חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

מדיוני וועדת ההלכה

"הוועדה ההלכתית דנה בדבר משלוח חפצים אישיים, שאינם קשורים בצרכי ההגנה והאספקה, בשיירה שתחזור בשבת לירושלים. בהתאם להוראות שקיבלנו מאת הרבנות החלט, כי נשלח בשיירה את כלי האריזה לאספקה, חביות ריקות לדלק, ובגדי הקיץ לילדים בלבד.

הוועדה רואה צורך לקבוע סייגים בין המותר והדרוש להגנה ולאספקה ובין דברים הקשורים בנוחיות החברים."

 

"הוועדה ההלכתית דנה בדבר משלוח חפצים אישיים, שאינם קשורים בצרכי ההגנה והאספקה, בשיירה שתחזור בשבת לירושלים. בהתאם להוראות שקיבלנו מאת הרבנות החלט, כי נשלח בשיירה את כלי האריזה לאספקה, חביות ריקות לדלק, ובגדי הקיץ לילדים בלבד.

הוועדה רואה צורך לקבוע סייגים בין המותר והדרוש להגנה ולאספקה ובין דברים הקשורים בנוחיות החברים."

 

"הוועדה ההלכתית דנה בדבר משלוח חפצים אישיים, שאינם קשורים בצרכי ההגנה והאספקה, בשיירה שתחזור בשבת לירושלים. בהתאם להוראות שקיבלנו מאת הרבנות החלט, כי נשלח בשיירה את כלי האריזה לאספקה, חביות ריקות לדלק, ובגדי הקיץ לילדים בלבד.

הוועדה רואה צורך לקבוע סייגים בין המותר והדרוש להגנה ולאספקה ובין דברים הקשורים בנוחיות החברים."

הדף הקודם | דף 2 מתוך 14 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD