חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

בגוש - באותו זמן

מיד עם הכנס המשוריינים לחצר כפר עציון, סודר המשדר ומפקד השיירה החל להתקשר עם הנצורים בבית, עם המטוסים המסיירים ועם המטות בתל-אביב ובירושלים. לנצורים מסר הוראות ועודדם בעמידתם. את המטות הזעיק להגיש לאנשים עזרה באוכל ותחמושת ולשלוח מטוסים שיפציצו את האויב, כדי שאפשר יהיה לחלץ את אנשיו מן המיצר.

 מתור יומנו של חבר…

 

בו בזמן החלו לארגן מבין אנשי המאסף, בצירוף אנשים מהגוש, כוח שיצא לעזרת הנצורים. למשורייני הליווי אשר בתיקונם עסקו כל הזמן, עמדו לצרף עוד שני משוריינים שעמדו לרשות הגוש. מטוס סיור הודיע על ריכוזי ערבים גדולים לכל אורך הדרך ועל מחסומים שהוקמו בין כפר-עציון לנבי-דניאל. בהתחשב בכח הקטן שאפשר היה לרכז למשימה זאת, לא אושרה התכנית. חברינו, והשבים מהשיירה רטנו: "שם לוחמים חברינו את מלחמתנו אנו, ואין אנו יכולים לבוא לעזרתם. הם סיכנו את נפשם למעננו, בהביאם מזון ותחמושת לגוש ואנו נטולי אפשרות לחלצם מצרה".

הדף הקודם | דף 12 מתוך 21 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD