חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 תפיסת המנזר הרוסי ג' אדר ב' 14.3

מוצאי שבת, אור לג' א ד ר ב'.

מיומנו של חבר

בימים האחרונים הגיעו ידיעות, שכנופיות ערבים מחוץ לארץ, השוכנות בסביבה, מתכוננות להיכנס לבית הקיץ של מוכתר בית לחם ולמנזר, כדי להתקיפנו משם. פיקוד הגוש החליט להקדימן. לשם כך רוכזו 30 איש מכל המשלטים ומהישובים בגוש, והובאו הנשק והתחמושת ההכרחיים

לציודה של המחלקה : מקלע אחד בינוני, 2 מקלעים קלים, מרגמת "2, עשרה רובים ועשרה תת-מקלעים. פיקוד המחלקה נמסר לסמ"מ דן, מפלוגת החי"ש (סטודנטים), מי שהיה קצין ב"מאקי" הצרפתי.

לפני זה באנו בדברים עם איברהים חזבון, חוכר המנזר, בדבר שכירת חדרים במנזר, חזבון התייחס מאז ומתמיד באהדה לשכניו היהודים. בגלל ריב ממושך עם הקיצוניים שבין הערביים חשש לחייו, ושמח כי פניותיו שנקבל את המנזר ותושביו תחת חסותנו - נענו. נחתם אתו חוזה בדבר תנאי השכירות.

בחסות הלילה התקרבו האנשים בשרשרת רחבה למנזר. אף כי תכנית תפיסת המנזר היתה ברורה וידועה, חששו בכל זאת מפני מארב של האויב. משנפתח השער והאנשים תפסו עמדות, החלו תיכף לבצר את המנזר. בקומה העליונה ועל הגזוזטרה הפונה לכביש נקבעו עמדות.

 

 

     המנזר הרוסי - מעובה, גבוה ושולט.

 

החיילים ואנשי המשקים שגויסו, התחילו למתוח גדר תיל, לחפור עמדות ותעלות ולבצר את המנזר. החבלנים יצאו למקש את דרכי הגישה. העבודה התנהלה בקדחתנות, כדי לבצע את הביצורים לפני שהדבר יוודע לאויב.

רבה שמחת אנשי הגוש. הערב נוסף משלט חשוב לביצורינו. משהועבר המנזר לידינו, נרחיק את המלחמה לשטח האויב. הוא לא יוכל עוד להציב את צלפיו בחורשות המנזר ולהטריד אותנו - כפי שעשה בהתקפה האחרונה. מעכשיו נוכל להתקיף ממשלט זה את העורק החיוני ביותר של התחבורה הערבית. .

כיבוש המנזר נשמר בסוד. נתנו הוראות לא לגלות את דבר היותו בידינו. איננו רוצים שהדבר יוודע לשלטון הבריטי, מחשש שיתערב. רוצים אנו להפתיע את האויב בבוא השעה.

 

---

מיומן כפר עציון:

- - - למטה בתל-אביב נשלח המברק הבא :

אל : ידין עבור חנוך.

מאת : כפר עציון.

"אמש נכנסנו למנזר. העסק דורש עוד תיל, חומר נפץ ושקי חול. לאחר תפיסת המנזר מוכרחים להשלים את התגבורת לפחות עד ל- 180כמדובר. תדאג לזה שתינתן תיכף הוראה מוסמכת שאף אחד לא יעזוב את המקום עד להשלמת המספר הזה.

שלח בהקדם את המוקשים המוכנים והמנגנונים שהובטחו".

 

- - -

בא כוח הגוש בירושלים נדרש להתקשר באמצעות המוסדות עם הארכימנדריט הרוסי ולקבל את הסכמתו לחוזה שנחתם עם החוכר חזבון על כניסתנו למנזר הודענו לקצין המחוז בירושלים.

 

נספחים:

 

 


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD