חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 מיקוש בית המוכתר יום חמישי כ' ניסן 29.4

משימת הלילה היא מיקוש בית המוכתאר. הבית הזה השוכן בשטח ההפקר מול שטחי הגוש, משמש כבסיס לאוייב בכל שעת פורענות. בגלל המחסור בחמרי נפץ, לא יכולנו לפוצצו עד כה. יש להניח שעל ידי מיקוש השטחים מסביבו נמנע מן האויב להשתמש בו.

פקודת המשימה נמסרה לאחראים לחבלה, בתוספת הערה שישנו חשש כי בלילות תפוס הבית ע"י אנשי האויב:

 "החבלנים, שנקודת מוצאם הוא כפר עציון, זזים בשעה 21.00. הם מתקדמים דרך הכביש הפנימי, עוקפים את המחסום שע"י 'העץ' וממשיכים לנוע עד להצטלבות הכביש עם הדרך הרומאית. כח ההבטחה מהחי"ש, שנקודת מוצאו המנזר, יזוז בשעה 21.00 בדרך הרומאית. עד לנקודת הצטלבות עם הכביש הפנימי. במקום המפגש מתארגנות שתי היחידות למסע. המסע מתחיל בשעה 21.30. נעים עם הכביש הפנימי עד למחסום הקיצוני, יורדים מן הכביש ונעים צפונה עם השדות, מקביל לכביש הראשי. חוצים את הכביש הראשי ונכנסים לדרך "תקוע", ומתקדמים לבית המוכתאר. עבודת המיקוש מתחילה בשעה 22.00. ומסתיימת בחצות עם עלות הירח. בחצות שבים. הפעולה מסתיימת ב-0.30".

 

- - -

בשעה 17.00 נערך בכפר עציון מפקד היוקשים (חבלנים). ניתנו הוראות שכל אחד יצטייד בתת-מקלע, שני רמונים ותחבושת אישית. הכתה תקח אתה 20 מוקשי נעל,  20 מוקשי משיכה מתוצרת בית,  פנס כיס,  מצפן,  כלי כתיבה ואולרים. אחרי סיום הבקורת מוסברת המשימה. והחבלנים נדרשים ללכת לנוח עד שעת האפס. השעה היא בין השמשות. ב"נוה עובדיה" התחילו אך זה עתה את תפילת המנחה בציבור. אנו קופצים ל"נוה עובדיה", משתתפים בתפילה מקשיבים לשידור "קול ההגנה", תופסים מקום בתור הראשון לארוחת הערב, ומקדישים שעתיים לתנומה קלה.

כחמשה רגעים לפני הזמן המיועד מופיעים החבלנים מפינות שונות של החצר. נערכה בקורת של הנשק והמוקשים. המפקד מסביר פעם נוספת את פרטי המשימה, ומפליגים לדרך.

השומר המכורבל במעילו פותח את השער ומאחל לנו הצלחה. הירח טרם עלה, אולם הלילה בהיר. לא נשמעת כל איושה, זולת צעדיהם הקצובים של ההולכים בסך. למרות שתפקיד הלילה הוא רציני ויש לחשוש להתנגשות עם כוחות האויב, בכל זאת אין ההתרגשות מרובה. אנו "צפורי הלילה", כפי שמכנים אותנו, למדנו להכיר את האויב ודרכו. אם אמנם ביום מגלים חייליו לעתים אומץ רוח, הרי בלילה אינם מרהיבים להיראות. ואף שבילינו בקרבת בסיסיו לילות מרובים הרי עד עתה עוד טרם יצא לנו להתנגש אתו.

אנו מגיעים ל"עץ". כאן אנו מורידים חלק ממטען המוקשים בשביל המשימה השניה שעלינו לבצע הלילה, עם שובנו מבית המוכתאר. לאחר זה אנו עוקפים את המחסום וממשיכים לנוע. אנו מתקרבים לדרך הרומאית. נשמעת שריקה - סימן ההיכר שנקבע. אנשינו נעצרים. המפקדים נפגשים ועורכים את תכנית המסע. ראשונים צועדים הגששים. בראש המחלקה צועד ר. נ,, אחריו בשורה ערפית אנשי מחלקת ההבטחה וסוגר י. ד.  כמאסף המחלקה צועדים החבלנים כשמטען המוקשים על כתפיהם.

דומם צועדת הקבוצה לצידי הכביש. על יד המחסום אנו פונים שמאלה, חוצים את השטח החרוש, עוברים כמה גדרות אבן ומגיעים לא הרחק מבתי "צאדק". כאן מתישבים האנשים למנוחה קלה. נשלחים גששים כדי לבדוק את הסביבה. אחד הגששים טעה בדרכו ובמקום להגיע למקום בו נמצא מפקד הפעולה, הקיף את המחלקה והופיע בפתאומיות מאחור. אנשי העורף הופתעו מהופעתו הפתאומית. כשנשאל "מי שם" ? נפל ארצה. נורו עליו צרור כדורים מתת-מקלע. למזלנו לא נפגע איש. הטעות התבררה מיד.

אנו ממשיכים את מסענו דרך השדות. אולם הרגשת הבטחון שפעמה עד כה נתערערה במקצת. חששנו כי על ידי היריה הבלתי זהירה גלינו את נוכחותנו, והוצאנו מתחת ידינו את נשק ההפתעה. נוסף לכך הנחנו שבאם נתקל בכח אויב, הוא לא ימנע מהתנגש אתנו ולא יסתפק בירית כדורים בודדים ממרחקים, אלא יכנס בקרב. ידענו שבאם נפול בפח אין לנו כל תקוה לקבל תגבורת, ונצטרך להחלץ בכוחותינו הדלים בלבד.

אנו חוצים את הכביש הראשי ונכנסים לכביש תקוע. הבית כבר נראה באופק, ואנו עוד טרם במגע עם האוייב. הננו מקיפים בזהירות את הבנין מימין ומשמאל ונערכים מיד להגנה היקפית. משנוכחנו שאין כל תגובה, נשלחו גששים לבדוק את הבית מבפנים. הופתענו למצוא את הבית ריק לגמרי מאדם ומכלים. ורק שקיות החול שעל גגו ובסביבתו העידו על תפקידיו של הבנין.

בחשכה ערכנו תרשים גס של הבית והחצר. מיקשנו יפה את כל המבואות ואת הגישות לבנין ולחצר. העבודה היתה קלה, כי מצאנו הרבה מקומות תורפה למיקוש, כגון מחצלת פרושה, לפני הכניסה לחצר, ערימת חצץ ועוד עצמים אחרים שקל להסוותם.

בעלות הירח סיימנו את הפעולה. במצב רוח מרומם שבנו לבסיס.

דוד בן דוד


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD