חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

מכתבו של חבר - למען ילדנו...

החברים שלנו עמדו יפה. היה זה מבחן קשה... אני מתאר לעצמי איזה יום קשה עבר עליכן. העומדים במערכה יודעים להעריך את כוחנו וגם את האויב. המערכה היא קשה, אולם סימני הנצחון הצודק שלנו נראים באופק... אמנם, נופלים קרבנות יקרים, אך הנשארים בחיים יש להם סיכויים לחיות כבני אדם חפשיים במולדת עצמאית משוחררת. אינני יודע אם אנחנו נזכה, בכל אופן ילדינו היקרים הם כבר יהיו אזרחים חופשיים במולדת חופשית, ולמען זה אנו מוכנים להילחם._

החזית ה א רחבה וכללית, והמלחמה היא לחיים ולמוות, להיות או לחדול...

מי שנמצא פה אינו מרגיש את עמידתו כקרבן, אך גם לא כהרפתקה. אנו חיילים, קיבלנו פקודה להיות פה ולהחזיק בעמדה זאת.    א נ ו    מ מ ל א י ם    את הפקודה, את צו היישוב. זוהי עמדה קדמית של ירושלים, ואנו שומרים על חומותיה.

                                                                              שלום גרנק ז"ל.


החברים שלנו עמדו יפה. היה זה מבחן קשה... אני מתאר לעצמי איזה יום קשה עבר עליכן. העומדים במערכה יודעים להעריך את כוחנו וגם את האויב. המערכה היא קשה, אולם סימני הנצחון הצודק שלנו נראים באופק... אמנם, נופלים קרבנות יקרים, אך הנשארים בחיים יש להם סיכויים לחיות כבני אדם חפשיים במולדת עצמאית משוחררת. אינני יודע אם אנחנו נזכה, בכל אופן ילדינו היקרים הם כבר יהיו אזרחים חופשיים במולדת חופשית, ולמען זה אנו מוכנים להילחם._

החזית ה א רחבה וכללית, והמלחמה היא לחיים ולמוות, להיות או לחדול...

מי שנמצא פה אינו מרגיש את עמידתו כקרבן, אך גם לא כהרפתקה. אנו חיילים, קיבלנו פקודה להיות פה ולהחזיק בעמדה זאת.    א נ ו    מ מ ל א י ם    את הפקודה, את צו היישוב. זוהי עמדה קדמית של ירושלים, ואנו שומרים על חומותיה.

                                                                              שלום גרנק ז"ל.


החברים שלנו עמדו יפה. היה זה מבחן קשה... אני מתאר לעצמי איזה יום קשה עבר עליכן. העומדים במערכה יודעים להעריך את כוחנו וגם את האויב. המערכה היא קשה, אולם סימני הנצחון הצודק שלנו נראים באופק... אמנם, נופלים קרבנות יקרים, אך הנשארים בחיים יש להם סיכויים לחיות כבני אדם חפשיים במולדת עצמאית משוחררת. אינני יודע אם אנחנו נזכה, בכל אופן ילדינו היקרים הם כבר יהיו אזרחים חופשיים במולדת חופשית, ולמען זה אנו מוכנים להילחם._

החזית ה א רחבה וכללית, והמלחמה היא לחיים ולמוות, להיות או לחדול...

מי שנמצא פה אינו מרגיש את עמידתו כקרבן, אך גם לא כהרפתקה. אנו חיילים, קיבלנו פקודה להיות פה ולהחזיק בעמדה זאת.    א נ ו    מ מ ל א י ם    את הפקודה, את צו היישוב. זוהי עמדה קדמית של ירושלים, ואנו שומרים על חומותיה.

                                                                              שלום גרנק ז"ל.

הדף הקודם | דף 11 מתוך 19 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD