חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

כ"ג ניסן. 2.5 פצוץ הכביש ירושלים-חברון

מיומנו של הבלן

נצטווינו להפסיק את תחבורת האויב העולה ירושלימה. מוש מצוה: "לפוצץ את הגשר בכביש הראשי, ולנתק את קוי הטלפון בין חברון לירושלים". להבטחת הפעולה, נקבעו אנשי הפלמ"ח, הכח הרזרבי של הגוש. מבעוד יום קבלנו מאת שרות המודיעין את מידות הגשר ופרטים על סביבתו.

אמש בשעת לילה מאוחרת עוררונו. ליד המחסן נפגשו החבלנים. האחראי הסביר את פרטי המשימה ואת מטרותיה. התחלנו לרכז את חמרי הנפץ, ולהכין את כל הדרוש לפעולה. אחד לש את הג'יליניט. אחד מגלגל חוטי חשמל על סליל, כדי שיהיו נוחים לפעולה. אחרים מכינים מנגנוני הצתה ומוקשי נעל. כעבור שעה גמרנו את עבודתנו וחכינו לבוא מכונית הפלמ"ח שהוצרכה להוביל אותנו לכביש הראשי. בבוא המכונית העמסנו עליה את כל החמרים והתקדמנו עד למקום המפגש.

הגענו עד למרחק קטן מן המחסום הקיצוני. אנו קובעים את המחסן בתוך בור. כאן יהיה גם מקום המפגש. האנשים חוזרים עוד הפעם על פירוט התפקידים. מ. יפוצץ את עמוד הטלפון על יד בית המוכתר, הג'ינג'י את העמוד בכניסה לבית פג'ר, ור. את הגשר בכביש הראשי. נקבע, שמיד עם פיצוץ הגשר, יפעילו יתר האנשים המיועדים לכך. איש איש את מטרתו. ויסוגו מיד למקום המפגש בכביש הפנימי.

התקדמנו צפונה, במקביל לכביש הראשי. מלבד נשקנו האישי סחבנו אתנו את החמרים הדרושים לפעולה. שני אנשים נשלחו לגשש את סביבת הגשר. הרבה דברים חשודים נראו לנו בדרך, אך בהתקרבנו אליהם, התברר כי היו אלו שיחים או סלעים ולעתים תן שנבהל מפנינו וברח.

הגענו למקום. אנשי הפלמ"ח תפסו עמדות לאורך גדר אבנים שעל יד הכביש הראשי ואנו התקרבנו למקום הפעולה. לאחר שהשטח נבדק בקפדנות נגשנו לעבודה.

תחילה מיקשנו את סביבת הגשר במוקשי נעל, כדי להכביד על האויב לתקן את הכביש אחרי הפיצוץ. מיקשנו גם את הבנקטים שליד הכביש, כי לשם הרי ירדו חיילי האויב ממכוניותיהם כשיוכחו שהכביש הרוס, ולשם יפנו ודאי את מכוניותיהם. אחר כך מיקשנו את התעלות בהן עלול הוא לתפוס עמדות לכשיותקף. לבסוף פיזרנו מוקשים בשדות שליד הגשר, משם עלולים להוביל אדמה למילוי הבור שיתהווה. עם גמר המיקוש, הנחנו את המטען מתחת לגשר. מתחנו את החוטים עד מעבר לגדר, וסתמנו את החלל הריק בשקיות חול.

לכשסיימנו את ההכנות לפיצוץ הגשר, התקדם חלק מאנשינו לעבר בית המוכתאר' עקפנו את התעלות הממוקשות, והגענו לעמוד הטלפון שממול לבית. מיקשנו את סביבות העמוד. למקרה שהאויב ירצה לתקנו מחדש, והנחנו את המטען לידו. הואיל והחשיך יותר מששערנו, שינינו ברגע האחרון את התכנית, ובמקום להשאיר שם חבלן שיפוצץ את העמוד בבוא הזמן הקבוע מראש, החלטנו לפוצצו מיד כדי לחסוך את הסיכון שהחבלן יעלה באפלת הלילה על מוקשים. לא חששנו שעל ידי הפיצוץ נעורר את האויב. כי לא הרגשנו הלילה בשום פעילות מצידו.

החבלנים תפסו עמדות, במרחק רב מן העמוד ורק חבלן אחד נשאר לביצוע הפעולה. ניתנה הפקודה: "מוכן לפעולה !  פעל !!". מיד נשמעה התפוצצות קלה של הפיקה, ואחרי שלושים שניות של זמזום - נראה ברק אדיר, ולאחריו התפוצצות מחרישת אזנים. והעמוד עף כלפי השמים. הד קול הנפץ נשמע בין ההרים. כשהוא מלווה צליל חוטי הטלפון הנקרעים. אותם החוטים, שזה חמשה חדשים היו מנוצלים על ידי האויב למטרותיו. מוטלים היו עתה לפנינו כפגר מובס. אך לא היה פנאי לחשוב הרבה, חייבים היינו להמשיך בפעולה, כי לא יכלנו לדעת איזו הפתעה צופן לנו הלילה בחובו. אנו מתקדמים.

"מי שם ?" נשמע קולו העמוק של הזקיף, איש הפלמ"ח' הצמוד לגדר ונשקו מוכן לפעולות "מה קרה לכם ? מה היתה ההתפוצצות ?" - הם לא ידעו כי שינינו בינתיים את התכנית, ודאגו לנו. הסברנו את נימוקינו ונגשנו לפעולה העיקרית. שורה ארוכה של חבלנים ואנשי הפלמ"ח הסתדרה לאורך הגדר, וחיכו בציפיה לרגע הבא.

"לחבר את האקספלודר !" נשמעת פקודה חרישית.

"להוריד את הראשים ! מוכן לפעולה ? פעל ! ! !"

ידו של החבלן הצעיר סובבה את המנגנון חצי סיבוב ימינה, אור אדיר הבריק בחשכת הלילה ונשמע רעם עז. עמוד אבק התרומם אל על וכיסה את כל הסביבה. האבק, וריח אבק-שריפה חנקו את הגרון ועצרו את הנשימה. אחרי זה נשמעו נקישות האבנים שנפלו בכבדות ארצה. נשמעו שתי התפוצצויות נוספות של מוקשים אשר הופעלו מחבטת האבנים שנפלו ממרומים.

הבחורים קפצו לראות בתוצאות הפיצוץ. בלב כולם היתה הדגשת ספוק מהמבצע. "מאה אחוז" - תעלה הגונה נפרצה לרוחב כל הכביש. גם טנק לא יחצה את התעלה.

 

"ובכן בחורים, עוד פעולה אחת מחכה לנו הלילה ! פיצוץ שני עמודי טלפון נוספים בכניסה לבית פג'ר !".

התהלכנו בבטחון. שליטתנו בכביש הראשי והסביבה היתה מלאה. 'גבורי' בית פג'ר לא הגיבו ולא זיכו אותנו אפילו ביריה אחת. אין כל ספק שהם ראו ושמעו את ההתפוצצויות. למה לא ענו ? אנשי הפלמ"ח תפסו עמדות

בכביש הפנימי של בית פג'ר. החבלנים הניחו את החומר ושתי התפוצצויות נשמעו בזו אחר זה

בקומה זקופה הגענו למקום המפגש. בעברנו ליד המנזר נורו משם מספר יריות כאות ברכה להצלחת משימתנו. נכנסנו למשוריין וכעבור עשר דקות היינו בכפר עציון,

                                     ד. ב"ד.

 

פיצוץ הגשר - מיומנו של פלמ"חאי …

הדף הקודם | דף 3 מתוך 6 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD