חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

המכתב לקיבוץ הדתי

קבוצת אברהם                                                   כ"א אדר ב' תש"ג   29.3.1943

דאר כרכור

לכ'

מזכירות הקיבוץ הדתי – תל אביב.

ח.י.

בנוסף להודעתנו בע"פ, הננו להודיעכם שבאספה הכללית שהתקיימה ביום ה'  י"ח לח.ז. (חדש זה) הוחלט ברוב של 2/3 מבין כל חברי הקבוצה , היינו ב- 59 מול 29 קול, לקבל את הצעת ההתיישבות בכפר עציון.

החלטה זו היא חוקית וסופית ומחייבת את כל הקבוצה.

החלטתנו הנ"ל קשורה בהחלטה קודמת על התנאים שיש למלאותם בשטח המים, תחבורה, תקציב משקי ותקופת מעבר. תמיכה בהקמת מפעל, הבטחת שטח השקאה והבטחה מצידכם שאחד הגופים הקיימים כיום בקבוץ הדתי יתיישב בכפר עציון לשם הבטחת גוש במקום הזה.

אנו מבקשים מכם לקבל את החלטתנו זו ולעזור בביצועה.

                                                                             בברכת חברים

                                                                             קבוצת אברהם – כפר פינס

                                                                             שלמה חיימוביץ

הדף הקודם | דף 3 מתוך 4 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD