאגו  עוד טרם הזריעה, להשקאה מסודרת ולזבול וגפור בזמן.

ובכל זאת לא מספיק רק זה. עלינו לזכור שבכל תכנית שהננו אומרים להוציא לפועל, יש להזהר מהשגיאות שנעשו בעונה הקודמת, אבל ביחד עם זה לקחת גם עצה אצל אנשים בעלי נסיון רב יותר. עלינו לברר מראש את אפשרויות הממוש שבכל תוכנית ובכל פעולה, את יכולתנו הכספית לממן אותה ואת ההכנסות המשוערות- בכדי שלא נתאכזב.

בסכום דברי הנני רוצה להדגיש שלושה כללים שעלינו לשים לב אליהם:

א)      היסוד הראשון לכל פעולה משקית צריך להיות חשבון כספי מדויק - כמובן בגבול הסכויים.

ב)      אין גם להתאכזב באם התןצאות לא יהיו כפי המחושב וע"י זה להפסיק בפעולה.

ג)       דרושה מידה גדולה של זהירות. איני נגד דררא (ריזיקא)מסוימת, כי בכל פעולה משקית עצמאית אנו מסכנים דבר מה, אבל צריכים לשקול עד כמה כדאית התכנית הנדונה ואם כוחותנו מספיקים להוציאה לפועל בזמן וכדרוש.

                                                                                  אהרן

 

מיומן המזכירות:

--- בשיחה הכללית שהתקיימה במוצ"ש ו' מנ' אב תרצ"ט הוחלט:

--- לקבל את מקום ההשתלמות בגן בקבוצת ,משמרות" ולשלוח לשם את אהרן י.

--- להסכים ששלמה חיימוביץ יכנס להדרכת חברת עלית הנוער שתגיע בשבועות הקרובים לכפר פינס. ההתחיבות תהא רק לשנה. במשכורת בגבול של 5-6 לא"י.

---לצרף את עזריאל לועדת העבודה במקום מנחם שהתפטר. באם אי אפשר יהיה למצא הרכב מתאים לועדת המשק בלי עזריאל, יצטרף לועדת העבודה יצחק לוין.

--- יוסף ר. נבחר בתור חצרן. יעקב ז. בתור מסדר הספקה קטנה.

--- לועדת הדירות נבחרו שמעון ומרים ב.

--- לסדר גיוסים בשמירה, עבודת המטבח והמחסן בכדי לאפשר להוציא את מקסימום האנשים לעבודה.

--- נקבעו באופן סופי המועמדים לקורסים: משה חיים ורפאל.

ז' מנ"א:

נתקבלה הודעה מגבעת עדה שהבציר התחיל. מלבד 5 הבחורים שיצאו לשם עוד ביום ה' אב נשלחו עוד 10 חברים מהקבוצה ועוד ארבעה חברים ממחנה העבודה בכפר פינס, יצאו לכמה ימים לשם.

במשך השבוע הוסיפו כמה אנשים והחזירו חברים לקבוצה.

ביום ח' אב הגיעו שתי חברות מת"א מפלוגת הגיוס של ב"ע כפי שמוסר יוסף ש. הבטיחו בהנה"א שעד יום ראשון יהיו כל האנשים בג"ע באם הדבר לא יסתדר נצטרך להתקשר עם חרות חרות.

ח' אב:

מעין שמר הודיעו שהם מוכנים לקבל מאתנו חבר להשתלמות בגדול צאן. דרוש לזה עוד אישור מאת ארגון מגדלי הצאן בארץ. העבודה תתחיל בעוד חדשיים את התנאים לא בררנו עוד בכל. כי ישנו קושי, וזהו שאלת האוכל. החברים המעונינים בהשתלמות זו יפנו בימים הקרובים לדב ק.

ט' אב:

מנחם ר. מסר פרטים על המצב בגבעת עדה. הסתדרו די טוב בעבודה. גם שאלת הדירות מצאה את פתרונה. יעבדו בבציר כ40 חברים מלבד עוד כמה רזרביים. השבוע היתה הפסקה בגלל שחלק הענבים טרם כושל די צרכו. המצב הכספי אצלם ג"כ קשה. חייבים לאיצקוביץ 49 לא"י ועל זה ישנן רק העברות מועטות. מרים פ. תכנס להנהלת המטבח. והם יקבעו תקציב קבוע להוצאות המטבח.

ירחמיאל- מהגוש אישר מקום עבור משה חיים בקורס בג"ע.

י'א אב:

מכרנו חצי אוטו אבטיחים קטנים שהיו בשדה בעד 1.500 לא"י. מלבד זה עוד עגלה קטנים בעד 100 מא"י. מקווים שבעוד חודש יהיו לנו אבטיחים טובים ונוכל אז להשיג להם מחיר יפה. הלואי וזה יתאמת.

י"א אב:

חרשו את המגרש של קירשטיין. כמו"כ את השטח של תפו"א . את המלפפונים נזרע בעוד שבוע.

בשבוע הבא תתחיל ברכה לעבוד אצל הורוביץ. עוד בחורה אצל רובינק. ישנם סיכויים לעוד כמה עבודות בגוש פינר ואצל בובריק.

ביקר בקבוצה בנימין שחור (הנה"א של ב"ע ) לשם ברור המצב במחנה העבודה בכפר פינס והמצב בסהיף ב"ע כאן. סוכם ששלום ישתתף בעניני המחנה, מחוץ לפעולה התרבותית שניהל. בנוגע לסניף ימשיך יהודה ש. שהתפטר בזמן האחרון מתפקידו, גם להבא להדריך את הסניף. התקיימה ישיבה עם הח' אילני (דזבקו) מרכז ועד כפר פינס בעניני עליה------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   שבועון- המזכירות            

          "קבוצת אברהם"                         מס' כ' ו                ב"ה כ"ו מנ"א תרצ"ט                                    

              כפר פינס                                                              11.8.1939

            דאר כרכור.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרשת השבוע:

 

- מיעוט ההשתתפות של החברים במסיבה הספרותית המוקדש להופעת "האשל" מדאיגה מאד. העד כדי כך הגענו שבמסיבה זו שנקבעה בשעה נוחה לחברים, לא הגיעו מספר  המשתתפים מחברי הקבוצה לידי מספר המשתתפים מכפר פינס. הדבר הזה אומר דרשני  ועוד יותר תובע הוא ערות מצד ועדת התרבות . הלזמן ארוך ימשך המצב הזה?

-- בדיון מסביב לעניני ההשתלמות נעמדנו שוב בפני עובדה שמספר החברים שהתקשרו  עם הקבוצה הוא קטן מדי. הקבוצה גדלה, תפקידיה רבו ובכל זאת היא שולטת על מספר מצומצם של חברים. ישנה אפשרות לשלוח חבר להשתלמות במקצוע בנין והנה קשה לנו להוציא חבר להשתלמות זו, מבלי לסכן את אחד התפקידים החשובים וההכרחיים בקבוצה. מספר החברים הבאים בחשבון להשתלמות זו קטן, לא את כולם אפשר לשחרר. לעומת זה ראינו וישנם בין החברים- המועמדים חברים המתאימים לעבודה זו, אבל אין הם באים בחשבון להשתלמות בגלל זה שטרם החליטו להתקשר עם הקבוצה. תופעה החוזרת אצלנו בקבוצה זה כמה פעמים. נצטרך לחשוב על השאלה הזו - ותיכף אחרי הבציר לשבת ולדון על החברים החדשים שבאו אלינו באחרונה ולברר אתם את יחסם לקבוצה.

-- החלטות שיחת החברים על מסירת פרטי הדיון על חברים - בפני שיחה כללית, יש בה משום חידוש אצלנו. עד כה התנהגנו רק למסור לחבר המעונין את ההחלטה, והדבר לא תמיד נעשה כפי הדרוש ולא תמיד היתה ההשפעה הדרושה על דעות החברים שנאמרו מתוך רצון להשפיע על החבר הנדון שיתקן את מעשיו. כעת בדיון הכללי אנו מקוים שיהיה לדברים הד יותר רחב וחזק- גם אצל החבר הנידון וגם אצל יתר החברים. דרושה רק הבנה מצד החברים שיתרגלו לגילוי לב ולשמוע חוות דעת על חייהם בקבוצה, מבלי לחשוב על פגיעה בהם ומבלי לחשוד בחבריהם ברצון רע.

-- הדיון בועדת הכספים גילה לנו שוב את מצבנו הכספי הרע. במשך החדשים יוני- יולי נכנסנו בגירעון של כ60  לא"י. אמנם אלו החדשים הקשים ביותר. באוגוסט הננו מקווים לעודף מסוים, אבל בכל זאת המצב דורש תיקון. הוא דורש גיוס מלא של כל החברים החבר המתאונן על חוסר עזרה רפואית צריך להבין כי באם הוא יאפשר ע"י הגיוס לשמירה להוציא אדם נוסף לעבודת חוץ הריהו מקרב את סידור קו"ח. אותו הדבר , המתאונן על אי קביעות בסדור עזרת הורים, צריך להבין שבאם הננו רוצים לתמוך בהורי חברינו הננו נאלצים לקמץ מלחם חוקנו- כי דרך אחרת אין לנו להשיג את הסכומים הדרושים. הדבר מסור בידי החברים אם יבינו את הדבר נוכל לאזן במקצת את תקציבנו באם לא- הגזבר הכי מוכשר לא יעלה בידיו הדבר.

-- ואמנם שאלת עזרת הורים, שהועמדה כעת בצורה חריפה ע"י כמה מחברינו, היא שאלה מאד כאובה והיא דורשת מאתנו פתרון יותר יסודי מאשר עד כה. באמת הננו רוצים גם להבא להחזיק בעקרון שעלה על בידינו לשמור עליו עד כה, וגם ע"י קורבנות מסוימים, שלא לתת חופש לעזרת הורים, הרי הננו צריכים להקדיש מקור פרנסה מסוים בכדי להבטיח סדור קבוע של העזרה. יתכן שנצטרך גם לדאוג למקור הכנסה מיוחד להם לשם כיסוי  ההוצאה הזו. ביחד עם זה ידעו החברים הדורשים כי הקבוצה לא תוכל למלאות את הדרישות במאה אחוז, כי מצבנו הכספי לא מאפשר את זה והחבר שקשר את גורלו עם מפעל הקבוצה צריך להיות מוכן לוותר גם בשטח זה העדין והכאוב כל כך עבור כל יחיד. דרך אחרת אין.

-- ענין סידור הבחורה לשרות הפלוגה בבית אלפא עורר עוד פעם את תשומת לבנו לחלוקת החברים שלנו במובן המין. אחוז הבחורות אצלנו הוא קטן ואם לא נדע להגדילו בקרוב הרי הדבר עלול לגרום לנו הרבה נזק. השבוע הפסדנו כמה ימי עבודה בגלל זה שלא היו לנו במי להחליף את החברות שחלו. ואם תבאנה הזמנות נוספות לא יהיה את מי לשלוח- ומה יהיה עוד בעונת הקטיף. ומלבד זה הדבר עלול להשפיע גם במובן החברותי. הקבוצה צעירה, האנשים צעירים והרכב לא שוה של חברתנו במובן זה דורש בהחלט תיקון.

                                                                                דב ק.

 

מיומן המזכירות:

כ' מנ"א:

ביקרו בקבוצה חברי עלית הנוער בשדה יעקב. התקיימה מסיבה בחדר האוכל שלום שוחח אתם על הקבוצה ותולדותיה. לפני זה בקרו בקבוצה גם חברי המחנה של ב"ע בפרדס חנה.

במוש"ק התקימה שיחה כללית. הוחלט לשלוח את משה חיים להשתלמות בתור רועה. בנוגע לקורס לעזרה ראשונה הוצעו ירחמיאל א. וחביבה. הוחלט שהמזכירות ביחד עם ועדת העבודה יבררו מי יותר מתאים מבחינת התפקיד [עם (אם)הקרוס (קורס) מכוון לפעולה פנימית או לפעולה בעת  התקפה ח"ו] ואת מי יותר קל לשחרר מבחינת עבודה.

- הוחלט להציע את שלומית כמועמדת לקורס למדעי הטבע שהתארגן בירושלים . על המזכירות לברר עד כמה אפשרי לשחררה מבחינת עבודה. בישיבת המזכירות הוחלט שאין אפשרות כזאת. ההצעה בענין ההשתלמות בבנין הועברה לדיון במזכירות. במזכירות הוצעו כמה חברים שיש לברר בשיחה מי מהם בא בחשבון. ואלו הם מנחם ר. יצחק כץ. פנחס ז. ירחמיאל.

כ"א מנ"א:

התקימה נעילת מחנה העבודה של ב"ע בכפר פינס. השתתפו מספר חברים מהקבוצה. שוחחו שלום ט. ודב ק.

כ"ב מנ"א:

שלמה חיימוביץ חזר מסיורו בחברות העליה לנוער. הוא נכנס לעבודת ההדרכה.

כ"ג מנ"א:

בישיבת ועדת התקציב בה השתתפו: יוסף ש. שלומית, מנחם ר. ודב ק. דנו בסיכום חדשי יוני יולי בהצעה לתקציב וסידור כספי לאוגוסט. הסכומים שנמסרו אינם מדויקים בכל, כי לא קבלנו עוד את כל החשבונות של המספקים ובגלל הגיוס לשרות סבלה במקצת עבודת הפנקסנות.בכל זאת לא יחולו שינויים גדולים.

בכרכור היו במשך החודשיים הכנסות עבודה 121 לא"י והוצאות להספקה 195 לא"י ז.א. גרעון של 74 לא"י. בהוצאות ההספקה מהוה הכלכלה 110 לא"י ז.א. 56-7 % . הוקצב מההתחלה 55 לא"י לחודש עבור 52 חבר בו בזמן שהיו בקבוצה רק 47 חבר. ז"א שלא נשמרה הקצבה. ביתר הסעיפים נשמרו ההקצבות רק בהוצאות החברים. (נסיעות) עברו את ההקצבה. גם ההקצבה לדאר שהיתה 2 לא"י, מלבד ההוצאות שהוציאו חלק החברים ביוני בכפר הראה וחלק החברים ביולי בג"ע. הוחלט להבא לשמור על ההקצבה של 35 מא"י לחבר. סדור הדאר נמסר ליעקב ז. שינהל חשבון מדויק של הוצאות החברים. כמו"כ הוחלט לא לאשר דרישות חדשות לסגריות ןלצמצם עד כמה שאפשר בתקציב של עכשיו. בהוצאות הספקה קטנה עברו את התקציב של 3 לא"י עבור הקבוצה עם הפלוגות ועלו עד 10.500 לא"י בהוצאות הכלכלה בג"ע עברו את ההקצבה של 26.400 והגיעו עד 30.900 לא"י ז.א  לתקציב יומי של 48 מא"י בו בזמן שבקבוצה התקציב עלה רק 37 מא"י. מלבד זה חוסכים בג"ע באפית הלחם 2 לא"י בשבוע שזה ג"כ קמוץ בהוצאות הכלכלה. סוכם לדרוש את השואת ההוצאות בג"ע עם ההוצאות בכרכור, אחרי שהם חוסכים על הכלכלה באפית הלחם.

הפירוט ל**ים של הוצאות ההספקה והכנסות העבודה הוא:

הכנסות:

 

 

יוני

יולי

 

כרכור

55 לא"י

66 לא"י

121 לא"י

כפר הראה

15.600

 

17.600

גבעת עדה

63

40

103

סה"כ

133.600

106

241.600

   

הוצאות:

 

 

יוני

יולי

 

כרכור

100 לא"י

100 לא"י

200 לא"י

גבעת עדה

39

43.670

82.670

כפר הראה

15

 

15

סה"כ

154

143.670

297.670

 

הוחלט לסדר את חלוקת הנפט בכדי למנוע בזבוז. את חבית הנפט יסגרו והיא תעמוד רק לרשות המטבח. ןעדת הדירות תקבל לידיה את חלוקת המנורות והנפט. החלוקה תתקיים פעמים בשבוע במדה מסוימת לכל אחד כפי צרכו. הנפט לנקיון  יסודר ע"י המחסנאית. החברים מתבקשים לא להשאיר בערב את המנורות לדלוק בחדרים כשאין צורך בזה. ביחוד יש לדאוג לא למלאת את המנורות בליל שישי שאז הן דולקות כל הלילה לחינם.

ההצעה לאוגוסט:

כרכור: הכנסה לפי חשבון של 18 עובדים (מלבד ענפי משק) 81 לא"י

בג"ע :מבציר (ביולי היתה הכנסה של 24 לא"י )                 41 לא"י

         אחרי בציר (25 עובדים)                                   156 לא"י (?)

 

הצעה להוצאות: כלכלה עבור 75 חבר לפי 37 מא"י -83.250, הלבוש וההנעלה- 9 לא"י, כביסה- 1 לא"י, בריאות-10 לא"י , מסים- 6.800, דיור-5.500, תרבות-2, הוצאות חברים-3, מים-1.750, הספקה קטנה- 7, עזרת קרובים 3,הוצא. כלליות-3, רבית- 600, ביחד- 135.900 לא"י.

לסדור כספי- הסיכויים לגבייה בכרכור- 118 לא"י, כפר הראה 6 לא"י.

מג"ע נקבל במזומן 20 לא"י. ביחד 144 לא"י

בכדי לכסות את ההוצאות להספקה, חו"ז ושטרות ההכרחי יספיק הסכום הזה נצטרך רק להשיג סכום של לכה"פ 20 לא"י לשם קנית פרודוקטים.

כ"ב מנ"א:

בשיחת החברים הוחלט להודיע להבא את פרטי הדיון על החברים בשיחה הכללית. - הוחלט לקבל בתור אורח את הח' שמואל פרידמן מצכיה, לאשר את ראובן מ. בתור מועמד. את הדיון על אליעזר קמפל לדחות אחרי הבציר בעת שידונו על כל החברים שבאו בעונה זו.

כ"ג מנ"א:

התקיימה ישיבת מזכירות ביחד עם ועדת החברים: בנוגע לדרישות לעזרת הורים. אחרי ברור הוחלט להביא את השאלה לדיון לשיחת חברים. נקבעה עמדה משותפת העומדת על ההחלטה הקודמת שלא לאשר חופש למטרה זו אלא לשרין הכנסה מסוימת לשם קביעת הסידור. כמו"כ הוטל לועדת החברים לקבוע מודוס לחלוקת התקציב לעזרה בהתאם לצורך הנתמכים. (כעין מספר הנפשות התלויות, מקורות עזרה אחרים, כושר עבודה וכו)

ישיבת המזכירות דנה בענין קורס למדעי הטבע, קורס לעזרה ראשונה (אין עוד ידיעות ברורות) השתלמות בנין, הוחלט לאפשר למספר חברים רכישת החוברת "אשל" ולאשר את הדרישות התכופות ביותר. על החברים המעונינים לפנות בימים הקרובים לדב ק. - לשם זה הוקצב סכום של 500 מא"י . את המשלוח של החוברות יסדרו על חשבון התקציב של החבר. צבי ויוסף קבלו עליהם להפיץ את החוברת בכרכור ובכפר פינס.

 

בועדת המשק הוחלט להחליף את שטח הגן ולהעבירו על השטח של זורבין ליד מענית. אנו מקבלים את השטח הזה, שיש בו צינור השקאה מרכזי וסדורי  ההשקאה לא יעלו הרבה בתנאים אלו. נוכל להשתמש עם השטח הזה, במשך שנה, כעת לירקות ולקראת האביב נסדר שמהתפוחי אדמה בשותפות עם זורבין. הוא ישקיע חצי הוצאות במזומן, לזבל, זריעה וכו'. את העבודה אנו נשקיע כולה כי הוא נותן את האדמה. השטח הזה הוא דרוש חריש עמוק והאדמה אינה מנוצלת. כעת שורפים את הקוצים. נצטרך לסדר שמה גדר פרוביזורי ולהעביר חלק הצינורות מהגן. התחילו בשריפת הקוצים ואח"כ יתחילו לחרוש. את שטח הגן היום נחרוש, נוסיף סיד ונתן לו לנוח. הזמנו את הגנן ממשמרות שיבקר אצלנו ויסדר איתנו תוכנית לנצול השטחים שלנו, איזה גידולים לסדר ואיזה עונות, סדור ההשקאה וכו'. הוא הבטיח לבקר היום. אחרי זה נקבע תכנית מפורטת לעבודות הגן וסכומי ההשקעות. הוחלט להכין חציר ותבן עבור הסוס שלנו, כי מחירי החציר עולים. בשבוע הבא לסדר בריכה וצנור ליד הברז שע"י חדר האוכל. כמו"כ לתקן את הצינורות הנוזלים במקלחות וליד המכבסה. יוסף ר. קבל עליו את הסדור.

--הוחלט לנצל בשבוע הבא את מחוסרי העבודה לבקיעת העצים.

--יוסף ר. קבל עליו את הסדור של בורות הזבל מהלול וקומפוסט. שערכם חשוב.

-- הוחלט להציע לשלמה חיימוביץ שיקבל עליו את הטיפול בגינות נוי ודשא.להציע לשיחה לקבל אצלנו שני חברים מקבוצת הנוער לעבודה בגן, בלול ובחצר.

כ"ה מנ"א: לרכז ? בשבוע הבא ....  (שתי שורות לא ברורות)....  על האחראי יועמד לבירור.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                     

 

 

 

 

 

 

קבוצת אברהם                                                                 ב"ה ג' אלול צ"ט

כפר פינס, דאר כרכור                     שבועון המזכירות              18.8.1939

                                                       מספר כ"ז

 

 

 

 

 

 

 

מפרשת השבוע:

למחנה חוגי ההכשרה של ב"ע, השוכן בתוכנו, שלוחה ברכתנו החמה. זכורים לנו עוד הימים ההם בהם קשרנו את קשרינו הראשונים עם ארגון ב"ע בארץ וזכורה גם האכזבה הרבה בראותנו שאין הד למעשינו ולדברינו. היום אנו יכולים לברך על העובדה של כנוס כמה עשרות חברים המתכוננים להכשרה ולהמשכת דרכנו. לא לשוא היה עמלנו, סו"ס נקלטו דברינו ומצאו גם הד וביטוי מעשי.

שמחנו לראות בהצלחת מעשיהם של ראשוני הקבוצה בכפר גדעון, שאת ראשית חינוכם הקיבוצי מצאו אצלינו בקבוצה, השתתפנו בהתפתחותם, בשמחתם וגם בכשלונותיהם, והננו שמחים לארח כיום ולהדריך את הגרעין הראשון של חוגי ההכשרה בארגון.

יהי רצון וידעו החברים ללמוד במשך הימים הספורים הללו את מדת העקשנות, המסירות והנאמנות למפעל הקבוצה הדתית שליוו אף את קבוצתנו עד עתה.

נקוה שהחברים ידעו לראות את החיוב שבחיינו וללמוד ממנו,. ואם גם ישנה אצלנו שלילה, כמו שיש בכל מפעל המכוון לאנשים חיים ומתלבטים על עיצוב חייהם- נקוה שידעו החברים להבין את הסיבות והגורמים וישתדלו הם כבר מהיום, להתגבר על אותם סיבות, בכדי שמפעלם המשותף יהיה משוחרר מהצדדים השלילים.

           כה יתן ה'!

 

--ונגיד גלויות. ישנו הרושם שלחלק מחברינו אין ענין רב במחנה זה. ובכל הקשור אתו. עד לזה המספר הקטן של החברים שהיו נוכחים בפתיחת המחנה. האם באמת נאבד לחברים אלה כל ענין בתנועה, בנוער המתכונן מתוך תום לבב, מתוך התלהבות להמשיך בדרכנו. הלא לא מזמן חלק גדול מאיתנו חי במסגרת זו או דומה לזו, הלא רק לפני תקופה קצרה היו החברים מתאוננים על שאין המשך בתנועה- ומה פשר לאדישות זו. העד כדי כך טומטמנו ע"י המציאות? לא ולא! מציאות חיינו עם כל בעיותיה, מקור מחצבתנו ותקוות עתידנו- כל אלה מחייבים אותנו לערבות תנועתית לשיתוף מאמצים עם הדור השני בתנועה, אחרת צפויה סכנה שנהפך לכיתה קטנה, לקבוצת אנשים העמלים על פת ולחם ועל נוחיות מסוימת בחיים בבלי שום מטרה ציבורית. אוי לנו אם באמת נגיע לידי כך- זה היה האסון הגדול ביותר עבור קבוצתנו ועבור מפעלנו הכללי.

 הבו נחשב דרכינו.

--ואם בחשבון נפש עסקינן- הרי שוב תופעה מדאיגה. התקיימה אזכרה לזכר מרן הרב א.י הכהן קוק זצ"ל, והודיעו עליה בכתב ובע"פ והנה רק חלק קטן של החברים השתתף בה. כאב צורב הרגישו כל אלה שלא שכחו עוד את מטרת בואם לקבוצה. העד כדי כך הגענו? האין החברים מרגישים את המקשר אותם עם זכרו ותורתו של הרב זצ"ל, או עם זכרו ודרך חייו של אברהם- שכה ידענו להתגאות בנכונותו החלוצית. איל ובמה לפרש את התופעות האלה? הנשלים אתן?

על החברים לענות תשובה ברורה –כי אחרת מי יודע לאן נגיע.

---דברנו כבר הרבה על מבנו הכספי הקשה ועל תוצאותיו. והנה נעמדנו השבוע שוב בפני שאלה קשה. ועדת הבריאות קבעה שיש מספר מסוים של חברים שדרושה עבורם הבראה תכופה. לפי החשבון יש דרוש לשם זה סכום של 5-7 לא"י. מבלי לקבוע איך שנוכל לפתור את השאלה הרי ברור זה שוב מגדיל את תקציבנו.

המסקנה ברורה מהצב (מהמצב) הזה צריכה לכן להיות- חובת הגיוס ושמירה על כל יום עבודה ועל כל אפשרות להכנסה. והנה קרו עבודות שונות שהחברים לא מלאו את חובתם בעבודה והפסדנו ימי עבודה וסכומי כסף. היתכן מצב כזה? מחובתנו ליצור משטר חמור בעניני עבודה, בכדי שנוכל לנצל כל הזדמנות ולמען אל תהיה מלחמתנו על זכותנו לעבוד לריק.

ומאידך צריכים החברים לדעת ולהבין את המצב ולא ללחוץ בדרישותיהם ולא לאיים. מובן שלא נוכל למלאות את כל הדרישות בבת אחת וכל איומים לא יועילו. יש להתייחס באמון להכרעת המוסדות ולהבין גם למצבם. ואם יהיו חברים שיחשבו שאפשר לסדר ענינים על דעת עצמם- נדע בהחלט להגיב על התנהגות כזו. ישנה אחריות ציבורית ואי אפשר שמספר חברים ישתמטו הימנה ויטילו את עולה על אחרים.

דרוש שינוי החלטי בשטחים אלה. וכל שנקדים את זה נשמור יותר על חברתנו.

                                                                              דב ק.

 

מיומן המזכירות:

כ"ח-ל' מנ"א:

דב ק. שהה בת"א בכמה ענינים סדוריים של הקבוצה ובעיקר בעניני החוברת "אשל". הובררו כמה ענינים בנוגע לשינויים בחוברת כמו"כ ענינים כספיים. נתקבלו שתי הקצבות של 5.400 לא"י. י. ברנשטיין הבטיח להדפיס רשימת הערכה ב"הצופה". החברה לאה .ט (ההנהלה הארצית של ב"ע) קיבלה עליה את האחריות בעד המחסן וההפצה של החוברת. בחוזרי הועה"פ הודיעו על הופעת החוברת. התקשרנו עם ביה"כ "יבנה" והם קיבלו עליהם להפיץ את החוברת בין בתי המסחר בת"א. נצטרך להתקשר ביה"ס בירושלים וחיפה. בשבוע הבא יסודר המשלוח למערכות, מוסדות ואישים בארץ ובחו"ל. נמכרו גם במכירה קמעונית 10 חוברות.

-- קבלנו מאת הנהלת אליצור את הסכום של 1.500 לא"י בעד 5 ימ"ע של ירחמיאל בסידור  המחנה בכפר הראה.

-- התקשרנו עם אליהו בענין מסירת הזמנה לתפירת חולצות עבור חברי אליצור. יש סיכויים שנקבל הזמנה גדולה. הדבר יתברר בימים הקרובים.

-- ביררנו אתו כמה ענינים של קורס.

--שלמנו שטר ראשון של הלואה שקבלנו לפני זמן מה.

--עם דוד א. בררנו את שאלת הבחורה לבית אלפא, עניני השתלמות ועבודת הנוער בכפר.

--נתקבלו בקבוצה אישור מתחנת הנסיונות להשתתפות יהושע בקורס בפלחה המתקיים בשבוע הבא בעין חרוד.

א' אלול:

נפתח מחנה חוגי ההכשרה לשב"ע . משתתפים כ25 חברים (לשבת 35) בכל יום מתקימות 5-6 שיחות על הנושאים: מחשבת תורה ועבודה, הרעיון של הקבוצה דתית, תולדות ההתישבות בא"י, תולדות התנועה הקיבוצית, המצב בארגון ב"ע, הפוע"מ ובקבוץ הדתי, שאלות ההכשרה, השאלות הפנימיות של הקבוצה וכו'.

-- החברים הקימו ששה אוהלים בהם מאוכסנים . הכלכלה מסתדרת ע"י מטבח הקבוצה על חשבון הנה"א.

ב' אלול:

נתקבלה היתרה לתשלום חסכונות לצריף האחרון בגובה 10.600 לא"י ישנם סיכויים לקבל סכומים מסוימים ממנדלבוים (20 לא"י) ועוד ככה שנוכל בימים הקרובים לסדר את החוב בקו"ח ולסדר קניות מכלת ובד.

-- בברור עם קבוצת רמת השומרון הסכימו הם לשלוח בחורה לבית אלפא. חשבון השרות הוא עד סוף יולי אנו חייבים 34 י"ע. אנו נצטרך בשבוע הבא לשלוח חברה לרמת השומרון בכדי להחזיר ימי עבודה המגיעים מכבר. ולעתיד להחזיר את  החלק המוטל עלינו.

--בערב התקיימה אסיפת אזכרה לזכר הרב זצ"ל. נאמרה תפילת אל מלא רחמים. הרב שטרנברג לימד פרק משנה ודב ק. אמר דברי הערכה. המסיבה נסתיימה בהקראת קטע מ"אורות התשובה".

 

מועדת המשק:

--השבוע ביקר בקבוצה הגנן ממשמרות וביחד אתו נקבעה תוכנית לגן שלנו לעונה הבאה. השטח שנעבד משתרע על שמונה דונם. חלק א' – של דונם וחצי היא מאחורי המחנה, איפה שהיו באביב התפוחי אדמה. נסדר שמה חצי דונם מלפפונים "זן בית אלפא" דונם כרוב וכרובית וסלק. חלקה ב'- של דונם וחצי מאחורי המחסנים, איפה שהיה התירס, שמה נזרע עגבניות שבחלקן תהיינה מיועדות לשוק. חלקה ג'- זוהי האדמה שחכרנו אצל קירשטיין. שמה נסדר תפו"א. האדמה מעובדת טוב. חלקה ד'-כשלשה דונם המגרש של לדרמן, שמה נעביר כעת את גן הירקות של לדרמן, כי ישנה שמה אינסטלציה מסודרת וגם האדמה איננה מנוצלת. בעונת האביב נזרע שמה תפוחי אדמה. האדמה הזו נמסרה לנו בלי שום תשלום- רק קצת ירקות עבור לדרמן. אל שטח הגן של היום נשאיר ככרב נח. – התוכנית הזו עבודה (עובדה) במקצת מאוחר ולכן יצא שהעגבניות והכרובים יהיו מאוחרים. תפו"א יהיו בעיקר עבור המטבח. יש לחשוב על יבול של טון לדונם. בעד המגרש של קירשטיין שילמנו כ500 מא"י דמי חכירה בעד דונם בעבודה שהשקענו בעקירת עצים. זה היה בעונת חוסר עבודה. לחלקה מאחורי המחסנים מעבירים כעת את האינסטלציה מהחלקה הקודמת. החלקה מתאימה ביותר לשתילת עגבניות. היות והשתילים שלנו לא הצליחו הזמנו  2000 שתיל במשמרות במחיר 2 לא"י. קנינו מהם גם 200 ק"ג תפוחי אדמה לזריעה כי לנו היה רק 150 ק"ג, אחרי שהשתמשנו בחלק מתפו"א למטבח עד השבוע.

-- חשבון ההוצאות לעונה זו הוא: 500 ק"ג תפו"א לזריעה- 5.250 ל', שתילי עגבניות-2 ל', זבל חמי-6 ל', זרעים שונים -2 ל', מים ושונות-3 ל'

ביחד 12.250. מלבד זה נצטרך עוד לקנות זכוכית עבור המשתלות וסיד.

השבוע סדרו עוד בשטח הקודם קצת גזר, צנון. סלק וצנונית יסדרו בשבוע הבא. ביום ראשון יחרשו את השטח אצל לדרמן, יזרעו גם מלפפונים.

בסנדלריה: מיום 4/7 עד 18/8 הושקעו 88 ימ"ע. הוצאו על החומרים 1.546 ל. מזה נשארו עוד בעד 246 מא"י ז"א שהוצאו חומרים בעד 1.300 ל. ערך העבודה שהוצאה לפועל הוא 8.820 לא"י באם נוריד את חומרים הרי נשאר 7.520 לא"י זה נותן הכנסה ליום עבודה 228 מא"י . בין יתר העבודות נעשו גם נעלי עבודה חדשים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבוצת אברהם                                                               ב"ה י' אלול תרצ"ט

כפר פינס,                           שבועון המזכירות                         25.8.1939      

דאר כרכור                              מספר כ"ח

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרשת השבוע:

ימי חרדה עטו עלינו, ומי יודע מה ילד יום. ואין הדברים אמורים רק מבחינת הביטחון, אלא גם כלפי האפשרויות והסיכויים לעבודה, ובעיקר בנוגע לאפשרויות של אספקה. אם הישוב העירוני, לא רק האזרחי, אלא גם העובדים המסודרים והפקידים וגם המשקים, הייתה להם האפשרות להתכונן במידת מה לקראת ימי חרום – מי שאגר מזונות ומי שהכין תוכניות להתאמת המשק לצרכי השעה – הרי הקבוצות הצעירות נטולות כל אפשרות להתכונן לשעה החמורה הבאה עלינו. יחידות הן הקבוצות, שיכלו אולי להוציא סכום כסף לצרכי אגירה ועוד פחות אפשרות להם לתכנן תוכנית משקית להטחתת (הבטחת) הספקתן. גם המוסדות הישוביים לא התחשבו בחלק זה של האוכלוסיה ולא מצאו שום פתרון עבורם.

גם אנו נמצאים במצב כזה ועלינו להביט בחרדה לקראת הבאות. אבל, ביחד עם זה מוטלה עלינו החובה לחשוב על הדרכים הנתונות בידינו להתכונן במידה מסוימת לקראת הבאות.ולא רק התכוננות משקית דרושה אלא גם התכוננות רוחנית. אנו צריכים להיות מוכנים לימים של חוסר עבודה שיבואו בעטיה של מלחמה, לקשיים כספיים וגם לקשיי אספקה שונים. מי יודע אם אז לא נהיה נאלצים לצמצם את תקציב ההספקה שלנו, הקטן בלאו הכי, בגלל גורמים חיצוניים שונים במצב זה דרושה סבלנות, הבנה ואחריות הדדית מצד כל החברים.

 

--ובנדון זה אנו עוד די רחוקים ממצב משביע רצון. השבוע שוב קרו כמה מקרים של נסיעות בלי רשות המוסדות, של הארכת ימי חופשה וכדומה. הברור שהתחלנו בענין זה השבוע, גילה עד כמה כל הזנחה בשטח זה מתנקמת בנו אח"כ. נצטרך כעת להקפיד על כל מקרה ומקרה ולהגיב תיכף בחריפות. בכיוון זה צריכה השיחה הכללית לקבל את החלטותיה.

--והנה עוד נקודת תורפה. לכולי עלמא הרי הפלוגה בגבעת עדה משמשת לנו כעזרה רבתי בימי חוסר העבודה בקיץ. בלעדיה היה מצבנו איום. והנה כעת נגמרה שמה עונת העבודה הבוערת ותישאר פלוגה מצומצמת- א) בכדי לנצל את אפשרויות לעבודה שישנן

ב)וזהו העיקר, בכדי לשמור על זכותנו בג"ע. מה שברור לכולנו שביחד עם החברים החדשים שהסכימו להישאר בגבעת עדה, צריך להשאיר חבר ותיק יותר, בעל נסיון ארגוני, שיוכל לרכז את הענינים המעשיים בפלוגה, לקבוע לה צורה חברותית ולכוון את הפלוגה התרבותית שמה. והנה, יותר משבוע ימים שהננו מתלבטים בשאלה זו, בשיחות כלליות ובשיחות פרטיות, ואין מוצא. דחית פתרון השאלה הזו מעמידה בסכנת את קיום הפלוגה ואת כיון התפתחותה. האם לא תמצא בנו מידת ההתנדבות הדרושה לפעולה חיונית כזו? מדוע לא ירצו החברים להתגבר על הקשיים השונים ולקבל עליהם את העול הזה?

--והנה גלוי של אחריות ונכונות לשאת בעול. זה מזמן שאלת עזרת הורים מטרידה אותנו- ואין אנו יכולים למצוא לה פתרון קבוע. בגלל המצב הזה הובעו הדרישות לחופש, בכדי שכל יחיד יוכל לפתור את השאלה הזו עבורו כשלעצמו. התנגדנו לדרישות אלה, הן מבחינה מעשית, כי ראינו בחופש זה נזק עבור הקבוצה, והן מבחינה רעיונית מפני שלא רצינו להעמיד את החבר היחיד, בעול של אחריות רבה שעלול גם להוציאו מהקבוצה, או לערער את השקפתו הקיבוצית. שנית שאלנו- מה יעשה החבר שלא יוכל למצוא סדור מתאים בחוץ שיאפשר לו את פתרון השאלה, ומה יהיה אז על עקרונות השוויון והעזרה ההדדית, ומדוע לא תהיה האחריות של עזרה לקרובים נחלת כל הקבוצה? ואז עלתה ההצעה, לסדור חברים בעבודה מכניסה יותר מהרגיל, בכדי ליצור קרן, שתועמד כולה לרשות הקבוצה, והיא תעזור בפתרון צודק של הדרישות כולן.

ולא עברו ימים מועטים והזדמנה לנו אפשרות לסדור, זמני אומנם, אשר בכל זאת יאפשר לנו להקל את הלחץ במידה מסוימת ונצלנו אותה, עוד טרם הדבר נקבע בצורה עקרונית. נקוה שגם להבא נוכל למצוא פתרונות מסוימים ולא נצטרך להעמיד את החבר הנצרך בודד במשאו.

ותצוין בזה הנכונות לשאת בעול זה שגילתה לאה, אחרי פרק של עבודה קשה ושל כל מיני קשיים פרטיים שהיא עברה. נלמד מזה כולנו!

                                                                        דב ק.

 

מיומן המזכירות:

בישיבת המזכירות במוצאי שבת ד' אלול-דנו במפורט:

1)      בנוגע למצב בג"ע, סדור בחורות לשירות, קביעת גזבר או מרכז והחלפת אנשים בפלוגה. הוחלט שדב ק. יברר את הענינים בעת ביקורו בג"ע ואח"כ את הדבר לדיון בשיחה כללית.

2)      הוחלט לשלוח את שרה שפר לרמת השומרון לשם החזרת ימ"ע בעד שרות הפלוגה בבית אלפא.

3)      לשלוח שני חברים לקורס בכפר הראה- בשיחה הכללית הוחלט על משה חיים ועזריאל

4)      לטפל בהשגת מקום העבודה ביבנאל(הנהלת המטבח) ולברר עם לאה אם היא מוכנה לנסוע לשם. זמן העבודה הוא חודש וחצי עד חודשיים. היא תקבל שמה מלבד כלכלה, שש לא"י לחדש. את ההכנסה להקדיש עבור עזרת הורים. ביום י' אלול יצאה לאה לנדוי לשם, אחרי שכל השבוע טפלנו בענין זה במרץ, כי כבר הייתה סכנה שלא נקבל את המקום.

5)      לברר את האפשרויות להכניס חבר מאתנו כמדריך ילדים במקוה ישראל, שיוכל חצי יום לעבוד בענף מסוים ולהשתלם. הדבר נמצא בגדר של ברור.

6)      שאין באפשרותנו להציע כעת חברות לקורס של התעמלות "אליצור"

7)      הובררו עוד עניני עבודה והשתלמות שונים.

ביום ה' אלול:

סודר בצורה סופית הזרקור שלנו מעל העמדה. כעת צריכים לסדר שעון מיחד, כי מחיר החשמל עבור הזרקור יותר נמוך. אחרי שהדבר יסודר יוכלו להשתמש בזרקור.

--- רבקה מונהיט עזבה את הקבוצה בגלל הצורך בעזרת הורים. גם אריה שטין עזב בגלל הסיבה הזו. שניהם היו מועמדים ולכן לא יכולנו להכניסם בחשבון העזרה שהננו מסדרים.

--- בערב התקיימה מסיבת נעילה נאה במחנה חוגי ההכשרה של ב"ע. אחרי יום שלם של ברורים וסכומים, בהן הוברר שהולכת ומתגבשת קבוצת חברים להכשרה. הייתה המסיבה סיום יפה ומתאים. ליד שולחנות ערוכים מגדנות ופרי כפר פינס, הסבו חברי המחנה וחברי הקבוצה. נאמו דברי סיכום ע"י דב ק. ושלום ט. ואליעזר ג. (הנה"א של ב"ע) הוקרא עיתון חי, שירי המחנה ומאמרי סטירה. במצב רוח מרומם בשירה וריקודים ננעלה המסיבה.

ביום ו' אלול:

בקר דב ק. בג"ע. בישיבת מזכירות הפלוגה ובשיחת כל חברי הפלוגה סוכם: 1) מרים פ. חוזרת השבוע לקבוצה, בכדי שתוכל להכנס להנהלת המטבח

2) מנחם ר. יבוא השבוע לסדר את החשבונות והגביות.

יש סיכויים לגבות עד 40 לא"י ומזה יוכלו להעביר לקבוצה את החצי.

3) לדרוש מרחל פ. שתשאר עד אחרי החגים בפלוגה ואז נקבע את הבחורות הקבועות בפלוגה

4) לקבוע חבר שירכז את עניני הפלוגה ועוד חבר שיקבל עליו את סדור העבודה.

5) בדיון על סיכויי העבודה סוכם שבשבוע הבא תגמר העבודה המלאה ויש להשאיר במקום עשרה בחורים מלבד זה אופה, שתי בחורות לשירות. בשיחה הביעו שנים עשר חברים את נכנותם להישאר במקום עד אחרי החגים ומקצתם גם לחורף. יהיה צורך להוסיף עוד מספר חברים מהקבוצה.

6) דב ק. מסר סקירה מקיפה על המצב בקבוצה בכל השטחים ועל הבעיות העומדות על הפרק.

ז' אלול בשיחה הכללית-

1)      נמסרו פרטים על הדיון בשיחת החברים בנוגע למועמדותו של ראובן מאירי, על הצעת ההדרכה במקוה ישראל שליחת לאה ליבניאל.

2)      את הדיון בעניני גבעת עדה הוחלט לדחות למוצ"שק אחרי שהשיחה (אסיפה?) שמעה הסבר מקיפה על המצב.

3)      כמו"כ נשמעה הסברה על עניני ההשתלמות. להשתלמות בטרקטור הוצע ע"י המזכירות פנחס ז. מטעם החברים בשיחה הוצע אלתר ספרא. הדיון הסופי נדחה למוש"ק.

4)      התקיים דיון רחב בשאלת הנסיעות בלי רשות. הובעו דעות שונות על הסיבות שגרמו לזה. בין היתר הוטלה האשמה על המוסדות שלא סדרו את הענינים בזמן ושלא הגיבו על הפרצות. מצד שני הביעו החברים דעה שיש להגיב בחריפות על מקרים כאלה, עד כדי הוצאה מהקבוצה. סוף הדיון יתקיים במוש"ק

ח'-ט' אלול:

-סודר חשבוננו בקופת החולים וחדשו לנו את העזרה.

- הדפיסו את במחננו והשבועונים האחרונים עבור הקבוצות והמוסדות בחו"ל.

- בשיחת חברים בררו את המצב בג"ע על התפתחות הענינים שמה. השיחה הייתה מפורטת, גלוית לב, ארכה חמש שעות. אפשר לקוות שכעת הוסרו כמה גורמים לאי הבנות ונוכל להימנע מכמה תקלות. יתר הענינים שעמדו בסה"י נדחו.

ט'-י' אלול:

יהושע מרקוביץ המתארח כעת בקבוצה (חוץ ממנו באו להתארח בקבוצה: הדסה היימן, צלה דוידוביץ- ירושלים ויפה וקס) טפל בסידור הספריה, כריכת ספרים, סדור קטלוג מפורט. בקרוב יסדרו דלתות הספריה. יישר כוחו!

 

מועדת המשק:

שתלו השבוע ליד חדר האוכל שלוש בננות – החברים מתבקשים לשמור עליהן. מו"כ נוקה הדשא. –כלי עבודה תוקנו. עבור הכלים לעבודת חוץ סודר מחסן מיוחד.

-- השבוע סודרה אינסטלציה בשטח החדש של הגן. –קנו עוד 55 מטר צינורות בכדי להשלימה כראוי. היום משקים כבר את השטח הזה ובראשית השבוע הבא יחרש. את השטח של לדרמן כבר חרשו פעם, יצטרכו לחרוש פעמיים. – סודרה כבר קניית הזבל החמי (כימי?). כמו"כ נקנה סיד שבוע הבא יפזרו ויחרשו את החלקה של קירשטיין ואת שטח הגן הקודם. ---השבוע זרעו על 3/4 החלקה שליד הגדר הצבאי מלפפונים וקישואים. הם עלו כבר ועל היתר ביחד עם החלקה של תירס הגובלת איתם יסדרו כרובים. בשבוע הבא יחרשוהו. – ויוסף ר. קבל עליו לסדר בשבוע הבא זבל קומפוסט, מהבורות שלנו, הדרוש כעת.—סודר השובך החדש. ישנם אצלנו 33 זוגות יונים. מעכשיו יוכלו לטפל בהן יותר. קנו צנורות טון ומלט. בשבוע הבא יסדרו את הבריכה והצנורות ליד חדר האוכל.

סכום ההוצאות וההכנסות מחדש אוקטובר 1938- מאי 1939.

הכנסות:

עבודת חוץ-390.774 ל', הכנסות מיוחדות-35.232 ל'. ענפי משק-27.221 ל' ביחד 935.227  לא"י

הוצאות:

כלכלה-602.750 ל'. הספקה238.887 ל'. מחסן-63.894 ל', ריבית- 20.690 ל', הוצאות כלליות 28.248 ל'. ביחד 954.549 לא"י ז"א גרעון של 20 לא"י חשבון הפחתה 60 לא"י   

 

 

 

 

קבוצת אברהם                                                             ב"ה כד' אלול תרצ"ט

כפר פינס,                           שבועון המזכירות                         8.9.1939      

דאר כרכור                              מספר ל'

                                                       

 

 

 

                    

 

 

 

 

מפרשת השבוע: 

אשר יגורנו באנו. עם המתיחות הבין לאומית נפגענו קשה. הורדת פועלים עד לפחות מהמינימום, הפסקת התשלומים, חוסר כסף מזומן וקשיים בקנית הספקה. כל אלו כל אלה מצאו אותנו בלתי מוכנים וכמעט אובדי עצות בגלל המצב המיוחד בו נמצאנו בתקופה האחרונה. ומובן הדבר שדאגה רבה אחזה הרבה מהחברים שלנו. והיא באה לידי ביטוי בעצבנות יתרה. אין לזלזל בהרגשת האחריות שחדרה לבין החברים- אבל מהצד השני יש להזהיר בפני עצבנות מיותרת. מקומה צריכה לתפוס ההתאמצות בגלוי מקומות עבודה והכנסה, אפשרויות הספקה שונים שימלאו במקצת את החסר. על החברים להבין את המצב הזה ולקבל עליהם את כל העול הנובע ממצבנו זה. נדע לחפש כל מיני אפשרויות של עבודה בחוץ, שתאפשר לנו להקל על מצבנו, חברינו צריכים להיות מוכנים לקבל עליהם את עול העבודות האלה, את קשיי הפזור השונים- בכל מקום עבודה שימצא זהו צו השעה.

- וגם נצטרך לדאוג לנצל את המצב הזה ולהוציאו לפועל כל מיני סדורים ותוכניות במחננו שנדחו עד כה בגלל חוסר אנשים. תהיינה העבודות האלו בעלות ערך משקי, כמקור הכנסה או אספקה, או שיהיה בידיהן לעזור לנו בחסכונות שונים ואם רק יועילו לשפר את מחננו- את כולן נוציא לפועל כעת בסדר ובשיטה מחושבת מראש, כי לכולן יש ערך בחיינו. זה גם יעזור להסיר מעל חיינו את חרפת הבטלה שהמצב הכלכלי מביא אותנו.

- ואם בכל זאת הננו מובטלים מאונס עלינו לשים לב לנצל את הזמן הפנוי לשם פעולה תרבותית ענפה. על ועדת התרבות שומה לרכז את כל החברים המוכשרים לפעולה התרבותית ולקבע ביחד אתם תוכנית סמינריונית לכמה מקצועות התורה והמדע. בדרך זו נוכל למלאת במקצת את החסר בחברתנו ושניה נוכל בזה גם להכניס תוכן לחיינו הקשים כעת בלאו הכי. והדבר צריך  להעשות בהקדם האפשרי כי על כל רגע חבל.

- מצב העבודה הירוד והקשיים בקנית ההספקה מטילים עלינו חובה לצמצם בהוצאותינו עד לגבול האפשרי. דנו על השאלה הזו בשיחה השבוע ויש לציין בסיפוק רב את הנכונות שמצאנו אצל החברים והנכונות לוויתורים. ולכן פי כמה מדאיגה העובדה שחברינו בג"ע לא הבינו את המצב ושכחו את מידת האחריות המשותפת לכל קבוצתנו ולכל מפעלנו. הדבר דורש תיקון מידי, כי לא ניצור רמת חיים שונה בקבוצה ובפלוגה. אנו גוף אחד וכולנו נושאים בעול משותף התובע מאתנו מאמצים וויתורים.

פנית ועדת החיסכון המתפרסמת בגיליון זה ראויה לתשומת לב החברים. והחובה מוטלת על כל חבר להשגיח על ההוצאה לפועל של כל ההצעות, וגם לחשוב על כל מיני תקנות וסידורים העלולים לעזור לנו בקימוצים וחסכונות.

- וברגעים קשים אלה נקדם בברכה את שובו של ידידנו אליהו רוטשטין מפעולתו בתנועתנו בפולניה . זכה הוא לשוב עוד ארצה ולא להשאר בגולה מרוחק מאיתנו. נקוה שיגיעו בעז"ה ימים של שלום ושלוה ועבודתו הרבה שהשקיע שמה תביא פרי.

                                                                           דב ק.

 

 

 

מיומן המזכירות:

ישיבת המזכירות עם ועדת הכספים שהתקיימה בימים יט'-כ' אלול דנה בסיכום החודש העבר, תכנית כספית לחודש ספטמבר וביחוד סידור אספקה, יצירת עבודות וקימוצים שונים בקשר עם המצב. פרטי הדיון נמסרו אח"כ בשיחה כללית ורוב ההצעות נתקבלו בשיחה. כמו"כ הוצעו סידורים שונים חדשים. גם בפלוגה בג"ע דנו בשאלות האלה. דרוש לבקר שמה ולקבוע עם החברים את הסדורים ההכרחיים בשעה זו. ואלו הן המסקנות של הדיונים הנ"ל:

בגלל המצב הפוליטי ישנם קשיים עצומים בגבית החובות המגיעים לנו ולכן אין אפשרות לקבוע תקציב נורמלי. נצטרך לקבוע את התקציב המינימלי ולהתאמץ בכל האפשר להשיג את הכסף מהגביות כאן ובג"ע. כמו"כ עלינו להתקשר עם המוסדות ולדאוג להשגת אשראי לקנית צרכי מזון והלואות להשקעות הקשורות בעיבוד שטחים שונים.

הסיכום של חודש אוגוסט:

בהכנסה:

התחשבנו עם סכום של159 לא"י. הושג:  בכרכור-85 לא"י בג"ע-85 לא"י ההכנסות השונות (ע"ח עבודת הצריף, סדור ראשון, תרומות וכדומה)-10 ל' ביחד 180 ל.

בהוצאה:

הוקצב סכום של 136 לא"י ולפי הסיכום הזמני יש להתחשב בהוצאה של 138 לא"י ביחד עם ג"ע ז"א שישאר עודף של 40 לא"י ואולי יותר.

בסעיפי ההוצאה לא היו שינויים גדולים מכפי שהוקצב מחוץ: כלכלה בכרכור- הוקצב ב37 מא"י ליום והוצא 39-40 מא"י. הדבר נגרם בגלל הצורך לקנות את כל המכלת בכרכור במחירים גבוהים בו בזמן הוצע בג"ע ליום כלכלה 38 מא"י והיא הייתה יותר טובה מאשר בקבוצה. בחשבון 38 מא"י אלה נכנסים גם שכר העבודה בעד אפית הלחם והעצים בסכום של 6 לא"י.

במיוחד יש לציין שעברו את ההקצבה לדאר כ3 לא"י, ועוד כמה הוצאות של הספקה קטנה. גם ההוצאות הכלליות עברו 1.5 לא"י.לעומת זה לא סודרה ההקצבה של 7 לא"י לצרכי המחסן וההקצבה לעזרת ההורים- 3 לא"י. חלק גדול של הסידורים הכספיים ותשלום החובות וההתחייבויות סודרו אבל חלק ניכר לא סודר בגלל קשיי הגביות.

לספטמבר נקבעה הצעה להוצאות:

על כלכלה במזומן בכרכור (מלבד האפשרויות לקבלת חלב, שכר עבודה של אפית הלחם ועוד הוצאות שונות שלא במזומן) 35 לא"י. החשבון נעשה לפי חשבון של 53 חבר בקבוצה ויצא 35 מא"י ליום כלכלה. בהתחשב עם זה שהחודש חלים חגים אין ההקצבה גדולה. בענין הלחם סדרנו עם אופנגדין שנתן לו 10-12 לא"י במזומן עבור הקמח ואת היתר יזקוף על החוב. היתר יוקדש לקנית פרודוקטים.

על דאר- 2ל, דיור -1ל, מחסן וכביסה5.50 לא"י (על זה ישנה הכנסה של 4 לא"י  מהמתפרה שנצטברה בשבועות האחרונים) הוצאות חברים-1ל, קו"ח -3 לא"י (היתר נסדר בפתקאות מלחה ושכר עבודה) תרבות-700מ, בריאות -1ל, הספקה קטנה-2.550ל, בס"ה- 54.750 לא"י הוצאה במזומן. בג"ע יהיה צורך להוציא במזומן- 6 לא"י באם יסדרו את החשבון עם איצקוביץ ופין מכסף הבציר המגיע לנו, בערך 55 לא"י ויוגבו עוד סכומים שונים שיש סיכויים לקבלם.

הספקה ללול ומים נסדר עם כפר פינס ע"ה המגיע לנו בעד עבודתו של שלמה.

התחשבנו שהמצב הכי קשה נוכל לגבות בכרכור סכום של 20 לא"י במשך החודש ומג"ע נקבל 30 לא"י זה יאפשר לנו את הסדור. כפי שמודיעים כעת מג"ע ישנם קשיים מרובים לקבל את הכסף של הבציר ומי יודע מה יצא מכל התוכניות. לעומת זה קבלנו השבוע הלואה של 28 לא"י מקרן הקיבוץ הדתי שהעמידה לרשות הקבוצות 200  לא"י לצורך קנית מזון.הוצע לשיחה לבחור בועדת חיסכון- צבי ט. שולמית, מרים פ. תפקיד הועדה לפקח על כל הוצאות המטבח, הספקה קטנה וכו. לדאוג לסידורים חסכוניים שונים. בקבוצה ובג"ע . השיחה בחרה בועדה זו. ---לסדר לחו"ל רק גלויות וזה רק לחברי משפחה קרובים- נתקבל. לבטל בכלל את ההקצבה לנסיעות. לעומת זה תאפשר ועדת החברים לחברים טיולים בסביבה בלי כסף. להעמיד את תקציב העישון על החצי ז.א. לבטל את התקציב עבור החברים שהתחילו לעשן לא מזמן ולהוריד אצל המעשנים הותיקים.

---בגלל המצב הקשה אין אפשרות להקציב הקצבות מיוחדות לצרכי הבראה. הדבר צריך להסתדר באפשרויות של המטבח.--- לעכב את הכסף של הרדיו ולא להוציאו בכדי שיהיה לעת צרה.--- הייתה גם הצעה לא להקציב נפט למאור לחדרים בגלל הפחד שלא נקבל נפט לבישול. הוחלט לתת מנורת נפט אחת לשבועיים.

בדיון על התוכניות להבא:

הוחלט להשתדל את מקום השמירה בג"ע לחדש ימים. לברר עד כמה שישנה אפשרות להכניס אנשים בפוש--- להגדיל את הפלוגה בג"ע כדי שמספר החברים יעבוד בקביעות בנסירת עצים עבור הקבוצה. לשם זה הוחלט לקנות גרזן נוסף. ---כמו"כ הוחלט להשיג בג"ע ע"ח שכר עבודה זהים , תירס וכו'.--- הוחלט שיוסף רוטין יגש בשבוע הבא להקים תנור לאפית לחם שיהיה מוכן לכל שעה שיפסיקו לנו את הלחם, בכדי שנוכל לאפות גם בכמויות קטנות. נעשות כבר ההכנות לשם זה ובשבוע הבא יגשו לעבודה. לא נצטרך להשקיע הרבה השקעות בזה כי את החמרים יביאו מג"ע  ויוסף ר. יקימו.---להשתדל לסדר מספר חברים במשקים בעבודה בעד הוצאות ההספקה וחלק בעבודות שונות לסידור המאפיה והשגת קמח בכדי לאפות חלק מהלחם אצלנו, עבור השטחים שלנו (איפה שהיו האבטיחים) והשטח שרובינק הציע לנו  ביחד 85 ד. ההשקעה בזרעים ובזבל צריכה לעלות עד 30 לא"י --- לקבל את ההצעה ששמעון יתפלל בחגים בבת שלמה ואת הסכום שיתקבל להקדיש עבור עזרת הורים. ---כמו"כ הוחלט להתחיל בימים הקרובים בדיון על כל החברים החדשים. ---בשיחה דנו עוד על העבודות במחנה וסידורן ועל ניצול הזמן הפנוי לעבודה תרבותית.

בעין שמר- בירור עם הרועה הראשי. הם מוכנים לקבל את החבר שלנו, אף שיהיו קשיים מבחינת העבודה בשבת ובליל שבת, אבל הם דורשים פתרון לאוכל. חשבנו שנוכל לסדר שמשה חיים יאכל בגן השומרון. בררנו בנוגע לכמה אנשים והתוצאות שאין מקום שאפשר להסתמך על הכשרות. לא נשאר אלא להציע שהוא יאכל שתי ארוחות דברים לא מבוטלים ואת הארוחה העיקרית או שנמציא לו לעין שמר מהקבוצה או שהוא יצטרך לבוא לאכול ולחזור לשם, כי תנאי העבודה מצריכים שהוא יגור בקביעות במקום. יש עונות שהעבודה מתחילה ב3.5 לפנות בוקר והחליבה היא ב 7-8 בערב. עד סוף השבוע צריכים לתת תשובה, העבודה תתחיל בעוד שלושה שבועות.

בעניין קנית הפרודוקטים- ועוד סידורים שונים של המזכירות שהה יוסף ש. כמה ימים בת"א. השגת פרודוקטים עולה בקושי, הכמויות ש"המשביר" מסכים למכור הן קטנות, המחירים גבוהים יותר והעיקר שהם דורשים לשלם את החוב של 33 לא"י שזמן פרעונו עבר ואז הם יתנו פרודוקטים עבור 20 לא"י. יש אמנם לקוות שבעוד שבוע יתנו עוד סכום של 15 לא"י. הדבר מכניס לקשיים מרובים. פרטים על זה במכתבו של יוסף לקבוצה. ההזמנה סודרה ברובה וביום ראשון יצטרכו לגמור את העניין.

ישיבה בעניין הספקת זרעים דלק למשקי הפוע"מ תתקיים ביום א'. נצטרך להגיש את  תוכניותינו לעבודים שונים ואולי נוכל לקבל סדור לדבר.

מועדת החיסכון:

ביום כ"ב אלול התקיימה הישיבה הראשונה של ועדת החיסכון. דנו בעיקר בהגשמת ההחלטות על קימוצים בתקציב לחדש ספטמבר. הוחלט כדלקמן:

לנקוט באמצעים שונים ובקורת תמידית בכדי לא לעבור את תקציב הכלכלה. לא לתת לשולחן לחם טרי, למנוע כל בזבוז בלחם. להשתדל לעשות גבינה בעצמנו.

לפנות לחברים שישגיחו על חומרי ההספקה קטנה כגון סבון, משחת שיניים, משחת נעליים, מברשות. לא לבזבז אותן ולא להשאירן במקלחות. מעכשיו יחלקו גפרורים. החלוקה תימסר ליעקב ז. נפט יחולק בכל יום ראשון- מנורה פעם לשבועיים. הסדור נמסר לשמעון ה. עד שימצא סדור לסגירת החבית החברים מתבקשים בעצמם לא לקחת נפט.

אנו מקוים שחברים יתחשבו עם הצעותינו ויקפידו על ההוראות.

 

מועדת המשק:

כל השבוע עסוקים כמה חברים בנסירת עצים בג"ע. ירחמיאל מביא בכל יום עגלה או שתיים עצים וכאן חוטבים אותם. סדורה כבר ערמה די יפה. חושבים להמשיך בזה עד כמה שתהיה אפשרות לזה.

עסקו השבוע בסדור הבריכה לברז ליד חדר אוכל, סדור התנור לחמום מים, העברת קו המים, סדור המחסנים, טיפול בגינות נוי ומטפסים. ניקו את כל השטח מסביב למחנה בין החומה לגדר הצבאי מהקוצים, בכדי שיוכלו לחרשו אחרי הגשמים הראשונים.

בגן שתלו השבוע 500 שתילי עגבניות נוספים. הראשונים נקלטו יפה מאד וגם באלו האחרונים אחוז הלא-נקלטים הוא נורמלי. יותר שתילים לא נוכל לקבל כי משמרות מנצלת אותם עבורם. נסדר במקום זה פולים- הזרעים נקנו כבר. בדרך כלל קשה היום להשיג זרעים--- השבוע סדרו אצל לדרמן שטח של חצי דונם תפו"א מהזרעים שנשארו.--- התחלנו לטפל בהזמנת זרעים לתפו"א לאביב.- בהמשביר.

המלפפונים גדלים יפה. צריכים כעת להשיג מכונה לריסוס במרק בורדו.---בשבוע הבא יתחילו בסידור כל מיני ירקות אצל לדרמן. קבלנו מאת מנדלבוים מכונת זריעה ויתכן שנקנה אותה, באם המחיר יהיה נוח.

בררנו עם האקונום של משמרות את ענין זריעת שעורה על השטחים שלנו. הוא מוכן לבוא ולברר את הדברים במקום ליעץ לנו. העיקר להשיג כעת זבלים וזרעים. הדבר צריך לצאת לפועל בימים הקרובים כי עונת העיבוד הגיע.

באנו בדברים עם כמה מאיכרי ג"ע בדבר עבוד אדמות במשותף. פרטים אין עוד למסור כי הם בברור. אבל גם כאן הופיע שאלת ההשקעות בזבלים ובזרעים.

נברר עד כמה שנוכל להשיג עצמאית לשם זה ולקנית סוס נוסף. על השטח שלנו נסדר שעורה ואם יצא הסידור  בג"ע נסדר אולי חיטה ותירס.

 

מועדת התרבות:

מחר בשעות הצהריים

(על השעה המדויקת יודיעו עוד) תתקיים שיחה עם הח' אליהו רוטשטין.

בשעה 4.5 תתקיים שיחה בחוג למשפט התלמוד ע"י הרב שטרנברג.

-- הספרייה תהיה פתוחה לרשות החברים בימים א' ג' ה' בשעה 9-8.30

-- נתקבלו ספרים חדשים בלנק- אדמה, נחלה, יעקב כהן- כל שיריו.  דו"ח מפעולות המזרחי בשנות תרצ"ז –

 

 

 

 

קבוצת אברהם                                                             ב"ה ט' תשרי ת"ש

כפר פינס,                           שבועון המזכירות                      22.9.1939      

דאר כרכור                              מספר ל'א

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

מפרשת השבוע:

ימים נוראים- ימי חשבון הנפש של הפרט והכלל, ימי התעלות והתלהבות דתית. ככה נצטיירו הימים האלה באספקלריה של הדורות וככה גם נתקבלו בחיי קבוצתנו מראשית היותה עד כה. תפילה חמה ומסודרת, צורה קבועה ומסורתית, הרגשת הרצינות של הימים האלה ביחד עם הרגשת חג.- כל אלה ציינו את אופן החגיגה אצלנו עד כה. ואמנם, גם השנה הייתה התפילה מסודרת , שררה רצינות וכו' אבל מי שזוכר את ימי ראש השנה עד כה, איך שנהוג בקבוצה, הרגיש במידה מסוימת אכזבה. יתכן שהצורה הכללית לא הייתה כה מגובשת בגלל הצבור הגדול יותר מאשר תמיד, יתכן גם שגרם לזה המצב הכללי בארץ ובעולם- אבל בכל זאת חסר דבר מה. לא הוכנה השירה לתפילה, לא הוכנה תוכנית תרבותית מתאימה ובעיקר לא הצלחנו בסדור תהלוכת "תשליך" והמסיבה שלאחריה.

לא דבר ריק הוא. שבכל שנה ושנה הננו נסוגים אחור בשטח זה. כדאי שנשים לב לזה ונשתדל לתקן את הדבר בימי יום הכיפורים, סוכות ושמיני העצרת הבאים עלינו לטובה. ימי החג הם תחנה חשובה בשנת חיינו הבאה ואל נפקיר אותם.

- וימים נוראים, נוראים ממש, הגיעו לעולם וביחוד ליהדות פולין הדויה והשסועה בין היטלר וסטלין. מי פלל ומי חשב על התפתחות כה מהירה של העניינים. מה שתהיינה התוצאות של המלחמה, אנו הוכינו קשה ע"י הרס יהדות פולין המעטירה. ומלבד כאב הכלל הרי רובנו כואבים גם את כאב הפרט, ע"י הרס משפחותינו הקרובות, הרס מפעלינו הציוני בו השקענו כה הרבה כוחות. ואם יתן ה' ותשקט הארץ- נצטרך להענות במידה רבה להקמת הריסות אלה עד כמה שתהיינה האפשרויות לזה ועד כמה שידינו מגעת. ולזה עלינו להתכונן כבר מעכשיו להתכונן במחשבה וגם במעשה הליכוד של חברתנו והגברת יכלתה. 

-- ואנו נמצאים כבר בתוך ימי חרום אף שחופי הים התיכון שקטים עוד. הבהלה שנוצרה בישוב גרמה להפסקת העבודות, נוצרו קשיים בהשגת הספקה וכל הקרדיטים נפסקו. ובגלל היותנו לא מוכנים לשעה זו הננו סובלים מהמצב במידה רבה- ועד רעב ללחם הגיעו הדברים. אמנם אנו מתגברים על קשיים שונים ויש סיכויים שגם להבא נוכל להתגבר על זה אבל הדברים די מכאיבים.

ומה שקשה ביותר היא הרגשת הבדידות ואין אונים. הנהלת הסוכנות לא נענתה עד כה לעזרת פועלי המושבות ומוסדות תנועתנו חלשים ביותר בכדי שיכלו לבצע פעולה רבת הקיף. ובינתיים נשאר לנו להלחם עם הקשיים בכוחות עצמנו. נצטרך לאזור את כל כוחותינו בכדי להגדיל את אפשרויות העבודה, המכניסה כרגע או לאחר תקופה, המביאה אתה שכר עבודה או החוסכת לנו בהוצאות. נצטרך כמו"כ לעשות את הקימוצים האפשריים ביותר (ודרך אגב- מדוע לא נשמע קולה של ועדת החיסכון שנבחרה, מדוע אינה חודרת לעובי המצב ואינה מסדרת סדורים שונים) וביחד עם זה לדאוג להכנת מלאי של כל מיני מצרכים ראשוניים, עד כמה שידנו מגעת.

---   בגלל המצב באירופה נאלצו לחזור ארצה שליחי הקיבוץ הדתי מפעולתם. השבוע הגיעו מרדכי פרנק, אריה סלומון ובקונסטנצה מחכה  להפלגת אניה שמואל טורצקי, ואחרון אחרון שבה לקבוצה אחרי גמר שנה פעולתה- חדוה פ. ברוך בואם!

ואם אמנם חבל לכולנו על הפעולה שנפסקה, ואולי עוד יותר על זה שבעטים של המאורעות תלך לטמיון כל פעולתה – בכל אופן שמחים אנו שעלה בידם להמלט מהחזית הרחוקה והזרה ולשוב אלינו ולשתף אתנו פעולה ברגע מכריע זה.

                                                                                        דב ק.

מיומן המזכירות:

במוש"ק כ"ה אלול-בירור עם הרועה בעין שמר בעניין השתלמותו של משה חיים. הם דרשו שבעונה הבוערת יהיה משה חיים מוכן להשתתף בעבודות הדיר גם בשבת רצינו להתחייב שבימים אלה יצא גם למרעה בשבת, אבל היות שלא הסכימו לזה נאלצנו לותר על המקום. חבל.

--ישיבת ועדת משק:-פרטים בדו"ח של הועדה המשקית.

כ"ה- כ"ט אלול

בתל אביב ברור בעניין תפירת החולצות עבור אליצור. ברורים בעניין הסידורים הכספיים ןההפצה האפשרית של "אשל" שנפסקו בגלל במצב. פגישת המשקים והקבוצות במרכז החקלאי בקשר עם הפעולה לשעת חרום. פרטים על הפגישה נמסרו ע"י דב קנוהל. דנו בעיקר בהרחבת הערבות של הקבוצות והמשקים ב"המשביר", הקמת "קרן להלואות קטנות", חלק הקבוצות בעבודות הארציות, עניני סעד ישיבת המזכירות המורחבת של ה"קיבוץ הדתי" דו"ח נמסר ע"י דב ק. בשבת יום ג' תשרי ש.ז.

קבלנו מאת המרכז לתרבות 13 מחזורים לימים נוראים יישר כוחם!

ג' תשרי- בירורים בעניין סידור בחורות למטבח. הוחלט שחיה ש. תחזור לקבוצה לעבוד במטבח. במקומה תסע אהובה מ. לג"ע ותנהל את המחסן. במטבח שמה תעבודנה דבורה ורחל. לעבודת המטבח בקבוצה תכנס גם זהבה. הסדור הוא רק זמני.

בשיחת החברים בג' תשרי- דנו בעניין סדור חברים לשמירה בשכר מחוץ לקבוצה. הוחלט לא לשלוח חברים בודדים, אלא באם יעלה בידי הקיבוץ הדתי ליצור פלוגה מרוכזת של הקבוצות שלנו. אז נוכל להוציא 5-10 חברים . להקפיד בבחירת חברים בעלי עמדה דתית וקבוצית מבוססת. על המזכירות לברר עם המועמדים לזה.

ב) הוחלט שמשה חיים ישאר בג"ע (אחרי שחזר מקורס בכפר הראה ביחד עם עזריאל ורפאל) הוא ירכז בפלוגה את עניני המזכירות, פעולה תרבותית ויעזור ליעקב קלפהולץ בעניני הגזברות .

ג) הוחלט לסדר בימים הקרובים עם כל החברים החדשים ע"ד עמדתם בקבוצה ואח"כ לדון על אישורם. בגלל הגיוון הרב בסוגי העולים, יוצאי הכשרות שונות, וההבדלים בתאריכי עליתם הוחלט כעת לדון על אשור כולם כמועמדים. יוצאי קבוצי עליה שבאו בתחילת הקיץ ושיאושרו כמועמדים יוכלו לפנות אחרי 3 חודשים בעניין קבלתם כחברים. הוחלט כמו"כ לברר באופן סופי עם המועמדים הנמצאים זה מזמן בקבוצה בנוגע לאישורם כחברים. מצב הקבוצה מחיבת להחלטה ברורה וסופית.

ד) הוחלט לסדר אחרי חדש, בגמר הבירורים עם החברים החדשים, את האסיפה הכללית החצי שנתית ולבחור במוסדות הקבוצה.

ה) דנו גם על קוי הדיון לאישור חברים ביחוד מבחינה הדתית והחברתית. הוחלט לסדר ביום א' של סוכות שיחה כללית על הנושא הזה.

ה' תשרי בישיבת המזכירות דנו בשאלת סדור העובדות במטבח. כמו"כ עוררו את שאלת ההרכב של ועדת העבודה, אחרי ששושנה אימבר הפסיקה להשתתף בה בגלל חילוקי דעות בינה לבין שמואל, סוכם להשאיר את המצב הזה עד לבחירות חדשות. חברים עוררו גם את שאלת התרעומת של הבחורות שהן עובדות יותר מהבחורים והעירו על הצורך בהסברה מקיפה של שאלת העבודה ואופני הסידור.

ב)בעניין המצב הכספי מסר יוסף על הסיכויים  הקלושים לגבי** (לגבייה ?) ועל המו"מ שלו עם הלשכה והמועצה המקומית לעזרה או שלא הביאו כל פרי. אופננדין הפסיק את הספקת הלחם, אחרי שלא קיבל מאתנו כסף לקמח. סיכויי הגביה מועטים. בעניין כסף הבציר אין ידיעות ברורות. אחרי דיון ממושך הוחלט שיוסף יסע לת"א ולהנהלת היקב בראשון לציון ויברר את מצב הגביה של שכר הבציר. כמו"כ ישתדל להשיג בהמשביר קמח וקצת מכלת ע"ח הערבות המגיעה לנו. כתוצאה מבקורו של יוסף בת"א וברשל"צ התברר שגזבר הלשכה המשותפת בג"ע קיבל חלק של ערבויות היקב וסידר ע"י המרכז החקלאי של ההסתדרות חלק מהכסף. גם לאיצקוביץ סידר 30 לא"י (כפי שמסר היום יעקב ק. 30 לא"י מהסכום הזה נמסרו על חשבוננו) היום הלכו יוסף עם מנחם לג"ע לשם ברור סופי של העניין והם ישתדלו להפריד את החשבונות ולקבל ערבויות מהיקב על חשבוננו אנו ונשתדל לסדר אז קצת כסף.

המשביר הפסיק בכלל את הקרדיטים כי לא קיבלו מהסוכנות את הערבות הדרושה. בכל זאת, אחרי מאמצים קיבל שלושה שקים קמח וקצת נקניק בסכום של 4 לא"י. על זה נתן 2" לא"י מזומן והיתר זקפו על החוב. ---בינתיים סודר אצל פרדסי קרדיס על העבודה שעובדים אצל ביבריק (א.ד בדש) ומקבלים קצת מכלת.—סדרו את החשבון עם ז"ק בג"ע ובעד היתרה המגיעה הננו מקבלים בשר.—השבוע קבלנו מכופר הישוב סכום של 5 לא"י בעד משכורת הגפיר לאוגוסט. כמו"כ קבלנו מאת בלום כ5 לא"י גם הורוביץ ופרנק עומדים לשלם חלק משכר העבודה המגיע. ע"י זה נוכל לרכז קצת כסף בכדי להבטיח מכולת ואולי לסדר חשבון עם קו"ח. אמנם ישנה הקלה קצרה אבל המצב הוא גם לעתיד די קשה. במשך השבוע הוקדשה תשומת לב מיוחדת לסדור לחם, נפט, עצים וכו' שנעשו תכופים ביותר בגלל המחסור בהם.

ז' תשרי- בקור יוסף לוטבק וי. בלקנשטין (מועדה המשקית של הקבוץ הדתי)

לשם דיון משותף על תוכניות היצור. בקרנו בג"ע ובררנו שמה את האפשרויות עבוד שדות פלחה וסדור גן ירקות שמה. אח"כ בקרנו את שטח הכרוב שלנו (אבטיחים) ואת שטחו של רובינק וגם את כל שטחי הגן המעובדים והמוצעים לעבוד. סיכומי הביקורים האלה יפורסמו לחוד.

ח' תשרי -חדוה שבה לקבוצה משליחותה בפולין

            - בכפר פינס התקימה הרצאתו של מדריך בתחנת הנסיונות הח' כהנוביץ על "הרחבת היצור". אף שההרצאה הייתה יותר מופנית למשק של המושב כדאי להביא לתשומת לב החברים כמה מדברי הרצאה הזו:

עיקר הכוון של עבודי הקרקע צריך להיות מופנה להגדלת החלבונים והפחממה במזון האדם והחי במשק. היות שחלב, בשר וביצים אין לנו בכמות הדרושה והיות המזון המרוכז ללול ורפת יהיה אולי קשה להשיג, כי הוא בעיקר מאירופה יש להגדיל את שטחי הקטניות (אפונה , פול, שעועית, חומצה וכו'). הגדולים האלה הוצאו בתקופה האחרונה ממחזור הזרעים שלנו בגלל העבודה הרבה שדורש איסופן, שנעשה ביד, אבל כעת נצטרך לשם הגדלת היצור יש לנצל את כל שטחי הבור, את סדורי ההשקאה, ולסדר מחזור זרעים רציונלי. על שטחי בעל לסדר תירס וחיטה, על שטחי השקאה תפוחי אדמה,     

בטטות ובאדמה קלה- בטנים. יש להפסיק את מרעה הבקר בשדות ולנצל את השדות לעיבוד במקום מזון מרוכז לרפת להשתמש בחרובים ובפסולת של תפוחי זהב. כמו"כ יש לתת לכל פרה מנת ירק יומית של 80 ק"ג. בכדי להכין אוכל להתחלת הקיץ יש לעשות בורות של תפו"ז קצוצים ומעורבים עם פול- שהם נשמרים יפה ואינם נרקבים.

במשמרות נעשה נסיון מענין סדרו תפוחי אדמה על שטח שלא זובל אלא שנזרע תורמוס בחדשי הסתיו ובחדש ינואר הצניעו אותו ובפבואר זרעו אותם. הם הצליחו בזה והוציאו משטח של 25 דונם כ500 לא"י. כדאי לעשות את הנסיון הזה בהתחשב עם חוסר בזבל אורגני –נסיון שני שעושים כעת הוא בזריעת תורמוס לזרעים שאח"כ מסירים מהם את המרירות ע"י תמיסה כימית ואפשר להשתמש בהם לגדול תורמוס מתוק שמשמש כהספקה בהמות.

--יהושע מרקוביץ ממשיך בסדור הספריה, רכוז הספרים, ובעיקר בכריכת הספרים הקרועים. החברים מתבקשים להחזיר לספריה את הספרים הנמצאים בחדרם שאין להם צורך בהם. כמו"כ נדרשים החברים למסור את ספריהם שהביאו מחו"ל לספריה לשמוש.

ארון הספריה סודר מחדש והסדור מאפשר לשמור יותר על הספרים.

 

מועדת המשק:

בישיבת הועד שהתקיימה במשק כ"ה אלול הוחלט: יוסף ר. יתענין בהשגת פחים ואז יסדר דב ג. קני הטלה ללול. – כמו"כ קיבל יוסף ר. לסדר סככה מעל לזבל בכדי לשמור עליו. --- הוחלט לחרוש את שטח הדיר של צאן עין שמר ולהכינו לעבוד. ---לקבל שטח נוסף לעבוד בכפר פינס. אחרי שבאנו בדברים עם פייגנבוים קבלנו ממנו שטח המגרש שלו (4ד) שמסודרת עליו השקאה טובה ומתאימה, ועבוד לשנה בלי תשלום. או  נכין את כל השטח עד לזריעה ושליש ימסר לו לשמוש. ---כמו"כ הוחלט להתעניין ולהשיג בג"ע שטח לגן. שמה נסדר עגבניות ותפו"א בלי השקאה, שהיבול שלהם נאסף בעונה יותר מאוחרת מאשר כאן וע"י זה נבטיח רציפות בהספקת המטבח. – אהרן י. הביע את התנגדותו לשתי ההצעות האחרונות, כי הוא לא מאמין אם עובדי הגן יוכלו להשתלט ולעבד כדרוש את כל החלקות. – דובר עוד על תוכניות לעבודי אביב וסוכם שנעבד אז 3 ד' תפו"א ו5ד ירקות. הוטל על המזכירות להתענין בהשגת זרעים וזבלים. --- הוחלט לקנות בג"ע 300 ג"ק תירס (ע"ח חוב עבודה) וזתים. התירס ישמש כמלאי עבור הספקה לסוס, לול ובימים רעים גם לקמח עבורנו. השבוע עבדו החברים בג"ע במסיק זיתים והם מקבלים שליש  מהיבול( בערך פח לבן אדם ליום) את הזיתים יכבשו וישתמשו בהם למאכל. --- הוחלט להשתדל לרכוש כמה עיזים להספקת חלב. המזכירות מטפלת בעניין השגת כספים לשם זה. – דנו גם בעניין עבוד שטחי אדמה לפלחה. פרטים יבוררו. ---בדיון על תוכניות הגן הובעה הדרישה להשתדל אצל המוסדות להשיג צינורות בכדי להשלים את רשת ההשקאה. התכנית מקיפה החלפת הקו הראשי (150 מטר) מצנור בקוטר 1צאל לשני צאל. להשיג 500 מטר של 3/4-1 צאל, 20 סבבונים, 20 מטר צינור גומי. באנו בדברים עם המרכז החקלאי בעניין זה אבל הדבר דורש טיפול מתמיד ואולי יעלה בידינו להשיג את הצינורות או לכה"פ חלק מהן.--- כמו"כ נצטרך לדאוג לעצים וזכוכית לשם סדור 10 ארגזי משתלות.

השבוע, אחרי שנגמרה הבריכה ליד חדר האוכל, עבדו בסדור המגרש והכנתו לגינת נוי, המגרש יהיה מחולק לשתי חלקות אחד נמוכה יותר ואחת גבוהה, ביניהן תפריד מדרכה- תעלה דרכה יצאו המים. על שני החלקות יסודר דשא וליד המדרכה משני הצדדים שדרת מטפסים שיהוו כעין סוכה ובתוכה ספסלי מרגוע.

כל השבוע עבדו בחטיבת עצים ביער. כעת מנסרים אותם ויצטבר מלאי ניכר.

 התחילו **** לבנית ***** עבור התנור לאפיה שיתחילו בשבוע הבא להקימו.

בגן: השבוע נשתלו בחלקה שלפני הלול 260 שתילי עגבניות שקבלנו ממשמרות חלק השתילים כורסמו ע"י החמורים וחלק ניזוקו ע"י החברים שעשו להם דרך בחלקה זו. החברים מתבקשים להיזהר ולא לקלקל את השתילים. –שתילי העגבניות שנשתלו מקודם מתפתחים יפה. בראשית השבוע הבא יגזמו את הענפים המיוחדים ויקשרו אותם. ---גם המלפפונים עלו יפה מאד. ישנה כבר פריחה. מגפרים אותם ומרססים בכדי לשמור מפני מחלות. את מכונת הריסוס לווינו אצל מנדלבוים.---בביקור עם יוסף לוטבק בשטח תפו"א אצל קירשטיין צוין שהם עלו יפה ע"י הנביטה המוקדמת שסודרה. – על המגרש של לדרמן נזרעו תפו"א ועל יתר השטח בו מסודרת המטרה בסדר 0.5 ד'-  גזר וחצי ד' סלק. –על החלקה שליד לול הקיץ פוזר זבל חמי, נחרש ויסדרו שמה גזר --- על החלקה מאחורי המחנה איפה שהיה התירס פיזרנו זבל עופות חרשנו ונסדר שמה 400 שתילי כרוב המוכנים  במשתלה. אמנם יחסר שמה זבל אורגני שנרקב שזה מאד חשוב עבור הכרוב, אבל היות שהיה שם תורמוס והיות והשתילים מוכנים – ננסה. –כעת נתחיל להכין את השטח של פייגנבוים ושמה  נסדר יתר גידולי הגן לפי תוכנית שנקבעה ביחד עם הועדה. פרטים יודעו החברים מהפ"כ שפורסם.

סכומי אוגוסט: באוגוסט מסר הגן 12 רוטל עגבניות, 20ר.- חצילים, 1.5ר. גזר ו80 ר. תפו"א.

בלול: סכום אוגוסט- 120 מטילות- 1516 ביצים בערך 35% הטלה. לפני שבוע נמכר מספר תרנגולות מפגרות בעד שתי לא"י. התרנגולות נמכרו במחיר זול יותר מאשר בשוק. בעד הכסף קנו אספקה ללול.

סיכום האבטיחים: הכנסה נקיה ממכירה (אחרי הורדת ההובלה, אחוזי תנובה, תשלום אגוד למען תוצרת) הייתה 20.500 לא"י. על הזרעים הוצאנו 1.685 לא"י. נשאר 18.815 לא"י השקענו  עבודה של הסוס (?) 61.5 ימ"ע (בחודשים דצמבר-יוני ) עבודה אנשים312.5 ביחד 275 ימ"ע. לפי חשבון זה יוצא שהוצאנו ליום עבודה 68 מא"י.

בהתחשב עם זה שרוב העבודה שהושקעה הייתה בעונת חוסר עבודה ועבדו שמה כמה חברים חדשים שלא היו מנוסים בעבודה יש הצעה לסדר את החשבון של העבודה הזו כהכשרה או עבודת החצר ולחשב רק את עבודת ירחמיאל והסוס. – לפי חשבון זה יצא ליום עבודה 143 מ. יש לקחת בחשבון שמלבד ההכנסה הזו שהשתמשנו בחלק גדול של האבטיחים למאכל ואף שאין זו הכנסה, אבל זה יכול לכסות את השקעת העבודה מלבד זו של ירחמיאל. שנית נשאר עוד חלק של זרעים והעיקר השבחת שטח הקרקע- כ כ ר ב  נ ח (?) שויה הוא בערך 200-250 מא"י לדונם ז.א. 12-15 לא"י (ככה העריכו את זה מרגלית מג"ע)

 

מועדת העבודה:

השבוע הייתה הטבה קלה במצב העבודה. בגבעת עדה עבדו ביחד עם החברים שעבדו במסיק הזתים, במשך כמה ימים 10-12 חברים. כאן בקבוצה הופיעו במשך כמה ימים בסדור העבודה לחוץ כחמישה עשר חברים (ביחד עם השומרים, לאה לנדוי, והדרכת נוער) קבלנו שלושה ימ"ע אצל יכין וגם בשבוע הבא יעבדו שמה. כמו"כ התחיל עזריאל שוב  לעבוד אצל רובינק שרוצה לכסות את השכר כהמחאה לאפא"י. גם אצל שינטהל עבדו כמה ימים. השבוע התחילו לעבוד גם בכביש. לע"ע יצאו רק 12 איש ואנו קבלנו בפועל אחד (מעט מאד!) ומלבד זה עבודה בסוס. לא ברור לנו עד כמה שתשתלם העגלונות הזו הנעשית בקבלנות ואם לא נצטרך להפסיקה בגלל הצורך לעבד את שפחי הפלחה. בימים הקרובים.

 

 

 

 

 

 

 

קבוצת אברהם                                                             ב"ה כ"ג תשרי ת"ש

כפר פינס,                           שבועון המזכירות                        6.10.1939      

דאר כרכור                              מספר ל'ג

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

מפרשת השבוע:

באפלת הימים האלה יקרה לא פעם ומבוכה תחדור ללבותינו. עצם המלחמה והשתלטות הרשע הרי היא מעמידה הרבה סימני שאלה בפני כל אחד מאיתנו על ערכו של מפעלנו הצנוע. הדאגה לקרובים ויקרים שנשארו אי שם בגולה תחת שלטונם של עריצי עמים, מבלי שנוכל לקבל מהם אף ידיעה על גורלם, הכאב הצורב על חורבן מרכזי היהדות והתנועה ששמשו כמקור לא אכזב לתגבורת מפעלנו כאן- הם עלולים עוד להגדילה ולהעמיקה. ואם נצרף לזה את מכת הבטלה מאונס, שבאה עלינו בעטיה של מלחמה, וקשיי האספקה בהם אנו מתלבטים ושאותותיהם ניכרים בכל פינות חיינו, הרי התמונה שלמה. כל אחד מאיתנו יכול אז להבין מה גדולה הסכנה הצפויה לנו, באם ניתן באמת למבוכה להשתרר בחיינו.

-- ואמנם לא פעם נראה למסתכל מהצד, כי הושפענו מהמצב, כי באזלת עצה הננו עומדים בפני המצב הזה. ועובדות מהחיים מוכיחות את זה: המוסדות שלנו לא יודעים בכל מקרה ושטח לקדם את פני הקושי ולהמתיקו ע"י סדור בזמננו, אם זה נוגע לשטח האספקה ואם זה נוגע לשטח ארגון העבודה הפנימית, או בשאלת הנסיעות המרובות וכדומה. הרי זה קצת טרגו-קומי, באם בשעת חוסר עבודה זו, חסרים פועלים לעבודות תכופות בחצר, לנסירת עצים, להקמת התנור וסדור החצר וגנת הנוי ועוד ועוד.

חברינו צריכים להבין, כי בשעה קשה זו יש ערך רב לכל מפעל ופעולה קטנה כי רק ממנו נשאב כח ורק בזכותו נוכל להחזיק מעמד. ועד כמה שדובר כבר על זה הרי יש צורך עוד פעם לחזור לעניין זה ולשנן: כי כל עבודה חשובה לנו, בין אם היא מגדילה את הכנסותינו, בין אם היא עלולה לחסוך לנו בהוצאותינו או להקל על אספקתנו וגם אם היא מוקדשת להכנסת נוחיות ויופי למחננו וחיינו. כולן חשובות ואין לזלזל בהן ולהמית כל יוזמה בשטח זה בהגדרה "להסתובב בחצר". גישה זו מתנקמת בנו כבר כיום והיא עלולה לתת אותותיה הקשים בעוד ימים, באם ניתן לה להשתרש.

-- ואם בארגון העבודה הפנימית עסקינן הרי יש צורך להזכיר לכל בעל ענף ולכל מרכז ועדה את הצורך של פעולה משותפת המבוססת על הבנה הדדית. היו כמה מקרים לא נעימים של חוסר הבנה בין ועידת העבודה ובין האחראים לעבודות שונות, ומבלי להכנס לברור הדברים יש להגיד מראש כי לא תתכן פעולה משותפת באם ירצו לסדר ענינים בצורה פסקנית, בבחינת "יקוב הדין את ההר", ע"י החלטות בלתי משתנות וגם ע"י "ברוגז" או ניתוק קשרים עם הועדות. יזכרו החברים הצלחת פעולתינו מותנית ע"י פעולה משותפת והבנה הדדית- באם זו תחסר, באם לא תהיה גם נכונות להסברה ולויתורים, הרי לא נוכל להתקדם בהרבה.

-- ויצוינו גם קווי האור בחיינו- אף כי מועטים הם. התחלנו בבירור יסודי לקראת הדיון לשם קבלת חברים חדשים ומה שמתבלט בדיון זה לחיוב הרי זה ראשית כל חוסר העצבנות  והנכונות להקשיב לדעת חבר וגם ללמוד ממנו. זוהי מדרגה חשובה. דבר שני הגישה הרצינית לבירור הבעיה הדתית שמתגלית אצל כל חבר ועל כגון זה יש לברך ובמקרה הזדמן הבירור הזה עם הבירורים שמסדרת המזכירות של הקיבוץ הדתי בקבוצות, לקראת הפגישה לענייני תרבות שעומדת להתכנס בעוד חודש ימים. ובה תעמודנה לדיון הבעיות החשובות שבחיינו הדתיים והתרבותיים. השילוב הזה יכול להיות לברכה לבירורינו הפנימיים.

באחד הגליונות של השבועון עמדנו כבר על שאלת התוכניות התרבותיות לחגים, יצירת אוירה חגיגית על ידי סידורים שונים. בהזדמנות זו כדאי לציין שתי דוגמאות המאמתות את הנאמר שמה.כל החברים הרגישו סיפוק ובמידה מסוימת גם התרוממות בראות את הס ו כ ה המקושטת יפה ומסודרת בטעם. אותו הדבר אפשר להגיד בנוגע לאוירת השמחה וההתלהבות ששררה בחג שמיני העצרת בעת ההקפות. נכון שהיו גם חסרונות, ואלו דוקא נבעו מתוך חוסר הכנה ותכנית מחושבת, אבל העיקר שהרגשת החג הקיפה את כולם- וזוהי הלא המטרה.

יש רק לאחל שועדת התרבות תתעורר סוף סוף ותקח את היוזמה בידה ותפעל בשטח זה ואז מובטחני שנראה פרי הילולים.

                                                                                 דב ק.     

מיומן המזכירות:

--- בימין ט"ו תשרי וי"ז בו התקיים הבירור על "קוי הדמיון לקבלת חבר". השתתפו בדיונים חלק ניכר של החברים. רמת הויכוחים עמדה על גובה. יצטרכו להמשיך.

בישיבת המזכירות  במוצ"ק י"ז תשרי דנו בעניני כספים ואספקה. הוחלט: את הכסף שקבלנו מבת שלמה ואת הכסף שנקבל מעבודת לאה לא להכניס למחזור השוטף בקופה אלא למסרו לצבי בכדי שיהיה בידינו כקרן לעזרת הורים שהיא תהיה כעת עוד יותר תכופה. בידי צבי להשקיע את הכסף הזה בקנית חומרי אספקה או כדומה בכדי לא להפסיד בערכו של הכסף. כמו"כ נמסרו לצבי 5 לא"י ע"י חדוה  עבור הרדיו, בהנחה שאין אנו נוגעים בהם אלא במקרה שלא תהיה כבר ברירה אחרת. – הוחלט לקנות בסכום של 5 לא"י מהכנסות המתפרה בדים בכפר עטה בכדי להכין קצת בגדי עבודה לחורף. יוסף נסע לשם בשבוע העבר ובעוד כמה ימים נקבלם. – הוחלט לגשת במרץ לגבית חובות מוזנחים מזמן –בנוגע לאספקת לחם לסדר בחלק ע"י אופננדין ובחלק ע"י ג"ע עד שיגמרו את הקמת התנור. – את אספקת הלול והסוס להכניס במסגרת הרגילה של אספקה שלנו. לברר בלול הזקנות ולהוציא משם את התרנגולות בעלות ההטלה גבוהה ביותר ואת היתר למכור, כי ישנם קשיים גדולים באספקה וההטלה היא מועטה. באלו הימים יסודר הדבר.—התשלום בקו"ח בחודש ספטמבר סודר ע"י זה שהגיע לנו בעד עבודה ותשלומים שונים ששולמו מקודם – 5.282 לא"י ובעד פתקאות כלכלה כשש לירות. --- הוחלט להציע לשיחת חברים לשלוח את משה חיים להשתלמות ברפת במקוה ישראל, ובאם נקבל את המקום הזה. משה חיים יודע לחלוב ויש לו גישה לענף זה. לדיר נצטרך להציע חבר אחר. ---הוחלט להתעניין בקבלת מקום השתלמות בגן ברודגס, מתוך הנחה שיש צורך להכשיר לענף זה יותר מאדם אחד. החברים המעונינים לצאת להשתלמות זו ולרועה יפנו במשך הימים הקרובים לדב ק. ---הוחלט להשתדל ולהשיג מקום בקורס למ. חי"ש העומד להסתדר בקרוב ולהציע לזה את פנחס. ---לשלוח את רפאל א. לעבודה במשך חודשיים בטירת צבי, תמורת הוצאות הספקה. ביררנו עם בובריק שזה לא יזיק למקום העבודה. --- הוחלט לאפשר לשלום ט. לנסוע לשבוע ימים לשם פעולה ציבורית: השתתפות במועצה הארצית של ב"ע, הרצאה בסמינריון חד יומי של חוג ההכשרה בסניף ב"ע בת"א, בקור והרצאות באמונים (בחג ) רודנס (שבת) וחרות חרות (יום א') ע"ד בעיות הכנוס לעניני תרבות.—לקבל את ההצעה לעבוד השטח של פייגנוים וסדור גן בג"ע. מלבד זה נדונו עוד כמה ענינים שוטפים.

 

 

י"ח תשרי:

רפאל א. נסע ל "טירת צבי". –נתקבלה ידיעה ע"ד בואו של הח' בלומנצוג (חבר הנה"ר בלבוב) הוא הגיע ארצה מגנבה על סמך רשיון שסודר עבורו. ברוך בואו.

י"ט תשרי-

שיחה עם דוד א. בתל אביב:  בעניין סדור האינסטלציה בגן הוא מציע לפנות למחלקת העבודה –הקרן להלואות קטנות תתחיל לפעול בשבוע הבא. נוכל לקבל הלואה של 15-20 לא"י לשם השקעות משקיות: סדור המאפה קנית זרעים, קנית עיזים. – בעניני השתלמות הוא חושב להעמיד לרשותנו את המקומות ברדגס ובמקוה ישראל. לעומת זה המקום בדיר "טירת צבי" מיועד עבור רודגס. נצטרך להתעניין במקום אחר.

במוצאי שבת כ"ב תשרי בישיבת המזכירות . דנו בענייני אספקה שוטפים, בעניינים סידוריים שונים, בענייני ההשתלמות העומדות על הפרק ובעיקר בעניין השתתפותנו בהקמת הלשכה המשותפת. נעבדו הצעות למו"מ עם כפר פינס ואחרי שהדברים יבוררו סופית אתם נביאם לידיעת החברים.

 

מהועדות:

ועדת כספים: ביום ראשון תתקיים ישיבה של הועדה לסיכום החדש העבר ולדיון על הסדורים לחדש הבא. --- במשך הימים האחרונים נתקבלו כמה מהסכומים מאת הורוביץ ויכין. מקוים שיתקבל גם כסף מאת פרנק ומפרעה על עבודת הכביש. כפי שמוסרים עומדים לקבל בימים הקרובים את היתרה לכסף הבציר, אחרי הסכום שקיבל איצקוביץ נשאר לגביה עוד 20 לא"י.—השבוע מכרו חציר בעד סכום של 2 לא"י ובעד הסכום הזה קנו 250 ק"ג שעורה עבור הסוס.

ועדת הביטחון: -- השבוע סודר סופית הזרקור. ---מנחם, אברהם ג. ועזריאל משתתפים במחנה של 4 ימים לשם השתלמות נוספת. ---חודש הרשיון לאקדח. ---התקיימה ישיבה ביחד עם יעקב ונקבעה תוכנית פעולה. מנחם ידריך כיתה ב', אברהם כיתה ג', יעקב כיתה א', נקבעה תכנית לפעולה מאומצת. החברים מתבקשים להענות להחלטות אלה ולא להתרשל בפעולות.

ועדת המשק: העבודה בתנור מתקדמת יפה. היסוד נעשה מאבנים שהביאו מג"ע. את הלבנים עשו מחמרה. בשבוע הבא יתחילו לעשות בלוקים גדולים מחמרה בכדי להקים בנין למאפיה. בכל הסידורים האלו לא יושקעו כספיים מחוץ לפחים לגג. ---בשבוע הבא יתחילו בסידור המגרש ליד חדר אוכל. איפה שנפסקה העבודה. סודרו כמעט כל העצים, אחרי שיגמרו את הנשאר בשבוע הבא יביאו עצים חדשים.

בישיבת ועדת המשק שהתקיימה לפני שבוע ימים דנו בעניין סדור הזבל מהלול בשקים, אחסנת החציר והתבון (?) במחסן השני, הקמת סככה, סידורים שונים בגן והתחלת עבוד הפלחה.

בגן: נשתלו 700 שתילי כרוב מאחורי צריפי הדירה. אספו צנון, קישואים ומלפפונים. מלפפונים נמכרו 25 רוטל. הסכום של 1.500 שהושג מזה יוקדש לקניית זרעים. יש עכשיו כבר התקפת מחלק (המחלה?). בספטמבר הורידו בגן 5.5 רוטל צנון ו19 רוטל חצילים.

 בלול: היו בספטמבר 100 מטילות. ביצים 912.

במכוורת: הייתה התקפה חזקה של דבורים אבל המשפחות החזיקו מעמד. כעת יצטרכו שוב להאכיל אותם סוכר. בימי התקפת הדבורים הדבורים אכלו אל כל הדבש. המצב בדרך כלל טוב.

נתקבלו: סיני- חוברת אלול, חוברת לזכר א. אטקין, לזכר חיים שטורמן. השבוע סודרו כל הספרים לכריכה. החברים מתבקשים לא הוציא את העתונות מחדר הקריאה, אחרת נצטרך להפסיק בחתימת העיתונים.

 

 

 

 

 

 

קבוצת אברהם                                                             ב"ה ל" תשרי ת"ש

כפר פינס,                           שבועון המזכירות                       13.10.1939     

דאר כרכור                              מספר ל'ד

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

מפרשת השבוע:

בשיחה הכללית שתתקיים במש"ק יועמדו לדיון כמה דברים חשובים שכדאי ליחד עליהם את הדבור.  בכדי שהחברים יוכלו לחשוב והתכונן לפתרון השאלות הנ"ל.

שאלת הרכב הפלוגה בג"ע, סדור הבחורות למטבח ולמחסן, הגזבר והמרכז התרבותי של הפלוגה, כל צרור השאלות הנ"ל שדחינו פה את פתרונו עד לאחרי החגים, הועמד כעת לדיון ודורש פתרון תכוף. ברור לכולנו שאנו מעונינים בהחזקת הפלוגה בגדלה כיום, דבר שני מוסכם שבכדי שהפלוגה תוכל להחזיק מעמד במושבה ולסדר את חייה כראוי דרוש להוסיף כמה פועלים שיכלו לכבוש מקומות חשובים וביחוד להכנס לעבודת החריש וכמ"וכ סדור מרכז וגזבר קבוע ושתי בחורות לעבודת השרות. ואם הופיע הדרישה המוצדקת מצד כמה חברים הנמצאים כבר זמן ממושך בפלוגה להחזירם הרי השאלה נעשית עוד יותר חריפה.

איך שלא ניגש להערכת השאלה ואיך שלא נתאמץ להקל בתכיפותה, צריך להיות ברור לכולנו כי אין השאלה הזו נתנת להדחות באמצעים ארעיים, אלא שהננו נתבעים לפתרון קבוע לכל החורף. נכון, שבהצעות השונות המובאות לדיון ישנה הסכנה שנתקל בהתנגדות מצד החברים המוצעים לפלוגה, אם מתוך טעמים חברותיים, אישיים וגם מתוך נימוקים אחרים- אבל צריך להיות ברור לכולנו שהשאלה היא שאלת קיום לפלוגה ואולי גם לקבוצה, ועל כל חבר המוצע להתייחס לשאלה זו כלשאלת גיוס חשובה.

 

--נדון גם בשאלה אם עלינו להתאמץ ולקבל הלואה להקמת צריף דירה. נכון מצב השיכון אצלנו אינו קל, אף שאינו רע ביחס לגבי קיבוצים אחרים, ומתוך בחינה זו היה מאד רצוי לקבל את ההלואה הזו. אבל מהצד השני צריכים אנו להתחשב בשני נימוקים חשובים המדברים נגד ההצעה

א) כל זמן שהמחנה שלנו לא הועבר לרשות מחלקת העבודה אסור לנו להוסיף ולהשקיע כספים רבים בבנינים, שלא נוכל להוציאם אח"כ בעת שנצטרך לעבור להתיישבות, ( כי מי יודע אם ימצא אז גוף מוכן שיוכל לקבל עליו את עול התשלומים) ואנו נצטרך לשלם את החובות האלו.

ב) ההלואה היא במוסד בנקאי שיקפיד מאד על הדיוק בתשלומים וזה יכניס אותנו בהתחייבות נוספת של תשלום חוב של לכה"פ עשרים לירה לשנה, ובימים אלה הרי זה סכום ניכר.

עלינו לכן לשקול בזהירות את כל הנימוקים ואולי להחליט שלא נקבל את ההצעה הזו ולעומת זה נרכוש לנו 2-3 אהלים נוספים טובים, נשפר את האהלים הקיימים, נסדר בהם רצפות וסדורים וככה נפתור את שאלת השיכון לחורף.

-- יתכן שנוכל לסדר בזמן הקרוב כמה אנשים להשתלמות. באים בחשבון הענפים: גן, רפת , רועה. עלינו לקבוע כעת את המועמדים שלנו ועל השיחה להחליט בעניין זה. הודענו על דבר האפשרויות להשתלמות כמה פעמים ובכל זאת החברים לא מודיעים על רצונם למזכירות אלא מחכים לרגע האחרון- לשיחה. צריך להיות ברור שאי אפשר להביא הצעה על סדור האנשים טרם שהובררו כל העניינים האישיים, שאלות העבודה ומידת ההתאמה של החבר הנידון לענף זה, כי הבחינה הזו צריכה בעיקר לקבוע בהחלטתנו לשלוח את האנשים שיצטרכו להיות סוללי הדרך לפעולתנו המשקית. על החברים לשנות מהרגלם זה, להתחיל לחשוב על שאלת עבודתם המקצועית ולמסור את הדברים למוסדות המתאימים.

--מסירת האינפורמציה המקיפה באופן מתמיד נחשב לאחד הדברים החשובים בחינוכו של החבר לאחריות קולקטיבית בעד המפעל שהוא חי בתוכו. חושבני, שמבחינה זו אין להתאונן על מוסדות הקבוצה, על המו"מ של המזכירות עם המוסדות, על פעולותינו הכספיות וכו'. כמו"כ ישנה תמיד הסברה על העניינים החשובים שעומדים על הפרק בחיי הקבוצה. ניתנת לחברים האפשרות להכיר את כל חילוף המכתבים של הקבוצה וזה גם עוזר להם להכיר את התפתחות עניני הקבוצה, טרם שהם נגמרים ומסתדרים. ואם בכל זאת הנך נפגש לא פעם עם חברים, וגם עם חברים ותיקים ופעילים בקבוצה, ואין הם יודעים על ענינים חשובים העומדים על הפרק, הרי יש ברשותך להוציא את המסקנה שעמל המוסדות בשטח זה של אינפורמציה הוא לריק, לכל הפחות כלפי אותם החברים.

התופעה הזו מראה על לקוי חמור אצל החברים האלה ואולי גם על קשריהם עם חברתנו. יחשבו החברים על זה וישתדלו לתקן את הדברים, כי בנפשם ובנפש מפעלם הוא הדבר.

-- -- -- ודרך אגב- העיר לי חבר שחלק גדול מחברנו לא הכיר ולא התעניין בחוברת "אשל" על קברו של אברהם כ"ץ הי"ד שהוצאנו. ונשאלת השאלה, לשם מה השקענו את כל העמל בהוצאת הקובץ הזה, באם גם האנשים הקרובים לאברהם לא מעונינים בזכרו.

ועוד עובדה. הרבה מדברים אצלנו על התכוננות להתיישבות, ולא פעם איננו מרוצים מהקצב של התפתחות העניינים – אבל אנו, כל יחיד בפני עצמו, מה עושה בכדי להתכונן לקראת ההתיישבות, שמשמעותה הקמת משק חקלאי עצמאי. הנה מתקבלות אצלנו  מדי חודש חוברות השדה, המלאות והגדושות ידיעות חשובות על המשק החקלאי לכל ענפיו, ישנם בספריתנו כמה ספרים על ענפי משק חקלאיים- וזעום הוא מספר החברים המתעניין בהם. יש גם ליצנים שאומרים שגם בעלי הענפים מתעצלים להסתכל לתוך דפי "השדה" הדורשים עיון ורכז מחשבה.

                          הייתכן הדבר? בא זמן לשינוי הרגלנו זה.

                                                                                 דב ק.

 

מיומן המזכירות:

בליל ש"ק- כ"ד תשרי  ובשבת כ"ה תשרי התקיימה שיחה "על הבעיה הדתית" הפותח היה הח' הרב שמעון רוזנטהל שהגדיר בהרצאתו את הבעיה הדתית בחיי הקיבוץ הדתי בצורה מאד בהירה ונכונה. מסביב לדבריו התפתח ויכוח ער. יש להמשיך בברור.

בישיבת במזכירות במוש"ק כ"ה תשרי דנו: בשאלת רכישת העיזים מחפציבה והוחלט לרכוש 5-6 עזים מעורבות במחיר 3.5 לא"י כ"א. קבלנו כבר אישור על ההזמנה כעת נמציא להם דמי קדימה 5 לא"י ובעוד חודש כשנקבלן (ככה מייעצים המומחים, להשאירן לחדש ימים במרעה בחפציבה) נצטרך לשלם את היתר. בינתיים נצטרך להכין דיר ושטח של אספסת. ---כמו כן דנו בפנית החברה מהולנדיה שביקרה אצלנו וברצונה לשהות אצלנו זמן מסוים בכדי ללמוד עברית. היא מוכנה לשלם את הוצאות ההספקה וביחד עם זה לעבוד בקבוצה. החלטנו להסכים לבקשתה  ולאפשר לה להישאר אצלנו לע"ע לחודש ימים. בשבוע הבא תבוא. --- הובררו חילוקי הדעות שהיה בין החצרן לועדת העבודה ונקבע שלהבא צריכה הועדה לקבוע את האנשים הנשארים פנויים לעבודת החצר והחצרן יסדרם בעצמו.--- בישיבה עם כפר פינס הובררו עניני הלשכה המשותפת ועבוד שטח האבטיחים. נקבעו ישיבה סופית בעניין הלשכה וברור בפני בוררים בעניין שטח האבטיחים.

כ"ה תשרי8/10 בקור דב ק. בג"ע

--הוחלט שיוסף לרנר יבוא לקבוצה לשבועיים בעשיית לבנים והקמת המאפיה.

--דב ק. מסר סקירה על המצב בקבוצה, סיכויים עבודה, המצב הכספי, עניני אספקה, הפעולות המשקית כעת והתוכניות לעתיד. עורר גם את שאלת מצב הפלוגה במקום, החלפת האנשים וסדור העניינים לקראת העתיד. – בשיחה שהתפתחה אח"כ הביעו החברים את הבנתם למצב הכספי הקשה וקשיי האספקה והביעו את נכונותם לקמוצים שונים. דעתם שהגזבר בפלוגה צריך להקפיד יותר על הקימוצים ולקבוע לו תוכנית כספית קבועה.

בנוגע לעתיד הפלוגה הם עומדים כעת בפני ברור עם קב' "השומרון" בפני ועד המושבה על זכותם לעבודה בג"ע. עמדתנו שיש לנו זכות מלאה לעבודה בג"ע בלי שום הגבלות, כי אנו היינו הראשונים לכבוש את העבודה במקום, בקיץ הראשון החזקנו קרוב ל20 איש ואנו היינו מעוניינים גם להתקשר עם המקום, אבל אין אנו אחראים בעד זה שאחרים סיכלו את מחשבתינו והכניסו אחרים אף שאנו הודענו שאין אנו מותרים על זכותנו לעבודה. דעתם שיש להחזיק שמה 15 פועלים מלבד ארבעה עובדי השרות. לשם כבוש העבודה יש צורך לשלוח כמה פועלים חדשים שיוכלו לכבוש את העבודה וביחוד הם חושבים שהיה רצוי להחזיר כמה אנשים שהיו כבר בג"ע  ושיודעים להסתגל לעבודות שמה, אחרת הם מפחדים מפני כשלון. החברים מנחם דרך, צבי ש. ומשה חיים וכן גם שלוש החברות הביעו את רצונם לחזור בימים הקרובים לקבוצה- ולכן עומדת השאלה של סדור שתי בחורות ומרכז הפלוגה. 7-9 חברים מאנשי הפלוגה הביעו את נכונותם להשאר במקום גם אח"כ.—הוחלט להתעניין בקבלת משרת מזכיר הועד בג"ע בשכר של 3 לא"י לחדש ולהציע לשם זה את יצחק לוין שהסכים לחזור לג"ע בגלל זה. הדבר אינו ברור עוד די צרכו כי זה קשור עם כל מיני עניינים פנימיים של המושבה העומדים להתברר. --- הובררו עם כמה איכרים הצעות שונות לקבל אדמות לעבוד בתנאים שונים. ההצעות נבחנות ע"י ועדת המשק והמזכירות. יהיה צורך לקבל חבר שיעבוד בשטחי הירקות שנסדר בג"ע והוא גם יהיה אחראי בעד העיבוד והסדר. בדיון על הרכב הפלוגה יש לקחת את הדבר הזה בחשבון. בועדת המשק  הוצעו שתי הצעות- יוסף לרנר או נתן הולנדר. – עם כמה חברים בררו את יחסם לקבוצה, דרישותיהם בקשר עם הדיון הקרוב.      

 

-- לאה ל. חזרה מעבודתה. בגלל סיבות שונות נפסקה עבודתה באמצע, אבל היא רכשה לה את האימון של האנשים המוסמכים והיא  מקווה לקבל את המקום בהזדמנות ראשונה. היא קיבלה בעד עבודתה 7.5 לא"י שנמסרו למטרת הקרן לעזרת הורים. עומדים להשקיע את הכסף ברכישת חיטה או קמח, בכדי להכין לנו מלאי מסוים ולמנוע בעד ירידת ערך הכסף.

צבי התעניין השבוע בעניין זה ובימים הקרובים יסודר הדבר.

כ"ז תשרי –שלום ט. שלמה ח. ודב ק. קיבלו עליהם לטפל בהוצאת "במחננו". נקבעה תכנית לעיתון, קווי הפעולה והוחלט להשתדל להוציא בימים הקרובים את העיתון. החברים מתבקשים להמציא את מאמריהם לשלמה ח.

--- בישיבה משותפת עם ועד כפר פינס דנו בשאלת השתתפותנו בלשכה המשותפת. כפי ההוראות של הסוכנות תוקם הלשכה כאן. במפקד שהועבר הוכח שהננו מהוים כאן 21 אחוז של הפועלים ובגלל זה מגיעים לנו 2 מקומות במועצה. הוחלט שאלו יהיו סדרני העבודה של הקבוצה וכפר פינס. כחברנו בהנהלת הלשכה וסגן המזכיר יופיע הח' רוטשטין. אנו חושבים אותו למתאים מבחינת ההופעה, כבוש מקום ועמדה, והופעה הסתדרותית. ביחד עם הוחלט להקים ועדה פרטית, שהיא תהוה כעין הנהלת סניף הפוע"מ, לברור כל שאלות הופעתנו הציבורית ובייחוד עניני עבודה. הועדה מורכבת מאת  בא כוחנו בהנהלת הלשכה הרב שטרנברג, שני חברי המועצה של הלשכה, זורבין וצבי ט. –הובררו עוד כמה עניינים סידוריים בעניין הלשכה.

כ"ח תשרי—ביקרו בקבוצה באי כח קו"ח ד"ר לנדר ואוקון. ד"ר לנדר דרש בהחלט שנשתדל להקים 4 בתנים טובים לבי"כ, אחרת יאלצו להפסיק לנו את העזרה. הוא יעץ לפנות למחלקת העבודה בעניין זה. – אוקון דרש תשלום החוב לקו"ח בעד החדש השוטף מזומנים, אחרת יאלץ להפסיק את העזרה.

כ"ט תשרי – נשלחו 40 תרנגולות מלול הזקנות למכירה. משקלן יותר מעשרים רוטל נמכרו במחיר 265 מא"י הרוטל. בגלל זה שאיחרנו במשלוח הפסדנו במחיר שהיה גם 300-350 מא"}י. --- יוסף ש. קנה בכפר עטה 30 ק"ג חתיכות בדים עבור בגדי עבודה במחיר של 2.5 לא"י –הוא הביא מכונת לחם, ורגל (קאפיטא) עבור הסנדלר.

--- בבירור שהיה לנו עם ועד כפר פינס  הם הציעו בכל זאת הצעת פשרה לחלק את השטחים (לפי טיב הקרקע) לחצי עבורנו וחצי עבור כפר פינס ולחייב את הועד לשלם לנו פיצויים בעד השבחת הקרקע (30 ד) שתימסר להם במחיר 120 מא"י בעד דונם. ביום ראשון יבקר לויט בשטח ויקבע את כל הפרטים. בהזדמנות זו נתיעץ אתו בנוגע לפרטי העיבוד .

ישיבת המזכירות- ל' תשרי  דנו בשאלת הפלוגה בג"ע והוחלט לקרוא לשיחה כללית בעניין זה נקבעו הצעות מסוימות מטעם המזכירות.

--- נקבע לברר במוש"ק את הסכסוך בין ברוך לועדת העבודה. ---הוחלט להסכים לבואו של קלמן ימה לקבוצה. כמו"כ להזמין לביקור את החברה מ"חרות חרות" בכוונה לקבלה לקבוצה, בהתחשב עם זה שהיא בקיאה בעבודת המטבח. --- הובררו השאלות הקשורות עם המשך השתלמותה של טובה פ. – 3 חודשים ב"הדסה". ההשתלמות קשורה עם הוצאה של 2.5 לא"י לחדש. ישנה  גם הצעה שטובה תפסיק כעת את ההשתלמות ותמשיכה אחרי כמה חדשים בהתחשב עם נימוקים שונים.הדבר יתברר עוד בימים הקרובים. –להביא לשיחה את ההצעה להחליף את שלומית בעבודת הפנקסנות --- להביא לדיון את שאלת המועמדים להשתלמות ---להודיע לרודגס שאנו מעוניינים שמרים פ. תשתף בקורס לבישול נערך מטעם ויצא (ויצ"ו) למשך שבועיים. – להביא לדיון את שאלת ההלוואה לצריף דירה. –הובררו עוד כמה עניינים סידוריים.

מועדת המשק:

בישיבה ביום כ"ח תשרי דנו בכמה עניינים סידוריים של החצרנות. הוחלט להתעניין בנוגע לסדור חלקת אספסת מאחורי החומה. – להתעניין בנוגע לרכישת מחרשה.—כמו"כ הובררו עניני עבוד הגן והפלחה. הוחלט לקבל לעבוד שטח של 3 דונם בג"ע (אצל?) אברהם בלנק בעד תשלום של 5 ימ"ע.

בגן  יוסף הביא מעכו 700 שתילי כרוב והם נשתלו מאחורי הגדר ואצל פייגנבוים. השבוע סדרו את השטח אצל פייגנבוים וזרעו שמה אפונה 1800 שתילי קולורבי שקבלנו חלק ממשמרות בחינם, צנונית ועוד תרבויות. –קנו השבוע זרעים בעד 1.700 לא"י .

-- הורידו השבוע קרוב לעשרים רוטל מלפפונים, חלקם נמכרו במקום, בג"ע ובחדרה. יש סכויים להוריד בשבוע הבא נוספים. ---הוציאו את הצנוניות הראשונות עבור המטבח.

חצר: אחרי שנמכרו התרנגולות, העבירו את יתר התרנגולות (20) ללול החדש וחסלו את לול הקיץ. בשבוע הבא יגדילו את החצר, כמו"כ יעבירו לשם את קני ההטלה.

-העבודה בהקמת התנור הולכת ומתקדמת. עוד יום עבודה אחת והוא יגמר כמעט. אח"כ יתחילו בהכנת לבנים והקמת מאפיה. סודרה חלוקת תלתן ליד הלול מבור הלול.

ביום כ"ה תשרי התקיימה ועדת כספים. דו"ח מפורט יפורסם בשבוע הבא.

 

 

פרטי כל ישיבת ועדת הכספים בכ"ה תשרי ת"ש 8.10.1939

משתתפים: יוסף, צבי, שלומית, דב ק. יעקב ק.- ג"ע

הסיכום לחודש ספטמבר:

הכנסות:

שכר שמעון מבת שלמה-  2.850 

יתרה לח' אבטיחים-        2.517

הכנסות מתפרה-             3.000

סעד-                            12.000   20.367 

משק:

מכירת תרנגולות-           2.350

ביצים-                         2.750

גן- (בערך)                    800        5.900 

שכר עבודה: 

כרכור: (בערך)-           50.000

ג"ע-                           18.302

ג"ע זיתים                     3.900        72.202

                                                    98.469  

הוצאה: 

 

הסוג

בכרכור

בג"ע

ביחד

כלכלה

49.123

17.925

67.048

הלבשה

940

 

940

תרבות

1.414

 

1.414

מסים

5.915

 

5.915

הוצ. עבודה

326

 

328

*****

8.430

 

8.430

דיור(חשמל שכר דירה)

1.000

3.250

4.250

מים

1.000

 

1.000

כביסה

526

110

636

הוצאות חברים

540

 

540

הוצאות הכשרה

500

500

1.000

הספקה קטנה

3.051

632

3.683

סדורים ביצר

605

 

605

שמירה (קורסים)

1.215

 

1.215

מזכירות

2.820

170

2.990

בס"ה

77.407

22.587

99.994

לול

 

 

5.975

גן (מים וזרעים)

 

 

2.020

                                                                                           107.989

 

 

סיכום

הוצאות- 107.989

הכנסות- 98.469

גרעון 9.520 לא"י

 

הערות:

1)      יום כלכלה בכרכור 29 מא"י

2)      יום כלכלה בג"ע 39 מא"י

3)      44% מהוצאות הכלכלה בכרכור הוצאו על לחם

4)      כלפי אוגוסט ישנה ירידה ב26 לא"י בהוצאות ההספקה

הצעות לאוקטובר:

1)      להוריד את הוצאות הכלכלה בג"ע לכה"פ ל35 מא"י ליום. לשם זה יש להכניס בחורה קבועה למטבח. על הגזבר לפקח על ההוצאה השבועית.

2)      ההוצאה הגדולה על לחם מחייבת שינוי באספקת לחם. עם סדור התנור הרי תרד ההוצאה ושנית אפשר יהיה לסדר אספקה תקינה ולא ישתמשו עם לחם טרי העולה באחוז יותר גדול. בכדי להבטיח את הסדורים להכין מלאי של חיטה או קמח לחדש ימים. לשם זה נקב** בכסף של עזרת הורים לחיטה או קמח והגזבר ישלם בכל פעם בעד הקמח שיקבלו.

3)      להשתדל להוריד משכר דירה בג"ע שהוא גבוה.

4)      למכור את התרנגולות הזקנות בכדי לקמץ בהוצאה להספקת הלול.

5)      כסף לזרעים בגן להשיג ממכירת ירקות.

6)      לעשות מאמצים לקבל את 20 לא"י מהבציר ועשר לירות להעביר לקופה ואת היתר לתת למספקים בג"ע.

הוצאות במזומן באוקטובר:  לחם- 20 לא"י, מכלת- 20 ל', קופת חולים- 5 ל', הנעלה- 2ל', חשמל 600מ', הוצ' חברים- 500 מ', הכשרה- 350מ', דואר- 500מ', עשון500 מ', הוצאות הנהלה 3ל', ביחד= 55.500 לא"י. (לא כלולות בזה ההוצאות בהקפה או העברות, הוצאות הפלוגה בג"ע והוצאות ענפי המשק)

סיכויים לקבלת כספים:רובינק- 10 ל', מנדלבוים- 10 ל', פרנק- 3ל', (בינתיים נודע שאפא"י חזרה מהחלטתה לתת מפרעות ואין סיכויים לקבל את הכסף הזה) כביש 5-8 ל', כפר הראה- 5ל', כופר הישוב- 5ל', הורוביץ3.5 לא"י, בלום- 3 ל', שונים 3-4 ל', בס"ה כ50 ל'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קבוצת אברהם                                                             ב"ה ז' חשון ת"ש

כפר פינס,                           שבועון המזכירות                     20.10.1939     

דואר כרכור                              מספר ל"ה

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

מיומן המזכירות:

 

--במוצאי ש"ק א' חשון התקיימה שיחה כללית בעניין הרכב פלוגה בג"ע. השיחה הייתה ארוכה ונתגוללו פרשיות שונות של חיי קבוצתנו. היו גם רגעים מאוד קשים, שאנו צריכים ללמוד מהם כלפי העתיד. סוכם שהשיחה לא תקבע מרכז לפלוגה, אלא להשאיר את העניין לאנשים בג"ע. להנהלת המטבח תצאנה אהובה ודבורה. את הרכב הבחורים תקבע המזכירות.במזכירות מבררים כעת את כל הפרטים הקשורים בשאלה זו.

---טובה פ. החליטה, בהסכמת המזכירות, להישאר כעת בבית כדי להכין את כל הסדורים הדרושים לעבודתה לעתיד. קבע גם הנימוק שאין בידינו כעת להוציא סכום של 2.5-3 לא"י לחדש במזומנים בכדי שתמשיך בבית החולים. החלטנו לפנות לבית החולים "הדסה" שייקחו אותה בחשבון לעבודה בעוד כמה חדשים. בישיבת המזכירות נברר את כל הכרוך בסדורים השונים הדרושים. – פנינו לרודגס שיאפשרו לטובה לעבוד בבית התינוקות אצלם למשך שבועיים שלושה, בכדי שתספיק להכיר את הסדורים הקיבוציים. ברודגס קשה להשיג את הדבר כי עובדת שמה כעת חברה מ"חרות חרות". פנינו לכן לטירת צבי. באם יהיו קשיים שמה הבטיחו ברודגס לעיין בשאלה זו ולמצוא פתרון.

--- השבוע התקיימו שתי ישיבות של המזכירות בהן ביררו עם החברים המועמדים זה מזמן בנוגע לעמדתם בקבוצה. מלבד זה ביררו חברי המזכירות עם כל האנשים החדשים על עמדתם לקבוצה ושאלת אשורם.

--- דב ק. שהה בת"א בעניינים סידוריים. קשה לגבות את החובות המגיעות לנו בהנהלה הארצית של ב"ע ואליצור. אולי בשבוע הבא נוכל לקבל את הכסף.

-- עם וינר שאלת הפצת החוברת "אשל" וסדור החוב של 33 לא"י לאנשי הדפוס. נקבעו כמה צעדים שיש לנקוט בשאלה זו. --- שיחה ארוכה עם חזני על המצב בקבוצה ועל התוכניות השונות. מקוים שבסוף השבוע יתקבלו הסכומים של "משען" וקרן הלוואות קטנות. הם קיבלו לתשומת לב את הצעתנו לקרן ונקוה שנוכל להשיג את הסכומים הדרושים לפעולה. כמו"כ נקבל מאת מחלקת העבודה ערבות למשביר עבור זרעים. היות והדבר מתאחר הוא מציע לנו לקנות זרעים כעת ואח"כ נסדר את העניין עם "המשביר". ההצעה על הקמת העדר היא ריאלית, מימוש ההצעה ייקח עוד כמה חודשים, אבל יש לקוות שזה יצא לפועל. –ביררתי גם את עניין הצריף וישנם אולי סיכוים שנוכל לקבל הלוואה לצריף מאת מחלקת העבודה ולא נצטרך לפנות לבנק. אהלים תהיה אפשרות להשיג.

--- ברודגס ביררנו את עניין סדורה של טובה כפי המפורט לעיל. ---הם מוכנים לקבל כת חבר מאיתנו להשתלמות בגן אבל הם דורשים א/ שיהיה פועל טוב ב/  הם מקבלים אותו לחודש ניסיון ג/ בעונה של חוסר עבודה בגן יעמוד לרשות סדור העבודה הכללי (זה נוגע לעונה מסוימת בחורף בעת שאין עבודה מלאה גם לאנשים הקבועים) --- הם דורשים שבעד החוב של 4 לא"י בעד אפרוחים נחזיר להם תרנגולות (16-20).

ביום ו' חשון התקיימה ישיבת המזכירות בה הוחלט להודיע לקלמן ימה שאנו יכולים לקבל אתו רק באם יביא איתו את כסף סדור ראשון ובגדי עבודה. --- לצבי שטרן מירושלים שאנו מוכנים לקבלו, אבל יחכה כמה שבועות עד שיתברר המצב. ---בורר עניין שליחת בחורה לקורס לבישול והוחלט להביא לשיחה שתחליט על מועמדת. הקורס יהיה ברודגס, שבועיים ימים, מוקדש לקביעת תקציב בגבול 30 מא"י כלכלה.

הוחלט לסדר במוש"ק  שיחה כללית בסה"י: הלוואה לצריף, קורס לבישול, פנקסנות, עניני השתלמות, שונות. --- ביום א' לסדר שיחת חברים לשם אישור חברים.

בו' חשון הרצה פנחס ר. על הרקע הבין לאומי של המלחמה.

 

ועדת התרבות:

השבוע התקיימה ישיבה בה דנו על סידור הספריה, חדר הקריאה וחידוש השיעורים. סוכם: לדרוש מהמזכירות תקציב לנפט עבור החדר קריאה. סדור ותיקון החדר בכדי שבחורף לא יחדרו גשמים ורוחות. --- לסדר 4 חוגים ללמוד השפה: למתחילים- יהודה, מתחילים ב'- יצחק לוין. למתקדמים- דב ג' וחוג לספרות עברית- שלמה ח.

2 חוגים לתנ"ך- (מציעים כמרכזים את שמואל וברוך)--- לדאוג לסדור הפעולה בג"ע.

---להתעניין הנוגע ללמוד ערבית.

נתקבלו מאת מרכז לתרבות: עין יעקב, 3 כרכים, הוצאה משופרת, תשובת הגאונים וספרות הגאונים, מסילת ישרים.

מאת ורפל, סדור עם פרוש הרב זצ"ל פירוש למשקין וכתבי סירקין.

יהושע גמר את כריכת כל הספרים.

   

 

 

 

קבוצת אברהם

כפר פינס

דואר כרכור               

 

ש ב ו ע ו ן  -  ה מ ז כ י ר ו ת

מספר  -  ל"ו

ב"ה  ה' כסלו ת"ש

17.11.1939

 

מפרשת  השבוע :                                                                                                     

 

הגיליון הזה של השבועון מופיע אחרי הפסקה של חודש ימים. הטרדות מרובות בסדור העניינים השוטפים של הקבוצה, בחוץ ובפנים, מנעו מלהוציא את השבועון כסדרו. וחסרונו היה מורגש בכל שבוע הן עבור ציבור החברים וגם עבור המוסדות שלא היה להם הבמה הקבועה בה יוכלו להודיע על פרטי הפעולה וללבן את השאלות העולות בסדר היום. נקוה שכעת, אחרי שהחלטנו להפריד בין מזכירות חוץ ופנים, תהיה האפשרות למזכיר פנים להוציא את השבועון בקביעות.                                                      

 

====================================================================                                               

 

 

המשך:

     בגלל האיחור יחסרו בשבועון כמה ידיעות ועניינים שהיו אקטואליים במשך החודש, אבל עכשיו עלו כבר אחרים וידחקו אותם הצדה. בכמה מן הידיעות שנמסרו יחסרו פרטים שכרגע חשיבותם אינה קובעת. בכל זאת נשתדל למסור על כל העניינים שהמוסדות טיפלו בהם בכדי להסביר כמה פרטים שאינם ידועים לחברים ושנית בכדי ליצור סקירה כללית עבור החברים בפלוגה, בהשתלמות וכו'.

    

     ובינתיים הופיע גיליון "במחננו". תבורך הועדה המטפלת בעניין. הגיליון מלא חומר אקטואלי נמשקף את העניינים העומדים על הפרק והוא גם ערוך בטעם. יש לציין עובדה משמחת כי כושר הביטוי של חברינו הולך וגדל – והדבר הזה הוא חיוב גדול.

     שני דברים יש רק לאחל : א)-שהמערכת תשקוד להוציא את העיתון בדיוק פעם בחודש כי אז הוא יכול לההפך לגורם מחנך רב ערך – מה שאין כן, בעת שהעיתון מופיע רק לעתים רחוקות. ב)-שהחברים במאמריהם, ידייקו במסירת העובדות ושלא יצטרכו אח"כ לתרץ את עצמם – "על זה לא שמעתי, את השבועון הזה לא קראתי ואת המכתב הנדון לא ראיתי". התירוצים האלו אינם משנים את הרושם הרע שעושה מאמר, בו לא נמסרו עובדות בדיוקן.

 

     הננו כבר אחרי הבירורים בשאלות העקרוניות, אחרי הדיונים על קבלת מועמדים וחברים ואחרי האסיפה הכללית. אין בדעתי להעריך כאן את כל הדיונים האלה, על החיוב והשלילה שבהם, רצוני רק להדגיש את הצד השוה שבהם כי הצטיינו במידה ניכרת של התאפקות ורצון למצוא שפה משותפת. היו גם שעות ומצבים שהיה בהם ללמד אותנו הרבה על דרכנו בעתיד, אבל על זה כדאי לעמוד במיוחד. ועוד דבר, אחרי בדיונים על החברים הגענו לאיזו מידה שהיא של קביעות ונוכל לגשת יותר לגיבוש חברתנו. בכיוון זה ניכרת נטייה בין החברים – והלוואי שנצליח.

     על המוסדות החדשים להתחיל בפעולה זו, ובייחוד נקרא לזה ועדת החברים וועדת התרבות שהרכבן נותן סיכויים לפעולה מכוונת.

     ומבין המוסדות, חשיבות מיוחדת ישנה לפעולת ועדת המשק. היא צריכה להמשיך בדרכה וליזום בכל פעם מפעלים ועבודות חדשות שיהיה בהם משום מקורות הכנסה ואמצעי חסכון – כי אחרת מי יודע אם נוכל להחזיק מעמד בשעת החירום, שאז ערכה של הפעולה הפנימית עולה בהרבה.

 

     אבל גם בשטח עבודת חוץ הננו עומדים בפני שינויים, שבשבוע הבא יתחיל הקטיף ואז יש לקוות לשיפור מסוים בשטח העבודה. באם ירדו גם גשמים יש לקוות לשיפור גם במצב העבודה בג"ע. התחת הקטיף מחייבת אותנו לחשבון מיוחד – לפי חשבון שסדרנו יוצא שאחרי מאמצים רבים, אחרי שנכניס בחורים לעבודות השירות – נוכל להוציא לקטיף עד 13 בחורות – והרי זה מספר מועט בקבוצה של 80 איש. השאלה הזו היא חיונית ודורשת בירור מיוחד על צרכי הגיוס ועל האמצעים להוצאתו בפועל. ברור, שנתקל בקשיים בהוצאת הדבר לפועל – החלפת החברות במטבח ובמחסן לא תבוצע בקלות, סדור גיוסים גם זה אינו מהדברים הקלים. ועוד כדאי להעיר שנצטרך לאחוז באמצעים מיוחדים בכדי לחדור ולהחזיק מקומות עבודה שונים, ככה שננצל את עונת העבודה במידה המכסימלית. הדבר הזה קשור גם בעמדתנו בלשכת העבודה, שמבנה שונה באחרונה – ולטובתנו. דרוש שהמזכירות תסדר בימים הקרובים את השיחה בענייני העבודה והלשכה, שעליה החליטו בישיבת המועצה האחרונה, בהקדם הכי אפשרי, בכדי שחברינו יכירו את המצב לפרטיו.

 

 

                                                                                                              דב  ק.

 

                                        **************************

 

מ י ו מ ן   ה מ ז כ ר ו ת.

 

     במוש"ק  ח'  חשון   -  בישיבת המזכירות דנו על הרכב הפלוגה בג"ע. הוחלט על חילוף האנשים לפי קו מסוים שיש לבצעו בהדרגה. לדאוג גם ליצירת אווירה חברותית ותרבותית. ושבפלוגה יישאר אחד מהחברים הותיקים (הוצע משה חיים או מנחם) הרשימה נמסרה לשיחה הכללית ונאשרה. – להביא לשיחה את עניין שליחת בחורה לקורס ברודגס.- בבירור עם טובה בעניין סדור בית ילדים הוברר שדרוש לתפקיד זה ביחד עם יתר ההוצאות, סכום של 10 לא"י. היות שאין אפשרות להוציא את הסכום מהקופה, הוחלט לפנות "לקרן הקיבוץ הדתי" עוד הלוואה למטרה זו. מצד השני הוחלט לקמץ בהוצאות הנ"ל במידה האפשרית ביותר. בדיון הזה התעוררו כמה שאלות יסודיות הנוגעות לשאלת טיפול ילדים בקבוצה והיה מן הדרוש להקדיש לשאלה זו שיחה מיוחדת.

                              - בשיחה הכללית שהתקיימה באותו הערב, דנו בשאלת קבלת הלוואה לצריף דירה. הובעו דעות בעד וכנגד. לבסוף הוחלט לדחות את הדבר ל...(?) באסיפה הבאה, בה הוחלט באופן סופי כן לטפל בקבלת הלוואה לצריף דירה וביחד עם זה להשתדל ולהשיג כמה אוהלים לפתרון שאלת השיכון. – דנו בשאלת נסיעת חברה לקורס של ויצא למחסנאיות שהתקיים ברודגס והוחלט לשלוח את מרים. הקורס נמשך שבועיים ימים. – דנו בנוגע לשאלת החלפת שלומית בפנקסנות, השתלמות בגן ברודגס והשתלמות ברפת. בכל השאלות טרם נתקבלו החלטות סופיות. – התעוררה גם שאלת התרגילים בשבת וקביעת זמן לתפילה. היה רצוי שהמוסדות החדשים יתעניינו בשאלה זו וימצאו פתרון משביע רצון. 

 

      ט' חשון - חתמנו עם רובינק חוזה על חכירת 25 דונם אדמה בעד 2  לא"י לשנה, עם הזכות לחכור את האדמה הזו בשנה הבאה. אחרי זה נודע לנו שרובינק עמד במו"מ עם תיישב בכרכור בנוגע למסירת השטח הזה חינם. כנראה שהיינו יותר מדי פזיזים בסדור העניין.

 

     י' חשון - קנינו בבנימנה פחים מגולבנים בעד 3.200 לא"י. הפחים נקנו במחיר זול, כי הם היו משומשים. הם יספיקו לגג על המאפיה ועל התנור ולהקמת מחסן-מכבסה עבור חדר הילידים. באותו היום נקנו גם זרעי שעורה ובקיה.

 

י' - ט"ו חשון - התקיימו בירורים עם המועמדים בעניין אישורם. שיחת החברים דנה בכמה שיחות בעניין זה.

המזכירות טיפלה בעניינים שוטפים, קניות וכו'.

 

במוש"ק ט"ו חשון - אסיפה כללית : נבחרה ועדה להכנת הבחירות : עזריאל, צבי, מנחם. נמסרו דו"ח מטעם הגזברות, ועדת ביטחון, המזכירות, ועדת חברים, ועדת תרבות, ועדת המשק, ועדת העבודה וועדת בריאות. המשך האסיפה - ויכוחים על הדו"ח התקיימו בימים ט"ז, כ' חשון.

 

ט"ז - כ"ב חשון - המזכירות טיפלה בעניינים השוטפים. לקו"ח שילמנו 5 לא"י ע"ח החוב והם הסכימו להמשיך בהגשת העזרה. הם מורידים לנו כעת עבור 80 אחוז של החברים את הדרגה ל-130 מא"י במקום 180 מא"י לחודש - באם ההכנסה הממוצעת של החודש אינה עולה לשתי לירות לאדם. זה מהוה כעת 2-3 לא"י לחודש.- נקנו פרודוקטים עבור חודש ימים. - קבלנו מסעד שלוש לא"י ע"ח ההקצבה לאוקטובר. - קנינו במרחבים טון חיטה שעלה לנו עד המקום 11 לירות. טוחנים את החיטה בבנימנה - ההוצאות 700 מא"י. - טחינה ראשונה, ככה שיורד רק אחוז קטן ומהקמח הזה אופים לחם. ע"י זה חוסכים במחיר הקמח 2-3 לא"י לטון. - הזמנו 130 ק"ג סוכר עבור המכורה במחיר מוזל של 20,5 מא"י הק"ג. - התקיימה ישיבת המזכירות בעניינים שוטפים.

 

במוש"ק כ"ג חשון - בהמשך האסיפה הכללית : נמסרו תוצאות האישורים : משה ב. ושמעון אושרו כחברים, אלטמן יעקב, מרדכי א., יעקב ישראל, שאול ג., שלמה ג., מנחם ו., שלמה ח., שלום ט., דוד ט., הינדה ל., אליעזר מ., אהובה, דבורה פ., זהבה פ., רחל פ., יצחק ר., נחום ש., יהודה ש., אהרן מ., יוסף ל., חיים צ., יעקב ק., - כולם נאשרו כמועמדים. בנוגע ליתר האנשים חלק מהם טרם פנה ועל חלק החליטה שיחת החברים לדחות לע"ע את הדיון. - בהמשך האסיפה סוכם הויכוח ונגשו לבחירות.

נבחרו למזכירות - דב ק.,יוסף ש.?, משה חיים ס. - למועצה - חדווה פ., עזריאל, מנחם ד. -

לועדת החברים - עזריאל, חדווה, מנחם ר. היות שהוחלט שמנחם צריך לעבור לפלוגה בג"ע נכנסו במקומו למועצה - שמואל א., לועדת חברים - משה חיים. מלבד זה יצטרף למועצה חבר אחד מג"ע שישתתף בקביעות בישיבות המועצה.

לועדת התרבות - שלום ט., מרדכי א., ומשה חיים ס. - לועדת המשק - דבק, ירחמיאל, יוסף ר.,מנחם ג. מצטרף לוועדה האחראי בעד הגן. - לועדת העבודה - שמואל א., יצחק ל., לאה ל. - לועדת הביטחון - אברהם ג., יעקב א., יוסף ש. - לועדת הכספים - גזבר, פנקס והגזבר בג"ע, ואחרי שיקבעו אלו יצרפו אולי עוד מי שהוא באחת השיחות. - לועדת בריאת - עתליה, חביבה, אהרן מ. - יעדת הדירות - מרים א., צבי ש. - הספקה קטנה  - ראובן מ.

 

כ"ג חשון - התחילו לאפות לחם במאפיה - דב גלט, נתן הולנדר, יעקב שולשטין, הודיעו על עזיבתם את הקבוצה.

 

כ"ד - כ"ח חשון - בת"א : קבלנו מאת הנה"א 1.5 לא"י ע"ח החוב, הבטיחו לסדר בקרוב את היתר.

ביחד עם קלמר (מרכז עבודה) ועם רוטשטין בעניין הרכב הלשכה האחידה בכרכור. - לפי הסכם צריכים להכניס כאן בלשכה סגן מרכז, חבר הפו"עמ שיש לו סמכות רחבה והוא צריך לקבל חצי משכורת. במו"מ מוקדם הוצע ע"י כפר פינס ועל ידנו לתפקיד זה החבר רוטשטין. היות שלא ברור אם הוא יקבל את זה, אז יבוא בחשבון חבר הקבוצה. בא כוחנו במועצת הלשכה (שמואל א.) מנהל את המו"מ בעניין זה.

 

במרכז החקלאי - קבלנו הלוואה של 18 לא"י "מקרן להלוואות קטנות". מסכום הזה ירדו שלוש לירות שהעברנו למרכז החקלאי ע"ח חובנו למסים והוצאות בגובה לשל 360 מא"י. את ההלוואה קבלנו לתשלום במשך שנה בתשלומים חודשיים של 1.5 לא"י החל מ-15.1.1940 - כערבות להלוואה זו נתנו המחאה ללשכת העבודה. אחרי ההוצאות הנ"ל לא נשלם יותר שום ריבית. - כפי דברי חזני אין סיכויים לקבל הלוואה להרחבת רשת ההשקאה. הוא הבטיח לברר במחלקת העבודה את עניין ההלוואה לצריף

(בינתיים הודיעו כי הדבר ידחה לעוד חודש) הלוואה לסדורים סניטריים ואוהלים לאכסון העולים בלי תשלום, (הדבר הזה סודר בינתיים בחיוב).

 

עם החבר אילני-מרכז כפר פינס.

סדרנו את חשבון המים בעד ספטמבר-אוקטובר ביחד - 6.540 - מלבד חוב מקודם בגובה של 2.780 שהסכים לא לתבעו כרגע. על החוב הזה הוריד סכום של 6 לא"י מהתשלום בעד עבודת שלמה לחודשים אוקטובר ונובמבר - אחרי הורדת הוצאות הכלכלה בעד חודשיים הגיע לנו 10 לא"י, וסכום של 4 לא"י העביר לרשות קרן הקיבוץ הדתי ע"ח ההלוואה לצרכי הספקה (28 לא"י). הוא נתן העברה לקרן הקיבוץ על סכום של 34 לא"י (ביחד עם ההלוואה לסדור בית ילדים) לתשלומים חודשיים של 3.5 לא"י עד חודש ספטמבר 1940. ככה שעברנו את משכורת שלמה למעט לשנה שלמה. 1.5 לא"י שנשארו ילכו לכסוי הוצאותינו למים בכל חודש. מחיר המים הורידו כעת ל 3-3.5 מא"י המ"מ. אנו דורשים עוד הורדה נוספת לעתיד וגם על החוב לשעבר. נשארנו עוד חייבים לכפר פינס מלבד החוב על המים בעד חודש, הוצאות כלכלה של שלמה. לעומת זה חייבים הם לנו בעד עבודה ובעד עודף לחשבון הפיצויים בעד השבחת 30 דונם אדמה (הגיע לנו סכום של 3.600 מזה הורידו תשלום מסי הקק"ל והממשלה בעד 60 דונם שעבדנו אשתקד בסכום כולל של 3 לא"י).

 

בוועד הפועל ת"א   : אשרו הקצבה של 5 לא"י עבור "אשל". כעת קבלנו סכום של 3 לא"י שהעברנו אותו לדפוס לשם גמר ההדפסה. עוד שתי לירות נקבל. הבטיחו גם להשיג בימים הקרובים סכום כסף לרכישת בגדים ונעליים עבור חדווה שהשאירה את חפציה בחו"ל. - בשיחה עם הרב טכוזש - הבטיח לסדר בקרוב את ההקצבה עבור "אשל" וכמו"כ לדאוג להשגת סידורי תפילה וספרי תנ"ך. קבלנו מספר ספרים.

 

בקורים בעיינות ובנחלת יצחק : ע"פ בקשת מועצת הפועלות קבלנו על עצמנו לבקר תכופות בשני המקומות האלו, איפה שנמצאות חברות התנועה שלנו להכשרה. (בעיינות - 12 חברות ובנחלת יצחק - 5 חברות) בעיינות ביקר שלום ס.,לשבת והשבוע שלמה חיימוביץ. המצאנו להם חומר שונה על בתנועה שלנו וגם חלק מהשבועונים. בנחלת יצחק ביקר לפני שבוע דב ק., שוחח עם החברות. גם להן נשלח חומר שונה. יש בהחלט צורך להמשיך בביקורים אלו וע"י זה לקשור את החברות הנ"ל עם תנועתנו ואנחנו.

עם אליש  - מציע לעבד תכנית למצבה על קברו של אברהם ז"ל ולהגיש למוסדות והוא ישתדל להעביר הקצבה לשם זה. פנינו בעניין זה לחבר בן אורי (אדריכל).

 

במזכירות הקיבוץ הדתי : - סודרו כמה עניינים שוטפים. - פנחס ר. ביקש מאתנו לברר באופן סופי את האפשרות לאכסון הכינוס ל...(?). אחרי שהוברר לנו שנוכל לסדר בכפר פינס 35 מקומות לינה הסכמנו לזה בתנאי שהמזכירות תעזור לנו בסידור כלים, בחורות לבישול ובעיקר שתבטיח את הצד הכספי. - דוד המשיך לברר באופן סופי את עניין ההשתלמות במקווה ישראל. - קבלנו את ההלוואה לסידור בית הילדים בגובה של 10 לא"י, על סמך ההעברה מכפר פינס. התשלום הוא ב-9/3, 9/4, 9/5. הריבית בגובה של 5% כיתר הלוואות הקרן. בכסף זה סודרו השבוע כבר רהיטים עבור החדר ע"י הנגרים שלנו. טובה, שהשתתפה שבוע ימים ברודגס לשם הכרת הסדרים בבית הילדים, קנתה כמה מהחפצים הדרושים לה.

 

כ"ט חשון - עם א' מקלר (מחלקת ההתישבות) - קבענו את ההצעה לקבלת הלוואה לזרעים וזבלים לעיבודים להרחבת הייצור. פרטי ההצעה הם : בכרכור - 3 ד' תפוחי אדמה - זרעים 10 לא"י, זבל כימי - (גם בשביל הגן) - 5 לא"י בעד ההוצאה לזרעי החציר - 3.5 לא"י. עבור ג"ע - תפו"א - 15 לא"י, 20 ד'. קטניות - 3 לא"י. באם המרכז החקלאי יסכים לתת את הערבות שלו נקבל העברה "להמשביר" על סכום זה. הצענו להם לשעבד את הסוס, העגלה וכלי העבודה ששווים 25 לא"י.

 מוש"ק ל' חשון  - בישיבת המועצה הוחלט על חלוקת התפקידים במזכירות בצורה זו : יוסף ש. - מזכיר וגזבר חוץ, משה חיים - מזכיר פנים וגובה, דב ק. - מרכז ועדת משק. הוחלט שישיבות המועצה מתקיימות בכל יום חמישי. - לברר בג"ע את המועמד שלהם למועצה. - דנו בשאלת מועמדים לפנקסנות ולהשתלמות ברפת ובתור אופה, סנדלר, (השתלמות פנימית) ובנן ברודגס. הובררו הצעות שונות, אבל עד היום לא עלה למזכירות להביא הצעה מושלמת בשטח זה. החברים המעוניינים בהשתלמויות יפנו בימים הקרובים למשה חיים. להשתלמויות הפנימיות יכולים לבוא בחשבון גם מועמדים שחושבים להתקשר עם הקבוצה. בימים הקרובים תתקיים שיחה כללית בעניין זה. לפנקסנות הציעו את מרדכי ויצחק לוין. האחרון אינו מסכים לקבל את ההצעה. - הוחלט להסכים שיהושע ישתתף בקורס למנהלי טרקטורים שיתקיים בקרוב בחיפה., ועל המזכירות לדאוג לסכום כסף הדרוש לשם זה. - דנו גם בענייני עבודה סיכויים לקטיף, גיוס, החלפת בחורות בענפים והוחלט להביא את השאלה לדיון בשיחה כללית. - ישיבת המועצה דנה בשאלות ההשתלמות בישיבה שנייה ולא מצאה הצעה מתאימה. - במוש"ק אחרי ההבדלה תתקיים שיחת חברים : בסה"י - אשור מועמדים, שונות. - במשך השבוע סודרו ע"י המזכירות עניינים שוטפים שונים.

 

ו ע ד ת  ב י ט ח ו ן :

     בשבועות האחרונים סודרה אצלנו תחנת אחות קבועה. - 6 מחברינו השתתפו במחנה בג"ע שסודר לשבועיים. החברים מתקדמים יפה. - השבוע סודר אצלנו מחנה לארבעה ימים בו משתתפים כעשרים חברים שלנו.

 

ו ע ד ת  ת ר ב ו ת :

     הועדה נגשה לפעולות. התחילו לפעול החוגים לעברית : למתחילים - יצחק לוין, למתקדמים - משה חיים, לספרות - שלמה ח. התארגן חוג שני לגמרא (מלבד החוג הלומד דף יומי) לומדים כתובות. - בפרק היומי התחילו בנביאים ראשונים. החוג ל"אורות הקודש" ממשיך בלימודיו בעיון. - קבלנו מאת מרכז לתרבות : ספר העיקרים, הכוזרי, באור מלות ההיגיון לרמב"ם, אותיות דרבי עקיבא, שומר אמונים, וספרו של הרב ברלין "מבולוז'ין עד ירושלים". - נתקבל השדה -חשון- מתחנת הניסיונות ברחובות קבלנו קומפלט של עלוני הדרכה חקלאים וכמה חוברות של "ידיעות" התחנה שיש להם ערך עבור כל העניינים השאלות מקצועיות. נשתדל להשיג חומר נוסף. - נתקבלו כמה ספרים חשובים מהאוניברסיטה בגרמניה, הזוהר בעברית וכו' - בעניין זה לפנות לשלום ט. - השבת יבקר הרב ברכיהו וישוחח על " פילון האלקסנדרוני" במסגרת מסיבת "עונג שבת" (כעשרים רגע) בכדי להוסיף למסיבה דברי תורה.

 

 מ ו ע ד ת  ה מ ש ק :

     אחרי שנמכרו התרנגולות הזקנות הרסנו את הלול-קיץ.- בחומרים אלו הרחבנו את החצר של הלול הקבוע וסדרנו כמה סדורים קבועים בלול כעין רצפת רשת, ארגז הטלה וכו'. - את שטח החצר חרשו. - בשטח שהיה לול הקיץ חרשו וזרעו שמה כרוביים. - בגלל התקפת דבורים חזקה, נתקפה משפחה אחת ולא ברור אם אפשר יהיה להציל אותה - התכנית להרחבת עדרי הצאן של אגודת מגדלי הצאן לא התגשם, בגלל חוסר כספים בסוכנות ולכן לא נקבל את העדר. - כמו"כ לא יצא שום דבר המו"מ בנוגע לרכישת העזים בחפצי בה, כי העזים הנ"ל לא היו טובות ושוות את המחיר שדרשו. ...(?) כעת הצעה בועדת המשק, לקנות מספר עזים ערביות, או להתחיל לטפל בהשגת הלוואה לקית פרה.

בחצר

     נגמר ישור המגרש ליד חדר אוכל. סדרו באמצע המגרש מדרגה, חרשו את השטח וזרעו שם בקיה, כגידול עובר עד שיסודר שמה דשא. - השבוע התחילה חדווה לטפל בסדור גנות נוי. עדרו וזבלו את כל הערוגות, הוכנו משתלות פרחים. את הדשא של עכשיו יעדרו מחדש ויוסיפו יבלית בכדי שיתפתח יותר יפה. את המטפסים שסבלו מהרוחות האחרונים תקנו עכשיו ויטפלו בהם בכדי שיחזרו לרעננותם.

ליד הלול סודרה חלקת תלתן. בגלל ההשקאה הבלתי מסודרת לא עלה התלתן בכמה מקומות. יש בו הרבה עשבי בר, בכל אופן יוכלו להשתמש בו עבור הלול. יתכן שאחרי הקציר הראשון יוקטן אחוז העשבים. - הנגרים שלנו עבדו באחרונה בסדור רהיטים עבור חדר הילדים, סודר הגג, דלת, חלונות, ארגז וארון עבור המאפיה.

המאפיה

     הצליחה באופן יוצא מהכלל. מהלבנים שחברינו עשו בעצמם, האבנים והחמרה הלבנה שהבאנו מג"ע הקימונו את התנור שהוא יפה, חזק והוא מתאים לתפקידו, והקימונו את הבניין למאפיה. כל העבודה שסודרה ביוזמתו של יוסף ר. הוצאה לפועל בסדר ובאמצעים הכספיים מועטים. השבוע גומרים את הטיח בפנים ובשבוע הבא סידרו את הריהוט הפנימי, יצבעו את הדלתות וחלונות והעבודה הזו תגמר. עד כה השקענו במאפיה ( ביחד עם הכסף לפחים שמזה יישאר עוד חלק למחסן) - 5 לא"י. נשארו לנו עוד לבנים שיש סיכויים למכור אותן. - קנינו פח שחור בעד 750 מא"י ויוסף ל. עושה תבניות לאפיה. הכינונו מלאי של עצים, שהעברנו אותם למחסן בכדי למנוע בזבוז, ואנו מקווים שע"י זה הסדור של טחינת חיטה לקמח נוכל לחסוך כ-12 לא"י לחודש על הלחם, חלות ועוגות. שלמה עובד במאפיה והוא רוכש לו בכל פעם ניסיונות חדשים. הלחם הוא טעים והוא עולה בהרבה על הלחם שהיינו מקבלים מקודם. אנו מספקים גם לחם לפלוגה בג"ע, שחדלו לאפות עם שובו של שלמה לקבוצה. - בכדי להכין מלאי של עצים קנינו חורשה של 10 דונם אצל קוצרסקי בג"ע. נתנו על זה 1 לא"י והיתר הועבר ע"ח עבודה אצלו. - הוצאת רישיון ממשלתי לכריתת עצים עלה לנו 1 לא"י ובעד ההובלה נצטרך לשלם כשתי לא"י. מלבד הענפים רכשנו 3.5 מכוניות משא. - כעת קבלנו מאת פנט שני דונם עצים, בעד עקירת כרם שנצטרך להשקיע בזה 5 ימ"ע, משם נשיג ג"כ חצי מכונית. נצטרך לשלם בעד רישיון והובלה כחצי לא"י. בחלק מהעצים האלו נשתמש לצרכי בנין - נקים סככה גדולה ועוד כמה סדורים בחצר, נשתדל גם למכור קצת. את היתר נחטוב לעצי הסקה. - כמו"כ נשתדל להקטין את העצים שנשארו לנו מקודם, וגם את אלו שהבאנו לפני שבוע. כמו"כ נמשיך באסיפת עצי אשכוליות שנעקרו בסביבה והכנתם להסקה. ככה נכין לנו מלאי מספיק של עצי הסקה. - בימים ...(?) הביאו חברים חוטים משומשים שהשתמשנו בהם בגן, 13 סביבונים שמצאו בדרך. - בזמן האחרון רוכזו כל הזבלים בבור אחד גדול, הוספנו להם סיד, השקינו אותן וסדרנו אותו כראוי וכעת יהיה לנו מלאי זבל אורגני. - את זבל העופות העברנו למחסן האספקה בכדי שלא יתקלקל על הגשם. - עומדים לסדר בור בשביל זבל קומפוסט. - סודר ארון לכלי עבודה ובימים הקרובים ירוכזו כל הכלים, יתוקנו ויסומנו ויסגרו אותם בארון. - נמכרו השקים שהיו במחיר 570 מא"י ובעד כסף זה קנו תורמוס שסודר בשטח הגן הנח.

 

פ ל ח ה

השבוע חרשו את כל השטח מסביב למחנה, בין הגדר הצבאי, אחרי שעקרו את השיחים, אחרי הגשמים נחרוש עוד פעם ונעדר את כל השטח הזה. - בשטח איפה שהיו האבטיחים (על 30 ד' שנשארו לרשותנו) זרענו שעורה ובקיה (לא כלאים) את הזריעה הוציא לפועל ישראל מרגלית מג"ע שעבד עם בהמות העבודה שלו ואנו נחזיר לו בעד זה 5 ימי עבודה. - התחילו לחרוש את השטח שקבלנו מאת רובינק. טרם הוחלט מה שנסדר שם, אם חציר או תירס בכדי להכין כרב לשנה הבאה.

 

ב ל ו ל

באוקטובר נמכרו התרנגולות הזקנות בעד 5.5 לא"י. - היו בחדש זה 180 מטילות. 1313 ביצים שנמסרו למטבח. כעת הוחלט למסור למטבח בצים רק בעד 1.5 לא"י לחודש ואת היתר להקדיש לקנית אספקה. בימים הקרובים תברר הועדה את המצב בלול ותקבע תכנית כספית וסדורים שונים להוזלת האספקה.

 

ב ג ן

באוקטובר, נמסרו למטבח ולג"ע ירקות בעד 1.985 לא"י, בחוף נמכר 3.416. בס"ה 5.401. - בעיקר נמכרו חצילים (59 רוטל), מלפפונים (42.5 אוטל) ובכמויות קטנות עגבניות, תפו"א, גזר, צנון, צנונית, קישואים.

אחרי שהורידו את כל המלפפונים (שהשגנו עבורם כשלוש לא"י) חרשו שמה והשבוע זורעים גזר. - על חלקה בשטח זה סדרו אפונה. - בכמה מקומות סדרו כרוב וכרובית. בימים האחרונים מורידים פרי יפה משטח העגבניות שנמכר במחיר 6.5 ג"ר הרוטל. בעוד ימים ימסרו גם למטבח. - מוציאים כבר גזר יפה. - בימים הקרובים עומדים לסדר כמה גידולים בחלקות הפנויות אצל לדרמן ופייגנבוים. - נשתלו באחרונה הרבה שתילי סלק. - בג"ע קבלנו מאת אברהם בלנק שטח של שלושה דונם לעבוד ליד הבית בעד 5 ימ"ע. יסדרו שמה עגבניות, בצל ועוד כמה גידולים. מנחם ר. קיבל עליו את הטיפול בשטחים בג"ע. - בימים הקרובים נברר סופית את גודל השטחים ומני הגידולים בג"ע.

 

ב י ש י ב ת  ו ע ד ת  ה מ ש ק  שהתקיימה ביום א' כסלו הוחלט שדב ק. יהיה מרכז הועדה וחצרן. - מנחם וג יהיה אחראי בעד מפעל העצים. - לרכז את כל הסומים השוטפים הקטנים, הנמצאים בידי מנהלי ענפים, עד לסדור החשבונות עם הגזבר, בידי מנחם וג לשם עזרה הדדית בין הענפים. - לחפש מקומות להכנסה עבור החצר ממכירת שקים, בקבוקים, זבל, פחמים וכו', ונקבע סדור עבודה לסוס עבור שבוע. - בימים הקרובים תדון הועדה על תכנית פעולה בזמן הקרוב. החברים מתבקשים להציע הצעות שונות.

 

ו ע ד ת  ה כ ס פ י ם

בישיבתה ביום א' כסלו סיכמה את המצב באוקטובר והציעה תכנית לנובמבר - פ"כ מיוחד יםורסם - כאן ימסרו כמה פרטים. יום כלכלה היה 28.8 מא"י. בג"ע הורידו כלכלה בגרוש ליום. יום בספקה היה 44 מא"י. הכנסות היו : ע"ח כרכור - 73.878, ג"ע - 14.682, ענפי משק - 13.816, תרנגולות - 5.345, סעד ושונות - 4.200 - בס"ה 11.921. - הוצאות - להספקה-103.990, ענפי משק-11.396 - ביחד : 115.286 לא"י.   גרעון - 3.365 לא"י.

לנובמבר נצטרך הוצאה במזומן לצרכי הספקה 64 לא"י - סיכוים להכנסה הם 46 לא"י.

 

============================================================

קבוצת אברהם                                                                                                   ב"ה. י"ב כסלו ת"ש

  כפר פינס                                                                                                         24.11.1939

דואר כרכור.

ש ב ו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת

                                                          מס'  ל"ז

======================================================================

במוצש"ק  ו'  כסלו  - התקיימה שיחת חברים. דנו על אשור מועמדים והרכב המזכירות בקשר עם הצעת המועצה שאחד מחברי המזכירות (יוסף משה ח.) יצא להשתלמות ברפת. הוחלט לאשר את צבי ש., בנימין ל., וירחמיאל ו. למועמדים. את שאלת הרכב המזכירות דחו עד להחלטת השיחה הכללית על המועמד להשתלמות.

 

ז' כסלו 

התקיימה שיחה כללית. נדונו ענייני השתלמות פנימית, השתלמות חוץ, הרכב המזכירות ושונות. הוחלט שישראל ג. יכנס לעבודה במאפיה, יצחק ל. יקבל את הפנקסנות. שאלת הכנסת חבר נוסף לסנדלריה נדחתה לע"ע בגלל חוסר מועמד מתאים. כמו"כ נדחתה שאלת הכנסת בחורה בגלל עונת הקטיף, שצריך לנצלה ולהעסיק בה את המספר המכסימלי של החברות, וביחוד אצלנו שמספר הבחורות אשר כמעט רק הן באות בחשבון כעת לעבודת חוץ הוא גם בלאו הכי בערך קטן מאד. להשתלמות ברפת הוחלט על יוסף ש., עליו לטפל בשאלת השתלמות זו במקווה ישראל, שהמקום הובטח לנו ע"י הקיבוץ הדתי. על המועמד להשתלמות בגן ברודגס יחליטו אחרי שהדבר יתברר החלטית.

את הדיון על סיפוח חבר שלישי במקום יוסף למזכירות הוחלט לדחות לשיחה הבאה, עד שהמועצה תברר עם שלושת המועמדים לתפקיד זה (צבי, מנחם ועזריאל) שקבלו מספר קולות שווה.

- פנחס קורק עזב את הקבוצה אחרי שהודיעו לו על החלטת שיחת החברים שלא לקבלו.

-נגמר המחנה של ארבעת הימים ובערב התקיימה מסיבת סיום נאה.

-יוסף ונדר חזר מהשתלמות בבית אלפא.

-סודרו ע"י ועדת התרבות שעורים לתלמוד, משנה ונ"ך שנמשכו מהבוקר עד הצהרים. השתתפו בהם 15 איש.

 

ט' כסלו

- נשלחו שלושים תרנגולות לרודגס ע"ח החוב בעד האפרוחים.

- יוסף ש. נסע לרודגס בדבר ההשתלמות בגן, לתל-אביב בדבר סדור האוהלים בשבילנו ולמקווה-ישראל בדבר ההשתלמות.

 

י"א כסלו

-התקיימה ישיבת המועצה. בדבר הרכב המזכירות וחלוקת התפקידים לא סוכמו שום הצעות מסוימות. הוחלט להביא את הדברים לשיחה הכללית.

-שמואל מסר פרטים בנוגע לסידורי העבודה בלשכה וכן על השתלשלות בדברים מסביב לסדור הלשכה האחידה. באי-כוח השוה"צ בלשכה מסרבים להכיר בזכותנו המוכרת והמובטחת ע"י המוסדות העליונים. הוחלט שהכרת מקום סגן המרכז של הלשכה האחידה להפוהמ"ז היא תנאי לעצם השתתפותנו בלשכה זו. הוחלט כמו"כ לכתוב ברוח זו למערכת "הצופה", לעמוד בקשר מתמיד עם מרכז העבודה בכפר פינס וכן לסדר אספת הסברה בקבוצה על כל העניינים האלה, הכלליים והמקומיים.

- הוחלט לבקר את ההחלטה הקודמת ולהאריך את חופשתה של בלהה עד ל-15 בדצמבר, בתנאי שתצטרך לברר את עמדתה הסופית בנוגע לעמדתה בקבוצה.

-הוחלט לא לקבל את אהרן לוטוק בחזרה לקבוצה.

-הוחלט לקבל את יעקב גבל לקבוצה.

 

     במזכירות חוץ :

- סודר עניין השתלמות גן ברודגס. מוכנים לקבל את חברנו מיד, ברם עוררו את השאלה שהעבודה בגן נגמרת בעוד שבועיים-שלוש ואז, לפי התנאים שהסכמנו להם, יצטרך לעמוד לרשות סדור העבודה למשך של חודשיים בערך, עד שהעבודה בגן תתחיל שוב. נצטרך להחליט על כך.

- דוד א. הבטיח לנסוע בשבוע הבא יחד עם יוסף למקווה ישראל בדבר סדור עניין ההשתלמות ברפת.

-אושרו לנו 3 אוהלים. נקבל אותם רק אחרי כמה ימים, משום שמחלקת העליה בת"א צריכה עוד לקנות אותם. דרשנו 3 אוהלים נוספים שמגיע לנו לפי מספר האנשים החדשים אצלנו. את התשובה נקבל באלה הימים. קרוב לודאי שגם את אלה יאשרו לנו. האוהלים האלה הם בלי כל תשלום.

- מחלקת העבודה שע"י הסוכנות הסכימה להשלים אצלנו את הסדורים הסניטריים. נתנה הוראה למשרד הטכני שישדר אלינו מהנדס להעריך את ההשקעה הדרושה. הוא יבקר אצלנו לשם זה בשבוע הבא.

- קבלנו מ"סעד" סכום של שלוש לא"י ע"ח חודש זה. המרכז החקלאי המציא שאלוני עבודה מיוחדים אשר לפיהם חושבים לסדור סדור צודק וישר בחלוקת כספי "סעד".

- למרות האשור נתעכבה קבלת ההלוואה לזרעים בשבילנו בגלל הערבות הדרושה. מציעים חלק של הערבות מקרן חוסר-עבודה של הפוהמ"ז וחלק שיעבוד השקעות המחנה. העניין יסתדר באופן סופי באלה הימים.

- הסוכנות הקציבה סכום של 600 לא"י כעזרה לקבוצים בתשלום מס קו"ח. לפי זה נהיה גם אנו משוחררים מתשלום מלא של קו"ח במשך חודשיים (נובמבר-דצמבר). דבר זה יקל לנו בהרבה בסדורים הכספיים שלנו.

- אחרי הסבר מפורט עם המוסדות המסוימים החליטו לאשר לנו הקצבה מיוחדת של 10 לא"י מקרן חוסר-עבודה. הסכום נתקבל מיד. נתקבל כמו"כ סכום של 3 לא"י ע"ח הוצאות שליחות של חדווה.

- סודרו הקניות הדרושות לסדור הדר התינוקות.

- סודר החשבון של המחנה של חי"ש שהתקיים אצלנו ונתקבל הסכום של 3.600 לא"י.

 

     בועדת המשק  :

בישיבה של י' כסלו נדונו :

- שאלת הספקת ירקות למטבח. סוכם שהגן צריך להתחשב עם צרכי המטבח בהספקת ירקות, אף שהוא גם צריך לדאוג למכירה בחוץ בכדי להבטיח סכומי כסף לצרכי ההשקעות.

- לשם כיסוי ההוצאות של קנית השעורה לסוס ועוד הוצאות נוספות של החצרנות הוחלט לעבוד 2 - 3 ימים בעבודת חוץ במשך השבועיים וכמו"כ להשתדל למכור קצת עצים.

פלחה  : בדיון על עבוד השטחים שלנו סוכם : על השטח מסביב למחנה (7-8 ד') יסדרו קטניות למאכל ואספקה ללול. על השטח של רובינק נסדר תירס. באם נקבל את השטח של מר רוקח, שהתחלנו במו"מ אתו, נסדר שם את התירס ועל שטח רובינק אבטיחים. בשני השטחים נשאיר עוד חלקה לקטניות. בשבוע הבא יחרשו את כל השטחים.

גן : - השטח הגן אצל לדרמן יסדרו בשבוע הבא עדשים. בחלקה הפנויה ע"י העגבניות-בצלים. הוחלט למכור 150 ק"ג תפ"א ולקנות זרעים לשם זריעת חצי דונם תפ"א חורפיים (היבול באדר). את תפה"א נסדר על החלקה הפנויה אצל פייגנבוים. בשבוע הבא יזבלו בזבל העופות של השטחים האלה ובחודש השני יזרעו את תפה"א. את שאר היבול למסור למטבח.

- להתעניין בהשגת שתילי כרוב וכרובית.

- לגמור את המו"מ עם כפר פינס בדבר השגת חלקת אדמה, איפה שהיה הדיר של עין-שמר, ולזרוע שם תורמוס. השטח יהיה מיועד לתפ"א באביב. נדרשה השקעה של 5 לא"י בשני קווי השקאה בודדים.

- על משה ויצחק כ. להכין הצעת מחירים של ארגזים למשתלות. דרושים 25 מטר. כחמישה מטר נמצאים אצלנו.

בג"ע : - בשטח של א. בלנק נסדר 1.5 ד' בצלים ו-1.5 ד' כרוב וכרובית.

- בשטח של איצקוביץ (שותפות) - 1 ד' בצל, 1 ד' עגבניות, 1 ד' מלפפונים. הוא קונה את הזרעים.

- את הצעת אורבוך לא לקבל.

-להתקשר עם אפרתי בדבר עבוד משותף של 8 ד' אדמה לתפ"א וירקות.

עצים : - להביא בשבוע הבא את יתרת העצים מהחורשה.

- לברר עם פנט בדבר קנית העצים אצלו, וכמו"כ את כל האפשרויות של רכישת עצים בסביבה. להביא את עצי האשכוליות שנעקרו בסיבה. האחראי לזה - מנחם וג.

חצר : - ההצעות על שנויים במבנה הצריף הראשון והמחסן, בכדי להגדיל את המקום, נדחו בגלל שזה יפגום בצורת הצריפים.

- אחרי גמירת החרישים להביא אבנים ולהכין יסוד לשם העברת הצריף הראשון למקום החדש.

- הוחלט שיהודה ש. ויוסף ל. יקימו מעצי האיקליפטוסים שלדים למחסן עצים - בין המחסן והאורווה, מחסן עזר למטבח, ליד חדר האוכל ומחסן לצרכי חדר הילדים - מאחורי המכבסה. את הפחים לכסוי הגגות ניקח מהנמצאים במחנה.

-לסדר עגלה קטנה בת שני אופנים להובלות קטנות עם החמורים.

 

במשך השבוע הוצאו לפועל העבודות דלקמן :

- 3-5 איש עבדו בחטיבת עצים.

-עקרו את השיחים מהשטח שאנו מכינים לזריעת קטניות מהצד המזרחי של הגבעה.

-עדרו את הדשא בכדי לשתלה מחדש.

-יצחק כ. ממשיך בהכנת הריהוט למאפיה וחדר הילידים. השבוע יגמור את זה.

-כסו את העמדה בטול, שלא יחדור הגשם. באלה הימים יכסו גם את שני החדרים הקטנים, הצריף הראשון.

מחברים מתבקשים לא לשטוף דליות וצלחות בבריכה ליד חדר האוכל כי הצינורות מסתתמים ע"י זה.

בגן : - אצל לדרמן מוצאים תפ"א. היבול הוא פי שש, רובם סוג א', יפים וטעימים. בשבוע הבא יוציאו מהשטח של קירשטיין. זרעו צנון וצנונית וחרשו את השטח עבור העדשים. אצל פייגנבוים מורידים בצל ירוק וכולרבי שהצליח מאד. בסוף השבוע יורידו צנון.

במחנה : - התורמוס עלה יפה. גם הבקיה מתחילה לעלות. מורידים עגבניות. נמכרו עד כה 40 רוטל במחיר של 6-7 גרוש הרוטל. 5 רוטל קבל המטבח.

 

בועדת התרבות

- בישיבה בי' כסלו הוחלט על תכנים למסיבת חנוכה. בין השאר הוחלט גם לסדר מקהלה במידית. את ארגון המקהלה נמסר ליהודה ש.

-הוחלט שהחבר שלום ט., שמואל א., ומשה ח. ישתתפו מטעם הקבוצה בכנוס לתרבות וחברה של הקיבוץ הדתי. חוץ מהם ישתתפו דב ק. מטעם הקיבוץ הדתי ושלמה ח. מטעם הנוער הדתי.

בשבת שעברה ו' כסלו בקר הח' הרב ברכיהו מטעם המרכז לתרבות בדבר העבודה התרבותית אצלנו. הוא הרצה על הנושא : פילון האלכסנדרוני.

 

במחסן הבגדים

- נקנו בכפר-עטא 240 מטר בד בסכום של 6 לא"י. סודרו מזה 50 זוגות מכנסים, 35 חולצות ונשאר עוד מלבד זה לתצרוכת השונה של המחסן. מטר הבד עלה לנו כ-25 מא"י במקום 70-75 מא"י שעולה במקום. חסכנו באופן זה סכום כסף ניכר.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

הערב בשעה 7.30 תתקיים שיחת הסברה בשאלות עבודה והלשכה האחידה.

 

במוצש"ק שעה 7 תתקיים שיחה כללית. על הפרק : שאלת הרכב המזכירות וחלוקת תפקידים. פרטי הדיון בשיחות החברים על אשור המועמדים. שונות

 

נתקבלו החוברות : סיני, מאזנים, מערכות, אשמורות, השומה"צ וכמו"כ שני ספרי תנ"ך (שלם) מהמרכז לתרבות.

 

קבוצת אברהם                                                                                                     ב"ה. ג' טבת ת"ש

 

  כפר פינס.                                                                                                           15.12.1939                                           

ש ב ו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת

                                                                      מס'  ל"ט

 

 

כ"א כסלו :

התקיימה שיחה כללית. על הפרק, בחירות למזכירות. בחרו לפי רשימות, כתוצאה מהקשיים שנתגלו במזכירות הקודמת בחלוקת תפקידים.

נבחרו למזכירות : משה חץ, דב ק. ועזריאל. על הכנסת חבר שני במקומו של עזריאל למועצה, תדון המועצה.

 

כ"ב כסלו :

-חזרה שושנה ק. עם הילדה מבית החולים.

-יצחק ר. ויעקב ז. יצאו לשדה-יעקב, לעבודת כביש. חלק מעבודה זו תוצא לפועל ע"י חברי קבוצותינו. דרשנו במפגיע מהמרכז החקלאי להוסיף לנו בעבודה זו חבר שלישי, ולא נענינו.

 

כ"ג כסלו :

-התקיים נשף, מוקדש לחג החנוכה ושמחת הרבה. בתכן : נאום פתיחה, שירה ע"י המקהלה, רציטציה, עיתון חי ועוד.

 

כ"ח כסלו :

-בקר המהנדס מחדרה בדבר הסדורים הסניטריים במחנה, שעליהם החליטה מחלקת העבודה שע"י הסוכנות. באים בחשבון שתי תכניות. א)-לסדר שלושה תאים עם בטונדה, באותו המקום שנמצאים התאים הנוכחים. ב)-לסדר בור סופג, שאפשרי רק מאחורי הצריפים מזרחה. מתוך שהסדור לפי התכנית השנייה צריך לעלות עד למאה לא"י, אנו מפקפקים אם הסוכנות תסכים לה.

-התקיימה ישיבת המועצה, בדבר חפשו של נחום. הוחלט בשלילה.

-נתקבלו 3 אוהלים ממחלקת העליה של הסוכנות בחיפה.

 

כ"ט כסלו :

-התקיימה ישיבה פתוחה של המועצה. נדונו הסעיפים :

א. חלוקת התפקידים. הוחלט - דב ק. מזכיר חוץ ומסדר הקניות המרוכזות. משה ח. - מזכיר פנים. עזריאל - גזבר.

ב. עניין הסגן בלשכת העבודה, אחרי שרוטשטיין החליט להיכנס לעבודה במרכז החקלאי ולא בא בחשבון לזה. הוחלט לבוא בדברים עם כפר פינס ולדרוש בהחלט את המקום הזה בשבילנו, כי הסכמנו לרוטשטיין רק אישית ולא לכפר פינס.

בא בחשבון לזה מטעמנו החבר צבי ט.

ג. פנקסנות. הוחלט שיצחק ל. יכנס לפנקסנות מיד אחרי ששלומית תגמור את המאזן - אחרי שבוע בערך.

ד. הרכב ועדת הכספים. הוחלט שחוץ מהגזבר, הגזבר מג"ע והפנקסן, שעליהם החליטה השיחה הכללית, יכנס גם מזכיר החוץ המטפל בענייני כספים וקניות.

ה. המצב הכספי. נמסר דו"ח של הדיונים וההוצאות מישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה באותו היום.

ביטוי נמרץ מצאה בדיון על המצב הכספי ההתמרמרות כלפי המוסדות שלנו, שאינם דואגים בשבילנו במידה שווה למצבנו הקשה. נדרש ממזכיר החוץ שיעמוד על כך בכל התוקף.

ו. החלפת אנשים בג"ע. בשיחת חברים הוחלט להחליף את ספרא וישראל ל. כמו"כ צריך לחזור עתה בנימין ל. במקומם צריך לשלוח אחרים, עד שמספר החברים שם לא יהיה פחות מעשרה. בזמן האחרון הוטב שם גם בהרבה מצב העבודה.

הציעו כמה חברים והוברר אלה מהם באים בחשבון. הוחלט למסור את ההחלטה הסופית למזכירות עם ועדת העבודה.

 

ל' כסלו :  

ישראל ג. נכנס לעבוד בקביעות במאפיה, בכדי להשתלם במקצוע האפיה.

 

מועדת תרבות :

בכנוס לתרבות וחברה שהתקיים ברודגס בימים כ"ב-כ"ה כסלו השתתפו : דב ק. שנשא הרצאה על הנושא : ההווי התרבותי בקבוצה, שלום ט., שמואל א. ושלמה ח. מטעם הנוער בכפר פינס.

ביום השישי הערב מסר שלום ט. דו"ח מהכנוס לתרבות בשביל כל החברים.

בשבת זו ישהה שלום ט. בגבעת עדה בכדי לסדר את הפעולה התרבותית.

החוג למשנה התחיל במסכת פאה.

השבוע התארגן קורס לאיתות בהנהלתו של יעקב א.

השבת יבקרו בקבוצה הח"ח : הרב כ.פ. טכורש והרב ברכיהו. את תכנית הפעולה בקשר לביקורים האלה יודיעו במיוחד.

 

מועדת הכספים :

בישיבת ועדת הכספים, שהתקיימה ביום כ"ט כסלו, נמסרו ואושרו חשבונות ההוצאה וההכנסה של נובמבר, כדלקמן :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הוצאה :

 

הספקה :

כלכלה

הלבשה

מאור

 

הספקה קטנה :

עישון

משחת נעלים

דואר

טואלט

גלוח

שונות

תמונות

 

הוצאות חברים :

נסיעות

השתלמות

 

ענפי משק :

לול

גן

 

הוצאות כלליות :

בדק

חצר

עיתונות

צרכי דת

עבודה

טיפול ילדים

קו"ח

ריפוי נוסף

מזכירות

   "       נסיעות

שמירה

ריבית

מים

מסים

 

בס"ה הוצאות החודש :

 

 

 

46.222

3.226

1.244                   

 

 

644

414

1.258

1.515

753

180

243

 

 

898

580

 

 

4.545

2.494

 

 

2.240

35

952

530

266

4.975

11.088

2.066

1.900

2.917

236

575

2.000

5.240                              

 

 

 

50.692

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.007

 

 

 

1.478

 

 

 

7.039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.020

 

 

99.236 לא"י

הכנסה :

 

שכר עבודה(188 ימ"ע:

עבודת חוץ

הדרכה ושמירה

 

 

הקצבות :

קח"ע

סעד

 

ענפי משק :

מתפרה

לבנים

כביסה

עגלונות

עצים

לול

גן

 

חי"ש

בס"ה הכנסת החודש :

 

ג ר ע ו ן

 

 

 

 

19.432

17.000

 

 

 

10.000

3.000

 

 

3.080

250

200

2.290

60

7.240

7.444

 

 

 

 

 

36.432

 

 

 

 

13.000

 

 

 

 

 

 

 

 

20.484

 

3.600

73.516

 

 

25.720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.236 לא"י.

 

 

ג ב ע ת   ע ד ה .

 

הוצאות :                                                                                       הכנסות : 

 

             כלכלה         -       11.441                                                        שכר עבודה      -     9.092

             דיור            -       2.439                                                           ג ר ע ו ן         -     5.508

             הספקה ק.    -        458

             מחסן          -        82

             תרבות        -        180

                                   ________                                                                                ________                    

     בס"ה הוצאות החודש:  14.600                                                                                     14.600

             

 

ה ע ר ו ת :

 

א.- הגרעון הכללי היה 31.228 לא"י. בהתחשב עם ההוצאות הגדולות המיוחדות של החודש הזה אין הגרעון גדול ביותר.

ב.- ההוצאה ליום כלכלה בקבוצה הייתה 24.4 מא"י ו בג"ע 29.3 מא"י. ההפחתה לגבי החודש הקודם הושגה לא ע"י קמוצים נוספים אלא ע"י הפחתת מחיר הלחם.

ג.- עובדה ראויה לציון מיוחד היא הצלחת המאפיה, המפעל החדש שלנו. שכר של יום עבודה בעבודה זו מגיע ל-300 מא"י.

ד.- במשך החודש הושגו הלוואות : מקרן הקיבוץ  -  10.000 לא"י

                                               מקרן הל"ק    -  15.000 לא"י

                                                                     25.000 לא"י

 

 

הושקעו בחודש נובמבר הסכומים דלהלן :

                                             פלחה            -  4.358  לא"י

                                             מאפיה          -  4.000    "

                                             כלים במאפיה-  3.500    "

                                            מכוורת         -  0.615    "

                                           חורשה          -  6.262    "

                                                                 __________

                                                        יחד :  18.735  לא"י

 

 

ה צ ע ת   ת ק צ י ב   ל ד צ ב מ ב ר

 

הוצאות :

חוב בעד חיטה

שטרות

חוב ב"המשביר"

נפט

מחסן

חשמל

עישון

דואר

טואלט

הוצאות חברים

טיפול ילדים

קו"ח

רפואה נוספת

מזכירות

 

5.000

6.000

17.000

1.500

1.500

700

600

1.000

500

500

500

5.000

1.000

3.500

 

לול

מטבח

תספורת

הצופה

ד ב ר

הובלות

השתלמות

                יחד:

 

4.000

3.000

1.000

1.000

500

1.000

2.200

57.000  לא"י

הכנסות :

 

גביות

סעד

 

 

 

 

                יחד:

 

 

20.000

3.000

 

 

 

_________

23.000  לא"י

 

קבוצת אברהם                                                                                                      ב"ה. י' טבת ת"ש

  כפר פינס                                                                                                            22.12.1939

ש ב ו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת

                                                                          מס'  מ'

 

ד' טבת :

- בקרו בקבוצה הרב ברכיהו והרב טכורש מת"א, מטעם המרכז לתרבות שע"י הועה"פ. הרב ברכיהו הרצה על "מסורת השומרונים" והרב טכורש שוחח בעונג שבת.

 

ה' טבת :

- מנחם ו. נכנס לעגלונות.

- צבי ט. קבל גלויה מביתו (סמבור-הכבוש הרוסי) בה מודיעים לו ששורר שם שקט והיחס של השלטונות החדשים אליהם הוא אדיב וטוב.

- נתקיימה שיחת חברים, בה הוחלט לקבל את הח' יעקב גבל כמועמד לקבוצה.

- בשעת החריש בשטח האדמה שע"י המחנה נפל הסוס לבור זבל עמוק. הוציאו אותו מיד, ולא קרה שום אסון.

 

ז' טבת :

- יעקב ז. ויצחק ר. חזרו משדה-יעקב. מתברר עתה כי כל העניין של "חודשיים עבודה" היה קצת מנופח. היה לסלול כביש 1800 מ"ט. על זה היו 10 איש משדה-יעקב, 18 אנשי הקבוצות, לפי חלוקת המרכז החקלאי, ושליש של העבודה הייתה שייכת לפועלי הגוש, בהתאם להסכם לפני כן. עם התחלת העבודה פרץ סכסוך בין פועלי הגוש והאחרים. לבסוף יצא שכל אחד מחברינו קבל בערך רק יומיים בשבוע. כמובן שאי אפשר היה במצב זה להמשיך - וחזרו.

- זהבה קבלה מכתב מנריוב (הכבוש הרוסי).

 

ח' טבת :

- התקיימה ישיבת המועצה. נדונו :

א. - המצב הכספי. הוחלט לדרוש בתוקף שהח' דוד א. יבקר אותנו., בכדי לדון יחד על יצירת מפעלים וענפי עבודה מכניסים וכן על השגת הלוואות, אשר בלעדי זה אנו רואים את המצב הכלכלי בקבוצה ללא-נשוא.

ב. - עניין הגן. הוחלט להעביר את העניין לשיחה כללית. אז יימסרו על הדיון במפורט.

ג. - שובה של בלהה פ. - הוחלט באם היא לא תחזור, מבלי נימוקים צודקים, עד סוף דצמבר, יחשב צעדה כעזיבה.

ה. - פנייתו של רובינק לקבלת עבודה בפרדסו בקבלנות (בנוכחותו). - הוחלט לא לקבל לפני שהלשכה דנה על כך והחליטה.

נדונו עוד ענייני השטרות ע"ח "אשל", עניין הקמת המצבה על קברו של הח' אברהם ז"ל, עניין המודעות בשבועון ועוד, ונתקבלו החלטות מסוימות.

- התקיימה ישיבה משותפת של המזכירות (בהשתתפות שמואל וצבי) עם הועד של כפר פינס בדבר קביעת הסגן בלשכת העבודה. עמדתנו הייתה כי הסכמנו לרוטשטיין רק מבחינה אישית. עתה, באם הוא לא בא בחשבון, דורשים אנו את המקום בשבילנו. הועד של כ"פ מתנגד לזה ומציע חבר משלו (פרידברג). מכיוון שלא באו להסכם הוחלט למסור את העניין להכרעת מרכז העבודה.

 

ט' טבת :  

  נתקיימה בכרכור ישיבה פתוחה של לשכת העבודה, בהשתתפות הח' סברדלוב - מפקח הלשכות הכלליות מטעם הסוכנות. עמדו על הפרק הסעיפים :

א.      - הסגן של הפועל המזרחי במקום.

ב.       - עניין שכר העבודה, בקשר להחלטת הועד הלאומי.

ג.        פניית רובינק בדבר עבודה בקבלנות.   

הדיון בסעיף הראשון היה רק בקשר למשכורת בשביל הסגן, אשר דרש בא-כוחנו, היות והוא צריך למסור לשם כך שעות מיוחדות יום-יום, בכדי להיכנס לתוך כל העניינים בלשכה ובסדור העבודה. על עצם התפקיד אין להתווכח, היות והדבר מוחלט ועומד על יסוד החוקה של הלשכה הכללית.

באי-כוח קיבוצי השומר-הצעיר במקום התבלטו בהתנגדותם הנמרצת לסדור הדבר, מתוך שהמקום כאלו לא דורש פקיד נוסף ואין גם אפשרות כספית לכך.

נתקבלה לבסוף הצעתו של הח' סברדלוב, שבימים הקרובים צריך הפוה"מ במקום להודיע על מועמדו לסגן לשם אשור המועצה המקומית, ועל המקור למשכורת תדון המועצה יחד עם מחלקת העבודה של הסוכנות.

בדיון על הסעיף השני התברר כי המצב, אחרי החלטת הוגד הלאומי בנוגע לשכר העבודה וסירובם של התאחדות האיכרים להיכנע לה, הוא מסובך וקשה. הלשכה תתאמץ להבטיח לה שכר של 17 גרוש מנותן העבודה בהוספת 3 גרוש מהקרן המיוחדת של הסוכנות, הניתנת לאיכרים בתור הלוואה בתנאים נוחים.

את דרישתו של רטבינק דחו, בגלל בחינה פרינציפיונית במקום וכן בגלל שהוא עדיין לא סדר את החשבונות.

במילתו האחרונה אמר סברדלוב, כי דרישת הפוה"מ היא מוצדקת וצריכה להימלא כחובה וזכות ולא בחסד. ישנם קשיים גם פנימיים בהתפתחות הלשכה הכללית, אולם הפוה"מ עומד כל הזמן כאחראי בחזית העבודה. הדרך היחידה לדמוקרטיה היא הבטחת זכות המיעוטים. בזכות ליום עבודה אין רוב ומיעוט, אלא חוקה שאין שום רשות למועצה לעשות נגדה.

- חביבה קבלה מכתב משטח הכבוש הרוסי בפולין.

 

י' טבת :

ברוך פ. קבל גלויה מביתו, בכבוש הרוסי. בכל אלה המכתבים מתבלטת ההסתייגות במסירת ידיעות.

 

ממזכירות חוץ :

-          בשיחה עם הח' שפורר (מרכז-עבודה) מסר הנ"ל שעניין סגן המזכיר בלשכה סודר בחיוב, בהסכם עם המרכז החקלאי של ההסתדרות. השאלה תהיה רק בנוגע למקור הכסף של המשכורת בשבילו. מסרנו לו את עמדתנו בנוגע למועמד. הוא הודיע שאת הסגן ממנה מרכז-העבודה. לו היינו מציעים להם חבר מוכר מפעולה היו מיד ממנים אותו לתפקיד זה, באם לא, הרי יצטרכו להכריע לפי שקולים שונים. היה רוצה להכניס כעובד חבר מהתנועה מחוץ למקום, לזה הובעה לו התנגדותנו.

-          קבלנו את מכתבי ההעברה להמשביר על הלוואה של 36 לא"י. לכסוי ההלוואה שיעבדנו את היבול, בערבות של קחו"ע של הפוה"מ. הסוכנות גובה % 4 רווחים, בס"ה 870 מא"י. חתמנו על שטרות לתאריכים : 1/7, 1/8, 1/9, כל אחד 12.290 לא"י.

-          דוד א. הבטיח לבקר בקבוצה ביום ב' או ג' של השבוע הבא, לשם ברור המצב הכספי והכלכלי בקבוצה ותכנון תכניות שונות ליצירת מפעלים ולהקלת המצב.

-          הסיוע לא נתקבל עוד כי הסוכנות מעכבת סכום כסף בעד הלוואה שנתנה למטרה זו לוועד הלאומי. היום צריכה להתקיים ישיבה בין המרכז החקלאי ומרכז העבודה על מצב זה.

-          נתקבלו מאמריקה, ע"י נשים מזרחיות, 50 שקים קמח לבן. בחלוקה שסודרה ע"י הא' גוטספלד בהצעתו של דוד א. הוקצבו לנו 7 שקים.

-          בשבוע הבא יבררו סופית את עניין ההלוואה לצריף וסדורים סניטריים.

-          עניין התשלום של הסוכנות לתשלום קו"ח בשביל הקבוצות התעכב בגלל זה שהמרכז החקלאי רצה לסדר את הדבר באופן נפרד, שלא ע"י המרכז החקלאי של ההסתדרות. האשור של הסוכנות להצעת המרכז החקלאי נתקבל רק בסוף השבוע ודוד קובע ישיבה להיום במרכז קו"ח לשם סדור העניין. אחרי זה ימציאו את האשורים.

-          הא' קרויזה הבטיח לדוד באופן עקרוני לקבל משתלמים מקבוצותינו, כשיתפנו מקומות. לפי דעתו של דוד עלינו לבקר בכל פעם במקווה וביחד עם המדריכים שם לזרז את עניין ההשתלמות ברפת.

-          סוכם שהמזכירות תדרוש מקבוצת "אריה" לשלוח עכשיו בחורה לבית-אלפא ואנו נחזיר להם את עודף ימי העבודה ע"י שליחת חבר לשם.

-          שוחרר מצריפין בין היתר הח' אליעזר בימבי (צ'כיה). בשבוע הבא יגיע לקבוצה.

 

מועדת המשק :

-          בישיבה מיום ל' כסלו דנו :

א.-משה מסר הצעה לסדור 17 חלונות זכוכית למשתלות ו-12 ארגזים. לשם זה דרוש סכום של 6 לא"י. הסכום הזה הוקצב מקרן הלוואות קטנות, אלא שבינתיים הוציאו את הכסף הזה למאפיה ועמים והגן קבל רק סכום של 2 לא"י. סכום שמנחם ו. ישתדל לרכז את הסכום של 1.5 לא"י שקבל עבור הגן ולא מסר אותם עד כה. כמו"כ למכור החודש ירקות בסכום של 1.5-1 לא"י בכדי שאפשר יהיה לרכוש את הזכוכית לארגזים.. נשתמש עם ארגזי הרשת שנשארו מהלול קיץ, כי אין סיכויים לקבל את הסכום הדרוש לסדור ארגזים חדשים, וישנה תכיפות בסדור המשתלות. בהתחלת מרץ יוכלו להחזיר את הארגזים ללול.

ב.-לסדר את קנית הזרעים, הזבל וסדור ההשקאה מההלוואה של 36 לא"י שאושרו לנו. בסכום זה נכלל סכום של 5 לא"י שהוצאנו ע"ח זרעים לחציר ושהיו מיועדים בשביל צינור להשקאה לגן (תפא"ד).

ג.-הוצע שמנחם ו. יכנס לעגלונות במקום ירחמיאל.

בעניין הטיפול בפלחה הוחלט להביא את העניין למועצה ולשיחה לדיון.

ד.-משה דורש להכניס חבר אחר במקומו בגן. הוא מציע להכניס את חדווה. חברי הועדה לא הסכימו להתפטרותו.

משה דורש כתנאי ראשון להמשכתו בגן כי חדווה תשאר לעבודה כקבועה בגן, כי בגלל הצורך לטפל בשטחי הגן בג"ע הוא צריך עזרה של אדם הבקיא בעבודות הגן. הוחלט להביא את העניין לדיון במועצה ולשיחה.

ה.-בחצרנות יהיו אחראים דב ק. ומנחם ו.

 

פלחה – עגלונות : 

-          הסוס עבד בזמן האחרון בעבודת חוץ. כעת מתחילים שוב בחרישת האדמה שלנו.

-          את השטח מסביב למחנה חורשים בפעם השנייה ובימים הקרובים נזרע שם קטניות.

-          את השטח של רובינק חרשנו פעם, כעת נצטרך לחרשו בפעם השנייה.

-          קבלנו לעבוד (אבטיחים) 37 דונם אדמה של דימנד ודייביס מכרכור (לא רחוק משטחי כפר-פינס). דמי חכירה נשלם ביבול של 3 דונם, אחרי המכירה. השטח הוא מגודר וזה יקל לנו בשמירת היבול. הבטחנו לנו את הזכות לחכירת השטח הזה לשנה הבאה.

 

בחצר :

-          במשך השבועות האחרונים סודרו הפעולות האלה :

-          נגמר סדור המאפיה וכעת נצטרך רק להכניס מים לתוך המאפיה, בכדי להקל על העבודה. הדבר התעכב בגלל חוסר כספים.

-          נגמר הרהוט של המאפיה וחדר הילדים. כמו"כ סודרה הצבעות של הרהיטים הנ"ל.

-          הוקמו מעצים ופחים, שנרכשו בזמן האחרון : מחסן לעצים, מחסן לחציר, מחסן למטבח, מכבסה לכביסות ילדים וסדורים שונים החצר. הוקם כמו"כ שלד של סככה גדולה. יש כעת לדאוג להשגת סכום כסף לקנית פחים וכיסוי הגג.

-          הוקמו 4 אוהלים, שסודרו בצורה חזקה, בכדי שהרוח לא תפיל אותם.

-          סודרו שתי חביות ליד המטבח עבור אשפה וקומפוסט (זבל). החברים מתבקשים לזרוק את קליפות התפוזים לא לתוך פחי האשפה אלא לחבית המיוחדת לזה, בכדי שנוכל לעבד אותם לזבל אורגני הדרוש לנו מאד.

 

בגן :

-          סודר 1/2 דונם עדשים אצל לדרמן.

-          הוצאו 1350 ק"ג תפו"א. הכל נמסר למטבח. עתה מורידים סלק וצנונית. בכרוב הצליח.

-          מהשטח של פייגנבוים מורידים צנון וכולורבי שהצליחו. האפונה פורחת.

-          במחנה מורידים עגבניות (50-60 רוטל). הגזר הצליח. מוסרים למטבח וגם מוכרים. גם הפולים הצליחו וישנם כבר תרמילים. את הכרוב מוסרים למטבח.

-          סודרו משתלות (5 חלונות), כרוב לבן, כרוב אדום וחסה, עגבניות וכרפס. השתילים עלו די יפה. כמו"כ זרעו שמיר ופטרוסיליה וכולורבי. בשבוע הבא ישתלו את שתילי הכרוב ומנגולד שישנם מזמן.

-          סודרו ע"י יצחק כ. 12 מטר ארגזים חדשים בשביל המשתלות לאביב. ביחד יהיו לנו 20 מט' משתלות.

-          זובל בזבל אורגני ונחרש דונם אחד מאדמת כ"פ מאחורי המחנה, ששם נסדר תפו"א באביב.

 

בגבעת עדה :

-          על השטח של איצקוביץ זרעו דונם בצל. חורשים את יתר החלקה בשביל מלפפונים ועגבניות.

-          על החלקה של א. בלנק – 3 דונם – סדרו 1.5 ד. כרוב, 3000 שתילים, שקנו אצל קב. למכור בעד 2 לא"י. הכרוב נקלט כמעט במאה אחוז. על היתר, 1.5 ד., שותלים כעת בצל.

-          אחרי שהצעת אורבוך לא נתקבלה סדרנו חוזה עם לייבוביץ לעבוד 4 ד. אדמה. נסדר שם עגבניות. הוא נותן את החריש ואנו את יתר העבודה. חלוקת הזרעים והיבול אנו 60% והוא 40. מלבד זה אנו מקבלים אצלו 4 ד. אדמה לסדור תפו"א בעד 4.5 ימי עבודה, דמי חכירה.

 

נתקבלו : סיני, השדה של כסלו. בולטין של המכון לחקר הכלכלה – יולי-אוקטובר

 

 

קבוצת אברהם                                                                                                   ב"ה. כ"ד טבת ת"ש

  כפר פינס                                                                                                            5.1.1940     

ש ב ו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת

                                                                       מס. מ"א

 

י' טבת :

- התקיימה ישיבת המועצה, בדבר קביעת הסגן ללשכת העבודה בכרכור. לפי דברי דב ק. עם ב"כ מרכז העבודה, היו מסכימים בנקל על כניסת דב, באם נציע את מישהו אחר, יהא טעון הדבר בירור נוסף במקום. סוכם שמפאת הקשיים בהוצאת דב ק. מהמזכירות יש להשתדל לקבל את הסכמת מרכז העבודה וכפר-פינס לכניסתו של צבי לתפקיד זה, ובאם תהא צפויה סכנה של אבוד המקום להסכים גם לדב.

- בערב התקיימה שיחה כללית. נדונו : עניין הכלאים בשדה שלנו, הפלחה, הגן, ושונות. בעניין זריעת הכלאים, שהוצאה לפועל ע"י ירחמיאל, החליטה השיחה לגנות את מעשהו זה כמעילה בתפקיד שנמסר לו מהחברה, ע"י עבירה על אסור התורה בעבודתו. באם דבר כזה ישונה ע"י מישהו מחברנו, יהא מוטל על השיחה להגיב בצורה נמרצת בהחלט, עד להוצאה מהקבוצה.

- בעניין ריכוז הפלחה סוכם שלע"ע ירחמיאל לא יכול לבוא בחשבון לגבעת עדה, היות ואין אפשרות מתאימה למסירת ריכוז הפלחה למישהו אחר.

- בעניין העבודה בגן סוכם שחדווה תעבוד בקביעות בגן, חוץ מימים ספורים במקום עבודה קבועה שרק היא צריכה לצאת לשם, בכדי שבעונת האביב תוכל לקבל את ריכוז הגן. לשחרר כעת את משה מהגן - אי אפשר.

- נדונו גם ענייני סדור העבודה בחצר והוצאתו לפועל, מבלי לקבל החלטות מסוימות.

 

י"ב טבת :

- שמואל א. נסע לתל-אביב בדבר סדור סופי של עניין הסגן בלשכה. בנוכחותו הוחלט ע"י מרכז העבודה שלשם כך בא בחשבון דב ק.

 

י"ד טבת :

- נחום עזב את הקבוצה. מתוך שלא אשרו לו את דרישתו לחפש ממושך.

 

ט"ו טבת :

- נתקבלה ממחלקת העבודה הסוציאלית של הועד הלאומי חבילה בה : 25 שמיכות, 25 סודרים ו-20 זוגות נעלי עבודה.

 

ט"ז טבת :

- נתקבלו 8 שקים קמח מהקמח שהגיע מאמריקה ונתחלק ע"י ה"א גוטספלד.

 

י"ז טבת :

- הופיע "במחחנו".

 

י"ח טבת :

- למשך השבת בקר שלום ט. בישיבת בני-עקיבא בכפר הראה, לשם שיחה בענייני הקבוצה הדתית ובעיותיה.

- התקיימה הרצאתו של הח' שטיינלאוף בחוג לחקלאות, על בעיות המשק בארץ.

- בערב התקיים בכפר-פינס הקונצרט, בניצוחו של הח' שטיינלאוף, שסודר ביזמתו של המרכז לתרבות.

 

י"ט טבת : 

- התקיימה ישיבת המועצה (פתוחה), על הפרק עמדו הסעיפים :

   א)-ענייני עבודה. הוחלט ששמואל א. ועזריאל יבואו בדברים עם כפר-פינס והררי בדבר העבודה השחורה והמקצועית בבניינים בכפר-פינס. כמו"כ על שמואל להודיע ולהתעניין בדבר עבודות הצבא העומדות לצאת לפועל בכרכור ע"י חברת "סולל-בונה".

  ב)-עניין קביעת הסגן מטעמנו ללשכת העבודה. - הוחלט לחכות בזה עד בואו של דוד א. ולהתיעץ אתו על האפשרות להכניס לתפקיד זה את צבי.

 ג)-הקורס ביגור. - הוחלט שמבחינה כספית איננו יכולים לאשר את השתתפותו של יהושע בקורס זה, לפלחה, אם כי שלקורס למכונאות כן אישרנו.

 ד)-קבלת החברה מצ'כיה. - הוחלט לקבלה כניסיון למשך זמן מסוים, מבלי כל התחייבות שהיא.

 ה)-קשרים עם גבעת עדה. - הוחלט להדק יותר את הקשר, ע"י בקורים יותר תכופים מטעם המזכירות לשם מסירת אינפורמציה מקיפה על הנעשה בקבוצה, ולשם סדור העניינים המוזנחים שם.

ו)- רכישת עצים. - הוחלט להשתדל לרכוש עצים בקרוב, היות והעצים במחסן פוחתים ואוזלים.

ז)- לול. - הוחלט לדאוג להרחבת הענף וכן להכניס מיד אחרי עונת הקטיף בחורה אחרת שתשתלם בלול ותנהל אותו.

ח)-כוורת. - ידונו על המצב הכוורת בישיבה המשותפת של ועדת המשק והמועצה.

ט)-סנדלריה. - על המזכירות להביא בפני השיחה הצעה של מועמד מתאים להשתלמות בסנדלרות.

י)-ההשתלמות ברפת במקווה-ישראל. - הוחלט שיוסף יבקר שם תכופות וילחץ בדבר סדור הדבר.

י"א)-מערכת "במחננו". - בגלל טרדותיו של דב בתפקידו נכנס למערכת במקומו משה ח.

י"ב)-בקשר לביקורו של דוד א. - נקבעו העניינים שעלינו להציעם בביקור זה. כמו"כ מסר דב ק. על עניינים במזכירות חוץ : עניין ההלוואה לצריף וב"כ יסודר במשך החודש. - במרכז החקלאי הבטיחו לדאוג בדבר הלוואה בשבילנו להרחבת משק העזר. - סודרה לנו ההקצבה מטעם הסוכנות בשביל מסי קו"ח בסכום של 9 לא"י וחצי - 3 האוהלים הנוספים יתקבלו רק אחרי שבועיים, כי עתה מרכזים את כל האוהלים הנמצאים ברשות הסוכנות למחנות בשביל העבודות הצבאיות. - התרנגולות (30) נמכרו במחיר של 28 גרוש הרוטל. - מסעד נתקבלו 8 לא"י.

 

כ' טבת : - התקיימה ישיבת המועצה (פתוחה) בהשתתפותו של דוד א. נמסר על פרטי המצב הכספי בקבוצה, לפי המאזן, ועל המצב בעבודה. כמה מחברי המועצה קבלו על היחס הבלתי מספיק מצד מזכירות הקיבוץ הדתי והמרכז החקלאי כלפי קבוצתנו ומצבה הקשה ביותר. הוצעו כמה הצעות ממשיות, הדורשות השקעות כספיות מסוימות, בדבר הקלת המצב הכלכלי, כגון : הרחבת משק עזר, קנית עזים או פרה, סדור ברווזיה, הרחבת הלול, סדור הלוואה להון חוזר, השתדלות למצוא עבודה בתעשיית משק בית בתל-אביב או חיפה. סוכם לנסח את כל ההצעות בישיבת המזכירות בהשתתפות דוד א.

 

כ"א טבת :

- ישיבת המזכירות בהשתתפות דוד. - הובררו התכניות לגן. דרושה השקעה של 5 לא"י לסדור אינסטלציה, מחוץ לכספי ההלוואה.

- להרחבת הלול - קנית 400 אפרוחים, כלכלה עד להטלה והקמת בית-אימון - דרושה לפחות השקעה של 18 לא"י.

בנוגע לסכומים האלה ידונו במשך השבועות הקרובים, אחרי שינם דחופים כ"כ.

- לקנית 4-5 עיזים והקמת דיר דרושה השקעה של 25 לא"י. סוכם לפנות בדבר זה לקרן הקיבוץ ודוד מבטיח לסדר את זה מיד, בתנאי שאם יסתדר עניין ההלוואה מהקרן למשקי עזר של הסוכנות להעביר את הסכום על חשבון זה.

- לסדור ברווזיה - קנית 100 אפרוחים, כלכלה עד להטלה וסדור הלול - דרושה השקעה של 12 לא"י. על זה יבררו עוד סופית ויטפלו בשבועות הקרובים.

- בדבר רכישת עצים, יש להתעניין בנוגע להשגת חורשה. אחרי שנגיש את התכנית, תעזור לנו מזכירות הקיבוץ הדתי בהשגת הלוואה להון חוזר.

- בענייני עבודה סוכם : לפנות למרכז העבודה בדבר השגת מקומות עבודה ע"י סולל-בונה. - בדבר עבודה מקצועית בישיבה החקלאית בכפר-הראה, לברר שאלת הכנסת אנשים בבנין המחנות בעמק בית-שאן, שיתחיל בקרוב, לברר את האפשרויות של מכירת לחם לאנשים שאינם קונים אצל אופננדין, וקנית פרודוקטים, הבטיח דוד לסדר לנו הלוואה בוועד    

הפועל בכדי לכסות את החוב הקודם שלנו בהמשביר, בסכום של 20 לא"י.

 

כ"ב טבת :

-          משה ח. בקר את חברות הפועל המזרחי, העומדות אתנו בקשר, בנחלת יצחק ועיינות.

-          התקיימה ברמת-השומרון ישיבת המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי. השתתף בה דב ק.

-          קב. שומרון דרשה הגבלות בזכותנו לעבודה ולמספר אנשינו שם. הבררנו להם את זכותנו המלאה שם לעבודה ע"י זה שאנו היינו שם הראשונים וכבשנו את העבודה מידי ערבים. קב. שומרון בכניסתה לג"ע לא שאלה את פינו ולא באה בכלל אתנו בדברים על התנאים. חלק מועד המושבה תמך בעמדתנו. לבסוף סוכם : קובעים יחס של 13 מאתנו לגבי 40 בחורים מאתם, כפי היחס של היום. במקרה שקב.שומרון מגדילה את מספר אנשיה, ישנה גם לנו הזכות לכך. בעבודות עונתיות, כגון עירום, כבוש חציר וכו', אסור להכניס גופים זרים ולנו יש זכות להגדיל את מספר אנשינו עפ"י הסכם עם ועד המושבה.

 

כ"ג טבת :

-התקיימה ישיבת המועצה על כניסת דב ק. כסגן ללשכת העבודה. דב ק. מעמיד תנאי בכניסתו שלא יצטרך להמשיך יותר מאשר שלושה חודשים בתפקיד זה.כמו"כ התעוררה שאלת מלוי מקומו במזכירות. הוחלט להביא את העניין לשיחה כללית.

-הגיעו לקבוצה הח"ח יעקב גבל ואליעזר בימבי.

-ברוך א. נסע לרודגס, בכדי להתחיל בהשתלמות בגן.

 

כ"ד טבת :

-הגיע מכתב מוילנה, מכמה חברי "ראשית" בעבר, על ארגון קבוצה "בדרך" שהם נמצאים בו ועל הסיכויים שבקרוב ירוכזו שם כל חברי "ראשית" שאתם הם עומדים בקשר.

 

                                             *************************

 

ועדת המשק :

 

פלחה : - במשך השבועיים האחרונים ירדו הרבה גשמים שהפריעו בחרישים. גומרים כעת את חריש חלקות האבטיחים. השבוע סודרו – הצד המזרחי של המחנה, מאחורי החומה – 3 דונם קטניות (חומצה ופול), על יתר החלקה זרעו דלעת ומילון צהוב.

 

גן :  - בישיבת ועדת המשק עם עובדי הגן והגזבר, ביב' דנא, דנו על תכנית העיבודים בגן לאביב, וניצול ההלוואה של 36 לא"י שקבלנו מהסוכנות.

-          בזמן האחרון סודרו כל הארגזים למשתלות, נרכשה זכוכית בעד 3 לאי ונגמרות הסדורים בשביל המשתלות. כל העבודות, נגרות, צבעות וזגגות, הוצאו לפועל ע"י יצחק יוסף ושרה. כעת יסדרו גדר מסביב למשתלות בכדי למנוע בעד נזקים. במשתלות סודרו עגבניות, חצילים ופלפל.

-          - נתקבלו מהמשביר הזרעים הנחוצים לעונת האביב.

-          - בג"ע נעדרה חלקת הכרוב. בשבוע הבא יחרשו את החלקות בשביל תפוחי-האדמה ויזרעו אותם.

-          - מורידים כעת סלק, צנון, כרוב, כולרבי, גזר, בצל ועגבניות. בשבוע הבא יורידו אפונה ויתחילו גם להוריד את הפולים. הכל יימסר למטבח.

-          נזרעו השבוע : צנון, גזר. כמו"כ מדללים את החלקות הקודמות ושתלו כרוב.

 

בחצר : - בזמן האחרון הוצאו לפועל עבודות אלה : הורידו את האדמה המנוצלת של הדשא, זבלו את השטח, חרשוהו וכעת ישתלו בו מחדש יבלית.

-          סודרה הדרך של הכניסה למחנה.

-          סודר בור הזבל ע"י ערבוב זבל הסוס, קומפוסט ויתר מיני הזבל.

-          גודרה החלקה שקבלנו מכ"פ מחוץ לגדר הצבאית לזריעת תפו"א.

-          התחילו בנסירת העצים שנשארו לנו, אחרי שניצלנו את העצים הדרושים לסדורים שונים במחנה ואחרי שנמכרו קצת לאנשי כ"פ, כעת יבררו את העצים המתאימים לעמודים בשביל הגן ואת השאר ינסרו להסקה.

-          יעקב ג. סדר את האינסטלציה למאפיה מצינורות שנמצאו אצלנו. כמו"כ סדר ברז ע"י מחסן הגילוח. עובדה תכנית לשיפור רשת ההשקאה בגן ובשבוע הבא נשתדל להשיג את הצינורות ולגשת להוצאתה לפועל.

 

בתיק המכתבים נמצאת התכנית של עבוד החלקות בגן וחלוקת ההשקעות הכספיות.

 

==============================================================

החברים האחראים בענפי המשק והשירות נדרשים למסור את הצעותיהם בדבר סדור העבודה לועדת העבודה לפני הסדור, בכדי שלא לגרום לקשיים מיותרים.

 

במוצאי שבת תתקיים שיחה כללית. על הפרק :

א.קביעת הסגן ללשכת העבודה.

ב.מלוי מקומו של דב במזכירות (באם הוא נכנס לתפקיד הנ"ל).

 

ביום ראשון, בשבע שעות בערב, תתקיים שיחת חברים. על הפרק :

א.אשור מועמדים – שמואל פ.

ב.אשור חברים – שושנה א., יצחק ל.

ג.פנייתו של ישראל ניימן להתקבל לקבוצה.

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

 

 

קבוצת אברהם                                                                                       ב"ה, ב' שבט ת"ש

  כפר פינס                                                                                                12.1.1940

                                              ש ב ו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת

מס'  מ"ב

============================================================  

שבת – כ"ה טבת :

-          בקר הד"ר איינהורן, מטעם המרכז לתרבות, והרצה על מצב יהדות צ'כיה.

-          בערב התקיימה שיחה כללית, בדבר קביעת הסגן ללשכת העבודה. מאחרי שצבי סירב לקבל את התפקיד הזה, החליטה המועצה שדב יכנס לעבודה זו. ברם, גם דב התנה תנאי עם כניסתו, שלא יצטרך להמשיך יותר משלושה חודשים. הוחלט איפוא להביא את העניין לשיחה, שהיא תקבע. בהמשך השיחה, לפי דרישת חברים, נימק צבי את סירובו במצבו המיוחד בקבוצה, ודרש בירור מסביב זה. בו במקום התקיים הבירור מסביב לכמה וכמה עובדות שצבי הצביע עליהן. אחרי זה הסכים כבר צבי לקבל את תפקיד הסגנות.

-          בסעיף שונות, דובר על האי סדר השורר בשטח העיתונות והחוברות המגיעות לקבוצה, שלא מוצאים אותם אף פעם במקום. גורם למצב זה חוסר חדר קריאה, בגלל הצפיפות בשיכון אצלנו.

 

כ"ו טבת :

התקיימה שיחת חברים. על הפרק : אשור מועמדים וחברים, פנייתו של ישראל ניימן להתקבל לקבוצה.

שמואל פ. נאשר למועמד. שושנה א. ויצחק ל. נאשרו לחברים. בגלל סיבות מיוחדות הוחלט לדחות את ההחלטה על קבלתה של שרה א. בחברה למשך שבועיים. הוחלט גם למסור את רשות ההצבעה לחברים שאינם במקום. בגלל השעה המאוחרת נפסק הדיון על קבלת ישראל ונדחה לשיחה הבאה.

 

כ"ז טבת :

צבי ט. נסע לתל-אביב בדבר סדור הסגנות בלשכה במרכז העבודה. חברי מרכז העבודה לא נמצאו במקום ובינתיים העניין לא סודר. לפי הבטחתם תתקיים היום ישיבת הועד הפועל בה יחליטו כבר סופית על הדבר.

בגלל הדרישה לפועלים בג"ע יצאו לזמן מסוים אהרן מ., ירחמיאל ו. ויצחק ר.

 

כ"ח טבת :

-          התקיימה שיחה כלית בגב"ע. נבחרה הנהלת הפלוגה בת שלושה, בה נכנסו ברוך – סדרן עבודה – רפאל – גזבר וחבר המועצה בקבוצה, חיים צ. – מזכיר ופנקסן. שמואל פ. נבחר למסדר הספקה קטנה ודיור.

 

כ"ט טבת :

יצחק ומנחם ר. יצאו לעבודה בבאר-טוביה, שסודרה לנו ע"י מרכז העבודה.

 

א' שבט :

פנחס וקלמן י. יצאו לגב"ע. יחד נמצאים שם 17 איש.

 

============================================================  

מצבה של אורה הקטנה משביע רצון. אחרי הפיגור בזמן הראשון, בעקב מחלתה של שושנה, היא מתפתחת כראוי. מורגש רק חוסר בלול, שדרוש לעשותו בהקדם האפשרי.

============================================================

במוצש"ק, בשעה 7, תתקיים שיחת חברים (המשך השיחה הקודמת).

============================================================  

 

ממזכירות חוץ :  

-המאזן שלנו משנת תרצ"ט נמסר לברית-הפקוח לשם אשור. קבלנו מברית-הפקוח "ילקוט" מס' י'.

-שיחה עם חיים טויבמן ממקווה-ישראל. בגלל קבלת הנוער החדש, מצב השיכון נעשה קשה יותר.

-כמו"כ תפוסים כעת המקומות ברפת. ואף שישנה הבטחה עקרונית מצד קרויזה לקבל משתלמים, אין סיכויים לסדר את הדבר בשבועות הקרובים. בכל אופן נצטרך לטפל בזה בכדי לנצל את ההזדמנות הראשונה שתינתן לנו.

 

במרכז העבודה :

- התקיים בירור עם הח' בויאר שפורר בעניין הסגן בלשכה. אחרי מו"מ ממושך נשלחה הודעה למשרד הפקוח של הלשכות הכלליות על כניסתו של צבי ט. כסגן ללשכה. הדבר סודר אחרי שבא-כוחנו הבטיח שהקבוצה מקבלת עליה את האחריות המלאה בעד התאמתו האישית והתנועתית של המועמד שלנו. מתנהל מו"מ של קביעת משכורת שלמה לסגנים. ויתכן שגם הסגן בכרכור יכנס לחשבון זה.

- עם הח' קלמר - אחרי הסברת המצב בקבוצה הקציבו עבורנו שני מקומות עבודה עבור נגרים בבאר-טוביה. התנאים הם : 300 מא"י בעלי מקצוע, 250 פועלים פשוטים. נעשים מאמצים לריכוז כל העובדים הדתיים במקום אחד וסדור מטבח כשר. היות שעד כה אין מטבח מסודר, עולה הכלכלה עד למאה מא"י ליום. היום יצאו יצחק ומנחם לעבודה.

- מרכז העבודה התקשר עם הצבעים בכפר-הראה בדבר המטבח, מקום עבודה לעבודת צבעות בישיבה החקלאית. כמו"כ התקשר המרכז החקלאי עם "הבונה" בדבר הכנסת אינסטלאטור שלנו בעבודות האינסטלציה בישיבה. העניינים יתבררו במשך הימים הבאים.

- מתנהל מו"מ בדבר הכנסת חברים מהקיבוץ הדתי לעבודות בנתניה, במחצבה בנוה-יעקב. כמו"כ ישנה אפשרות עבורנו לשלוח שלושה חברים לעבודה ב"אמונים" למשך כמה חודשים, שקבלו בזמן האחרון עבודות חשובות. התשלום יקבע באופן סופי ע"י מזכירות הקיבוץ הדתי, אחרי עבור תקופה מסוימת של עבודה. נצטרך לקבוע את עמדתנו לעניין זה.

 

במרכז החקלאי :

- קבלנו תשלום "סעד" עבור השבוע שעבר בסכום של 4 לא"י (מסכום כללי של 8 לא"י שחולק ע"י המרכז החקלאי). בעד השבוע הוקצב לנו סכום של 2 לא"י.

- נמסרה אינפורמציה מקיפה על המצב בקבוצה ונדונה השאלה על חיפוש מקורות עבודה חדשים. הובררו העניינים הקשורים בשאלת גב"ע. המרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית התאונן על שאנו מתחרים עם קב. שומרון שם. הובררה שאלת הוצאות חשבון מגב"ע לשם טיפול במוסדות להשתתפותם בהוצאה זו.

- עניין הצריף וב"כ אושר. העיכוב הוא בחוסר התקציב. יש לקוות שבמשך חודש ינואר בדבר יסודר. מתעוררת השאלה אם אנו לא נהיה מעוניינים לדחותה בקשר עם עבודת החוץ של הנגרים.

 

בקיבוץ הדתי :

הובררו כל השאלות הקשורות עם התכנית הכספית שנקבעה בעד בקורו של דוד. בוועד-הפועל הסכימו לדון על סדור הלוואה לשם כיסוי השטר מ"המשביר", ואת היתר מתשלומי "סעד" היות וכל השבוע לא התקיימה ישיבת הוועד-הפועל, העניין טרם סודר.

 יש סיכויים שתתקבל הקצבה מהסוכנות ע"ח תשלומי קו"ח עבור ינואר.

קב. אריה שלחה בחורה לשירות המשתלמים בבית-אלפא.

עניין העבודות בעמק בית-שאן מתברר כרגע, אבל ההיקף שלהן יהיה יותר קטן משחשבנו. מתוך זה לא ידוע עד כמה שיוכלו לשתף שם מאנשי הקבוצות.

עניין ההלוואה להשקעות משקיות (רכישת עזים, הרחבת הלול, הרחבת רשת ההשקאה) : קרן הקיבוץ מוכנה להלוות לנו סכום של 25 לא"י למטרה זו, בתנאי שנעביר אותה אח"כ לקרן למשקי עזר שע"י הסוכנות (המו"מ בין המרכז החקלאי שלנו ובין מחלקת העבודה של הסוכנות בעניין זה טרם נגמר, אך שישנם סיכויים לסדור העניין). באם הדבר לא יסודר בקרן למש"ע, נצטרך להעביר את ההלוואה לקופת-מלוה. בשיחה עם הח' לסלוי וקסטנבוים הסכימו להצעה זו בתנאי שנמציא להם ערבות בטוחה של 2 קבוצות. בימים הקרובים תדון הנהלת הקופה בבקשתנו זו.

בלשכת העליה של הסוכנות הבטיחו לתת לנו בשבוע הבא 3 אוהלים.

בשיחה עם דב ברכיהו ביררנו את שאלת בקורו של הח' שטיינלאוף, שיסתדר ע"י השתתפותנו בהוצאותיו בסכום של 250 מא"י לחודש. כמו"כ ביררנו את שאלת סדור בקורים של מדריך למקהלות פעם בחודש. הרב ברכיהו הבטיח לברר את השאלה עם ועדת התרבות של הקיבוץ הדתי ולמצוא פתרון לזה.כמובן שהקבוצות תצטרכנה להשתתף בהוצאות. קבלנו 2 ספרי תנ"ך, והובטח גם בעתיד להמציא לנו כמה ספרים. עומדים לבקר בקרוב אצלנו הח' הרב רוזנטל והד"ר א. קרלין.

מלבד התשלום של 4 לא"י סעד קבלנו 2 לא"י ע"ח ההלוואה של הועד-הפועל, 2 לא"י דמי סדור ראשון של אליעזר ב. ו-4 לא"י מתנובה. חלק ניכר של הסכום הוצא לכיסוי חובות תכופים והוצאות שונות.

בין 500 המעפילים שהגיעו לחיפה נמצאים כמאה עולים דתיים מאונגריה, צ'כיה ופולין. יתכן שנמצאים גם חברים המיועדים לקבוצתנו.

בעניין מקום עבודה של לאה, יסודר הדבר בימים הקרובים.מציעים משכורת של ...(?) לא"י מלבד הכלכלה. אנו דרשנו מינימום של 5 לא"י.

הנהלת בני-עקיבא ומזכירות הקיבוץ הדתי דורשים מאתנו בתוקף לשחרר את החבר מנחם ר. לשם ריכוז סניף בני-עקיבא בתל-אביב. הם מציעים לסדר את החלפתו בעבודת סולל-בונה בפועל אחר אחד פשוט ואת ההפרש תסדר ההנהלה. לשם זה יבקר ביום ראשון הח' גרנר בקבוצה.

ביררנו עם הח' שלמה ב. את שאלת הזמנת האפרוחים. הוא חושב שנוכל עוד לקבל 400 אפרוחי מדגרה בפברואר (דגירה מוקדמת). המחיר הוא 200 מא"י האפרוח במקום. היות שדורשים סדור במזומן, מציעים חמישה אחוז הנחה. יש לסדר את ההזמנה בימים הקרובים.

באם נחליט על הזמנת האפרוחים נצטרך לגשת להקמת בית-אימון. מציעים לסדר את זה מלבנים.

בראשית השבוע תתקיים ישיבת הועד-הפועל ואחרי שיסודר העניין על ההלוואה נוכל לגשת להמשביר ולסדר את הזמנת המכולת, זרעי תפו"א, זבלים בשביל הגן והחציר.

כמו"כ נסדר בשבוע הבא את קנית הצינורות עבור הגן.

 

======================================================================

 

 

קב. אברהם                                   ש ב ו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת                                   ב"ה. ט"ז שבט ת"ש

                                                                                                                                 26.1.1940     

  =====================================================================

ג' שבט :

- התקיים המשך שיחת החברים בדבר ישראל נ.- סוכם שבגלל השמועות על התנהגותו, במובן הדתי, כל זמן היותו מחוץ לקבוצה, אין אפילו מקום לדיון מסביבו עד שיצהיר ברורות על שינוי השקפה ותשובה יסודית. הוחלט, איפוא, שהמועצה בצרוף יוסף ו. וצבי ט. יבררו בימים הקרובים עם ישראל נ.

 

ד' שבט :

- התקיימה ישיבת ועדת התרבות. הוחלט : לארגן חוג להלכה בשביל הבחורות שינהל שלום ט. להציע לשיחה כמועמדים לסמינריון של הקיבוץ הדתי את חיים פ. ויעקב א. לערוך, בזמן הקרוב ביותר, שיחה כללית בשאלות הפעולה .....(?).

 

ה' שבט :

- בישיבת המזכירות הוחלט : לא לשלוח חברים לעבודה ב"אמונים",להתעניין בקבלת מקומות עבודה בנתניה ובנוה-יעקב, לזרז את המוסדות בהוצאה לפועל את ההחלטה על הקמת צריף-דירה במחננו. להזמין 4 עזים, אפרוחים בשביל הלול להזמין במרץ.

- ועדת החברים בררה עם דבורה ש. את אי שובה בזמן מחפשה ולא מצאה הצדקה לעובדה זו. הוחלט למסור את העניין למועצה לשם הגבה ראויה.

 

ז' שבט :

- התקיימה בתל-אביב ישיבת ועדת התרבות המרכזית שע"י הקיבוץ הדתי. השתתף בה גם שלום ט.

 

ט' שבט :

- ישראל ל. יצא לעזה בכדי לעבוד שם במטבח הכשר של מחנה הפועלים.

 

י"א שבט :

- בקר ב"כ ברית הפיקוח לשם העברת בקורת על המאזן השנתי.

- בישיבת המזכירות מסר שמואל א. כי מבחינת הבריאות הוא לא יכול להמשיך כסדרן עבודה. סוכם שבמשך השבוע תדון המועצה למ"מ, והביא לשיחה הקדומה.

-יעקב נ. יצא לעבודת שרברבות בכפר-הראה.

- הגיעה לקבוצה האורחת הח' רבקה בראון מצ'כיה.

- התקיים בירור עם ישראל נ. הוחלט למסור את תוצאות הבירור לשיחת החברים, לשם החלטה.

 

י"ג שבט :

- התקיימה ישיבת המועצה. בנוגע לתפקיד סדרן עבודה. הוחלט לברר עם ירחמיאל א. ויצחק ל.

- כמועמד לדיר הוחלט להציע לפני השיחה את רפאל א.

- הוחלט לשלול מדבורה ש. את הזכות לחפש למשך חצי שנה וכמו"כ את הזכות להתאשר כחברה.

- אליעזר מ. הועבר לבית החולים הממשלתי בחיפה. טרם נקבעה מחלתו.

======================================================================

במוצש"ק, י"ז דנא, בשעה 6 וחצי, תתקיים שיחת החברים.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

במזכירות-חוץ :

 

ה'-ז' שבט :

-הזמננו במרכז החקלאי של ההסתדרות הכללית 4 עזים, במחיר 5 לא"י העז.

- נתנו דמי קדימה 5 לא"י.

-בשיחה עם ברל בקר (מרכז ארגון מגדלי עזים) הבטיח להשתדל שאנו נקבל את העזים. לפי דעתו אין צורך בהשקעות רבות לסדור הדיר, ביחוד לימי הקיץ. הבטיח לתת הוראות מיוחדות לטיפול בעזים.

- בלשכת העליה של הסוכנות הודיעו שהפקודה לשלושה האוהלים הנוספים היא בתשלום של חצי לירה לאוהל, בחתימת שטרות, כרגיל. במזכירות הוחלט לברר את העניין במחלקת העבודה בירושלים, ובאם הדבר לא יסתדר, לוותר לע"ע על האוהלים.

- במרכז העבודה- הבונה-גלבר, מרכז לשכת כפר-הראה - הובררו ענייני העבודה בישיבה החקלאית וסוכם באופן סופי לשתף חבר שלנו בעבודת האינסטלציה וחבר בעבודת הצבעות.

- במחלקה למסחר ותעשיה של הסוכנות - שיחה עם ד"ר ברינבוים בענייני תעשיית בית. בדרך כלל ישנם קשיים בארגון פעולות כאלה, הוא מסר כתבות של אנשים המתעסקים בפעולות הנ"ל. כמו"כ בקש להמציא לו פרטים (שאלונים) על דבר האנשים הבקיאים בעבודות אלה הנמצאים בקבוצה. בקש להמציא לו תזכיר ע"ד האפשרויות המקצועיות, ההון הדרוש, אפשרות להשיג חומר גלמי עבור מפעל של אריגת מרבדים (קלימות), ואם ההצעה תהיה מעשית ו...(?), הוא הבטיח בהשגת הון חוזר ויתר העניינים המסחריים. לפי דעתו כדאי להתקשר עם אגודת הנוקדים העבריים העוסקת עכשיו במפעלים לטוויית צמר. כמו"כ כדאי לפי דעתו להתקשר עם אנשים העוסקים בשיווק עבודות גובילין, ואם יש לנו אנשים הבקיאים בעבודה זו. החברים הבקיאים בעבודות הנ"ל, או שיש להם הצעות מין זה, מתבקשים לפנות למזכירות.

- במזכירות הקיבוץ הדתי - הובררו עניין ההלוואה לעזים, השתתפות בתשלום קו"ח, צריף, ב"כ, עניין עבודה בנתניה ושאלת הפלוגה בנוה-יעקב. יש סיכויים שכל העניינים האלה יסתדרו המשך הימים הקרובים. - קבלנו ע"ח תשלומי "סעד" 5 לא"י וחצי. - דוד א. סדר הלוואה לגזברות הועד-הפועל מכספי קרן הקיבוץ לשם תשלום ההקצבה של 12 לא"י. הכספים האלה הוצאו לסדור חובנו בהמשביר. - מזכירות הקיבוץ החליטה להקים קואופרטיב שיקבל עליו את הקמת המטבחים הכשרים בעבודות "סולל-בונה" בדרום. לע"ע הוקם המטבח ב. מרכז המפעל יהיה הח' צבי ניימרק מ"אמונים". העובדים : שתי חברות מרמת-השומרון, חברה מרודגס וחבר מאתנו. המרכז ומנהלת המטבח מקבלים % 25 הוספה לחשבון של יום עבודה, שלפיו יתחלק ברווח במטבח. באם יתווספו מקומות עבודה נוכל להכניס עוד עובדת אחת.

- סדרנו את חובנו בהמשביר וקנינו תפ"א לזריעה, זבלים, מכולת וזרעים לגן. נשאר עוד לסדור סכום של 7 לא"י להתחלת החודש הבא, ואז נוכל לקנות מחדש בעד 12 לא"י.

- קנינו 5 מטר צינורות, 2 צול עובי, במחיר 80 מא"י המטר. יש סיכויים לקבל גם צינורות של 1 צול משומשים במחיר מוזל. בשבוע הבא נסדר את הדבר באופן סופי.

- השבוע בקר הח' אסכולאי ממחלקת ההתישבות של הסוכנות בלוית דב ק. אם הקבוצות חרות-חרות ורמת השומרון, לשם קביעת מדת הכנתן להתישבות. הנ"ל היה צריך לבקר בקבוצתנו ביום חמישי זה, ובגלל סיבות בלתי ידועות הדבר לא סודר.

- מזכירות הקיבוץ הדתי מכניסה פלוגה לנתניה. החברים יעבדו בעבודות הצבא, חרושת וחקלאות. לע"ע הוחלט לשלוח שישה חברים, משלושת הקבוצות : אברהם, רמת-השומרון, חרות-חרות. בעתיד יגדילו את מספר האנשים. החברים יסתדרו באוהלים שיביאו אתם, יאכלו במטבח הפועל-המזרחי במקום (יום כלכלה - 40 מא"י). הנ"ל צריכים לצאת ביום ראשון.

*******************************************************************************

 

 

קבוצת אברהם.                               ש ב ו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת                       ב"ה. ל' שבט ת"ש

                                                                                                                               9.2.1940  

 

 ======================================================================

שבת, י"ז שבט :

- בקר הרב רוזנטל מקב. רודגס והרצה על הנושא : אמונה ותורת ישראל. כמו"כ השתתף בשיעור החוג לתלמוד, במסכת פסחים.

- בערב התקיימה שיחת חברים והוחלט : לאשר את שרה א. לחברה, לדחות את הדיון על קבלת ישראל נ. לזמן של עד שישה חודשים, בכדי שבינתיים יוכלו להיווכח על התנהגותו הדתית. לקיים בזמן הקרוב ביותר את הדיונים על האשורים של האורחים והמועמדים, בהתאם להחלטת שיחת החברים מחשון.

י"ט שבט :

- נשתלו עצים בגבעת-עדה לזכר הנחטפים. נשתל עץ מיוחד לזכרו של הח' דוד פ. ובשם הפלוגה דבר חיים צ.

 

כ"ב שבט :

-חזרו מנחם ר. ויצחק כ. מהעבודה ע"י גדרה, לאן שיצאו אחרי שנגמרה העבודה בבאר-טוביה. במחנה העבודה של קטינקה ע"י גדרה היו הם היחידים מחברי הפוה"מ, ולא מצאו שום סדור לאוכל כשר, חוץ מהשיכון שאף הוא לא מצא את סידורו.

- דב פ. הודיע במכתב מבית-אלפא על אי ההבנה שחלה מצד ארגון הנוקדים בנוגע למקום ההשתלמות לצאן בשבילנו. מארגון הנוקדים טרם קבלנו כל הודעה על כך.

 

כ"ג שבט :

- הח' יכנס, מרכז לשכת העבודה במקום, והח' פיבל ב"כ הבודדים בלשכה, בקרו את סידורי העבודה והפנקסים.

-אליעזר מ. חזר מבית החולים בחיפה. מצבו משביע רצון. הוא צריך רק במשך זמן מסוים לקבל הבראה מיוחדת.

 

שבת, כ"ד שבט :

- רוטשטיין מסר דו"ח מפגישת המושבים והארגונים בשדה-יעקב.

- בערב התקיימה ישיבת המועצה. על הפרק :

א.- בירור עם מנחם ויצחק על סיבת שובם מהעבודה ע"י גדרה. אחרי שהנ"ל הסבירו את נמוקיהם הובעה הדעה שהללו לא היו מספיקים בכדי להוציא מסקנה סופית, בכל אופן היה מוטל עליהם לשאול לפני כן את דעת המזכירות. סוכם שלהבא הננו מעוניינים בהשגת מקומות עבודה אף בתנאים מעין אלה.

ב.- הוחלט לקבל גיוס של 5 בחורות לעבודת הקטיף הבית צעירות המזרחי בירושלים, למשך שבועיים. באם יראה צורך נשתדל לקבל אחרי הזמן הזה גיוס נוסף.

ג.- בדבר החלפת דבורה במטבח בג"ע, הוחלט לברר עם שושנה א. והינדה.

ד.- את הדיון וההכרעה בנוגע לדרישת החופש של ספרא, הוחלט למסור לשיחת החברים הקרובה.

ה.- הוחלט להזמין את בלהה פ. לקבוצה, באם אין עדיין ביכולתה לשוב לגמרי, לשם בירור סופי בנוגע לעמדתה בקבוצה, בקשר עם ההחלטה על דיוני האשורים בשיחת החברים.

ו.- בנוגע להגדלת מספר ההדפסה של המאזן השנתי בברית-הפקוח, שצריך לעלות ב-80 גר., הוחלט בשלילה. באם יורגש צורך בטופסים נוספים, על השנים שנקבל, נעתיק אותם בעצמנו.

ז.- בקשר לפנייתו של אריה ש. להתקבל לקבוצה, אין המועצה רואה חיוב בדבר, אך משאירה בכל זאת רשות של הבעת דעה על זה לשיחת החברים.

ח.- דב ק. מסר על העניינים במזכירות חוץ (יימסר להלן).

 

כ"ה שבט : 

- צבי ט. ובנימין ל. יצאו לעבודה לנתניה. יצאו לשם 6 איש ( בית-שנים ? מחרות-חרות ורמת השומרון) ויש סיכויים להגדיל את הפלוגה ולהכניס גם אנשים נוספים לעבודות הרגילות ולעבודות הצבא.

- התקיימה שיחה כללית. על הפרק :  א.- סדרן עבודה - נבחר יצחק ל.

ב.- שחרור מנחם לפעולה בסניף בני-עקיבא בת"א, למשך 6 חודשים - הוחלט בחיוב.

ג.- מועמד להשתלמות בצאן - הוחלט על רפאל.

ד.- לחצרן נבחר יהודה.

ה.- שונות - דובר על פנייתו של אריה להתקבל לקבוצה, על מסירת פרטי המאזן השנתי בשיחות כלליות, על קביעת תקנון הקבוצה.

בפלוגה בגבעת-עדה התקיים השיעור הראשון של סדרת השיעורים במדע החקלאות ע"י האיכר גורדון.

 

כ"ז שבט :

בקר הח' אשכולאי, מטעם הסוכנות, בקשר עם קביעת התור להתישבות.

 

כ"ח שבט :

- הגיעו חמש הבחורות מבית צעירות מזרחי בירושלים.

 

כ"ט שבט :

- דב ק. השתתף בישיבת המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי בכפר הנוער.

  צבי ט. השתתף מטעמנו בחגיגת הסיום הראשונה בישיבת בני-עקיבא בכפר-הראה.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

מועדת התרבות :

ביום שלישי, כ"ז דנא, התקיימה ישיבת ועדת התרבות והוחלט בה בין היתר :

את חוג המתקדמים לעברית, שניהל משה ח. ינהל להבא שלום ט.

את השיחה הכללית, בענייני הפעולה התרבותית, שעליה הוחלט בישיבה הקודמת, לערוך בשבת זו או לכל המאוחר באמצע שבוע הבא.

לארגן חוג ללמוד ערבית, שינהל המורה מרמת השומרון. ישתתפו בו גם מספר חברים מהנוער בכפר-פינס. השיעור הראשון יתקיים במוצאי שבת זו.

ביום ראשון הבא תפתח הספריה, אחרי שסודרה בינתיים כהלכה. סודר גם קטלוג לפי מיון הספרים. להחליף ספרים אפשר יהיה ביום ראשון וחמישי בשמונה בערב.

החברים מתבקשים להתאים את עצמם לסדור זה, בכדי לא לגרום לטרדות מיותרות לספרן.

השעורים בחוג לתלמוד-כתובות יתקיימו להבא יום-יום בשעה חמש פחות רבע אחה"צ.

להזמין את הח' טביומי מת"א, שיבקר השבת בכפר-פינס, להרצאה בשבת.

להשתתף עם שאר הקיבוצים בסביבה בהזמנת להקת "האהל" להצגות בכרכור.

לפנות למרכז לתרבות שע"י הועד הפועל בדבר מרצים שיבקרו אותנו מדי פעם לשם מתן הרצאות שונות.

לטפל בדבר סידור מהיר של הקורס למדע החקלאות בהדרכת הח' טייפלאוף.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

מועדת המשק :

בישיבת הועדה מי"ח בשבט דננו בעניין זבול החציר – הוברר שכבר הופיעו זבלים ומאוחר לכן לזבל. כמו"כ בררו מה לזרוע בשטחים של רובינק ודימנד. הציעו מספר הצעות :

א.- לעבד את הכל לאבטיחים. ב. – על חלקה אחת לסדר תירס לגרעינים עבור הלול. – החלטה סופית טרם נתקבלה.

היות שהוכרחנו להחזיר לפיגנבוים שטח של דונם אחד שעיבדנו, נשארו לנו 200 ק"ג זרעי הפא"ד שאין שטח מתאים לסדור. בדיון הוצע לסדר אותם בשטח מאחורי החומה, בלי השקאה, או במקום הפולים – (איפה שחשבנו לסדר את המלפפונים).בינתיים הציע לנו לוטרשטיין מכפר-פינס לעבד בשותפות דונם במגרש שלו. החלטנו לקבל את ההצעה ולסדר שם את תפה"ד. כל ההשקעות ("זרעים, זבל, מים וכו')וגם את העבודה – מחוץ לחריש ראשון – הן בחלק שווה. כמו"כ יחולק היבול חצי על חצי.

דנו עוד בסדור כמה עבודות תכופות בגן.

הוחלט לקבל את הצעת ...(?) לעקור את החורשה שלו ולקבל את העצים בתמורת העבודה.

בישיבת הועדה ביום כ"ד שבט דננו בשאלת העבודה בפלחה, הסובלת בגלל מחלת הסוס. הוחלט להשתדל לקבל בהמות עבודה מכפר-פינס ולהמשיך בחרישים. כמו"כ הוחלט להתעניין מנוגע למכירת הסוס והפשרות לרכישת זוג סוסים ועגלה.

הוחלט לגשת בשבוע הבא למדוד בית-אימון לאפרוחים.

הוחלט להסכים להצעת יהודה ושלמה שיקימו צריף לדירה מעצי האיקליפטוס. העבודה תוצא לפועל בשעות שלאחרי העבודה הרגילה על ...(?).

דנו גם בכמה שאלות שוטפות של החצרנות, הקמת התנור וכו'.

בגן : - בגבעת-עדה עדרו בחלקות הבצל אצל בלנק ואיצקוביץ'. העבירו לשם את ארגזי המשתלות מכאן, בכדי לסדר משתלות לעגבניות. מורגש חוסר התמכרות מצד החברים שיקבלו עליהם להשגיח על החלקות שאנו מעבדים.

התמוחים להנבטה ברשתות זמניות. - הצניעו את התורמוס והפול. - דללו את חלקת הגזר. כמו"כ דללו את משתלות הכרוב, הכרובית והעגבניות. שותלים כולרבי וכרפס. - בזמן האחרון מכרו 15 רוטל כרובית בשלושים מא"י הרוטל. כמו"כ מספקים למטבח ברובית די הצורך. מכרו שתילי עגבניות.

מכוורת :  - נמצאו כעת 10 משפחות. בכל משפחה נמצאו 5-10 מסגרות מאוכלסות דבורים 3-5 מאוכלסות ולד. נקו את המסגרות מע?-דונג. מאכילים אותן מדי שבוע, אבל חוסר הסוכר מפריע. בחודש מאי אפשר יהיה להכפיל את מספר המשפחות כמעט בלי הוצאות נוספות, רק בתנאי שנמצא אפשרות להעבירן לפרדס-חנה בחודש יוני, בכדי לשמור עליהם מהתקפת דבורים.

בחצר :  - עסקו בזמן האחרון בתיקונים שונים. כמו"כ עבדו בעקירת העצים וניסורם. מכרו בימים האחרונים עצים בעד לירה. אחרי שהתנור נבקע ונפל, הרסו אותו ונגשו להקימו מחדש. יצקו יסוד וקירות מבטון, עשו לבנים חדשות ובימים הקרובים יתחילו בבניינו. לע"ע אופים לחם ב"למקור".

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

במזכירות חוץ :

 

הוזמנו ברודגס 400 אפרוחים. המחיר הוא בערך 18 מיל האפרוח. הם יגיעו ב-12 למרץ.

עם שפורר - שיחה על המצב בלשכת העבודה בכרכור ועל מעמדנו בג"ע, בקשר עם התלונה שהוגשה למחלקת העבודה עלינו מאת קבוצת שומרון.

עם זינגר בענייני העבודה בגדרה.

בבית צעירות מזרחי : שיחה על התפתחות הקיבוץ הדתי ומבנהו בפני חוג החברות המתכוננות לקבוצה. בירור שאלת הגיוס לקטיף. עמדת המדריכות היא חיובית.

עם חזני - שיחה על המצב בג"ע (בקור עם הנ"ל), על ענייני ההתיישבות בצפון החולה.

מצב העניינים בפעולות פיק"א ועל ענייני השיכון בקבוצה.

בסוכנות : - עם הח' אסכולאי - הבטיח לבקר בשבוע הבא את הקבוצה, בקשר עם בדיקת הכשרה בקבוצה להתיישבות.

במחלקת העבודה (יחד עם קסטנבוים) - ענייני השיכון בקבוצה. יוסף רבינוניץ - מנהל המחלקה - הבטיח לסדר בימים הקרובים את עניין הקמת הסדורים בסניטריים. כמו"כ הבטיח לדאוג לפתרון חיובי של שאלת השיכון.

הועברה הפקודה למחלקת הכספים לשנות את התנאים לקבלת האוהלים. במחלקת הכספים הבטיחו להעביר את המכתב באותו היום ללשכת העליה לת"א, עד היום הדבר טרם סודר, ולכן לא יכולנו לקבל את האוהלים. פנינו בעניין זה למנהל למחלקת הכספים.

עם מספר ידידים שלנו שוחחנו על המצב בקבוצה, תוכניות להשקעות וכד'. הבטיחו להתעניין בזה ובעת הכושר לעזור לנו למימושן. כמו"כ הובטחה לנו השתתפות לרכישת רדיו עבור הקבוצה.

קבלנו מאת האגודה להוצאת ספרי הרב קוק את שני חלקי אורות-הקודש. נוסף על הטופס הקודם שקבלנו מכבר. כמו"כ קבלנו מהח' ורפל כרך סיני וגמרא עם פוסקים - מסכת קידושין.

בקו"מ(?) - שילמנו את יתרת השטר להלוואה שפיגרנו בה לוטה בסכום של 4 לא"י. כמו"כ שילמנו שני לא"י בעד סידור הערבות להמשביר אשתקד ...(?). הוגשה עבורנו הערבות להמשביר משנת 1940 על סכום של 40 לא"י. בקשתנו להגדלת הערבות נדחתה, היות שאין לקו"מ(?) אפשרות לכך. לעומת זה מבררת הנהלת קרן הקיבוץ את האפשרות לסדור

קרן ערבות משותפת עם בנק הפועלים עבור הקבוצות שלנו.

קבלנו מאת הנהלת הקרן סכום של 20 לא"י ע"ח ההלוואה לרכישת עזים ואפרוחים. את יתרת הסכום נקבל בעת שנקבל את העזים. שילמנו להנהלת הקרן סכום של 5 לא"י ע"ח חובנו בעד מסים לקרן הקיבוץ, שמגיעים לסכום של 11 לא"י.

 

כ"ו - ל' שבט :

בבית צעירות מזרחי בירושלים - סדור סופי בנוגע לגיוס 5 חברות לקטיף, למשך שבועיים. באם יהיה צורך להמשיך בזה ויחליפו את הבחורות באחרות. הוצאות הדרך ע"ח המוסד.

שיחות נוספות עם מספר ידידי הקבוצה בנוגע לתכניות השקעה שונות.

בדפוס הפוה"מ ביררנו את כל שאלת החוב והתשלומים בעד הדפסת "אשל". שילמנו לירה ע"ח השטרות שהקבוצה חתמה עליהם והבטחנו להשתדל לשלם במוקדם את השטרות.

עם הח' גויראמן - מזכיר סניף הפוה"מ בירושלים - בנוגע למצב במחצבת אבו-יעקב..

לפי הסכום בא בחשבון לשם פלוגה קבועה של אנשים שיכנסו לכה"פ לשנה. הבראת המפעל דורשת שנויים בהנהלה, תיקון יסודי של המכונה וכמ"כ צפי של השוק בירושלים. מתוך כל הבחינות הנ"ל נראה שלא נוכל לקבל את התפקיד הזה.

במחלקת העבודה של הסוכנות הוחלט להקציב סכום של 80 לא"י להקמת ארבעה תאים של בית כיסא מבטון, עם בור רקב ובור סופג. מהעבודות האלה אם אנו מעוניינים ומוכנים לקבל את העבודה בקבלנות או נסכים למסור לקבלן של הסוכנות והוא יעסיק לכל העבודות את הפועלים שלנו. ספק אם הסוכנות תסכים למסור את העבודה לנו וגם לא ברור עד כמה שהדבר כדאי עבורנו בעת שמחיר החומרים משתנה מדי פעם. מהצד השני קבלת עבודות על אחריותנו תגדיל את ההכנסה ותאפשר לנו גם סדור כספי יותר נוח בשבועות הקרובים. יש לברר את הדבר במוסדות הקבוצה עם מהנדס הסוכנות והמחלקה הטכנית.

בנוגע לתכנון לא החליטו עדיין על דבר בקשתנו, בגלל הסכום המצומצם העומד לרשות המחלקה לרבע שנה (בס"ה 1000 לא"י). הסוכנות מתנגדת להקמת צריפי עץ עתה והיא מבכרת את הקמת בניני בטון שלשם הקמתם היא מקציבה סכום של 160 לא"י לרכישת החומרים, בלי עבודה.

נעשה עכשיו ניסיון להקמת חדרי-דירה מלוחות בטונדה, כל חדר עולה 24 לא"י. באם תוברר טיבה של תכנית זו, יתכן שנקבל 2 - 3 חדרים כאלה.

בהמשביר - שילמנו את היתרה של 7 לא"י לשטר שזמן פירעונו 10 לינואר וחתמנו על שטר של 10 לא"י ל-6 לאפריל ועל סמך זה קבלנו פקודה ל-15 לא"י. תמורתן קנינו מכולת, זבל כימי ו-70 מטר צינורות.

במזכירות הקיבוץ הדתי - עם דוד א. : שלושה שבועות שלא נתקבלו ההלוואות "סעד", יען שהסוכנות הפסיקה את תשלומיה למטרה זו. - מחלקת העבודה הודיעה שהיא לא תקציב כספים כהשתתפות בתשלומי הקיבוצים לקו"ח בעד חודש ינואר. מתנהל עוד מו"מ עם גזברות הסוכנות בעניין זה. - הוברר עניין שובו של ישראל ל. מעזה. עמדת מזכירות הקיבוץ הייתה עם הקטנת העובדים במטבח צריכה לחזור בחורה מרמת-השומרון. בינתיים הציעו העובדות שישראל יחזור והוא לא העיז להתנגד וחזר. נצטרך לברר את השאלה הזו בהקדם יחד עם צבי ניימרק.

בישיבת המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי שהתקיימה ביום כח'-כט' דנא דנו : דו"ח המזכירות המורחבת, שאלות ההתיישבות בצפון החולה וביבנה, שאלת הפלוגה החדשה, ההצעה להכניס פלוגת עבודה לנתניה לעונת הקיץ (המקום הוצע עבור קבצת אברהם).

שאלת חרות-חרות, כוון גומרי עלית הנוער, הסמינריון ושונות.

בשבת בעשר וחצי ימסור דב ק. דו"ח מפורט מישיבת המזכירות. ביחוד תוסברנה ההצעות להתיישבות.

ביום ראשון יבקר בקבוצה הח' יוסף לוטוק וידווח על ענייני התיישבות.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 בלשכת העבודה :

 

כמסקנה מההתנגדות החריפה שהראו באי-כוח השומר-הצעיר בלשכה למנוי סגן המזכיר שלנו, התחילו עם כניסתו לפעולה בזלזול כלפיו. מזכיר הלשכה נמנע מלתת לו פעולה מסוימת, בכדי להראות שכאלו הוא מיותר. צבי פנה מתוך כך למשרד הפקוח של הסוכנות ועמד בתוקף על דעתו להיכנס לכל העניינים ולקחת בהם חלק פעיל. השבוע נתקבלה תשובתו למשרדי הפקוח המטילה על הלשכה להתייחס בחיוב לדרישותינו. לע"ע עברו לצבי החשבונות של חלוקת וסדור העבודה. הרשמת הפועלים ועוד. באופן רשמי. אולם, ממשיכים עדיין להתנגד ובשבוע הבא צריכה המועצה לדון בזה. כדאי להוסיף שעיקר הריב יהיה בנוגע לגובה המשכורת. מועצת הלשכה מציעה שיקבל 4 לא"י ולהוריד מזה 2.600 לא"י ע"ח המס, בשבילנו ובשביל כפר-פינס, ואנו עומדים על זה שיקבל 4 לא"י חוץ מכל המסים. צבי בירר את העניין בהיותו בת"א בפגישה מטעם מרכז העבודה ולפי פנייתו החליט משרד הפקוח של הסוכנות לטובתנו.

בשוק העבודה : - הננו מוסרים להלן מספרים מהעבודה בחודש ינואר.

 

   פועלים :  

בודדים

מענית

אברהם

המחנה

 

 

 

 

 

 

 

40.6 נקודות

24       "

17      "

4        "

85.6   "

 

61.5 ימ"ע

57.4   "

31.5   "

   -     "

150.4 "

   פועלות :

בודדות

מענית

אברהם

במחנה

 

27.5 נקודות

44.7    "

15.3    "

   4      "

95.5    "

 

179.2 ימ"ע

214.5   "

100.4   "

   3       "

497.1   "

 

 

    במועצת הלשכה בשבוע הבא עומדת השאלה של הורדת שכר העבודה מ-200 מא"י ל-190 מא"י.

וכמו"כ הורדת חצי שעה של ארוחת הבקר. אנו צריכים לקבוע את עמדתנו לשאלות אלה.

בנדון סניף : היות שבא-כוחנו הוא גם בא-כוח של מושב ב"מ ? בלשכה, דרוש היה מאד לייסד ועד משותף כנציגות אחידה כלפי חוץ בכל העניינים. צבי התחיל תטפל בזה ובמרכז העבודה הבטיחו שהח' בויאר יבקרנו לשם כך.

בפגישה שהתקיימה ביום ראשון העבר בח"ע?, שבה השתתפו ...(?) של הפוה"מ בלשכות הכלליות ומזכירי הסניפים, דנו באופן מיוחד על היחס של מועצות הלשכות לבאי-כוחנו. דנו כמו"כ על משרדים קבלניים, סעד, משכורת הפקידים ועוד. סוכם עדיין המצב בלשכות לא משביע את רצוננו וחברינו מקופחים בהרבה מקומות, ביחוד במקומות שהתקיימו עד ...(?)

לשכות מיוחדות שלנו.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

הערב, בשעה 8 תתקיים -

    שיחה כללית 

בענייני הפעולה התרבותית.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מחר, מיד אחרי ארוחת הבקר

        ימסור דב ק.

דו"ח של ישיבת המזכירות המורחבת.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

מחר, בעונג השבת

         ירצה הח' מ. טביומי (ת"א)

               על הנושא :

יוסיפוס פלביוס.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ביום ראשון

     ירצה הח' יוסף ל. (טירת-צבי)

בענייני התיישבות.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ביום שני, בשעה 6.30

           תתקיים שיחת חברים.

על הפרק :

אשור מועמדים : שמואל ק., חיים ג., ישראל ל., שרה ...(?), חיה ש., חווה ש.

אשור חברים : יהודה ש., יוסף ר.

דרישת ספרא לחפש ממושך.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ממחר והלאה, תתחיל תפילת הבקר בשבת בשעה 8.

*******************************************************************************

 

קבוצת אברהם                              ש ב ו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת                      ב"ה, ז' אדר א' ת"ש

                                                                                                                          16.2.1940

 

======================================================================

ל' שבט :

- התקיימה השיחה הכללית, שנערכה ע"י ועדת התרבות, בדבר הפעולה התרבותית בקבוצה והתכניות להבא. במרוצת הויכוחים קבל הדיון אופי מורחב ובגלל השעה המאוחרת נאלצו להפסיק באמצע, מבלי לסכם משהו ממשי ומוגדר. על המשך - טרם הוחלט.

 

שבת, א' אדר א' :

- אחרי ארוחת הבקר מסר דב ק. דו"ח מישיבת המזכירות המורחבת של הקיבוץ הדתי, שהתקיימה בימים כ"ח - כ"ט

שבט בכפר-הנוער בדתי.

-בקר הח' טביומי (ת"א), מטעם המרכז לתרבות וחנוך, והרצה בעונג שבת על "יוסיפוס פלביוס".

-בערב התקיימה ישיבת המועצה. בקשר להצעה של יצירת הפלוגה שלנו בנתניה, ביררה המועצה עם ברוך פ. על מצב העבודה בגבעת-עדה וסיכוייה בעתיד. לפי דעתו ימשך המצב של עבודה מלאה בג"ע עוד חודש ימים ואחרי הפסקה קטנה יתחיל שוב מיד אחרי פסח. בגלל הדעות המחולקות של המועצה בקשר ליצירת הפלוגה החדשה, הוחלט להעביר את העניין לשיחה כללית, מבלי הצעה מסוימת.

- הוחלט שמנחם ר. יצא מיד לפעולת בני-עקיבא בת"א, בהתאם לדרישת ההנהלה הארצית.

- הוחלט לקבל על אחריותנו את הקמת בה"כ במחננו, ולהשתדל בדבר זה במחלקת הטכנית של הסוכנות.

- הוחלט לקבל את מקום העבודה לעזרה לרצוף בבנייני הישיבה החקלאית בכפר-הראה.

-בדבר החלפת שמואל בסדרנות העבודה - להביא לשיחה.

 

ב' אדר א' :

 - התקיימה שיחה כללית, בדבר יצירת הפלוגה בנתניה. ברוב דעות הוחלט בחיוב. קביעת האנשים שיצאו לשם נמסרה למועצה.

 

ג' אדר א' :

- מנחם ר. יצא לפעולת בני-עקיבא, למשך ששה חודשים, לתל-אבי.

-יוסף ו. נפגש עם המהנדס של הסוכנות בחדרה, והלה הודיע לו כי מסר את ההוצאה לפועל של הסדורים הסניטריים במחננו להררי. הוחלט להשתדל המחלקה הטכנית של הסוכנות בדבר שנוי החלטת המהנדס.

- התקיימה ישיבת המועצה על קביעת עמדתנו לשאלות שתעמודנה על הפרק בישיבת המועצה של לשכת העבודה בכרכור. ידונו בה :

א. - דרישת האיכרים להורדת השכר עד לסכום של 190 מא"י לבחורים ו- 160 מא"י לבחורות.

ב. - העמדת יום עבודה של 8 שעות (בקשר עם עבודת הקטיף המתחילה במאוחר).

ג. - שאלת המשכורת של בסגן.

לסעיף א. נאמנים לעמדתם הפוליטית ילחמו ב"כ השומר-העציר בלשכה נגד הורדת השכר, למרות הסכמת המרכז החקלאי של ההסתדרות שניתנה לב"כ הפרדסנים בכרכור. מתקבל הרושם שגם הם היו שבעי רצון ש"מלחמתם" זו תכשל, בכדי לא לגרום להפרעות בעבודה. עמדתנו תהיה, שצריך לנצל כל אמצעי הלחץ על האיכרים נגד הורדת השכא, אך באם יגיע להפרעות בעבודה - להיכנע להחלטות מוסדות הסוכנות המוסמכים.

לסעיף ב. עמדתנו תהיה כדלעיל.

לסעיף ג. על סמך הודעת מרכז העבודה כי החלטת משרד הפקוח על הלשכות הכלליות היא שהסגן יקבל משכורת שלמה (4 לא"י מחוץ למסי הסיעה), נעמוד בתוקף על מלאו דרישתנו זו.

על סדור מסי כפר-פינס לזכותנו - נבוא בדברים עם ועד המושב.

בשאלת הועדה הפריטטית הוחלט שאמנם אנו מעוניינים שתהא מורכבת ארבעה איש (שנים מסיעת הפוה"מ ושנים מסיעת הרוב), אולם באם לחץ משרד הפקוח להורדת המספר עד לשני אנשים (אחד + אחד) לא יופסק, להשתדל בכפר-פינס שתסכים לנציגנו בוועידה זו, היות ותפקידה הוא רק חלוקת עבודה ובזה אנו מעוניינים יותר מאשר המושב.

בדבר יסוד הועד המשותף של סיעת הפוה"מ במקום, כנציג רשמי - הוחלט לבוא בדברים עם ועד כ"פ.

בדבר הרכב הפלוגה לנתניה הוחלט לברר עם יצחק כ., יעקב א., יעקב ז., וכמו"כ עם יוסף ט. שיצא לזמן קצר בקשר לסדורים הראשונים.

 

ד' אדר א' :

- יצחק כ. ויעקב א. יצאו לנתניה. אחרי שיודיעו על המצב שם בעבודה יצאו היתר.

- התקיים השיעור הראשון לערבית ע"י המורה מרמת השומרון. השתתפו בו למעלה מ-40 איש. בגלל המספר הגדול של המשתתפים עלול השיעור לסבול.

-בגלל אי סילוק המסים הודיעו לנו קו"ח על הפסקת העזרה.

 

ה' אדר א' :

- שומר היערות הפסיק את עקירת העצים ביער פרנק בגלל אי סדור רישיון. כמו"כ לקח מחברינו את כלי העבודה והבטיח להחזירם רק אחרי שנסדר את הרישיון. התחלנו לטפל בדבר ויש סיכויים לסדור מהיר.

- בגבעת-עדה לא יצאו במשך היום לעבודה בגלל מות בנו של שלמה בלנק.

 

ו' אדר א' : 

- במשרד מועצת כרכור התקיימה ישיבת באי-כוח הגוש בהשתתפות רופא המחוז הד"ר שפירא. בדבר סידורי האנטי מלריה.

- נבחרה ועדה מצומצמת שתכין הצעות מתאימות.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 בישיבת ועדת הכספים מיום ד' אדר א' ש.ז. נמסרו ואושרו חשבונות ההוצאה וההכנסה של חודש ינואר, עובדו הצעות לחודש פברואר, ונמסרו דינים וחשבונות של ענפי המק השונים, כדלקמן :

 

הכנסה :

 

חייבים - גביות

הקצבות - הוה"פ

   "       - סעד

  " סדור ראשון

 

הלוואות:

 

הלוואות קטנות

מרכז עבודה

הוה"פ

 

ענפי משק :

 

גן

לול-תרנגולות

          5.705

 "  -ביצים

        3.390

עגלונות

מאפיה-שקים

                300

  "   -לחם 1560  

 

שונות :

בקבוקים ושקים

ע"ח שטר

יעקב ג. עח קו"ח

עודף הקופה מהחודש הקודם

 

 

גרעון

 

 

         -

12.000

9.500

2.150

 

 

 

6.464

500

500

 

 

 

1.522

 

 

 

9.095

115

 

 

1.860

 

 

817

3.000

360

 

 

 

 

 

 

28.240

 

 

23.650

 

 

 

 

 

7.464

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.592

 

 

 

 

4.177

 

58

76.181

 

501

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76.682 לא"י

--------------

הוצאה :

כלכלה במזומנים

נפט למטבח

קמח,שמרים,מלח

 

תשלום חובות :

קו"ח

רודגס

המשביר

הוה"פ

הצופה

 

שטרות :

ברית פקוח

בנק המזרחי

קו"ח

מפרעה על עזים

 

הספקה קטנה :

עישון

דואר

טואלט

תספורת

צרכי דת

שונות

הלוואות קטנות

בריאות

 

ענפי משק :

לול

גן

אספקה לבהמות

חצר

הנעלה

הלבשה

כביסה

הוצאות חברים

טפול ילדים

דיור

תרבות

מזכירות

    "   נסיעות

הוצאות עבודה

מטלטלין

ריבית

הוצאות כלליות

מסים 

 

 

 

4.717

1.060

 

 

 

5.000

1.115

13.000

2.000

200

 

 

2.500

500

3.000

 

 

 

282

1.062

50

338

32

173

 

 

 

 

4.015

25

1.206

 

 

 

 

 

 

 

 

930

2.870 

 

 

 

5.777

12.118

 

 

 

 

 

 

21.315

 

 

 

 

6.000

5.000

 

 

 

 

 

 

 

1.937

4.882

1.427

 

 

 

 

5.246

100

721

126

495

265

530

1.153

270

 

3.800

2.405

1.818

35

762

500

76.682 לא"י

--------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצעת התקציב לחודש פברואר.

 

 

 

 

 

הכנסה :

שכר עבודה

לול

מתפרה

מאפיה

הלוואה- הקיבוץ הדתי

פרנק ע"ח השטר

"הבונה" משרד קבלני

מטבחי הקיבוץ הדתי

שכר עבודה-שונות

עבודה בבתי הכסאות

מגבעת-עדה

 

בלי כיסוי

 

32.000

3.500

1.500

3.500

20.000

6.000

1.200

2.000

800

10.000

5.000

85.500

21.425

 

 

 

106.925

======

 

 

 

הוצאה :

קמח, שמרים וכו,

לול

תשלום שטרות

בריאות נוספת

מטבח-מזומנים

השקעות-צינורות וכו'

הלבשה

הנעלה

מזכירות

הספקה קטנה ודואר

הספקה

תשלום חובות-הקה"ד

         "        -הלוואות

הוצאות כלליות

עזים-תוספת תשלום

קרן היסוד

 

16.500

4.500

28.850

2.000

7.000

7.625

1.500

1.650

4.000

2.500

2.800

5.000

25.000

2.000

5.000

1.000 

106.925

======

הערה:

למרות כל המאמצים לא נמצאה דרך לכסות את הסכום של 21.425 לא"י.

להלוואות והקצבות נוספות אין כל סיכויים בחודש זה.

הוחלט לחשב להבא את המאפיה כענף משקי, ולא כמו שנחשב עד עתה כענף השירות.

הוחלט לזקוף להבא ע"ח גבעת-עדה אחוז יחסי של ההוצאות הכלליות, לשם חשוב יותר מדויק של הוצאות ההספקה.

============================================================

 

יתר החשבונות יימסרו בשבועון המזכירות הבא.

 

 

במזכירות חוץ :

 

בירור עם הררי, בדבר הקמת הסדורים הסניטריים במחנה. המהנדס הודיע לו רק מבלי שימסור לו הזמנה מפורטת. הוא הבטיח להעסיק את הפועלים שלנו לעבודה זו. ועבודות מסוימות ימסור לנו בקבלנות, כגון : עשית בלוקים, חפירות בורות וכו', את הקירות יקימו מבטונדה. הוא ימליץ לפני המהנדס על העסקת האינסטלאטור שלנו. הדבר יתברר סופית אחרי שהמהנדס ימסור לו את התכנית המפורטת.

בהמשביר – הזמנת ברזים וצינורות. קנית זרעי גזר. בירור החשבונות.

בלשכת העליה של הסוכנות – נתקבלו 3 אוהלים.

שיחה עם טובה דימנד – על בקורו של עזריאל בנהלל. כיסתה את ההוצאות. בקשר עם מה שמסרו לו החברות משם, תבקר בעצמה בימים הקרובים בנהלל בכדי לברר את מצב הכשרות ויתר הדברים הקשורים בענייני דת.

מבקשת שחדווה תבקר במשקי הפועלות, בעיינות, נחלת-יצחק וגן-מגד.

שיחה עם חזני, דוד א. ויצחק ב. – דעת חזני היא שיותר רצוי למסור את הקמת בה"כ להררי ולקבל את העבודה בקבלנות משנה.

ישנה אפשרות להשיג כספים מהונגריה עבור מפעלי הקיבוץ, דרוש שאנשים יוצאי-הונגריה יפנו להורים בבקשת תמיכה, עם המכתבים האלה יפנו ההורים לממשלה ויקבלו רישיון.

סיכומו של אסכולאי מביקורו בקבוצה הוא טוב. בדרך כלל הוא מרוצה מביקורו בקבוצות ובארגונים של הפוה"מ.

דוד א. הבטיח לברר בשבוע הבא את עניין ההשתלמות ברפת במקווה-ישראל.

חזני מציע שנסכים לנטיעת חורשת אברהם כ"ץ ז"ל בכפר-פינס. נצטרך לברר את הדבר.

בעניין הפלוגה בנתניה – היות ששחררו חלק מהמעפילים מעתלית ועומדים לשחרר את היתר, יצטרכו להכניס אותם לנתניה. נצטרך, איפוא, להוציא משם את חברינו.

את חלוקת הקליטה של המעפילים יקבעו ביום ראשון הבא.

בברית הפקוח – סולק שטר של 2.500 לא"י ונתקבלו 3 טופסים של המאזן השנתי שלנו.

 

============================================================

 

מחר, ח' אדר א'

         אחרי ארוחת הבוקר

              ירצה הח' יצחק ורפל, על הנושא : ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב.

 

============================================================  

 

 

קבוצת  אברהם                      ש ב ו ע ו ן    ה מ ז כ י ר ו ת                 ב"ה.  יד'  אדר  א'  ת"ש

                                                                                                                    23.2.1940

 

============================================================

 

ו' אדר א' :  

-          בקר הח' יצחק ורפל והרצה על הנושא : ר' לוי-יצחק מברדיצ'וב.

-          נתקבלו שלושת האוהלים ממחלקת העליה בתל-אביב.

 

ח' אדר א' :

-          התקיימה ישיבת המועצה. הוחלט : א. – לקלוט מהעלייה הצ'כית 8 – 10 איש. ב. – להסכים לנטיעת חורשת אברהם ז"ל, מכספי הקק"ל שנאספו לשם זה באפריקה הדרומית, על אדמת כפר-פינס, מאחורי מחננו.

-          התקיימה ישיבת המועצה בלשכת העבודה בכרכור. כפי ואפשר היה לשער, לא הסכים הרוב לדרישתנו בדבר המשכורת והחליטו רק על משכורת של 4 לא"י. צבי ט. הודיע שלא מסכים להחלטה זו ויפנה למשרד הפקוח בדבר התערבות.

-          הוחלט להעמיד את ועדת העבודה בלשכה על שני אנשים. מטעם הרוב ישתייך אליה בודד. מטעם הפוה"מ נצטרך אנו לקבוע את בא-כוחנו.

 

ט' אדר א' :

-          התקיימה שיחת חברים. הוחלט בה :

-          א. לאשר את דרישת ספרא לחפש של שלשה חודשים.

-          ב. לאשר למועמדים את הח"ח : שמואל ק., שרה א., ישראל ל., חיים ג. – חיה וחווה לא אושרו.

-          לאשר לחברות את יהודית ש. – את הדיון על אשורו של יוסף ר. לדחות עד לאשורים הבאים.

 

י' אדר א' :

-          הגיעה לקבוצה כאורחת רבקה פת מת"א.

-          בישיבת המועצה הוחלט לא להשתתף בקורס של אלי-צור בכפר הנוער, שיפתח בשבוע הבא. בגלל עונת העבודה הנוכחית.

 

י"ב אדר א' :

-הגיעה הפלוגה השנייה של 5 בחורות מבית צעירות מזרחי בירושלים, כמגויסות לעבודת הקטיף, במקום הפלוגה הראשונה שהגיעה לפני שבועיים. בערב, לפני הקראת הפרק היומי, ברך שלום ט. את היוצאות והבאות.

-בישיבת המועצה מסר דב על הסדורים והעניינים במזכירות-חוץ (יימסר להלן).

-בנוגע לפלוגה בנתניה הוחלט בשלילה. ביום א' הבא יחזרו החברים הנמצאים שם.

-לתפקיד סדרנות העבודה הוצעו חדווה ומשה ח. בראשית השבוע הבא יתברר הדבר החלטית.

 

י"ג אדר א' : 

-בגלל הגשמים נפסקה כליל העבודה, כאן בגבעת-עדה.

==========================================================

נתקבלו : השדה שבט, הבולטין של המכון לחקר הכלכלה – נובמבר-דצמבר.

--------------------------------------------------------------------------------------------------  

הערב יבקר אצלנו הח' פנחס רוזנבליט וירצה על הנושא : המשבר הרוחני והחברתי בעולם.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

נוסף על הדו"ח של הקופה, שנמסר בשבועון הקודם, הננו מוסרים להלן את הדו"ח הכספי הכללי, מחודש ינואר. :

 

הכנסות :

 

שכר עבודה :

שמירה

הדרכה

עבודות חוץ

 

הקצבות :

הועד הפועל

נשי מזרחי

סעד

סדור ראשון

 

ענפי משק :

מאפיה

לול-תרנגולות

 "  -ביצים

גן

עגלונות

 

 

 

7.000

6.000

38.379 

 

 

12.000

3.000

9.500

2.150 

 

 

10.282

1.650

4.461

8.897

115 

 

 

 

 

 

51.379

 

 

 

 

 

26.650

 

 

 

 

 

 

25.405

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.434

 

הוצאות :

כלכלה

 

הספקה :

הלבשה

דיור ומאור

כביסה

הוצאות חברים

בריאות

טפול ילדים

מסים

הנעלה

תרבות

 

הספקה קטנה :

גלוח ותספורת

דואר

עישון

טואלט

שונות

צרכי דת

 

הוצאות כלליות 

מזכירות

ריבית

הוצאות עבודה

חצר

הוצאות שונות

הספקה לבהמות

 

השקעות :

משתלות

רשת השקאה

מפרעה לעזים

 

25% הוצאו הפלוגה בג"ע.

 

 

 

 

 

 

626

1.753

683

265

8.690

530

4.500

621

570  

 

 

938

1.062

282

158

299

47

 

 

3.884

35

2.495

100

962 

 

 

 

1.713

1.085

5.000

 

 

 

 

 

עודף

 

 

49.072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.524

 

 

 

 

 

 

 

2.766

 

 

 

 

 

 

7.156

1.206

 

 

 

 

7.798

 

 

3.000

89.522

 

13.912

103.434

======  

 

 

 

 

להלן הננו מוסרים את דוח"ות ענפי המשק - ינואר ש.ז.

 

ל ו ל :

הכנסות :                                                                              הוצאות :

מכירה- 1118 ביצים - 4.300                                                  הספקה - תערובת -    3.100

הספקה עצמית 764 "-2.938                                                       "     - גרעינים -    885

פלוגה ג"ע      98   "-375                                                      הוצאות      -       -     30

במחסן           ­­107 "-413                                                                                    - ------ -

                  ------    -------                                                                                 4.015  לא"

                  2.087  8.026  לא"   

זבל - 50 פחים-       450

תרנגולות-13          1.650                                                                       עודף      6.111  לא"י

                           ---------                                                                                 --------

                           10.126  לא"י                                                                          10.126  לא"י

                          ======                                                                                 ======

 

נמצאות כיום בלול 118 מטילות. ההטלה היומית הממוצעת הייתה איפוא 68 ביצים - ז.א. 57.6% .

במשך החודש הייתה בהטלה עליה משביעה רצון, המשתקפת במספרים אלה :

בשבוע 1.1 -7.1.40    מספר כולל : 458, הטלה יומית ממוצעת : 65.5

   "  25.1- 31.1.40     "        : 551,   "     "       "          : 78.7

 

יש להעיר, שאם כי חודשי החורף הם כרגיל חודשים של הטלה גבוהה, בכל זאת יש לזקוף את העליה המתמדת גם על השיפור בסידורי האספקה שחל בחודש זה.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

מ א פ י ה :

הכנסות :                                                                                             הוצאות :

לחם להספקה עצמית - 1.025,2  ק"ג -    15.378                                      קמח - 1256  ק"ג  -  14.141

 "    לפלוגה            - 407.5       "  -     7.057                                         שמרים     -          -  748

 "   מכירה             -  137.1      "  -      2.361                                         תובלה      -          -  780

                           -1.569,8     "         24.796  לא"י                               עצים        -          - 1.000

                                                                                                                                      ---------

                                                                                                                                      16.669

פחמים                                              300

שקים                                               300

שכר אפיה - למקור                            1.555                                                       עודף         10.282  לא"י

                                                     26.951  לא"י                                                             26.951  לא"י

                                                     =========                                                             ========

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ג ן  :

 

הכנסות :                                                                               הוצאות :

הספקה עצמית למטבח -              7.901                                    זרעים            -                 65

   "     לפלוגה בג"ע   -              1.991                                    זבל               -                  1.080

זרעים                     -               150                                                                              1.145  

                                             10.042  לא"י                                                    עודף       8.879  

                                           ======                                                                         10.042 לא"י

                                                                                                                                  =====

 ===================================================================

לפי זה היו ההכנסות בענפי המשק :

                                                                        גן          -            8.897

                                                                       מאפיה     -            10.282

                                                                       לול         -            6.111 

                                                                             בס"ה              25.290  לא"י                 

                                                                            

  ===================================================================

עבודת-חוץ (בכרכור) :

במשך החודש היו לנו בכרכור 267 ימי עבודה - בחורות 136 - בחורים 131, לעומת 255 ימ"ע בחודש הקודם.

העבודה הייתה מחולקת כדלקמן :

                                                  שמירה   -   38   ימ"ע

                                                  הדרכה   -   27     "

                                                  חקלאות -   143   "

                                                  שרות    -   14     "

                                                  בנין      -   3       "

                                                 אריזה    - 13.5    "

                                                 שונות    - 28.5    "    

                                            יחד                 267  "

בשכר של 51.379 לא"י. בממוצע 192 מא"י לי"ע.

אחוז עבודה מכניסה היה איפוא : % 19.3.

==================================================================

הדו"ח הכספי של הפלוגה בגבעת-עדה מחודש ינואר :

 

הכנסות :                                                                                 הוצאות :

שכר עבודה    -     181 ימ"ע     -      31.866                               כלכלה         -      18.303

                                                                                             מחסן           -      81

                                                                                             הספקה קטנה -      517

                                                                                             דואר           -       102

                                                                                             דיור            -       2.180

                                                                                             תרבות         -       180

                                                                                             מזכירות       -       63

                                                                                             בריאות        -      2.291

                                                                                             % 25 ההוצ.

                                                                                             הכלליות      -      3.000     

                                                                                                                      26.717 לא"י  

                                                                                     עודף                           5.049

                                                                                                                     ---------

                                                                                                      בס"ה         31.866

                                                                                                                      =====

===================================================================

    

המשך שבועון המזכירות 16.2.1940 (דף 4 –הצעת תקציב)

 

הכנסה :

שכר עבודה

לול

מתפרה

מאפיה

הלוואה- הקיבוץ הדתי

פרנק ע"ח השטר

"הבונה" משרד קבלני

מטבחי הקיבוץ הדתי

שכר עבודה-שונות

עבודה בבתי הכסאות

מגבעת-עדה

 

בלי כיסוי

 

32.000

3.500

1.500

3.500

20.000

6.000

1.200

2.000

800

10.000

5.000

85.500

21.425

 

 

 

106.925

======

 

 

 

הוצאה :

קמח, שמרים וכו,

לול

תשלום שטרות

בריאות נוספת

מטבח-מזומנים

השקעות-צינורות וכו'

הלבשה

הנעלה

מזכירות

הספקה קטנה ודואר

הספקה

תשלום חובות-הקה"ד

         "        -הלוואות

הוצאות כלליות

עזים-תוספת תשלום

קרן היסוד

 

16.500

4.500

28.850

2.000

7.000

7.625

1.500

1.650

4.000

2.500

2.800

5.000

25.000

2.000

5.000

1.000 

106.925

======

הערה:

למרות כל המאמצים לא נמצאה דרך לכסות את הסכום של 21.425 לא"י.

להלוואות והקצבות נוספות אין כל סיכויים בחודש זה.

הוחלט לחשב להבא את המאפיה כענף משקי, ולא כמו שנחשב עד עתה כענף השירות.

הוחלט לזקוף להבא ע"ח גבעת-עדה אחוז יחסי של ההוצאות הכלליות, לשם חשוב יותר מדויק של הוצאות ההספקה.

==============================================================

יתר החשבונות יימסרו בשבועון המזכירות הבא.

 

 

במזכירות חוץ :

 

בירור עם הררי, בדבר הקמת הסדורים הסניטריים במחנה. המהנדס הודיע לו רק מבלי שימסור לו הזמנה מפורטת. הוא הבטיח להעסיק את הפועלים שלנו לעבודה זו. ועבודות מסוימות ימסור לנו בקבלנות, כגון : עשית בלוקים, חפירות בורות וכו', את הקירות יקימו מבטונדה. הוא ימליץ לפני המהנדס על העסקת האינסטלאטור שלנו. הדבר יתברר סופית אחרי שהמהנדס ימסור לו את התכנית המפורטת.

בהמשביר – הזמנת ברזים וצינורות. קנית זרעי גזר. בירור החשבונות.

בלשכת העליה של הסוכנות – נתקבלו 3 אוהלים.

שיחה עם טובה דימנד – על בקורו של עזריאל בנהלל. כיסתה את ההוצאות. בקשר עם מה שמסרו לו החברות משם, תבקר בעצמה בימים הקרובים בנהלל בכדי לברר את מצב הכשרות ויתר הדברים הקשורים בענייני דת.

מבקשת שחדווה תבקר במשקי הפועלות, בעיינות, נחלת-יצחק וגן-מגד.

שיחה עם חזני, דוד א. ויצחק ב. – דעת חזני היא שיותר רצוי למסור את הקמת בה"כ להררי ולקבל את העבודה בקבלנות משנה.

ישנה אפשרות להשיג כספים מהונגריה עבור מפעלי הקיבוץ, דרוש שאנשים יוצאי-הונגריה יפנו להורים בבקשת תמיכה, עם המכתבים האלה יפנו ההורים לממשלה ויקבלו רישיון.

סיכומו של אסכולאי מביקורו בקבוצה הוא טוב. בדרך כלל הוא מרוצה מביקורו בקבוצות ובארגונים של הפוה"מ.

דוד א. הבטיח לברר בשבוע הבא את עניין ההשתלמות ברפת במקווה-ישראל.

חזני מציע שנסכים לנטיעת חורשת אברהם כ"ץ ז"ל בכפר-פינס. נצטרך לברר את הדבר.

בעניין הפלוגה בנתניה – היות ששחררו חלק מהמעפילים מעתלית ועומדים לשחרר את היתר, יצטרכו להכניס אותם לנתניה. נצטרך, איפוא, להוציא משם את חברינו.

את חלוקת הקליטה של המעפילים יקבעו ביום ראשון הבא.

בברית הפקוח – סולק שטר של 2.500 לא"י ונתקבלו 3 טופסים של המאזן השנתי שלנו.

 

==============================================================

 

מחר, ח' אדר א'

         אחרי ארוחת הבוקר

              ירצה הח' יצחק ורפל, על הנושא : ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב.

 

==============================================================

 

 

קבוצת  אברהם                      ש ב ו ע ו ן    ה מ ז כ י ר ו ת                 ב"ה.  יד'  אדר  א'  ת"ש

                                                                                                                    23.2.1940

 

==============================================================

 

ו' אדר א' :  

-          בקר הח' יצחק ורפל והרצה על הנושא : ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב.

-          נתקבלו שלושת האוהלים ממחלקת העליה בתל-אביב.

 

ח' אדר א' :

-          התקיימה ישיבת המועצה. הוחלט : א. – לקלוט מהעלייה הצ'כית 8 – 10 איש. ב. – להסכים לנטיעת חורשת אברהם ז"ל, מכספי הקק"ל שנאספו לשם זה באפריקה הדרומית, על אדמת כפר-פינס, מאחורי מחננו.

-          התקיימה ישיבת המועצה בלשכת העבודה בכרכור. כפי ואפשר היה לשער, לא הסכים הרוב לדרישתנו בדבר המשכורת והחליטו רק על משכורת של 4 לא"י. צבי ט. הודיע שלא מסכים להחלטה זו ויפנה למשרד הפקוח בדבר התערבות.

-          הוחלט להעמיד את ועדת העבודה בלשכה על שני אנשים. מטעם הרוב ישתייך אליה בודד. מטעם הפוה"מ נצטרך אנו לקבוע את בא-כוחנו.

 

ט' אדר א' :

-          התקיימה שיחת חברים. הוחלט בה :

-          א. לאשר את דרישת ספרא לחפש של שלשה חודשים.

-          ב. לאשר למועמדים את הח"ח : שמואל ק., שרה א., ישראל ל., חיים ג. – חיה וחווה לא אושרו.

-          לאשר לחברות את יהודית ש. – את הדיון על אשורו של יוסף ר. לדחות עד לאשורים הבאים.

 

י' אדר א' :

-          הגיעה לקבוצה כאורחת רבקה פת מת"א.

-          בישיבת המועצה הוחלט לא להשתתף בקורס של אלי-צור בכפר הנוער, שיפתח בשבוע הבא. בגלל עונת העבודה הנוכחית.

 

י"ב אדר א' :

-הגיעה הפלוגה השניה של 5 בחורות מבית צעירות מזרחי בירושלים, כמגויסות לעבודת הקטיף, במקום הפלוגה הראשונה שהגיעה לפני שבועיים. בערב, לפני הקראת הפרק היומי, ברך שלום ט. את היוצאות והבאות.

-בישיבת המועצה מסר דב על הסדורים והעניינים במזכירות-חוץ (יימסר להלן).

-בנוגע לפלוגה בנתניה הוחלט בשלילה. ביום א' הבא יחזרו החברים הנמצאים שם.

-לתפקיד סדרנות העבודה הוצעו חדווה ומשה ח. בראשית השבוע הבא יתברר הדבר החלטית.

 

י"ג אדר א' : 

-בגלל הגשמים נפסקה כליל העבודה, כאן בגבעת-עדה.

============================================================

נתקבלו : השדה שבט, הבולטין של המכון לחקר הכלכלה – נובמבר-דצמבר.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

הערב יבקר אצלנו הח' פנחס רוזנבליט וירצה על הנושא : המשבר הרוחני והחברתי בעולם.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

נוסף על הדו"ח של הקופה, שנמסר בשבועון הקודם, הננו מוסרים להלן את הדו"ח הכספי הכללי, מחודש ינואר. :

 

הכנסות :

 

שכר עבודה :

שמירה

הדרכה

עבודות חוץ

 

הקצבות :

הועד הפועל

נשי מזרחי

סעד

סדור ראשון

 

ענפי משק :

מאפיה

לול-תרנגולות

 "  -ביצים

גן

עגלונות

 

 

 

7.000

6.000

38.379 

 

 

12.000

3.000

9.500

2.150 

 

 

10.282

1.650

4.461

8.897

115 

 

 

 

 

 

51.379

 

 

 

 

 

26.650

 

 

 

 

 

 

25.405

הוצאות :

כלכלה

 

הספקה :

הלבשה

דיור ומאור

כביסה

הוצאות חברים

בריאות

טפול ילדים

מסים

הנעלה

תרבות

 

הספקה קטנה :

גלוח ותספורת

דואר

עישון

טואלט

שונות

צרכי דת

 

הוצאות כלליות 

מזכירות

ריבית

הוצאות עבודה

חצר

הוצאות שונות

הספקה לבהמות

 

השקעות :

משתלות

רשת השקאה

מפרעה לעזים

 

25% הוצאו הפלוגה בג"ע.

 

 

 

 

 

 

626

1.753

683

265

8.690

530

4.500

621

570  

 

 

938

1.062

282

158

299

47

 

 

3.884

35

2.495

100

962 

 

 

 

1.713

1.085

5.000

 

 

 

 

 

 

 

49.072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.524

 

 

 

 

 

 

 

2.766

 

 

 

 

 

 

7.156

1.206

 

 

 

 

7.798

 

 

3.000

89.522

 

13.912

103.434

======  

 

 

 

 

 

 

המשך שבועון מ-23.2.1940  (דף 5-6)

 

%%

להלן הננו ........

כאן חסר עד 26.717 לא"י

 

 

מרשימת האיכרים בג"ע המעסיקים את חברינו בעבודה, משתקפת עמדתנו החזקה שרכשנו שם. בישיבת ועדת הכספים מסר חיים צ. שבמשך הזמן הורגשו קשיים כספיים כתוצאה מהחובות שהצטברו בחודשי חוסר העבודה, העיקו על הקופה. חלק מהחובות האלה נפרעו בסוף ינואר בעבודה או במזומנים, ורפאל א. הבטיח לעשות מאמצים כדי להגביר את השתתפותה של הפלוגה בתקציב הכללי, (מסר כבר לגזבר סכום של 3.500 לא"י וזיתים שקבלו ע"ח חוב ונמכרו על ידינו בסכום של כמעט 2 לא"י).

למרות מזג האוויר הגרוע בחודש ינואר היו תנאי העבודה די טובים. כל הימים שמזג האוויר ומצב הקרקע הרשו עבדו עבודה מלאה. כדי לנצל את כל ההזדמנויות סודרו חברים מהקבוצה לעבודה בג"ע יום-יום לפי הצורך. הסדור הזה כבר נכנס למסלולו למרות הקשיים בהליכה ארוכה ומעיפת.

עיקר העבודה היה עד עכשיו בעשיית צלחות בכרמים. כעת מתחילים בהוצאת הזמורות אחר הזמירה, וכנראה שהסיכויים לעבודה ממושכת הם טובים. השנה מורגשת ערות רבה בענף הפלחה שבאה כתוצאה ישירה משעת החירום, שבהם נמצאים בארץ והצורך הדחוף להגדיל את ההספקה העצמית. ביחוד משקיעים עבודה רבה בכרמים שבהם תולים הרבה תקווה, עם חנית הצבא בארץ ובסוריה והביקוש המוגבר ליין שיבוא בעקבותיה.

לעומת זה יש להעיר שמצב העבודה בקבוצה בחודש ינואר, עקב אי הודאות בנוגע לשווק פרי הדר ומזג האוויר הגרוע, היה חלש מאד וכמעט לא הייתה שום הטבה לעומת דצמבר.שבוע אחד של עבודה בהיקף יותר גדול בסוף החודש הציל את המצב במקצת.

לפי החשבונות דלעיל יוצא שיום כלכלה בקבוצה עלה ל-31 מא"י ויום הספקה – 42.7 מא"י, בגעת עדה – יום כלכלה 34.7 מא"י, ויום הספקה – 51 מא"י.

 

במזכירות-חוץ :

י"א – י"ב אדר א' :

יחד עם חזני במחלקה הטכנית של הסוכנות. המחלקה אינה מסכימה למסור לנו את העבודה של בתי-הכיסאות, אלא להררי. ההזמנה מתעכבת בגלל חוסר כספים. כמו"כ אינם מסכימים לנטוע את חורשת אברהם ז"ל בכפר-פינס, אלא במקום שתבוצע נטיעה יותר גדולה. יתכן בעמק בית-שאן. בקשנו את חזני שישתדל לעכב עד כמה שאפשרי.

עם דוד א. על הביקור ביבנה. נוכחו על טיב האדמה, מציאת מים. את הפרטים ימסרו בדו"ח היות שחל עיכוב בשחרור המעפילים ויהיה צורך לקחת עזרה לפלוגה חדשה, הציע דוד א. שנחזיק עתה 8-10 חברים לשירות ובעד זה נקבל את הזכות לעבודות הפלוגה בקיץ בשביל שני שלישים מהמספר הזה. במקרה שלא נסכים לזה, נשאיר את חברינו עד ראשית השבוע הבא.

 

שיחה עם טובה ד. ומרים א. שיתענינו בויצ"ו בדבר אפשרות להשגת רשיונות עליה למשקי הפועלות בשביל חברות מפולניה הקשורות אתנו. הן הבטיחו לברר את הדבר

במרכז עבודה – עם בויאר וקלמר – הבטיחו לברר ב"הבונה" את האפשרות להכניס מתלמד לרצוף.

קבלו את מכתבו של צבי ט. (טילמן) ומגו(?) לסברדלוב בעניין זה. הנ"ל יבקר בכרכור בימים הקרובים ויסדר את העניין. הח' בויאר מבטיח שהמשכורת נקבעה בגבה של 4 לא"י מלבד המסים. בינואר נצטרך רק להשתתף ב-20% של הוצאות הלשכה מחוץ למשכורת, ובפברואר גם זה לא. הנ"ל יבקר בכפר פינס ביום ב' שבוע הבא.

שיחה עם יצחק ב. ביררנו את ענין סדורי הפלוגה בנתניה, באם אנו נקבל עלינו להכניס לשם 10 איש. את המחנה מסדרים כבר. מוכן לתת הלואה של 2 לא"י להון חוזר.

כלים הבטיח להשאיל הח' אליאש.

 

 

============================================================

********************************************************************

קבוצת  אברהם                    ש בו ע ו ן   ה מ ז כ י ר ו ת                    ב"ה.  כ"א  אדר  א'  ת"ש 

                                                                                                                 1.3.1940

 

============================================================

 

י"ד אדר א' :

- בקר הח' פנחס רוזנבליט והרצה על הנושא : "המשבר הרוחני והחברתי בימינו".

- בגלל ההפסקה בעבודה בקרו בקבוצה לשבת כל חברי ג"ע.

 

ט"ז אדר א' :

- התקיימה ישיבת המועצה בנוכחות הח' יצחק ב. (הקיבוץ הדתי), בדבר יצירת הפלוגה בנתניה, ועם הח' פנחס ר. על הפעולה התרבותית בקבוצה.

- בנוגע לנתניה הוחלט, שהמקום נמסר לנו בשביל פלוגה בהתחייבות לקלוט לתוכה מספר של לא יותר מ-10 מעפילים, עם שחרורם מעטלית.

- בישיבה שנייה באותו יום הוחלט שבמקומו של שמואל א. כסדרן עבודה, יכנס משה ח.

- ישראל ל. צורף לועדת הדירות.

- התקיימה ישיבת ועדת התרבות בהשתתפות פנחס ר.-הוחלט :

  א. – להפסיק בהקראת הפרק היומי בצורתו הנוכחית, ולהתחילו אחרי ברכת המזון. ההקראה עם באור קצר תתקיים מיד אחרי האוכל בהשתתפות חופשית.

 ב. – לחדש מיד את החוג למשנה.

 ג. – לארגן חוג לידיעת הארץ.

 ד. – לחדש את החוג לספרות.

 

י"ז אדר א' :

- יצאו לנתניה : שלום ט., יעקב ז., אליעזר ב. ויפה. אחרי שמצב העבודה ידרוש – נוסיף בהתאם לצורך והאפשרות.

- לאה ל. נסעה לת"א לסדר את ענין הכלים בשביל הפלוגה בנתניה, וכומ"כ תשהה יום-יומיים בנתניה לעזור בסדור הראשון.

- שלמה ח. ושושנה ק. צורפו לועדת התרבות.

- התקיימה בכרכור התחרות בכדור-רגל בין הפועל (כרכור) ואלי-צור של הקבוצה. התוצאות היו 0-1 לטובת הפועל.

- הינדה יצאה לג"ע במקום דבורה.

 

י"ט אדר א' :

- בגבעת-עדה : חיים קבל את הגזברות במקום רפאל היוצא להשתלמות בענף הצאן לבית-אלפא. שמעון ינהל את הפנקסנות.

- בשיחה עם הח' שפורן, מזכיר "החקלאי" בג"ע, הבטיח למסור לנו את בנין החדר אוכל של קב. שומרון, אחרי שהיא תצא למחנה שלה.

- הגיע דב צ. מבית-אלפא בקשר לענייני ההשתלמות שלנו.

 

כ' אדר א' : 

- התקיימה שיחה כללית בענייני ההשתלמות. דב צ. הודיע על האפשרויות בבית-אלפא.הוחלט שברכה תצא לבית-אלפא לעבוד זמן קצר במטבח הכשר, על סמך ההתחייבות להכניס אותה בהדרגה להשתלמות ברפת, נוסף לרפאל (דיר) ויוסף ש. (רפת,בהתחייבות מלאה). על הכנסת אנשים להשתלמות בלי התחייבות מפורשת מצד המשק, במקום אלה שיחזרו – ידונו במועדו.

- התקיימה ישיבה משותפת בינינו (השתתפו צבי ט. ומשה ח.) ובין ועד המושב כפר-פינס. נדונו הסעיפים :

א. – נציג סיעת הפוה"מ בועדת העבודה בכרכור.

ב. – יצירת ועד משותף של הקבוצה והמושב כנציג רשמי של סיעת הפוה"מ.

ג. – ענייני המסים ללשכת העבודה.

הוחלט :

א. – כנציג בועדת העבודה ישתתף הח' ברייטברד מכפר-פינס. הנ"ל יצטרך לעמוד על משמר ענייני העבודה של כל הסיעה – המושב והקבוצה גם יחד.

ב. – הוחלט על ועד משותף של הסיעה שישתייכו אליו בשם הקבוצה צבי ט., משה ח., ובשם המושב – פרידברג וברייטברד.

ג. – הנוגע למסים, כמו כ