חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 משואות יצחק

צעירים חברי בני עקיבא שעלו ארצה מצ'כיה, סלובקיה והונגריה בשנים הראשונות של מלחמת העולם השניה, נכנסו להכשרה במוסדות עליית-הנוער הדתי במקווה ישראל, בכפר הנער הדתי ובבית צעירות מזרחי. בט"ו בשבט תש"ב (2.2.1942) נפגשו עולים אלה ב מקוה-ישראל, והניחו את היסוד ל"גרעין הצ'כי". חלק מן החברים המשיכו בהכשרתם במוסדות עלית-הנוער ואחרים בקבוצת שדה-אליהו.

בתום הכשרתם במסגרות עליית-הנער, באייר תש"ג (מאי 1943), נכנסו להכשרה נוספת במשק טירת-צבי . הגרעין מנה אז חמישים חברים. בל"ג בעמר תש"ג  (23.5.43) נפגשו כל חברי הגרעין והחליטו על דרכם בעתיד. הגרעין קרא לעצמו "משואות". ביצירתם ראו משואה הקוראת לחבריהם בגולה להתעודד, להחזיק מעמד ולחתור לעלייה. ואמנם, קריאתם הגיעה לחברי בני עקיבא בצ'כיה ובהונגריה ועוררה שם תסיסה חלוצית.

חברי הגרעין הביעו את רצונם להתיישב כנקודה עצמאית ליד כפר-עציון, אך מוסדות הקיבוץ הדתי הציעו לגרעין להצטרף כחברים למשק טירת-צבי, שהיה זקוק אז לאנשים נוספים. חברי "משואות" סרבו לקבל את ההצעה והחליטו להקים מחנה עבודה .

את המחנה הזמני הקימו ליד הגבעה של ישיבת בני עקיבא בכפר-הרא"ה . שם העמידו מספר אהלים לשיכונם. לאחר שכל חברי הגרעין עברו לכפר-הרא"ה, קיבלו מאת המושב מגרש, ועליו הקימו מחנה אהלים וחדר אוכל. החברים עבדו בישובי הסביבה. בהדרגה התפתחו חיי קבוצה תקינים. ששה חברים נשלחו להשתלמות בישיבה בירושלים. לאחר שהם חזרו קבוצה, נשלחו אחרים במקומם. חברות אחדות נשלחו להשתלם בסימינר למדריכי עליית-הנוער. שני חברים נשלחו להדרכת נוער.

בניסן תש"ה (אפריל 1945) החליטו מסדות הקיבוץ הדתי להעביר את הקבוצה למחנה עבודה של הסוכנות בגת-רימון שליד פתח-תקוה. בימים אלה קלטה הקבוצה חבורת עולים שהביאו דרישת שלום מן התנועה שפעלה במחתרת בהונגריה ובצ'כיה. הקבוצה שלחה אחד מחבריה לפעולה בגולה זו.

בחודש אב תש"ה (יולי 1945)הוצע לקבוצה להתישב באדמות חוּבֵּילָה, ליד כפר עציון, שנרכשו מכספי "מפעל נחלת הרצוג"[1] אשר הועבר באמריקה על ידי תנועת המזרחי. ההצעה התקבלה בשמחה, ובי"ט אב (29.7.45) נשלחו חברים אחדים לכפר-עציון כדי להתחיל בהכנות להתישבות.

פלוגת העליה שהלכה וגדלה, שכנה בכפר-עציון. החברים עסקו בהכנת הדרך לשטחים ובהכשרת אדמתם לנטיעות. הם חשפו את מקום המעין, ניקוהו וריכזו את מימיו. בזמן עבודתם התגרו בהם רועי הכפרים הערביים, אשר היו רגילים להשתמש במימי המעין ולא הסכימו לוותר על זכותם.

 

 

     המעין של משואות-יצחק

 

בראשי תש"ו התחילו להכין בכפר-עציון את הצריפים לשיכון ולרכז את החמרים הדרושים לעליה על הקרקע, שנקבעה לראש חדש חשון (8.9.45).

לקבוצה הצטרף גרעין שהתארגן בדצמבר 1941 (טבת תש"ב) בהונגריה, בימים בהם הטיל השלטון הנאצי את אימתו על יהדות זו. הם ארגנו פלוגות קטנות בעיר הבירה בודאפסט ושמרו על הקשרים ביניהן ועם חברים שהיו מפוזרים במקומות שונים. במרס 1943(אדר ב תש"ג) הקימו פלוגת הכשרה חקלאית. לאחר גמר העונה החקלאית נשלחו אחדים מחברי הגרעין ללמוד בישיבה. כמנין חברים נכנסו לעבוד כמדריכים בתנועת בני-עקיבא.

בבוא ימי השואה על יהדות הונגריה, לקחו חברי הגרעין חבל פעיל במאמצי ההצלה שנעשו על ידי תנועת בני-עקיבא במדינה זו. החברים הופיעו כבעלי תעודות "אריות" והשתדלו להעביר חברים לרומניה בדרך בלתי חוקית.

באותם הימים עזבה את הונגריה שיירה ובה עסקנים ציונים וחברי תנועות הנער. השיירה יצאה ברשות הנאצים בדרך לספרד. חברי הגרעין שנשארו הצטרפו לשיירה הזאת, שהובלה לברגן-בלזן . בבואם למחנה התלכד הגרעין וייצב את דמותו החברתית רוחנית. בדצמבר 1944 (טבת תש"ה) הועברו מברגן-בלזן לשויצריה. בעזרת התנועה המקומית, נכנסו להכשרה בהרצברג ובמוסד לעליית הנוער בקרטינגן. בב' אלול תש"ה (11.9.45), לאחר סיום מלחמת העולם, עלו ארצה והצטרפו ל"משואות".  

 

בחשון תש"ג (נובמבר 1942) יצאו עשרים ושמונה מבני הארץ להכשרה במשק שדה-אליהו במסגרת עלית-הנער. בתום שנתיים להכשרתם, בחנוכה תש"ה (ינואר 1945), התלכדו לגרעין קבוצי, אשר נשאר במשק לשנת הכשרה שלישית. בהשפעת מוסדות התנועה החליטו להצטרף ל"משואות". בחשון תש"ו (נובמבר 1945) עברו עשרים ואחד חברי הגרעין למשואות, שהתישבה בהרי חברון.

 

בליל מוצאי שבת, ערב העליה, נערכה מסיבה נאה בכפר-עציון. לעזרת העולים באו חברי כפר-עציון, חברי הישובים באזור ירושלים, ורבים מחברי בני עקיבא ו"אליצור", ומאנשי ההגנה מירושלים.

בשעה ארבע לפנות בקר יצאה שיירת המכוניות מכפר-עציון כשהם עמוסות חומרי בנין. בהגיעה לאדמות חובילה התחילו מיד בהקמת הישוב. העבודה התנהלה במרץ. הגדר נמתחה והוקמו הצריפים. נוטרים הועמדו מסביב ןשטח כדי להבטיח את העובדים מפני הפתעות.

בשעות הבקר הוכנס ארון קודש וספר תורה שהובאו למקום. הקהל הפסיק את העבודה והפנה לבו לה' בתפילה חמה ולבבית. פרקי ה"הלל" הושרו בדביקות ובשמחה (כזכור, היה זה ראש חדש ).

 

 

     קריאת התורה ביום העליה. מימין: הרב נריה

 

לעת שקיעת החמה היתה הגדר מתוחה ועמדות ההגנה מסודרות. הצריף לחדר האוכל, האהלים וביתני השירות עמדו על תילם.

בליל מוצאי שבת, ערב העליה, נערכה במקום מסיבה, בה השתתפו רבים מיקירי ירושלים. רבנים, אנשי תנועת המזרחי  והפועל-המזרחי ונציגי המוסדות הלאומיים. במסיבה זו נקרא הישוב בשמו של הרב הראשי יצחק איזיק הלוי הרצוג – "משואות-יצחק". כאות הוקרה על מעשיו הגדולים בשטח ההצלה ובענינים המדיניים של הישוב.

לרשות הפעולה ההתיישבותית בשנת תש"ו, הוקצב סך של 23.000 לירות. לאחר ימי העליה הראשונים, רוכזו כל המאמצים לסידור המחנה ובנינו, ולשפור המעין והגדלת תפוקתו. הדרך הארעית שהוכנה בימי העליה הראשונים תוקנה. רק בשנת תש"ז, כשנסלל הכביש הפנימי בגוש, זכתה הקבוצה לקשר תקין של שרות "אגד".

בקיץ תש"ו סודר בית מרגוע לילדים, ובקיץ תש"ז נפתח בית מרגוע בתפוסה של חמישים איש. הוקם בנין מרכזי נאה, ששמש חדר אוכל ובית תרבות למבריאים. ארבעה מבניני השיכון של הקבוצה הותאמו לאיכסון הקייטנים. לשם כך שיפרו את המחנה , בנו מדרגות וקשוטי אבן, ונטעו שיחי נוי.

 

 

     חזית בית המרגוע

 מכסת הקרקעות, אלף ושבע מאות דונם, לא נמסרה בשלימות לידי הקבוצה. מדי פעם בפעם באו עוררים מצד תושבי הכפרים השכנים. וכשניסו לחרוש את השטחים פרצו מריבות. רבות היו התגרות מסביב לשטח "600 הדונם", שהשתרע ממערב למחנה (כיום - בתוך שטח הישוב בת-עין). לחרישת אדמות המריבה גויסו חורשים ובהמות מישובי הגוש. לעזרת נוטרי הגוש באה תגבורת מירושלים. גם מכונית מגן דוד אדום ואנשי משטרת בית-לחם הוזמנו. אחרי סכסוכים ממושכים הועברו האדמות ידי הקבוצה בחשון תש"ז.

חברי הקבוצה השקיעו הרבה מאמצים, בסדור גן ירק – בעל בהקף רחב, בהתאם ליתרונות האקלימיים. הם ניסו לאקלם גידולי מספוא שונים. בהרכבת שזיפים על שקד, לא הסכימו אנשי הקבוצה לקבל את ההיתרים שניתנו לנוטעי כפר-עציון, הם חתרו לפתרון יותר שלם ורצוי מבחינה הלכתית.

בקבוצה פותחה פעילות דתית רוחנית ערה. התקיימו שעורים לתורה, לעברית ולמקצועות אחרים. נערכו סימינריונים, הרצאות, מסיבות והצגות. הועדה הדתית דאגה לטיפוח הוי דתי וטיפלה בבירור שאלות שהתעוררו בחיי החברה והמשק.

שלשה מחברי הקבוצה פעלו בשליחות התנועה בארצות אירופה ובמחנות קפריסין .

בראשית קיץ תש"ו הגיעה קבוצת חברים, ברובם ילידי יגוסלביה, בשובם ממחנות העבודה הנאצים התלכדו והחליטו לעלות יחד לארץ ישראל. בחורף תש"ו הגיעו לאיטליה והצטרפו לקבוצת ההכשרה של "תורה ועבודה" באביטי ליד מילאנו, בה התגבש גרעין קבוצי, שעלה ארצה באביב תש"ו באניה הידועה "דב הוז" מהנמל לה – ספציה .  חברים מתנועת בני-עקיבא במצרים נקלטו בשנת תש"ז להכשרה. גרעין נוער עולה שגמר את לימודיו במקוה-ישראל, בא בראשית תש"ח למשואות יצחק לשנת הכשרה שלישית.

 

 

משואות יצחק במספרים – שנת תש"ח:

 

חברים  46
חברות  23
מועמדים 11
מועמדות 11
חברי גרעין 19
חברות גרעין 8
הורים 3
   
האוכלוסיה הבוגרת ביחד 11
ילדים 12
   
סה"כ 123

  
 מטע ויער:

הקבוצה הכשירה למעלה ממאה דונם מאדמותיה למטעים. ניבנו כאלפיים מטר טרסות. על שבעים וחמשה דונם נטעו ארבעת אלפים אצי פרי: תפוחים, שזיפים, אפרסקים וגפן. בראשית תשח הכשירו שלשים דונם נוספים לנטיעות.

על מאתיים דונם מאדמת ההרים , שהיו ברשות הקבוצה, נשתלו עצי יער. בשנת תש"ו, שתלו וזרעו 22.000 עצי אורן, ובשנת תש"ז  40.000.

 

גן ירק:

שלשים דונם אדמה הוקצו לגן ירק ולמספוא.

 

בעלי חיים:

ארבע עשרה פרות, שלש מאות תרנגולות מטילות , חמש פרדות.

 

בנינים:

חברי הקבוצה הקימו ששה בנייני אבן לדיור, בנין מרכזי לבית הבראה, צריף לחדר אוכל, בניני שירות, מקוה טהרה, צריפים למשק ומכון חשמל. בנינים נוספים עמדו בבנייתם. הוקם מגדל מים לחמש מאות ממ"ק שנשאבו במשאבה מן המעין. תפוקת המעין היתה בין חמשה לארבעה עשר ממ"ק בתשעה מחדשי השנה, ובין 24 ל- 215 בחדשי החורף. בסוף תש"ז נעשו הכנות לחפירת בריכת עפר לאגירת 15.000 ממ"ק ממי הגשמים.

 

מפעלי מלאכה:

הנגריה, המסגריה והמאפיה, עבדו לצורכי הקבוצה. התכוננו להרחיבן כדי לקבל עבודות מבחוץ.

חמישה מחברי הקבוצה, ביחד עם חברי כפר עציון הכשירו את עצמם בבתי המלאכה של האוניברסיטה, כדי להקים מפעל למכניקה עדינה. הקבוצה השתתפה עם כפר עציון במפעל השיש.

 [1] מפעל הערכה לכבודו של הרב הרצוג שהוקם על ידי ראשי "המזרחי" בארה"ב במאי 1940. מטרתו לאסוף כספים למען הקרן הקיימת שתרכוש בהם קרקעות ותקים בהם ישוב לפליטי שואה שומרי תורה ומצוות (על פי יוסי כץ-"ההתישבות היהודית בהרי חברון ובגוש עציון 1940-1947).

 


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD