חזרה לדף קודם       חזרה לדף קודם  לחיפוש, התחילו להקיש את המילים כאן והמתינו לתוצאות  
ארכיון, וידאו, תמונות
 כל המאמרים

החזרה – השיירה מותקפת

בשעה 11.30 עזבה השיירה את הגוש ועלתה על הכביש הראשי. מכונית הגישוש נסעה בראש, אחריה פורץ המחסומים "איל" ולאחריה מכוניות משא ומכוניות נוסעים משוריינות. מכונית המטה ובה המשדר נסעה במרכז השיירה.  

 בסוף נסעו מכוניות המשא שהוטענו בגוש. משורייני הליווי, היו מפוזרים לאורך השיירה ושמשו גם כמאסף. בכביש לא נראתה כל מכונית ערבית. גם הפלחים עזבו את עבודתם בשדות.

בסביבת הק"מ ה-14 נתקל ה"פורץ" במחסום אבנים ראשון. הוא נפרץ  בנקל. לאחריו בא המחסום השני והשלישי. גם הם נפרצו. כאן התהפכה מכונית משא אחת מהמאסף לצדי הדרך. האויב פתח באש. ניתנה הוראה למשורין שבמאסף להוציא את הנהגים מתחת למכונות. האנשים הוצאו שלמים בגופם, אך מזועזעים מהמקרה. לכל המכוניות שודרה הוראה להיות במצב הכן. פרטים על מהלך המסע שודרו לכפר עציון, לירושלים ולמטוס המסייר. השעה 12 בצהרים. השיירה המשיכה בדרכה. ה"פורץ" עבר על שלשה מחסומים נוספים, ואחריו יתר המכוניות. בינתיים נוקבו גלגלי המשורין בקליעי האויב, שכיוון את אשו לצמיגי המכוניות, והוא התחיל לנסוע על החישוקים.

בהתקרב השיירה לבריכות שלמה גברה אש האויב. בקרבת הק"מ ה-13 על יד בריכות שלמה, מקום בו פונה כביש צדדי לאל-חדר-בית-נטיף, נעצרה השיירה. פורץ המחסומים נתקל במחסום השביעי. וכך מתאר הח' י. אייגיס, מנצולי המשורין - את נסיונות הפריצה:

"...המחסום היה הגדול מבין אלה שעברנו והיה בנוי ממש. כשהגענו אליו, הורד המפנה ולאחר שהנהג לא יכול היה בעצמו להניע את המנוף, באו לעזרתו זרובבל עם עוד חבר. המכונית התקדמה והתחילה לפרוץ את המחסום. לאחר טלטולים רבים מלחץ האבנים, גלשנו מן הכביש אל התעלה שבצדו. אותה שעה ניתכה עלינו אש קטלנית. נסינו מספר פעמים לעלות על הכביש, אבל כל מאמצינו עלו בתוהו. המקלען נפצע בראשו - החובש חבש את פצעיו. כשהפנינו את פנינו אל החלון האחורי, לראות מה מצב השיירה עצמה, נוכחנו כי זו נעצרה בדרכה, במרחק של 200 מטר מאחורינו. המשורין המגשש שהיה בתחילה לפנינו, קיבל פקודה לפנות את המחסום, אבל גם מאמציו היו לאל והוא נסוג. הודענו לו כי משורייננו לא יוכל לזוז וכי אחד מאנשינו נפצע. משם הודיעו כי אצלם נמצאים ארבעה פצועים. הבטיחו כי ישלחו משורין לחלצנו". 

 בהתקבל הידיעות על מצבה של השיירה, ניתנה הוראה להפעיל את הרזרבה שברמת-רחל. ארבעה משורינים עם אנשי הרזרבה, חשו לכיוון בית-לחם. על יד הק"מ ה-10 נפתחה עליהם אש חזקה. אחד נפצע פצעים קשים. הם נתקלו במחסומים רבים בכביש ונאלצו לחזור. השעה 12.30, גם המטוס שסייר בכביש הודיע כי בין בית-לחם וירושלים רבים המחסומים וכי תגבורת ערבית מגיעה לשם. נראתה גם מכונית מלאה שוטרים ערביים. נתקבלו ידיעות כי בשכונות הדרומיות של ירושלים מרוכזים כוחות ניכרים של האויב. לאור הנ"ל נאלצו לותר על פעולות סיוע מכיוון רמת רחל.

מכוניות השיירה הצטופפו בכביש, גלגליהן נפגעו והמכוניות נתקעו באמצע הכביש ולא יכלו לנוע. כדורים חודרי שריון פגעו באנשים אשר במשורינים ואחדים נפצעו. כמה מנהגי מכוניות המשא שהתהפכו, הצליחו להגיע למכוניות המשורינות. ערבים החלו יורדים מההרים והתקרבו עד למרחק שלש מאות מטר מהשיירה. האנשים במשוריינים כבר שמעו את קולותיהם. המשמרות ליד אשנבי היריה פתחו באש כדי למנוע התקרבות יתר. מצבה של השיירה החמיר ביותר. צביקה, מפקד השיירה החליט, כי השיירה תחזור לכפר-עציון. ניתנה הוראה למכוניות להסתובב בכיוון לכפר-עציון, אך רבות מהן נפגעו בכדורי האויב.

רוב המכוניות לא יכלו לחזור !

 

    חלק מן השיירה – פריסה ארוכה מידי

 

 בגלל הצפיפות בכביש. רק חמש מכוניות משא וחמישה משורינים, בתוכם גם מכונית הפיקוד עם המשדר, הספיקו לצאת מקטע מסוכן זה. אתן הוחזר חלק מהמטען וגם המטוס.  במכוניות חזרו כ-35 איש - מלווים ונהגים.

 מתיאורו של נהג …

הדף הקודם | דף 9 מתוך 21 | הדף הבא

    
צרו קשר
  כניסה לחברים
AtarimTR LTD