חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 עדת טהורים

ההיסטוריה של הקבוצה מתחלת לפני שנתים ומחצה. בקיץ תרצ"ה הוקם הצריף הראשון על הגבעה. קשה היה להאמין שיחזיקו מעמד. המפעל דרש מספר יותר גדול של חברים ואמצעים כספיים. ואילו בצריף הראשון היו עשרה בחורים מחוסרי כל, זולת רצון חזק וטוב. אולם הימים, ימי שפל לחלוציות, תבעו מעשי העפלה. יחידים מעטים היו, מחוסרי כל עזרה. ולא פעם היה נדמה כי הניצן הרך ידרס תחת המכשולים המרובים. אך כגודל הקשיים, כך רבתה המסירות. ברוב עקשנות התרפקו על שמונת הדונמים שהקרן הקימת לישראל מסרה לרשותם, עד שיעברו להתישבות קבועה.

הם ידעו כי עצם קיום הקבוצה מעורר תסיסה בארגוני הנוער בארץ ובגולה, וגוררת אחריה גם צעדים מעשיים.

הסבל הרב שגרם לעזיבת הנמושות, חישל את המחנה. קשר נפשי עמוק התרקם בין החברים, קבוצה-משפחה. גבוש זה השפיע על המבנה התרבותי והחברותי. כל חבר תומך ברעהו בשעת רפיון רוחני, בעצה ותושיה או בלמוד ובקריאה משותפת.

הרמה התרבותית גבוהה. בשעות הערב מקבלת הקבוצה צורה של ישיבה. ליד חוגים לתנ"ך, לכוזרי ולספרות, מופיע מפרק לפרק עתון קיר, שבו באים בירורים יסודיים בענינים רוחניים ומשקיים. ימי שבת מוקדשים אך לתורה וללמודים. צורה לבבית חופפת על מסיבות השבת. גם אנשי כפר פינס, החלוצים הותיקים, חרושי העמל, רגילים לבקר את הקבוצה בשעת המסיבות. בעינים דולקות עוקבים אחרי הבחורים הנלהבים, שמזכירים לפניהם את ראשית בואם לארץ, כאשר השירה והריקוד השׂביעו את הגוף המפורך והרעב, ונהנים לראות כי עוד לא פסו אמונים ביהדות של תורה ומצוות.

 

בשהותך, חבר, בשומרון, אל תפסח על הגבעה המתנשאת מתוך מישור החולות.כי עליה הולכת ומזדככת בתורה ובעבודה וביסורים עדה קטנה, שחותרת לבטא במעשים את נפש התורה.

נזכרה תמונתו של הרב קוק זצ"ל, התלויה בראש הצריף. בשמו נקראת כל העדה ולאורו היא הולכת. הפסוק מחזונו בספרו 'אורות', שחקוק תחת התמונה, מרעיד את החיים הפנימיים בצריפים הקטנים:

          "והרשעה נכנעת והצדק מתעלה ולב האומה מתחיל לדפוק בעוז – חיי ירושלים !"

 (באוהלי תורה ועבודה – פרקי הווי מישובי הפוהמ"ז -   ש' דניאל) 


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD