חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

ימי מפנה

במשך הקיץ שופר מצב הקבוצה, הוקם צריף נוסף (בו סודרו חדר האוכל והמטבח), הוקמו מחסנים, המגרש גודר ונוקה. גן הירקות הורחב. אף הקשרים עם התנועה התהדקו. שליח הקבוצה פעל בגליציה בהכשרה ובמושבות קיץ. בפגישות ובמועצות כוון את הגברת החינוך החלוצי קיבוצי. בקשרים מיוחדים עמדה הקבוצה עם ההכשרות קבוצת-אברהם בקוסוב, 'ראשית' בז'ילונקה ו'עובדיה' בסלבקוב. כל אלה הבטיחו להם זרם של עליה קבוצית בעתיד. באמצעות אברהם כץ התקשרו עם התנועה באפריקה הדרומית, מה שהביא אותם ליצירת החלוץ המזרחי וארגון בני-עקיבא. אף בארץ נמשכו הקשרים עם בני-עקיבא מעל דפי "זרעים" (בטאון תנועת הנוער של 'בני עקיבא' בארץ אז והיום). החברים סיפרו על חיי הקבוצה ועוררו את תנועת הנוער לפעולה קיבוצית מוגברת.

בקיץ זה פרצו המאורעות . היחידי שהיה מוכן להם היה אברהם כץ. הוא התגייס לשמירה בפרדסי הסביבה. יחד עם השמירה המשיך גם בתפקידו כגזבר. התנאים הקשים של ימי המאורעות העמידו את הקבוצה במצב קשה. צפה ועלתה אז הצעת איחוד עם קבוצת שח"ל או עם קבוצת רמת-השרון (כפר-יעבץ). אחרי דיון הוחלט לדחות את ההצעה ולהמשיך בקיום עצמאי.

 והנה התחילה מגיעה העליה המקווה מחו"ל. בבת אחת עלתה פלוגה בת עשרה חברים מגליציה. היו חבלי קליטה קשים. חלק הצטרף לקבוצה וחלק עזבה אחרי חדשים מספר.

בחשון תרצ"ז (נובמבר 1935) התחיל להופיע העתון הפנימי "במחננו". הוא מסר לחברים אינפורמציה על כל הנעשה בקבוצה, ברר שאלות יסוד, ועזר לפיתוח הכוחות הספרותיים שבקבוצה.

באותו חורף הותחל באימון החברים בהגנה. בפעולה זו היה חלקו של אברהם כץ גדול. בקיץ תרצ"ז (1937) עמדה הקבוצה בפני חוסר עבודה. סודרה פלוגה בבת-שלמה בעבודות הבציר. בו בזמן איכסנו את גרעין פלוגת ההכשרה של בני-עקיבא בארץ למרות מצב החמרי הקשה. אנשי הקבוצה הידריכו אותם במשך ארבעה חדשים בעבודה ובפעולה תרבותית.

 

        

    פלוגת העבודה בבת-שלמה שליד זכרון-יעקב.

 

 והימים ימי הוועדה המלכותית ועלית טירת-צבי על הקרקע. בעליה זו לקחו חבל גם חברים מקבוצת-אברהם. האוירה בקבוצה היתה חדורה נכונות של כבוש, והוגברה ההכשרה ההגנתית.

באלול תרצ"ו (אוגוסט 1936) נאסר אברהם ונשלח לעכו. הרבה מאמצים הושקעו בשחרורו. במשך ימי שבתו בבית הסוהר עמדו החברים בקשרים הדוקים אתו.

ימים אלה היו ימי מפנה לקבוצה. בישיבת מועצת חבר הקבוצות שהתקיימה בפרוש העליה לטירת-צבי הוחלט לכוון לקבוצת-אברהם את העליה מחלקי התנועה השונים (פולין, גרמניה, צ'כיה). ההחלטה באה מתוך רצון להוציאם למרחב ולהצעידם קדימה. בה הוחלט גם על העברת מזכירות חבר-הקבוצות למקום הקבוצה בכפר-פינס, ועל כניסתו של הח' דב  ק. (כותב רשימה זו) לרכוז הפעולה. בהחלטה זו ראו החברים פיצוי מה ליחס החֶבֶר אליהם בימים הראשונים.  בשמחה התכוננו לקראת הבאות.

 

 

    העליה לטירת צבי. שלשה מחברי הקבוצה מכינים לבנים לבניה.

הדף הקודם | דף 4 מתוך 7 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD