חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

החילוץ - ומחירו

"- - - הסיום בא בחטף. האש נפסקה באופן פתאומי למדי. הערבים קמו מעמדותיהם והתקרבו אל עבר הבית. לא היתה אפשרות להתנגד. שיירת הצבא הופיעה. רק חלק מהאנשים הספיק לקלקל את הנשק. מכונות היריה והמקלעים פורקו וחלקם נזרק לתוך בור המים שבבנין. המשדר נהרס. האנשים החלו יוצאים מן הבית ומעמדותיהם. הם מסרו לחיילים את הנשק שלא הספיקו להשמיד, למעלה משלושת אלפים ערבים הקיפו את הבנין, הסתערו על המכוניות וניסו, בניגוד לפקודות מפקדיהם, לחדור לתוך הבית, מקום ששכבו הפצועים. החיילים הבריטיים היו עצבניים - כי כל יריה מקרית עשויה היתה לגרום לחיסול השיירה הבריטית והיהודית כאחת".

"תחילה ניסו הערבים לערוך חיפושים אצל אנשינו, אבל אחרי מחאות חריפות ניתנה הוראה להרחיק את הערבים. החיפוש נערך על ידי קצינים וחיילים בריטיים. רציתי להבטיח את הוצאת הפצועים לפני יתר האנשים, אבל הקצין המפקד, פקד להוציא תחילה את הבריאים. פניתי לנציג הצלב-האדום-הבינלאומי במקום, ובקשתיו שיגש אתי ויפקח על הוצאת הפצועים. על אף בקשות רבות לא הסכים, וחזר למכוניתו, בלי להסתכל אפילו לרגע לתוך הבית כדי לראות מה מצב הפצועים.חזרתי לתוך הבית ונוכחתי לדעת שנשארו רק הפצועים קשה. התברר שאין אלונקות ונאלצנו להסיר את ההרוגים מאלונקותיהם, כדי לאפשר את העברת הפצועים. רציתי להוציא את ההרוגים, אבל ניתנה פקודה להוציא תחילה את הפצועים. אותה שעה נכנסו הערבים לתוך הבית והסתובבו בין הפצועים. במקום היה נוכח רופא ערבי, שרצה ללכת. עצרתי בעדו ובקשתיו להשאר עד להוצאתו של הפצוע האחרון. הוא הסכים וגם גרש את הערבים. גם הרופא הצבאי האנגלי נשאר במקום עד הסוף, - לפי בקשתי הנמרצת. פחדתי, שמא לא נוכל להכנס עוד פעם לתוך הבית, ופניתי אל החיילים ודרשתי את עזרתם בהוצאת הפצועים. העזרה הזאת ניתנה במידה מספקת והצלחנו להוציא את כל הפצועים.

 

 

    אחד הרופאים בניסיונותיו לסלק ערבים מן המקום. 
    בחזית התמונה – חייל בריטי

השיירה הצבאית על 180 ניצוליה עזבה את מקום הקרב. בדרך עברנו ליד מחנה "אל עלמין", ואחר כך הועברנו לאיזור הצבאי א', ומשם לאיזור היהודי. כשהמכוניות הגיעו לרחובות היהודים פצחו המגינים בשירה. הפצועים הועברו למרפאת הדסה, שם עמדו הכן זה לילה ויום רופאים ואחיות. ליד בית הסוכנות קיבלו אנשי ירושלים תוך התרגשות רבה את פנינו.

                                                                                                   אהוד

הדף הקודם | דף 17 מתוך 21 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD