חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

נוהלי הפסיקה בגוש באותם ימים

עם התחלת המלחמה והמצור הוברר לנו כי בשטחים שונים של חיינו, נעמוד בפני בעיות חדשות וחמורות, הנובעות מן השאיפה לקבוע את הליכתינו לפי הוראות ההלכה ולפי עקרונותיה המוסריים של התורה. על פי רוב היו אלה שאלות שלא הובררו עדין בציבור הדתי בצורה יסודית ולנו לא היתה ידיעה ברורה איך לנהוג בהן. מכיון שטרם נתמנה רב בגושינו. נהגנו לפנות בכל שאלה למוסד רבני מחוץ לגוש. בעיקר לרבנות הראשית לא"י. ואכן קבלנו הוראות שונות איך לנהוג בשאלות איסור והיתר וכדומה. גם בתחילת המצור המשכנו בדרך זו. אולם צרכי ההתגוננות הדחופים העלו בעיות שדרשו את פתרונן המידי – לעיתים תוך שעות מספר- ובתנאי הניתוק בדרכים ובקשרי הדואר, מן הנמנע היה להתקשר עם מוסד הלכתי מוסמך מחוץ לגוש. הואיל ופתרון בעיית הרבנות לא נראה קרוב, הוצע באסיפת חברים בכפר עציון לבחור מבין החברים יודעי תורה – ועדה הלכתית. תפקידה יהיה לדון ולברר את כל שאלות ההלכה הדורשות פתרון מהיר ולהורות הלכה לשעת חרום. לפי הקו הכללי שהסתמן בהוראות השונות שקבלנו מאת מוסדות רבניים מוסמכים. הנחנו אמנם כי יתכן ולפעמים עלולה הועדה לשגות בהוראותיה. אך סיכמנו כי מוטב ותהיה הועדה בבחינת "שוגגין" ואל נשאיר את הבעיות החמורות הנ"ל להבנתו ולהכרעתו של היחיד, שעלול להגיע לידי כשלון – ואז יהיה הצבור כולו בבחינת "מזידין".

היו בינינו חברים שרצו להחמיר על עצמם ולהקפיד על סייגים שנקבעו בהלכה לימי שלום תקינים, גם במקום שנראתה אפשרות להקל. לעומתם טענו אחרים כי שעת החרום ותנאי המלחמה מעלים חובות שיש לראות בהם גופי תורה ואין לראות בביצוען – גם אם אין הן ניתנות להשתלב תוך התאמה גמורה, במסגרת שנקבעה על ידי ההלכה – משום סטיה מדרך התורה והמצוה. כדי למנוע את פילוגו של הציבור על רקע של בעיה עדינה זו, דרושה היה לכן למצוא את הדרך הנכונה והמתאימה לצרכי השעה, שתזכה לגושפנקא של מוסד בעל ערך סמכות ציבורית.

הדף הקודם | דף 1 מתוך 11 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD