חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 פינוי הנשים והילדים
הסיבות לפינוי

המשטר המלחמתי שנקבע בגוש לא התאים לצרכיה של אוכלוסיה אזרחית. החזקת ילדים קטנים היותה עומס רב מבחינת הבטחון. גם כמויות המים, המזון והדלק שברשות הגוש לא היו מספיקות לפרנסת בלתי לוחמים. ואם כי רבים לא רצו להפרד ממשפחותיהם בחששם מפני הבדידות שתעיק עליהם, הוחלט לבצע את הפינוי.

תיכנון ההעברה, ביצועה וסידור הדירות בירושלים הוטלו על שכם חברים יחידים שייצגו את הגוש ליד המוסדות,

המעבר לירושלים העמיד את החברות בפני הצורך לטפל בסידורים להקלת תנאי חייהן ולעצב מסגרת חיים קיבוצית בתנאי גולה ושעת חרום.

 

נסתיימה העברת כל הילדים והאמהות מכפר-עציון וממשואות-יצחק לירושלים. היה זה מאורע רציני בחיי היישובים, והוא יתן את אותותיו בחייהם גם לעתיד. הצעת ההעברה הועלתה על ידי כמה אמהות, לאחר ההתקפה על השיירה וניתוק התחבורה. אמנם, האמהות חרדו לגורל הילדים הקטנים, אך הרבה חברות לא רצו לעזוב את המקום, אלא העדיפו להישאר ולשאת בעול המצור ביחד עם כל הציבור. גם חרדו לגורל האנשים במקום, וגם חששו מפני חיי פליטים בעיר.

ויכוחים רבים התנהלו בשאלה זו - בציבור ובמוסדותיו. לאחר שיקול דעת יסודי, הגיעו מוסדות הקבוצה למסקנה המחייבת להעביר את הילדים והאמהות לעיר ולסדרם בצורה המניחה את הדעת.

הנימוקים היו:

א) הקשיים בהגנת המקום. מספר המגינים המועט אינו מאפשר להפריש כוחות מיוחדים להגנת בתי התינוקות וילדי הגן, המהווים את הרוב בחברת הילדים.

ב) החרדה לגורל הילדים עלולה לשמש גורם מכביד על עמידת החברים בעמדותיהם בשעת ההתקפה, ג) המחסור במים והקשיים בהובלת אספקה ודלק, מחייבים לצמצם את האוכלוסיה בגוש עד למספר הכוחות הדרושים להגנתו.

ד) עם פינוי הילדים והאמהות, יתפנו בניינים לשכון המגוייסים.

 

לאחר שנמצאו מקורות כספיים ואפשרות של שיכון זמני בירושלים, התחילו בהעברה. תחילה דובר על העברת הילדים ומספר מוגבל של חברות. הוטל על "ועדת חברות" לקבוע מי מהאמהות תילוונה אל ילדיהן ומי מהן תשארנה בגוש. ההחלטות היו בהתאם לצרכי הטיפול בילדים, ומצבן האישי של החברות. הועדה הצליחה למלא את המוטל עליה תוך שמירה מלאה של ענייני הכלל.

אחר כך התברר שהפיזור והתנאים הקשים, בהם ישוכנו הילדים, מחייבים את הגדלת מספר המטפלות עד כדי הוצאת כל האמהות.

הדף הקודם | דף 1 מתוך 5 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD