חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

ביצורים ומיקוש בשבת

שמירת קדושת השבת והחגים, היתה בעייה עיקרית ונגעה לשטחים רבים של הפעולות  שנבעו מציווי שעת חירום.

בשבת הראשונה, שלאחר התקפת השיירה בסוף כסלו תש"ח, עבדנו במתיחת גדר הצבאית מסביב למחנה ובחפירת עמדות התוך המחנה. את העבודה הזאת עשינו לפי הוראת הרב הראשי הרצוג שליט"א, אשר הבריק לנו בין היתר:

"..ועתה כל מה שהנכם מוצאים לנחוץ בענין ההגנה עשו. בנו את כל הדרוש אל תתחשבו בשבת קדשנו. זה לא רק מותר אלא חובה לעשות. וה' יגן עליכם ויחיש את ישועתו". דברים אלה של הרב הראשי שהורה לנו לבצע את העבודות ההכרחיות לפי שיקולינו אנו הועילו בהרבה ליטול מחומרת לבטינו בקשר לסמכות בקביעת הנחוץ וההכרחי.

בפעם הראשונה היה זה "מאורע". משהו לא שכיח. עם החמרת מצב הבטחון בסביבה. ובגלל המחסור באנשים בגוש, הצטרכנו לעתים קרובות יותר לעשות את שבתנו חול עד שהדבר קיבל צורה רגילה. ידוע ידענו, שמבחינת ההלכה אנו מצווים לחלל את השבת משום פיקוח נפש. והרי תנאי הבטחון בגוש היו למעלה מפיקוח נפש רגיל. ברם, על אף ההיתר חששנו מפני בטולה של קדושת השבת. כמעט מדי שבת בשבתו עבדו רבים מהחברים כבימי חול, וחששנו מפני ההרגל העלול לתת את אותותיו גם לאחר מכן. התעורר גם ספק אם כל החברים ידעו להבחין בין הדברים ההכרחיים מבחינת הבטחון והבלתי הכרחיים ולנהוג לפי האסור ומותר, לכן השתדלנו עוד יותר מכרגיל לשמור על צביונה הדתי של השבת בחיינו.

"הועדה ההלכתית" דאגה להביא לידיעת החברים את ה"אסור" וה"מותר" בשבת, בתנאים המיוחדים שלנו. עבודת הביצורים, הכשרת שדה התעופה, ייצור המוקשים, תיקון כלי נשק ואוירונים ועבודות המיקוש הותרו בשבת. החבלנים קבלו מאת "הועדה ההלכתית" הוראות בקשר לביצוע העבודות. לדוגמא: בכדי לדעת את המקומות הממוקשים, היה מן הצורך לסמנם בעת המיקוש במפה, אחרת עלולים היו אנשינו לדרוך עליהם ולהנזק. הועדה החליטה, שיש לסדר מפה כזאת גם בשבת, מיד עם פיזור המוקשים, משום ספק "פקוח נפש".

לפני היציאה לעבודה התקיימה תפילה בצבור. בשבתות אפשר היה לראות את החברים הלבושים בגדי עבודה, כשהם מתפללים בדבקות. הגבאי גם הוא לבוש בגדי עבודה, עומד ליד הבימה קורא את החברים לתורה ומברך את העולה לתורה, שהניח בחוץ כלי עבודתו, בברכת "מי שברך... בעבור שעלה לכבוד התורה ולכבוד השבת". רבים מהחברים ביציאתם לעבוד בשבת היו מקפידים להשאיר את החפצים הפרטיים שלהם בביתם, כדי לא לטלטלם מחוץ לתחום.

הדף הקודם | דף 7 מתוך 11 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD