חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

אמוני נשק בשבת

אמונים בשבת. בשאלת האימונים בכלי נשק בשבת התעורר ויכוח חריף, היה ברור לכולם כי אין לעסוק בשבת בפעולות צבאיות שיגרתיות, כגון תרגילי סדר, מסדרים וכו'. הבעייה התעוררה בקשר לחזרות על שימוש בנשק לשם תרגול והעמקת הידיעות. היו כאלה שטענו שגם אם יש להתיר אימון יסודי ראשון יש להזהר מלחזור כל שבת לתרגילי נשק, הואיל ויש בכך משום עובדא דחול, ומכיון שהמלחמה כבר נמשכת חדשים מספר ועלולה להמשך עוד זמן רב, צפויה סכנה שנגיע לידי ביטול קדושת שבת. הם תבעו להקפיד על כך – גם אם יש למצוא היתר כל שהוא מבחינת ההלכה. לעומתם טענו אחרים "מותר לנו ומחובתנו לעשות בשבת כל דבר המגביר את כוננות האנשים, כי לא רק התגוננות הישירה מותרת בשבת אלא גם הכנת כלי הזין שיהיו ראויים לשימוש-  כדברי הרמב"ם ביד החזקה (הלכות שבת פ"ב חל. כ"ז) "ואפילו בעשיית כמה מלאכות בשבת ואפילו לתקן כלי זיין להצילו מותר" – ונראה שאפשר לכלול במושג זה את אימון האנשים הנמצאים בקו החזית, הואיל ויש לחוש כל יום להתפתחות קרבות יש לראות בכוננות חובה של פיקוח נפש". השאלה הובאה לדיון בפני הרבנות ובהתחשב כי הגוש נחשב כחזית, הורו להתיר אימונים בשבת למשתתפי קורס למפקדי עמדות שהוצאו מתפקידיהם ומעבודתם הרגילה כדי לקבל הכשרה מיוחדת. ביחס לטוראים נאמר שבתנאי גוש עציון אפשר להתיר אמונים בשבת, אך בתנאי שבמשך כל ימות השבוע עסוקים האנשים באימונים או בעבודות צבאיות חשובות. במקרה שהם מקבלים יום אחד חופש מתפקידם, יש להקפיד כי יהיה זה ביום השבת.

הדף הקודם | דף 9 מתוך 11 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD