חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

הועדה הבין גושית

בכל המשקים הדתיים בגוש התלבטו בבעיות אלו והן באו לידי ביטוי באספות הקבוצות, בשיחות חברים, בשעורי תורה ובעלונים שהופיעו במשקים. בהמשך הזמן הוחלט, תוך הסכמה הדדית, להרחיב את "הועדה ההלכתית" ולצרף אליה את נציגי הועדות לעניני דת במשואות יצחק ובעין צורים – וכך נוסד מוסד כללי בעל סמכות דתית בגוש. מפקדי הגוש, בעיקר דני מס ומוש ז"ל, התחשבו בקיום מוסד זה ושיתפו אתו פעולה בכל שאלות הדת שהתעוררו בפעולות הבטחון. הועדה השתדלה לשמור על תחום ברור בין ההוראות הנוגעות לגוש כולו ובין התערבות בחייהם הפנימיים של צבורים או אנשים פרטיים שלא נהגו לפי אורח המצוה.

לא תמיד זכו הכרעותיה ודרכי פעולתה של הועדה להסכמה כללית מצד חברי המשקים הדתיים. הסיבה לכך – אף אחד מחברי הועדה לא הוסמך לפסוק הלכות וגם הועדה בהרכבה המלא לא נבחרה על ידי חברי המשקים אלא חבריה צורפו מבין הועדות לעניני דת שהתקיימו במשקים. היו שטענו, כי יש להגביל את סמכות הועדה אך ורק לטיפול בענייני דת ועליה לשמש כמוסד מקשר בין המשקים ובין הרבנות: אך בשום פנים ואופן אין להעניק לה סמכות לפסוק הלכות. יש לחתור למינוי רב מוסמך בגוש. ברם, בסופו של דבר נתקבלו הוראותיה של הועדה על דעת הרוב המכריע של תושבי הגוש ומפקדיו.

הדף הקודם | דף 3 מתוך 11 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD