חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

במערכה

מאז הייתה הקבוצה בתהליך של גידול מתמיד. התגברו על קשיי הקליטה והחברים מגרמניה וצ'כיה נקלטו יפה. עליה זו הביאה אתה גם עזרה כספית. בעזרת המחלקה להתישבות של יהודי גרמניה הורחב הלול, הוקמו צריפים חדשים וכ"ו.

 

 

    הלול בקבוצת-אברהם

 

שיחרורו של אברהם כץ מעכו, שובו של שליח הקבוצה מן הגולה, הבאת ספרי תורה, מתנת סניף התנועה מוורשה, ולבסוף  חתונת זוג חברים מוותיקי הקבוצה, כל אלה היו אירועים מרוממים בחייהם.

 

  

    חתונה בקבוצת-אברהם

    

 

במצב רוח מעולה זה התקבלה עליה חדשה. באו מ'אברהם' (קוסוב), מ'עובדיה' ומ'ראשית' (ז'ילונקה), מבח"ד (ברית חלוצים דתיים) גרמניה ובני-עקיבא צ'כיה. הקבוצה הגיעה לחמשים וחמשה חברים.

ברם, עתה עמדו בפני חוסר עבודה. נשלחה פלוגה לגבעת-עדה, שהיתה שטופה אז בעבודה ערבית. אף ליערות הכרמל, מקום מסוכן, נשלחה פלוגה, אולם בגלל חוסר סיכויים להגדלה חזרה הביתה.

המצב הכלכלי בארץ החמיר והלך ומידת ההתכוננות בקבוצה לקראת הבאות גברה והלכה. ההתקפה על טירת-צבי והתגוננותה האמיצה הלהיבה את הרוחות. התחושה כי חבריהם לתנועה ב'טירה' הם שעשו את החיל הזה, סללה לפניהם את הדרך לפניהם לעשיה בטחונית. באדר תרצ"ח (פברואר 1938) התגייס אברהם לחניתה. בו ראו החברים את השליח הראשון להתיישבות ולכבוש.

בכ"ב אייר (23 במאי, 1938) התקבלה הידיעה על היפצעו של אברהם. נשלחה חברה לבית החולים והיא טיפלה בו באופן מיוחד. דומה היה שהוא מבריא, והוחל לדון על מקום הבראה. והנה פגע בהם אסון חדש: בכ"ד סיון נחטף משדות-גבעת עדה החבר דוד פרנק, יחד עם עוד שני צעירים מהמושבה. כל החיפושים עלו בתוהו. הנחטפים לא נמצאו. כעבור שבוע הובל אברהם כץ לקבורה. שברון הלב היה איום, ואין לתאר את עומק אבלה של הקבוצה. עוד טרם התעודדו והנה הגיעה ההתקפה על גבעת-עדה בי"ב תמוז (11 ליולי) , אשר עלתה למושבה בשלשה קרבנות. הדי הקרב נשמעו בכפר-פינס. חרדה גדולה התעוררה לגורל המושבה הדוויה, וביחוד לגורל חברי הפלוגה ששהו שם.

 

 

    לוויתו של אברהם כ"ץ בכרכור

 

כעבור שלשים ימי אבל אברהם, נערכה התיחדות עם זכרו. למחרת בערב, ג' אב (31 ליולי) הותקפה הקבוצה. ערבי לבוש בגדי פועל עברי התגנב מצד כפר-פינס, הגיע עד חדר האוכל ודרך הפתח הפתוח כוון את רובהו לקבוצה בת שנים עשר חברים ששהו אותה שעה בחדר, בדיוק בגמר שיעורם בספר 'עמוס'.

 

 אחד החברים כתב לאחר זמן:

 "קרה נס ושלשת הכדורים הראשונים היו עקרים (מצאנום למחרת על האדמה). מיד אחרי זה הותקפה הקבוצה על ידי פלוגת ערבים שהסתתרה בשדות, מאחורי הגבעה שלנו. השומרים ענו באש חזקה. הקרב היה חזק. בסיומו התפקדנו והנה לא נפקד מאתנו איש, וגם לא נפגע אף אחד. למחרת ראינו את החורים שנקבו הכדורים בצריפי הדירה, מקום שנמצאו חברים רבים, והודינו ל-ד' כי הגדיל איתנו חסדו".

הדף הקודם | דף 5 מתוך 7 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD