חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 הקרב האחרון

יחסי הכוחות

מפקדת הגוש שיערה כי האויב ירכז בהתקפה הבאה את עיקר כוחותיו בכיבוש המשלטים החיצונים, ומוש דירבן את האנשים להתבצר ולהתחפר - אך הזמן, כוח האדם, כלי העבודה והחומרים שעמדו לרשות המפקדה לא הספיקו כדי לבצע את העבודה ולהקדים את האויב. מאות מוקשים נגד אדם פוזרו בשטח ובמעברים, והם קצרו באויב ללא רחם. העובדה - שזולת למנזר ולהר הרוסי  הרי לכל יתר המשלטים והנקודות הקדימו הטנקים והמשוריינים את חיל הרגלים - מוכיחה את חששם מפני המוקשים. לרוע מזלו של הגוש לא הספיקו החבלנים ליצור כמויות גדולות של מוקשים אנטי- טאנקיים בגלל המחסור החמור בחומר נפץ. שני מוקשים חשמליים הונחו ליד מחסום האבנים הקיצוני שבכביש הפנימי כשמונים מטר מן הכביש הראשי והם חוברו לעמדות שבמנזר הרוסי. שני מוקשי דריכה הוטמנו ליד המחסום השני, בחצי הדרך של הכביש הפנימי לא הרחק מן הכניסה לדרך הרומאית. מוקש אחד, המופעל על ידי חשמל וגם על ידי משיכה, חובר למחסום שעל יד "העץ" בפרשת הדרכים הכוונה היתה להפעילו ידנית ממשלט גבעת העץ במקרה של אפתעה, אם ינסה האויב לפרוץ במשוריין את המחסום. ארבעה מוקשי דריכה פוזרו בכביש בית אומאר-כפר עציון. פח הצתה מופעל באמצעות מנגנון חשמלי מעמדת השער של כפר-עציון הושם על יד השער. גם ביתר הישובים הכינו ליד השערים פחי הצתה. שני מוקשי דריכה הונחו בכביש הפנימי של הכפר הערבי "נחלין" ומטרתם לעצור בעד שריון האויב העלול היה לרתק משם בעת התקפה את אנשינו בעין-צורים    ורבדים.

- - -

מפקדת הלגיון תכננה בצורה יעילה את מערכותיה, על יסוד הנסינות שרכשה בהתקפה של כ"ה בניסן. במשך שבוע ימים לא הטריד אותנו האויב. הוא ניצל את הזמן להכנות להתקפה. חיליו שהוצבו במשלטים שעל רוכסי ההרים מסביב לגוש עקבו אחרי תנועת כוחותינו. עדרים הועלו בשדות המוקשים כדי לגלותם. צילומי אויר מעמדות הגוש שהוכנו מזמן הושלמו על ידי קצינים סיירים שערכו את תצפיותיהם בקרבת הגוש ורשמו מפות מדויקות, הם הגיעו כפי הנראה למסקנה שהמשלטים באוכף-המוכתר ובמנזר הרוסי הם החיוניים ביותר בשביל הגנת הגוש וגם הגלויים ביותר לכוחות האויב ולכן ריכזו בהתחלת ההתקפה כוחות ניכרים לשם כיבוש שני מישלטים אלה.

האויב ידע כפי הנראה את מקומם של שטחי המוקשים, הכיר את השבילים והדרכים המקשרים בין העמדות, שברובן היו גלויות מעל פני הקרקע.  מפי שכנינו הערבים, שהיו מבקרים בימי שלום בישובי הגוש והכירו היטב כל גבעה וכל ואדי בסביבה, קיבל ודאי ידיעות מדויקות על כל בנין חשוב, על מפעלי אספקה חיוניים ובדבר המבנה הטופוגרפי של הישובים על יתרונותיו ומגרעותיו.

מתוך כך יובן איך הצליח האויב לפנות בלילה לפני ההתקפה רבים  משדות המוקשים ולהציב לפני עלות השחר את עמדותיו מול המשלטים שלנו. בהתפתח המתקפה היה בידו לכסות באש את כל הדרכים המקשרות את קטעי הגוש ולמנוע כל תנועה ביניהם. בשעות הראשונות של ההתקפה עלה בידו לנתק את מרבית קוי הטלפון בין המשלטים ובין העמדות. בשלב השני תקף האויב את המשלט בחירבת סאויר ופתח לעצמו דרך בטוחה ממוקשים באופן יחסי, כבש את גבעת-העץ והגבעה-הצהובה והשתלט על שדה-התעופה ועל מרכז הגוש. על ידי כך הצליח לבתר את הגוש לשלשה קטעים נפרדים.  לקרב זה ריכז הלגיון, שהיוה את חוט השדרה של הכוח התוקף, יחידות גדולות של חייליו. לפי ידיעות שהגיעו לידינו פיקד על ההתקפה קולונל בריטי ואתו חבר קצינים בריטיים מקצועיים.

בירושלים היתה אותה שעה הפסקת אש רשמית אשר איפשרה לערבים להוציא מאנשיהם ושריוניהם ולרכזם להתקפה על הגוש - כסיוע לכוח העיקרי שרוכז בחברון ובית לחם. הלגיון ריכז כח שריון ניכר -

טנקים זחלים ומכוניות משוריינות. בשלבים מסויימים של ההתקפה השתתפו כ- 40  כלי רכב משוריינים. הם צויידו בתותחים בני 2 ליטראות ובמכונות יריה כבדות. לפי עדויות של רבים מהמגינים הופעלו בקרב תותחים כבדים יותר ויש להניח  שגם תותחים בני 25 ליטרה. מרגמות "3 הוצבו בנקודות ששלטו על משלטי וישובי הגוש והן פעלו בדיוק רב.

 

                                   הנשק העיקרי של הלגיון – המשוריינים

 

משוריין בעל תותח טו-פאונדרס. הלוחמים כינו אותו פעמים רבות "טנק".

 

משוריין על זחלים נושא מקלע וייקרס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מול כח ניכר זה עמדו מגיני הגוש המועטים והעייפים עם נשקם הדל -- רובים, תת"ימ, מקלעים ספורים, מרגמות "2 אחדות ומרגמה אחת של "3, מכונת יריה אחת שני פיאטים ורובה אנטי טנקי אחד. למרבית האסון לא פעלו הכלים הכבדים המועטים בצורה יעילה ומדי פעם חלו הפרעות. גם מלאי התחמושת היה זעום ולא איפשר לענות לאויב באש חזקה על מטר האש בו הציף את עמדות  הגוש.

הכמות הקטנה של כלי נשק נוספים והתחמושת שהוכנו בשדה התעופה בתל אביב כדי להטיסם אל הגוש -- לא הגיעה בפרוס הקרב האחרון. בעיר חיכו חברים שעמדו להצטרף לקבוץ "רבדים" ולא היתה שום אפשרות להטיסם. אותה שעה התחוללו בפנות שונות  בארץ קרבות מכריעים ו"חיל האוויר" הצנוע על מטוסיו הזעירים היה רתוק לפעולות אלה -- אשר כפי הנראה חשיבותן למערכה הכללית בארץ היתה מכרעת ביותר.

בתנאים אלה התחיל הקרב האחרון על גוש עציון עם שחרו של יום ג' אייר, 12 למאי.

 

תאור האירועים והקרבות לפי סדר הימים:

 

- - -

 

"סדור החומר שבפרק זה היה קשה מאשר בפרקים הקודמים. בגלל הקרב המאומץ במשך יומיים חסרים דוחו"ת צבאיים משעות המערכה. רוב המפקדים שהשתתפו בקרב נפלו ולא הספיקו למסור דוחו"ת מפורטים.

נעשה מאמץ לרכז עדויות בעל פה ובכתב על קטעי החזית השונים מאת הלוחמים והמפקדים ששרדו. חלק מהעדויות נרשם בימי השבי הראשונים, ביומנו של אוריאל אופק ובעדויות על הקרב האחרון שריכזו שרידי כפר עציון, שנאספו מאוחר יותר על סמך רשימות שהיו בידי אנשים שלחמו בקרב זה. עלה בידנו לעיין במרבית המברקים ששודרו מן הגוש במשך יומיים אלה אל המטות בירושלים ובתל אביב ובתשובותיהם. חלק מהם העתקנו כאן --- אך לא ראינו צורך להעתיק את כולם בגלל החזרות הרבות, במברקים ששודרו מקטעים שונים נמסרו גם פרטים על המתרחש בקטעים האחרים ולא תמיד הידיעות הן מדויקות ותואמות למה שנמסר ממקורות אחרים. רק כשוך הקרבות ניתנה האפשרות לבדוק ולעמוד על אמיתות הידיעות. מובאים קטעים מתוך יומנים של חברי הקבוצות ושל אנשי היחידות שלקחו חבל בהגנת הגוש ורשמו את זכרונותיהם עם סיום המערכה, בשהותם בשבי או בבתי חולים. שולבו גם תאורים ספרותיים ודברי הגות המתארים את פרטי הקרב כדי להשלים את תמונת המערכה. רבות הסתירות בין מקור אחד למישנהו. בדקנו אותם לאור הידיעות שבידינו ובסופו של דבר בחרנו בנוסח אשר התאמת גם ממקורות אחרים ואשר נראה ביותר קרוב לאמת".

דב קנוהל (מחבר "גוש עציון במלחמתו")

 

תאור הקרבות לפי סדר הימים:


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD