חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 החלה הצנחה סדירה של אספקה ותחמושת ט' שבט

ח' שבט,   19.1

מיומן בא כוח הגוש בירושלים:

אתמול נתקבל מברק מתל-אביב ובו הודעה: מכינים משלוח אספקה לגוש עציון במטוסים בשביל  400 איש. מטוסים יורידו גם חמרי רפואה. במשך ארבעה ימים יורידו 10 טון אספקה.

- - - - -

 

ט' שבט,  20.1

מיומן כפר-עציון:

... בצהרים הופיעו מטוסים שטסו מעל השטחים הקרובים למחנה. אנשינו רצו לראות את השיטה החדשה של הורדת  מצרכים. חלק מהמשלוח ניזוק גם הפעם. נשאלת השאלה: למה אין מורידים על מצע קפיצי ?

המטוסים יבקרו אותנו לעתים קרובות ויזרקו בגדים ותחמושת. טייס אחד הודיע שינסה לנחות.

החברים שואלים: למה אין מורידים לנו בדרך זו עתונים ומכתבים בקביעות ?

 - - - - -

שמחנו מאד על המכתבים והעתונים וכל שאר הדברים שנשלחו. כל סימן של קשר עם העולם היהודי, יש בו כדי לעודדנו וכל עיכוב משפיע לרעה.

עליכם להשיג תיבת דאר בתל-אביב. אליה יכוון משלוח המכתבים בשבילנו, כדי שתוכלו לארגן את העברת המכתבים והעתונים דרך האויר. נסיון ההצנחה שבוצע אתמול מעודד סדור מעין זה. יש לדאוג לאריזה טובה יותר.

י"א שבט,  22.1...  במשך היום הגיעו לגוש בדרך האויר:
2806 כדורי רובה אנגליים, 1275 כדורים איטלקיים, 2400 כדורים גרמניים, 150 רימוני מילס, דיטונטורים וכדורים בליסטיים. בעת ההורדה נתקלקלו  - 1500 כדורים  ו- 30 רימונים.
הוצנחו גם סיגריות, שימורים, סוכר ומצרכי מזון אחרים.

קיבלנו עשרה צילומי אויר מהסביבה.
דרשנו להעביר במטוס שקי חול לביצורים, חוטי תיל, חומר נפץ ומכשירי חבלה.

 


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD