חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

הפניה להיטלר

במסגרת הפעולות בחו"ל התגלה מכתב יוצא דפן[4] שנשלח על ידי נציג החברה לצורר הנאצי היטלר, בנסיון להעזר בתכנית "ההעברה" כדי ליישב יהודים עולים מגרמניה במפעלה של "אל-ההר".

 

והרי המכתב במלואו:

אל הרייכסקנצלר, האדון אדולף היטלר, ברלין.

אדוני הרייכסקנצלר הנכבד.

כבעל סמכויות בחברת ההתיישבות "אל-ההר" בכפר-עציון וגן יצחק, אשר מושבה בירושלים, הנני מרשה לעצמי לפנות אליך, אדוני הרייכסקנצלר הנכבד, זאת לאחר בקשה והתייעצות של נציגי החברה דלעיל עם הקונסול של הרייך הגרמני ביפו.

נצטוותי על ידי חברתי למכור אדמה הראויה להתיישבות בפלשתינה ליהודים אירופאיים המעוניינים בהגירה ובמיוחד ליהודים גרמנים.

הנני מרשה לעצמטי, אדוני הרייכסקנצלר הנכבד, לשטוח בפניך את ההצעה הבאה של חברתי: אני מבקש את אישורך הנכבד לאפשר ולמכור אדמה ליהודים גרמנים, ומבקשך לאשר את הגירתם הבלתי נמנעת.

בתמורה נתבקשתי והוסמכתי להפקיד בשם החברה בבנ גרמני סכום של עד 100,000 לירות פלשתינאיות לשם קניית תוצרת יצוא גרמנית לפלשתינה.

במידה שהצעה זו תזכה בתמיכתך העקרונית, הנני מבקשך, אדוני הרייכסקנצלר הנכבד, להודיעני על כך במהלך שהותי הנוכחית, שכן במקרה זה בכוונתי להגיע לברלין ב-15 במאי כדי להתחיל בפעילותי.

בנוסף לכך הנני מרשה לעצמי לבקשך במקרה זה לאשר לי קיום ראיון עמך, כדי לפרט בפניך, אדוני הרייכסקנצלר הנכבד, את ההצעה בפרוטרוט ואולי גם להציג בפניך תוכניות נוספות של חברתי. תוכניות אשר על כוונותיהם דווח גם לקונסול הבריטי בברלין.

בציפייה לתשובתך הנכבדה

בכבוד רב

חתימה

כתובת דאר:  ש.גלזר, בית הדואר המרכזי, וינה.

 

לא ידוע על תשובה למכתב זה.

 

__________
[4]   המכתב התגלה בידי יוסף וולק מ'יד ושם' בארכיון לשכת הקטנצלר בקובלנץ, גרמני. הפרשה כולה התפרסמה ב"עידן" 7 – גוש עציון מראשיתו עד תש"ח, בהוצאת רחל ינאית-בן צבי ללימודי ירושלים, תשמ"ו, במאמרו של צבי אילן.

הדף הקודם | דף 5 מתוך 14 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD