חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

משוריין טו-פאונדרס

אנשי המארב קיבלו פקודת נסיגה. כיתה אחת הספיקה לרדת במורד הגבעה והגיעה לגיא, כשהכיתה השניה חיפתה עליה. המשוריין נכנס לכביש הפנימי של הגוש ובמטר אישו חסם את דרך הנסיגה לאנשי המארב. כדי להציל את אנשי המארב, נאלץ מפקד הפעולה לצוות על חולית הבראוניג שבמנזר לפתוח באש על משוריין הלגיון. המשוריין נסוג לכביש הראשי. מפקד המארב, שנפגע אותה שעה בידו, פקד לסגת והאנשים הצליחו להגיע בשלום למקום מבטחים. בינתיים המשיכו האנשים שבמנזר לירות במשוריין שנפגע בגלגליו ונעצר. חלק מאנשי המשוריין נפגעו והיתר עזבו בבהלה את המכונית וברחו להרים. גם חוליית מקלע של האויב, שהתבצרה בבנין שליד הדרך העולה לבית פג'ר, נתגלתה ותחת לחץ אשנו נאלצו אנשיה לברוח.

מספר מאנשי הלגיון והכנופיות נפגעו. המכוניות וכלי הנשק נשארו עזובים בכביש. רצון הנקמה על אבדותינו עד כה הניעו את אנשינו להתכונן לתפיסת שלל האויב. אף על פי שהיה ברור כי תגבורת של צבא עומדת להגיע בקרוב. מחלקה מן הפלמ"ח, שהיתה הכוח הרזרבי בפעולה, וחולית חבלנים נשלחו במכונית משוריינת לאסוף את שלל האויב ולהשחית מה שלא ניתן לקחת. בטרם הגיעו לכביש הראשי הופיעה שיירת אויב גדולה והאויב כיוון את פגזיו למכונית. כנראה נמלט מישהו מאנשי האויב והזעיק תגבורת מחברון. השיירה שהופיעה כללה מכוניות משא, אוטובוסים משוריינים שנתפסו בנבי דניאל  וחמשה משוריינים נושאי תותח. הם החלו להוציא את המכוניות שנעצרו, ובו בזמן המטירו אש חזקה על המשוריין שלנו ואלצוהו לחזור לגוש.               

במנזר הוכרז מצב הכן חמור. המקלענים תפסו עמדות בחורשת המנזר, ובמדרון הפונה לכביש - כדי להפריע לשיירת האויב להתקדם. האויב פתח באש חזקה על המנזר. צרור פגע במרפסת בה הוצבה מכונת היריה ושניים מאנשי הצוות נפצעו. מכל עמדות הערבים שברכסים נשלחה אש חזקה לעבר המנזר, כפר-עציון והמשלטים בסביבה. כשהשיירה הגיעה למעלה הכביש, נפתחה עליה אש חזקה מן המנזר. משוריין שנסע בראש השיירה נפגע והוצא מכלל שימוש. כמה מהמכוניות נעצרו והיתר סללו להן בקושי דרך בתוך הערבוביה. הרבה מן הערבים שקפצו בבהלה לצדי הכביש, נפגעו ממוקשי הנעל שחבלני הגוש פיזרו בלילות הקודמים.

האויב פתח באש חזקה ביותר על המנזר והעמדות שמסביבו. היתה זו אש תותחים ומרגמות, מכונות יריה ומקלעים. למזלנו לא נפגעו האנשים. היה זה הקרב הראשון בגוש בו הפעיל האויב את תותחיו.

בשעה הראשונה הדהים הדבר את הלוחמים. מוש וייתר המפקדים עודדו את האנשים והזהירום לעמוד הכן בפני הסתננות אנשי האויב, העלולים להתקדם בחיפוי אש התותחים. הקומה העליונה של המנזר פונתה מאנשים, שפוזרו בעמדות אשר היו מוסוות יפה בתוך החורשה. מכונת היריה הועברה תחת אש אויב קטלנית לתוך החורשה. עוד שניים מאנשי הצוות נפצעו והיה הכרח להזעיק חוליה נוספת מן המשלט הקרוב. משהתרגלו האנשים לשריקת הפגזים ונוכחו לדעת שאין פגיעתם מכוונת - עלתה רוחם.

כשהמערכה התפתחה הוגבר הכוח במשלטים השונים. כיתה אחת נשלחה להחזיק בחרבת סאויר. הכתף של ההר הרוסי ששלטה על עמק הברכה וחירבת מרינה נתפסה.


אנשי המארב קיבלו פקודת נסיגה. כיתה אחת הספיקה לרדת במורד הגבעה והגיעה לגיא, כשהכיתה השניה חיפתה עליה. המשוריין נכנס לכביש הפנימי של הגוש ובמטר אישו חסם את דרך הנסיגה לאנשי המארב. כדי להציל את אנשי המארב, נאלץ מפקד הפעולה לצוות על חולית הבראוניג שבמנזר לפתוח באש על משוריין הלגיון. המשוריין נסוג לכביש הראשי. מפקד המארב, שנפגע אותה שעה בידו, פקד לסגת והאנשים הצליחו להגיע בשלום למקום מבטחים. בינתיים המשיכו האנשים שבמנזר לירות במשוריין שנפגע בגלגליו ונעצר. חלק מאנשי המשוריין נפגעו והיתר עזבו בבהלה את המכונית וברחו להרים. גם חוליית מקלע של האויב, שהתבצרה בבנין שליד הדרך העולה לבית פג'ר, נתגלתה ותחת לחץ אשנו נאלצו אנשיה לברוח.

מספר מאנשי הלגיון והכנופיות נפגעו. המכוניות וכלי הנשק נשארו עזובים בכביש. רצון הנקמה על אבדותינו עד כה הניעו את אנשינו להתכונן לתפיסת שלל האויב. אף על פי שהיה ברור כי תגבורת של צבא עומדת להגיע בקרוב. מחלקה מן הפלמ"ח, שהיתה הכוח הרזרבי בפעולה, וחולית חבלנים נשלחו במכונית משוריינת לאסוף את שלל האויב ולהשחית מה שלא ניתן לקחת. בטרם הגיעו לכביש הראשי הופיעה שיירת אויב גדולה והאויב כיוון את פגזיו למכונית. כנראה נמלט מישהו מאנשי האויב והזעיק תגבורת מחברון. השיירה שהופיעה כללה מכוניות משא, אוטובוסים משוריינים שנתפסו בנבי דניאל  וחמשה משוריינים נושאי תותח. הם החלו להוציא את המכוניות שנעצרו, ובו בזמן המטירו אש חזקה על המשוריין שלנו ואלצוהו לחזור לגוש.               

במנזר הוכרז מצב הכן חמור. המקלענים תפסו עמדות בחורשת המנזר, ובמדרון הפונה לכביש - כדי להפריע לשיירת האויב להתקדם. האויב פתח באש חזקה על המנזר. צרור פגע במרפסת בה הוצבה מכונת היריה ושניים מאנשי הצוות נפצעו. מכל עמדות הערבים שברכסים נשלחה אש חזקה לעבר המנזר, כפר-עציון והמשלטים בסביבה. כשהשיירה הגיעה למעלה הכביש, נפתחה עליה אש חזקה מן המנזר. משוריין שנסע בראש השיירה נפגע והוצא מכלל שימוש. כמה מהמכוניות נעצרו והיתר סללו להן בקושי דרך בתוך הערבוביה. הרבה מן הערבים שקפצו בבהלה לצדי הכביש, נפגעו ממוקשי הנעל שחבלני הגוש פיזרו בלילות הקודמים.

האויב פתח באש חזקה ביותר על המנזר והעמדות שמסביבו. היתה זו אש תותחים ומרגמות, מכונות יריה ומקלעים. למזלנו לא נפגעו האנשים. היה זה הקרב הראשון בגוש בו הפעיל האויב את תותחיו.

בשעה הראשונה הדהים הדבר את הלוחמים. מוש וייתר המפקדים עודדו את האנשים והזהירום לעמוד הכן בפני הסתננות אנשי האויב, העלולים להתקדם בחיפוי אש התותחים. הקומה העליונה של המנזר פונתה מאנשים, שפוזרו בעמדות אשר היו מוסוות יפה בתוך החורשה. מכונת היריה הועברה תחת אש אויב קטלנית לתוך החורשה. עוד שניים מאנשי הצוות נפצעו והיה הכרח להזעיק חוליה נוספת מן המשלט הקרוב. משהתרגלו האנשים לשריקת הפגזים ונוכחו לדעת שאין פגיעתם מכוונת - עלתה רוחם.

כשהמערכה התפתחה הוגבר הכוח במשלטים השונים. כיתה אחת נשלחה להחזיק בחרבת סאויר. הכתף של ההר הרוסי ששלטה על עמק הברכה וחירבת מרינה נתפסה.


אנשי המארב קיבלו פקודת נסיגה. כיתה אחת הספיקה לרדת במורד הגבעה והגיעה לגיא, כשהכיתה השניה חיפתה עליה. המשוריין נכנס לכביש הפנימי של הגוש ובמטר אישו חסם את דרך הנסיגה לאנשי המארב. כדי להציל את אנשי המארב, נאלץ מפקד הפעולה לצוות על חולית הבראוניג שבמנזר לפתוח באש על משוריין הלגיון. המשוריין נסוג לכביש הראשי. מפקד המארב, שנפגע אותה שעה בידו, פקד לסגת והאנשים הצליחו להגיע בשלום למקום מבטחים. בינתיים המשיכו האנשים שבמנזר לירות במשוריין שנפגע בגלגליו ונעצר. חלק מאנשי המשוריין נפגעו והיתר עזבו בבהלה את המכונית וברחו להרים. גם חוליית מקלע של האויב, שהתבצרה בבנין שליד הדרך העולה לבית פג'ר, נתגלתה ותחת לחץ אשנו נאלצו אנשיה לברוח.

מספר מאנשי הלגיון והכנופיות נפגעו. המכוניות וכלי הנשק נשארו עזובים בכביש. רצון הנקמה על אבדותינו עד כה הניעו את אנשינו להתכונן לתפיסת שלל האויב. אף על פי שהיה ברור כי תגבורת של צבא עומדת להגיע בקרוב. מחלקה מן הפלמ"ח, שהיתה הכוח הרזרבי בפעולה, וחולית חבלנים נשלחו במכונית משוריינת לאסוף את שלל האויב ולהשחית מה שלא ניתן לקחת. בטרם הגיעו לכביש הראשי הופיעה שיירת אויב גדולה והאויב כיוון את פגזיו למכונית. כנראה נמלט מישהו מאנשי האויב והזעיק תגבורת מחברון. השיירה שהופיעה כללה מכוניות משא, אוטובוסים משוריינים שנתפסו בנבי דניאל  וחמשה משוריינים נושאי תותח. הם החלו להוציא את המכוניות שנעצרו, ובו בזמן המטירו אש חזקה על המשוריין שלנו ואלצוהו לחזור לגוש.               

במנזר הוכרז מצב הכן חמור. המקלענים תפסו עמדות בחורשת המנזר, ובמדרון הפונה לכביש - כדי להפריע לשיירת האויב להתקדם. האויב פתח באש חזקה על המנזר. צרור פגע במרפסת בה הוצבה מכונת היריה ושניים מאנשי הצוות נפצעו. מכל עמדות הערבים שברכסים נשלחה אש חזקה לעבר המנזר, כפר-עציון והמשלטים בסביבה. כשהשיירה הגיעה למעלה הכביש, נפתחה עליה אש חזקה מן המנזר. משוריין שנסע בראש השיירה נפגע והוצא מכלל שימוש. כמה מהמכוניות נעצרו והיתר סללו להן בקושי דרך בתוך הערבוביה. הרבה מן הערבים שקפצו בבהלה לצדי הכביש, נפגעו ממוקשי הנעל שחבלני הגוש פיזרו בלילות הקודמים.

האויב פתח באש חזקה ביותר על המנזר והעמדות שמסביבו. היתה זו אש תותחים ומרגמות, מכונות יריה ומקלעים. למזלנו לא נפגעו האנשים. היה זה הקרב הראשון בגוש בו הפעיל האויב את תותחיו.

בשעה הראשונה הדהים הדבר את הלוחמים. מוש וייתר המפקדים עודדו את האנשים והזהירום לעמוד הכן בפני הסתננות אנשי האויב, העלולים להתקדם בחיפוי אש התותחים. הקומה העליונה של המנזר פונתה מאנשים, שפוזרו בעמדות אשר היו מוסוות יפה בתוך החורשה. מכונת היריה הועברה תחת אש אויב קטלנית לתוך החורשה. עוד שניים מאנשי הצוות נפצעו והיה הכרח להזעיק חוליה נוספת מן המשלט הקרוב. משהתרגלו האנשים לשריקת הפגזים ונוכחו לדעת שאין פגיעתם מכוונת - עלתה רוחם.

כשהמערכה התפתחה הוגבר הכוח במשלטים השונים. כיתה אחת נשלחה להחזיק בחרבת סאויר. הכתף של ההר הרוסי ששלטה על עמק הברכה וחירבת מרינה נתפסה.

הדף הקודם | דף 3 מתוך 6 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD