חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

קרב בית זכריה

(חשמונאים א, ה-ו)

 ...ויצא יהודה ואחיו וילחמו את בני עשו בארץ אשר אל –נגב ויך את חברון ואת בנותיה וַֹיַהֳרֹס את מבצריה ואת מגדליה שרפו מסביב...

... ויקצף המלך כשמעו ויאסוף את כל אהביו שרי חילו ואת אשר על הרכב. ומממלכות אחרות ומאיי הים באו אליו צבאות שכירים. ויהי מספר צבאותיו מאת אלף רגלי ועשרים אלף פרשים ופילים שלשים ושנים יודעי מלחמה.

וילכו דרך אדום ויחנו על בית צור וילחמו ימים רבים ויעשו מכונות ויצאו וישרפון באש וילחמו  בגבורה.  ויסע יהודה מן המצודה ויחן אל בית זכריה מול מחנה המלך.

וישכם המלך בבקר וייסע את המחנה בעברתו בדרך בית-זכריה ויערכו הצבאות למלחמה ויתקעו בחצוצרות. ואת הפילים הראו דם-עינב ותות להעמיד אותם למלחמה. ויחלקו את החַיוֹת לגדודים ויעמידו לכל פיל אלף איש משוריינים בקַשְקָשִים וקוֹבעי נחושת על ראשיהם וחמש מאות פרשים בחור הוכנו לכל חיה. אלו היו לפני כן במקום שהיתה החָיָה ולכל אשר תלך היו הולכים יחדיו לא נפרדו ממנה. ומגדלי עץ עליהם חזקים ומכוסים על כל חיה חגורים עליהם במכונות ועל כל אחד אנשי חיל ארבעה נלחמים מעליהם ובן הוֹדוּ (נהג) לו...

... וכזרוח השמש על מגיני הזהב והנחשת הזריחו ההרים מהם ולהטו כלפידי אש...  וַיָזוּעוּ כל השומעים קול המונם וצעדי ההמון וצלצול הנשק, כי היה המחנה גדול מאד וכבד. ויקרב יהודה ומחנהו למלחמה ויפלו ממחנה המלך שש מאות איש

  אלעזר תחת הפיל - גוסטב דורה


וירא אלעזר חורן אחת החיות משוריינת בשריונות המלך והיא היתה גבוהה מכל החיות ונראה כי עליה המלך. ויתן את נפשו להושיע את עמו ולעשות לו שם עולם. וירץ אליו בגבורה אל תוך הגדוד ויהרוג על ימין ועל שמאל ויפרדו ממנו הנה והנה. ויבוא אל תחת הפיל ויתקע לו וימיתהו ויפול ארצה עליו וימת שם. 
ויראו את גבורת המלכות ועברת הצבאות ויטו מעליהם...


    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD