חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 קטעים ממחברתו של ר' יצחק גרינוולד

שיקולים מעשיים

"...מעניין הוא הדבר שרוב החברים הם מירושלים, מיפו ותל אביב המכירים היטב את תכונות ומצב הארץ ההיא ונזהרים מאד לבלי להתמשך אחרי משואות שוא ומדוחים ואוהבים מאד רק את התועלת הקרובה אות נצחי, על הקני' כי טובה היא מאד והעתיד מזהיר וזורח – ועל כן התחברו אלינו גם הרבה מן התימנים הנודעים בחריצותם ובמרצם הנעלה על יסוד בנין הארץ והנה המה כבר הראשונים שנגשו לנטיעות ולבנין כנאמר הלאה !  "

 

שטח אדמה:

 

"שטח גדול של ארבעת אלפים דונמים על דרך המלך הוא הכביש המוליך מירושלים לחברון ועל ידו הולך ונבנה הישוב החדש בדרום – נשען על יד מחסן המים הממשלתי 'ערוב' המספק מים לירושלים וביכולתה להספיק מים לכל המושבה בשפע.  הארץ פוריה ומבורכת, לפי תעודות אגרונומים מומחים מוכשרת האדמה לכל מיני זריעות ונטיעות ולירקות ולגפנים ביותר מפני שכל הגבולין על דרך חברון מפורסמים הם בכרמיהם הנחמדים ובמיני פירותיה המוצלחים. סיכויים גדולים יש גם כן לנטיעת פרדסים מפאת שאלת המים שיכולה להיפתר באופן נקל על השטח ההוא:

א. כי מאמצע המגרש נמצא מעיין גדול המספיק להשקות חלק היותר גדול מהזרעים והירקות על השטח ההוא.

ב. מלבד המעיין ההוא יש תקוות גדולות וצפיות בטוחות, לפי עדותם של בקיאים בגידולים האלו, למצוא עוד מעיינות רבות על מרומי שדה הזה. ואם כי הוא בשטח ההרים, בכל זאת מעיינות ותהומות יוצאים שם בבקעה ובהר, ומלאה ברכת ה' כל הככר ההוא.

 

 

כמו כן הסמיכות לחברון שהיא מפתח הדרום והסמיכות לקבר רחל הנקודות הרוחניות הללו יכולים הם להשפיע על נקודתנו החדשה מצד הרוחני שבהם כי לימין תאור לנו פני המזרח שבחברון, ולשמאל, הקדש שבירושלים ומכנגד, זכות רחל אשר בדרך אפרת שכל התיירים אורחים שיעברו בדרך הזה על כרחם יסורו להתענג על נועם הישוב הזה ההולך ומתפתח וכובש הלבבות, וכנגד זה תחזיר חלילה. וכל השלשה מקומות האלו יקבלו תועלת מרובה מהישוב החדש הזה כי כל תצורתם (תוצרתם) יובלו לירושלים ולחברון. וגדול כוחה של הסמיכות הזאת לאפשר גם ישוב חרדי סמוך לקבר רחל אשר כ"כ הרבה צופים ומחכים לזה.

כללו של דבר אם לא נתרשל בעבודתנו אנו אזי ההצלחה בטוחה בעזר עליון והמיואשים יכולים להתמלאות תקוה ואומץ מפרי מעשיהם ועמל ידיהם לשוב ולשבת איש תחת גפנו ותחת תאנתו ברוב מנוחה ובלב שמח בישוב החדש 'מגדל עדר' !.

ההשקפות והסיכויים בכלל:

"... כללו של דבר אור ההצלחה תקרין על הישוב הזה ופעולתנו תזריח. הנקודה הזאת תהיה הגשר שבין ירושלים לחברון ובין חברון לירושלים ותהיה פרוזדור לטרקלין. וכל תצורתנו יובלו לירושלים, לחברון ולסביבותיה... "

 

שיקולים אידאיים

מקום ההיסטוריה:

"מזקני ירושלים שיש להם מסורת אבות ומקבלת הערביים המתאימות, יחד כי על מגרשנו זה הוא מקום העיר העתיקה 'מגדל עדר' כתב "כפתור ופרח"  היא למערב חברון כחצי שעה הוא מגדל עדר כתיב בתורה (בראשית ל"ה, כ"א) "ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר" זה היה בנסעו מבית לחם ללכת ליצחק אביו חברונה ויצא מבית לחם ויבוא למגדל עדר ויט שם אהלו וכן כתוב אח"כ (שם ל"ה כ"ז) "ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קרית ארבע היא חברון". נמצא יש לנו יסודות חזקים על הקבלה הזאת ועל אמיתתה !  ועיין ב"חבת ירושלים" מאמר "זכות אבות ס"י י"ג... "

 

תקוות קשורות עם המקום הזה:

בתרגום: יונתן על הפסוק "ויסע ישראל" וכו' זה לשונו: "מן להלא למגדלא דעדר אתרא דמתמן עתיד לאתגלי מלכא משיחא בסוף יומיא". מספר כי התגלות המשיח יהיה מן המקום הזה אשר ישובנו נבנה עליו... וכן (מיכה ד', ח) "ואתה מגדל עדר" מתרגם שם "ואת משיחא דישראל דטמיר מן קדם חובי כנישתא הציון לך עתידא מלכותא למייתי וייתי שלטונא קדמאה למלכות כנשתא דירושלים..."

 

כאשר נפנה תשומת לבנו לזה אשר להנקודה החדשה ההולכת ומתפתחת ונבנית שהיא כל כך קרובה לעיר הבירה ירושלים לא יותר מ- 19 ק"מ ולחברון 14 ק"מ  ולבית לחם רק 8 ק"מ, אזי נתאזר באמונה ונתחזק בתקוה כי עתיד מזהיר הולך ואור על הישוב הזה ... כי לעבודתנו על אדמתנו זאת יש תקופה מזהירה וזורחת ועד מעט ונזכה לאכול ירקות ופירות מעושרים ומתוקנים ממושבה החרדית על אדמת 'זכרון דוד' !

 

 

"...מעניין הוא הדבר שרוב החברים הם מירושלים, מיפו ותל אביב המכירים היטב את תכונות ומצב הארץ ההיא ונזהרים מאד לבלי להתמשך אחרי משואות שוא ומדוחים ואוהבים מאד רק את התועלת הקרובה אות נצחי, על הקני' כי טובה היא מאד והעתיד מזהיר וזורח – ועל כן התחברו אלינו גם הרבה מן התימנים הנודעים בחריצותם ובמרצם הנעלה על יסוד בנין הארץ והנה המה כבר הראשונים שנגשו לנטיעות ולבנין כנאמר הלאה !  "

 


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD