חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

להצלת האדמות

לאחר חורבן - הצלה

יצחק גרינוולד טרח בלא לאות בעסקי החברה. הוא הפיץ תזכירים ומכתבים, וכאמור, לא נמנע משום נסיון שיכול היה להציל את החברה ולשקם את היישוב. בתזכיר ל"ועד הקוסטרוקטיבי", שהוקם אחרי הפרעות, כדי לסייע לשיקום הנפגעים, פירט את מצב החברה, מבחינת האדמות, הרכוש והחובות (מסמך ללא תאריך שנכתב לאחר הפרעות):

התזכיר פותח:

"החברה מונה לערך 165 חברים, שרשמו על 1555 דונאם בעד סכום של 10,501,853 לא"י. על זה הכניסו כבר החברים במזומנים סך 5273.627 לא"י. כל הכספים הנ"ל שנכנסו בתור תשלומים מהחברים השקיעה החברה בקרקעות שקנתה. מזה כבר יש לחברה קושאנים על שטח לערך 926 דונאם לפי המדידה. ומזה סך 512 לא"י נמצאים עוד בידי הערבים בתור דמי-קדימה על קרקע לפי חוזה... וחוץ מזה ישנם עוד חובות על החברה מצד בעלי חוב שונים...  ומה שנוגע להיישוב עצמו די להדגיש רק, שלמרות המצב הפרוע שהחברה היתה נתונה בו במשך זמן רב... החברה לא קיבלה שום עזר שהוא ורק בכוחות עצמיים ובתנאים קשים כבר החל היישוב להתפתח בהדרגה איטית ... וחלק הכי גדול של החברים התכוננו לנטוע השנה ולבנות..."

במכתב נוסף להנהלת קרן העזרה, מיום כ"ח בשבט תר"ץ, דחה יצחק גרינוולד את התשובה השלילית שקיבל ביום ט' בשבט, בדבר עזרה לחברה: "בשאלת הקרקע ובהגדלת היישוב במגדל עדר..  וכפי שכבר אמרנו לכם... שחוץ מחורבן המושבה יש אצלנו גם חורבן הקרקע, זאת אומרת שגם הקרקע עלולה חס וחלילה לצאת מתחת ידינו וממילא מתחת עם ישראל כולו. ואנו שואלים לכם, א.נ. (אדונים נכבדים) מה עלינו לעשות עכשיו לזה  האם יש לנו ולכל העם כולו להשלים עם מצב כזה, שהקרקע שנרכשה בכל כך עמל וכסף תישמט מתחת ידינו. ולאמר לפורעים: רצחתם וגם ירשתם..."

כל קריאותיו וזעקותיו של גרינוולד לא זכו למענה חיובי. המוסדות הלאומיים, הקרנות והגופים השונים השיבו פניו ריקם. רבים מחברי החברה התדפקו על דלתו בדרישה לקבל כספם חזרה. בתו, בתיה (דיאמנט) זוכרת מחזות קשים ליד הבית, צעקות והפגנות של חברים שדרשו כספם. בשלב מסויים מונה מר הלל ליברמן למזכיר החברה.

אסיפת החברה דנה ארוכות בשאלת מכירת הקרקע. הוחלט שלא למכור את האדמות לערבים ולא לגרמנים הטמפלרים, שביקשו לקנותה.    

 

ביום כ"ח תשרי תרצ"ד התכנסה האסיפה הכללית בבית הכנסת חב"ד בשכונת בית ישראל בירושלים ובה דווח על מכירת השטח לש"צ הולצמן:

"יו"ר החברה הרב יוסף ברנדווין מספר את השתלשלות הענינים של המכירה. הוא מתאר את המצב הקטסטרופלי של החברה.. באם במשך שלשה חדשים יימצא שאין תקוה שהחברים יסדרו חובותיהם, אז אין עצה רק פירוק כל החברה... עוה"ד לוציאנסקי סידר את הצד המשפטי של החברה.. להלן מבאר הנואם את הפעולות להבא עד שבא מר הולצמן וקנה את כל הקרקע של החברה ועוד שלשת אלפים דונאם... הוא מספר שאין פה שום ספסרות לא מן היהודים וגם לא מן הערבים..  לו מצאנו ברון רוטשילד שירצה לשלם בעד כל ההוצאות, מה טוב, אבל לפי המצב הטבעי היה זה מצויין שמצאנו קונה בזכות קדימה... החלטות האסיפה הכללית:

א.      האסיפה הכללית מאשרת פה אחד את החוזים וכל הכרוכים בזה וכל ההתחיבויות שקיבלו על החברה .. האסיפה הכללית אחרי שמעה גם את החוזה מאשרת פה אחד את המכירה וההתחייבויות...   "

 

בהמשך אותה ישיבה נבחר ועד חדש לחברה ואושרו שינויים בתקנותיה, כפי שהכינם והגישם גרינוולד. בין השינויים הבולטים: ביטול הועד הרוחני ושאר הועדים שהוקמו בעת ייסוד החברה, והענקת מלוא התפקידים והסמכויות לוועד אחד, הוא הועד המנהל. פירוט השינויים הרבים בתקנון מופיע במסמך, שבו מצהירים כי: "באסיפה הכללית של החברה שנתקיימה ביום ד' , כ"ח תשרי תרצ"ד (18.10.1933) נתקבלו השינויים המפורטים. על החתום : יוסף ברנדווין – יו"ר, משה וערטהיימער – זכרון דוד, אגודה הדדית בע"מ.

הסכם המכירה סודר ונחתם בירושלים ביום 25.12.33 בין:

א. ה' ש.צ. הולצמן, רחובות    ב. ה"ה יצחק גרינוולד ויעקב רוזנבלום מירושלים.

 

לשם קניית 925.500 דונאם ישנים של קרקע באדמות מגדל-עדר שעל הקילומטר ה-21 בדרך ירושלים-חברון...  ה"ה י' גרינוולד וי' רוזנבלום אחראיים שניהם יחד וכל אחד מהם לחוד בכל הקשור בתנאי הסכם זה...

 

הרב ברנדווין מספר בעדותו:

בראש המשא- והמתן עם הולצמן עמדו הרב ברנדווין, משה ורטהיימר , ישראל כהן, ועו"ד של החברה חיים לוצינסקי (לאור). את הולצמן ייצג עו"ד דניאל אוסטר. נערך חוזה שכלל 150 סעיפים ..  בערב ראש השנה ישבו הצדדים כל הלילה בביתו של הרב ברנדווין, עם גמר המו"מ וחתימת החוזה, נסעו נציגי החברה עם מר הולצמן למשרדי הטאבו בחברון, לצורך העברת הבעלות. בדרכם חזרה התעכבו על יד היישוב הנטוש וההרוס. ר' משה ורטהיימר אמר 'קדיש'.

הדף הקודם | דף 11 מתוך 12 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD