חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 ארכיון תמונות
כל האלבומים » ו. גוש עציון במלחמתו » הכנות וביצורים » ב. ההיתר של הרב פרנק להכין משוריינים בשבת לצורך השיירות לגוש. חפש  
  צפו בגודל מקורי תמונה 2 מ 12
הקודם << ב. ההיתר של הרב פרנק להכין משוריינים בשבת לצורך השיירות לגוש.
הבא >>
להעובדים בשריון, שלו' בהיות שהמצב בכפר עציון והסביבה מסוכן מאד וכדי להציל נפשות (?) ותכוף להמציא להם תגבורת תיכף ומיד וכל איחור ועיכוב בדבר זה מסכן את חיי היהודים לשאלתך הנני מודיע כי מותר וגם מצוה של פקו'נ (פקוח נפש) לעבוד ולהכין תיכף אוטובוסים משורינים אפילו בשבת קדש וכל הקודם הרי זה משובח. והשית (והשם יתברך) ברחמי' ירחם עמו ויצילם מהצר הצורר ויפדנו מהירה מכף כל העריצים הקמים עלינו וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך המצפה לישועה קרובה צבי פסח פרנק. התאריך: ה' שבט, יום נפילת הלה !
"להעובדים בשריון, שלו' בהיות שהמצב בכפר עציון והסביבה מסוכן מאד וכדי להציל נפשות (?) ותכוף להמציא להם תגבורת תיכף ומיד וכל איחור ועיכוב בדבר זה מסכן את חיי היהודים לשאלתך הנני מודיע כי מותר וגם מצוה של פקו'נ (פקוח נפש) לעבוד ולהכין תיכף אוטובוסים משורינים אפילו בשבת קדש וכל הקודם הרי זה משובח. והשי"ת (והשם יתברך) ברחמי' ירחם עמו ויצילם מהצר הצורר ויפדנו מהירה מכף כל העריצים הקמים עלינו וינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך המצפה לישועה קרובה צבי פסח פרנק". התאריך: ה' שבט, יום נפילת הל"ה !
הקודם << חזרה למקור הבא >>

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD